email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У складу са Одлуком Општинског већа општине Рашка од 30. маја 2017. године, Општина Рашка расписује
Ј А В Н И К О Н К У Р С
за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2017. години

I. Јавни конкурс за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2017. години (у даљем тексту: Јавни конкурс) расписује се за превознике регистроване за превоз путника у друмском саобраћају, ради подношења понуда за услугу јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама, које ће бити суфинансиране од стране Општине Рашка.

II. Опис предмета Јавног конкурса:
- Општина Рашка субвенционише трошкове услуге јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама које су предмет овог конкурса;
- субвенција за ову услугу предвиђена је за период од 12 месеци;
- наведени износ ће се плаћати у једнаким месечним ратама, за време трајања пружања услуге;
- субвенција се даје по оствареним километрима на линијама које су предмет субвенције;
- максимални износ субвенције по пређеном километру на одређеној линији приградског превоза може да износи 41,31 дин/км;
- у случају повећања – смањења цена горива (евродизела) више од 3% на месечном нивоу, месечна субвенција за одржавање линија на релацијама из табеле се плаћа у одговарајућем износу који је сразмеран повећању – смањењу цена горива;
- у следећој табели су дати подаци, према регистрованим редовима вожње код органа општинске управе надлежног за послове саобраћаја, о процењеном броју километара за субвенцију на релацијама:

 

 

 

 

Ред. бр.

 

 

 

 

Релација

Растојање  на линији

(у једном смеру) км

Број   полазака, односно повратака  за субвенцију на линији, по једном смеру

Процењени број километара за субвенционисање на линији,  месечно (за 22 радна дана)

у оба смера 

км

 

 

 

Напомена:

радним даном

суботом

1.

Рашка- Кравиће-Гњилица

7/10

2

2

776

превоз радним даном до Гњилице (7км) и суботом до Кравића (10км)

 

2.

Рашка-Радошиће-Кижевак

10

3

2

 

1.480

превоз радним даном и суботом

3.

Рашка-Крушевица-Биниће

32

3

2

3.812

превоз радним даном до Крушевице и  суботом до Бинића

4.

Рашка-Милатковиће

8

3

2

 

1.184

превоз радним даном и суботом

5.

Рашка-Кути

25

0

2

400

превоз само суботом

6.

Рашка-Трнава

11

3

0

1.452

превоз радним даном

7.

Рашка-Петрово Поље

20

2

0

 

1.760

превоз радним даном

 

8.

Раковац-Још. Бања-Ковачи

12

 

2

0

 

1.056

 

превоз радним даном

9.

Рашка-Шипачина

18

0

2

288

превоз суботом

10.

Рашка-Рвати

6

1

1

624

превоз радним и суботом

 УКУПНО  МЕСЕЧНО КИЛОМЕТАРА ЗА СУБВЕНЦИЈУ

12.832

 

 

 

III. Услови за доделу субвенција превознику-правном лицу:
- превозник мора да поседује регистрован ред вожње за обављање приградске линије за коју конкурише за доделу субвенције;
- превозник мора да поседује важеће решење министарства Републике Србије надлежног за послове саобраћаја о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног линијског превоза путника за регистрациони период, односно лиценцу за линијски превоз путника;
- превозник мора да поседује доказ да је обезбедио коришћење Аутобуске станице Рашка о обављању превоза на линији, односно друге локације-стајалишта за пријем/отпрему путника у складу са прописима;
- услуга превоза треба да се врши у континуитету, радним данима и суботом; поласци недељом и празницима нису планирани.

IV. Пре закључења уговора изабрани понуђач ће бити у обавези да достави расписивачу Јавног конкурса коначан регистрован ред вожње и гаранцију за добро извршење посла (бланко сопствену меницу), са меничним овлашћењем у вредности 10% од износа за субвенцију одређеног у тачки II Јавног конