email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, број 06-V-13/2021-19, на предлог Комисије за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, Председник општине Рашка, расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2021/2022. годину и то:

1. Студентима I године високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, носиоцима дипломе "Вук Караџић" као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић'', под условом да су уписали редовне студије и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка.

2. Студентима осталих година, првог и другог степена, високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, под условом да имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка а на основу следећих критеријума:
- успех на студијама (просечна оцена 8,50 и више за све године студирања);
- да имају статус редовног студента (буџетско финансирање);
- да су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија;
- да током студија нису обнављали годину;
- да су одмах након завршетка основних студија наставили студије другог степена;
- да нису корисници стипендије или кредита из других државних институција по било ком основу, (изјава се потписује на дан потписивања уговора);
- да нису у сталном радном односу (изјава се потписује на дан потписивања уговора).

3. Кандидатима из осетљивих друштвених група, који имају статус редовног студента (буџетско финансирање), на основу поднете документације којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи и то:
- да су примаоци сталне социјалне помоћи (прилажу потврду из Центра за социјални рад);
- да су студенти из једнородитељских породица (прилажу извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или уверење Центра за социјални рад о самосталном вршењу родитељског права);
- да су припадници ромске националне мањине (доносе потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома);
- да су студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ (доносе потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица);
- да су избеглице и расељена лица (подносе важећу избегличку легитимацију, личну карту);
- да су повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти (подносе потврду из МУП-а);
- да су студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти - особа која је на путу потпуног оздрављења (подносе лекарско уверење издато од надлежне здравствене организације из места студирања);
- студенти кандидати који нису рођени у Републици Србији – подносе и уверење о држављанству.

II

Уз пријаву на Конкурс сви заинтересовани подносе:
- доказ о месту сталног пребивалишта, (Полицијска станица Рашка);
- Студенти I године уверење да су уписани као редовни студенти (финансирање из буџета) и оверену фотокопију дипломе "Вук Караџић".Уколико средња школа не додељује диплому ,,Вук Караџић'' студенти су обавезни да доставе оверена сведочанства из сва четири разреда средње школе.
Студенти осталих година прилажу:
- уверење да су редовни студенти (финансирање на терет буџета);
- уверење о просечној оцени за све године студирања које мора да садржи број остварених ЕСПБ бодова;
- фотокопија индекса (све попуњене стране);
- штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне
карте (без чипа)
- за студенте другог степена - доказ да није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у
Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврду
из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа)

III

Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка са назнаком ,,Пријава на конкурс за стипендије“ у року од 15 (петнаест) дан од дана објављивања конкурса.
Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

IV

Студенту се исплаћује студентска стипендија у 10 једнаких месечних рата.
Одобрена стипендија исплаћује се преко текућег рачуна.
Студенту ce обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличaн облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије.

V

Конкурс је објављен огласној табли Општинске управе Рашка, на званичној интернет страници општине Рашка и локалној телевизији.
Пријаве за конкурс се преузимају на услужном центру Општинске управе Рашка – шалтер број 4.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 321
Дана: 10. 12. 2021. године.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракић

 

 

На основу Одлуке општинског већа о расписивању јавног позива за избор директних корисника III Број: 06-V-32/2021-20/1 од 08. децембра 2021. године и члана 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, општина Рашка

 

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

 

У оквиру реализације тачке 8. Програма заштите и унапређења животне средине у општини Рашка, број 06-V-26/2021-5, од 15. септембра 2021. године, а у складу са чланом 12. Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности породичних кућа на територији општине Рашка, број 06-V-26/2021-7 од 15. септембра 2021. године, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе. Eнергетска санација у домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима уградње соларних панела за производњу електричне енергије, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Рашка. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Рашка.

 

I ПРЕДМЕТ

 

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санације и овим Јавном позивом.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавка, радове и  уградњу материјала, опреме и уређаја.

Oпширније у ПРИЛОГУ

У протекла 3 дана регистровано је 20 новооболелих од ковида 19 на територији општине Рашка. Обрађено је 120 тестова. Од почетка 4. таласа епидемије присуство вируса корона потврђено је код 1.722 особе.

У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 6. до 8. децембра обављено је 155 прегледа. Са симптомима сличним онима које изазива инфекција коронавирусом лекару су се јавила 94 пацијента, док је на контролном прегледу била 61 особа. Урађено је 85 тестова. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је спроведено 15.806 пи-си-ар и антигенских тестирања. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лече се 4 пацијента из општине Рашка.

 

четвртак, 09 децембар 2021 13:28

ОДРЖАНА 32. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће је на седници одржаној 8. 12. 2021. године усвојило програме рада за 2022. годину општинских јавних предузећа и установа – ЈКП „Рашка“, ЈКП „Путеви“, Спортског центра, Туристичке организације, Центра за културу „Градац“ и Центра за социјални рад. На седници је усвојен и План зимског одржавања општинских и некатегорисаних путева и улица. У надлежности ЈКП „Путеви“ је око 400 километара општинских и некатегорисаних путева, сврстаних у 1, 2. и 3. приоритет. Предузеће располаже неопходном механизациом и радном снагом, а у зависности од временских услова дефинисани су различити степени приправности чланова Штаба зимског одржавања. Општинско веће је прихватило Програм сакупљања и одвожења комуналног отпада са сеоског подручја. Отпад се одвози једном недељно из 10 месних заједница у којима је постављено укупно 165 контејнера. На седници Општинског већа донета је одлука да се не повећава износ комуналних такси за 2022. годину, како се не би додатно оптеретили привредни субјекти који послују на територији општине Рашка. Већници су усвојили нови ценовник Ски - школе „Рашка“. Цена једног часа скијања за 1 особу износи 4.200 динара, за 2 особе укупно треба издвојити 5.500 динара, за 3 полазника 6.800, за 4 особе 7.700 динра, док је за групу од петоро полазника цена часа 8.300 динара. Веће је усвојило Предлог измене и допуне ценовника ЈКП „Путеви“. Увођењем аутоматизоване наплате, услуга паркирања моћи ће да се плати по сату и то по цени од 100 динара. Дневна паркинг карта и даље кошта 500 динара. На седници Општинског већа усвојен је Локлани акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021 – 2022. година. Општина Рашка у сарадњи са Канцеларијом УН за пројектне услуге и ЕУ спроводи пројекат „Градимо и радимо за инклузивну Рашку – Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“. У складу са тим на седници Већа је усвојен Правилник о условима и мерилима за избор и откуп/куповину 2 стамбена објекта намењена социјалном становању. Чланови Већа усвојили су Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника – привредних субјеката за спровођење мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела. Општинско веће је усвојило Закључак комисије за социјална питања. У претходном периоду Комисији је упућен 31 захтева за доделу једнократне новчане помоћи. Позитивно је решено 25 предмета.

9. 12. 2021. године

Од 2. до 5. децембра потврђено је још 16 случајева заразе висуом корона на територији општине Рашка. Анализирано је 166 узорака. У 4. таласу епидемије од ковида 19 су оболеле 1.702 особе.
Смањује се број прегледа у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка. Од 2. до 5 децембра обављено је укупно 179 прегледа – 127 првих и 52 контролна. Тестирано је 119 пацијената. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је урађен 15.721 пи-си-ар и антигенски тест. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализована су 4 ковид пацијента из Рашке.
Прву дозу вакцине против коронавируса до 5. децембра примила су 9.032 становника општине Рашка односно 45,61% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је 8.079 особа или 40,80% старијих од 18 година. Трећом дозом вакцине заштићена су 3.742 лица. На пункту за масовну имунизацију становништа против заразне болести ковид 19 до сада су вакцинисана 10.662 становника северног дела Косова. Ревакцинисано је њих 10.164, док су трећу дозу вакцине добиле 2.954 особе.


6.12.2021. године

Горан Брајушковић редовни је професор Биолошког факултета Универзитета у Београду где предаје предмете молекуларна генетика, молекуларна биологија ћелије и молекуларна биологија малигне ћелије. Нјегов научни рад за тему има истраживање молекуларне основе малигних болести у оквиру Центра за хуману молекуларну генетику Биолошког факултета. Последњих година главна тема његових истраживања је карцином простате. Чест је предавач Истраживачке станице Петница на семинарима биологије и биомедицине. Организовао је и едукативне семинаре за професоре биологије основних и средњих школа. Судски је вештак из области Биологије и утврђивања очинства.

Овде прочитајте све одговоре професора Брајушковића на питања која су млади постављали на трибинама које су одржане у средњим школама у Рашки. Кроз 25 јавних часова прошло је скоро 450 младих захваљујући чијој жељи за прецизним, јасним и конкретним информацијама је овај материјал пред вама.

Пројекат је започет донацијом Дому здравља у Рашки, када је уручена заштитна и дезинфекциона опрема у вредности од скоро 500.000 динара што је, заједно са трибинама, пропраћено интензивном медијском кампањом, захваљујући чему је најмање још 10.000 људи упознато са свим активностима и резултатима.

Пројекат „Вакцини треба твоја помоћ“ спроводио је Развојни центар за младе. Иницијатива је део ширег пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Влада Шведске.

Опширније на линку: https://razvojnicentarzamlade.org.rs/profesor-brajuskovic-odgovara-na-pitanja-mladih-o-vakcinaciji/

У протекла 2 дана ковид 19 је потврђен код 9 особа са територије општине Рашка. Анализирано је 97 тестова. Током новембра евидентирано је 249 инфицираних вирусом корона, што је знато мање у односу на октобар када је позитиван резултат тестирања на ковид 19 добило 667 лица. Ако посматрамо 4. талас епидемије, бројке показују да је закључно са јучерашњим даном коронавирусом заражено 1.686 особа.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су у претходна 2 дана 116 прегледа – 76 првих и 40 контролних. Тестирано је 70 пацијената. До сада је у Дому здравља урађено 15.648 пи-си-ар и антигенских тестова. Од ковида 19 у новопазарској Општој болници лечи се 6 особа из наше општине.

Општинско веће општине Рашка позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету општине Рашка за 2022.годину ( у даљем тексту: Нацрт одлуке ) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 29.11.2021.-06.12.2021..године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Рашка, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Рашка - Одсеку за буџет и финансије, еmail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Општинска управа општине Рашка – Одсек за буџет и финансије, ул. Предрага Вилимоновића 2, 36350 Рашка, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету“, а лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеним решењима је Младија Миливојевиић тел. број 062450821 и Загорка Шумарац члан општнсог већа еmail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., тел. 0648128057.

У оквиру спровођења јавне расправе бти одржан отворени састанак у форми округлог стола у 12 часова у сали бившег комитета 06.12.2021.год.
Заинтересовани за учешће на расправи одговоре на птања добиваће он-лајн путем, тј. препском до званичне презентације, а на дан расправе диретним учешћем.

По окончању јавне расправе, Општинско веће општине Рашка сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи који садржи све изнете предлоге и сугестије, као и ставове, Одсеку за буџет и финансије о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај о одржаној јавној расправи Општинско веће сачиниће у року од 3 дана од дана окончања јавне расправе и објавити на сајту Општине.

Потребну документацију можете погледати и преузети у прилогу.

У протекла 4 дана ковид 19 лабораторијски је потврђен код 15 особа са територије општине Рашка. Обрађена су 153 теста. Током 4. таласа епидемије регистрована су 1.673 случаја заразе вирусом корона.

Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 25. до 28. новембра 185 прегледа – 114 првих и 71 контролни. Тестирана су 102 пацијента. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља су урађена 15.522 пи-си-ар и антигенска теста. Од ковида 19 у новопазарској Општој болници лечи се 6 пацијената из Рашке.

Прву дозу вакцине против вируса корона до сад је примило 8.977 грађана Рашке или 45,33% старијих од 18 година. Ревакцинисано је 7.926 лица односно 40,03% пунолетних Рашчана. Трећом дозовм вакцине заштићен је 3.577 становника наше општине. На пункту за масовну имунизацију становништва вакцинисано је 10.597 грађана северног дела Косова. Ревакцинисано је 10.090 лица, док је 3. дозу вакцине примило њих 2.788.

 29.11.2021. године

Информативно-едукативна кампања у оквиру пројекта „Вакцини треба твоја помоћ“, настављена је одржавањем трибинина у локалној гимназији, чиме је обезбеђено да сви средњошколци у Рашки дођу до значајних информација на тему имунизације. Тако је број одржаних скупова сада 25, иако је на почетку пројекта предвиђено да их буде 16.

Циљ је био исти – да се младима на јасан и близак начин представи значај процеса имунизације, те дају одговори на питања и дилеме које их муче, али и да се прикупе најчешћа питања младих о овој теми, како би се потом, у форми видео спота младим људима понудили конкретни одговори и информације.

Настављена је и промоција пројекта у медијима кроз различита гостовања, током којих су представљени резултати и материјали креирани у претходном периоду, са посебним фокусом на промо споту “Млади Рашчани/ке о имунизацији”.

Финални део пројекта биће посвећен завршним консултацијама пројектног тима у проширеном саставу и административним договорима, уз размену утисака и евалуацију реализованих активности. Развојни центар за младе и Општина Рашка вишегодишњи су партнери, а досадашња успешна сарадња основ је за даље заједничко планирање активности, што ће такође бити један од аспеката за договор пре окончања актуелног пројекта.

Пројекат „Вакцини треба твоја помоћ“ спроводи Развојни центар за младе. Иницијатива је део ширег пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Влада Шведске.

ОПШИРНИЈЕ НА ЛИНКУ: Настављена кампања „Вакцини треба твоја помоћ“ – Развојни центар за младе (razvojnicentarzamlade.org.rs)

Још 8 особа са територије општине Рашка позитивно је на вирус корона, показују последњи подаци. Обрађена су 62 узорка. У 4. таласу епидемије од ковида 19 оболело је 1.650 лица.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче су прегледана 73 пацијента. Са сумњом на заразу вирусом корона лекарску помоћ затражиле су 43 особе, док је 30 лица било на другом односно контролном прегледу. Урађено је 47 тестова. До данас су у Дому здравља спроведена 15.362 пи-си-ар и антигенска тестирања. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализовано је 8 ковид пацијената из Рашке.

уторак, 23 новембар 2021 19:25

Дигитална експедиција

На иницијативу Кабинета председнице Владе Републике Србије, Ане Брнабић, и у партнерству са организацијама USAID, Propulsion и UNDP, уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, покренута је Дигитална експедиција, караван дигиталних вештина, писмености и безбедности који ће посетити 16 градова Србије у наредна четири месеца. Дигитална експедиција у Рашки 27-28.11. од 10 до 18 часова. Видимо се!

РАШКА - Пројекат за одговорну власт Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) и општина Рашка омогућили су ученицима средњих школа да учествују у јавној расправи о буџету општине. Ученици ће имати могућност да сами дефинишу пројекте које сматрају важним за унапређење услова рада и боравка у својим школама, да гласају о предлозима и да изаберу оне које сматрају најнеопходнијим за реализацију. Предлози са највише гласова биће послати општинској управи на разматрање и укључивање у буџет општине за 2022. годину. Осим рашких средњих школа, ученици укупно 40 школа из осам локалних самоуправа - Сремске Митровице, Крагујевца, Новог Пазара, Сомбора, Мионице, Димитровграда, као и градске општине Стари град у Београду - ће бити непосредно укључени у предлагање и избор пројеката који ће бити финансирани из локалног буџета током наредне године.

“Изузетно нам је задовољство да је иницијатива за укључење ученика у консултације о буџету заживела и да ће ове године бити реализована у осам градова и општина уз учешће више од 23,000 ученика. Укључење младих у одлучивање о питањима која се њих тичу је значајно за изградњу поверења у демократске процесе и јачање њихове улоге у друштву. Локалне самоуправе које спроводе ову иницијативу су показале да су им мишљење, идеје и предлози младих важни и сигурни смо да ће наставити да самостално спроводе и шире ову иницијативу у наредним годинама.” истакла је Џеклин Вилијамс Бриџерс, директорка УСАИД-овог Пројекта за одговорну власт.

“Веома је важно учешће грађана у процесима израде планова и програма који директно утичу на њихове потребе и окружење. Активан однос грађана према свим питањива важним за локалну зеједницу представља један од принципа доброг управљања. Желимо да будемо транспарентни и да чујемо глас младих људи, њихове предлоге, идеје и ставове, јер се одлуке и промене тичу њихове будућности. На тај начин развијамо дух заједништва и жеље да живимо у уређенијој и лепшој средини. Посебно је битно да су нове форме консултација прилагођене младима који већ јесу или тек треба да постану активни чланови локалних заједница“, истакао је председник општине Рашка Игњат Ракитић.

Иницијатива је започета 2019. године, када су УСАИД-ов Пројекат за одговорну власт и Град Сомбор покренули укључивање младих у консултације о буџету, кроз ученичке парламенте. Претходне године, иницијатива је, осим у Сомбору, спроведена и у Крагујевцу, Сремској Митровици и Новом Пазару уз учешће око 19,000 ученика. претходним годинама, на изборима за школске пројекте учествовало је више од 80% ученика школа које су учествовале, а локалне самоуправе су у буџетима за 2019 и 2020. годину определили средства за реализацију изабраних пројеката у вредности од преко 17.5 милиона динара, међу којима су куповина клима уређаја, набавка опреме за практичну наставу, реновирање школских тоалета, набавка опреме за слободне активности ученика.


КОНТАКТ: За више информација о Пројекту за одговорну власт контактирајте Милоша Мојсиловића на 062 288 142 или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. За више информација о УСАИД-у молимо Вас контактирајте Мирјану Вукшу-Завишић на 065 316 4530 или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Према последњем пресеку, вирус корона потврђен је код 8 особа са територије општине Рашка. Обрађена су 34 теста. У 4. таласу епидемије од ковида 19 су оболеле 1.642 особе.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче су обављена 72 прегледа – 36 првих и исто толико контролних. Тестирана су 34 пацијента. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је урађен 15.321 пи-си-ар и антигнски тест. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 8 пацијената из Рашке.

 

У протекла 3 дана ковид 19 лабораторијки је потврђен код 14 особа са територије општине Рашка. Анализирано је 108 тестова. У 4. таласу епидемије регистрована су 1.634 случаја заразе коронавирусом.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 19. до 21. новембра 166 прегледа – 100 првих и 66 контролних. Тестирано је 89 пацијената. Закључно са 21. новембром у Дому здравља је урађено 15.287 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 9 пацијената из Рашке.
Прву дозу вакцине против вируса корона до данас је примило 8.907 грађана општине Рашка или 44,95% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је њих 7.797 односно 39,37% . Трећуом дозом вакцине заштићено 3.230 особа, односно 16,31% старијих од 18 година.
На пункту за масовну имунизацију становништва против заразне болести ковид 19 вакцинисано је 10.525 становника северног дела Косова. Другу дозу примило 9.980 особа, а трећу 2.540.


22.11.2021. године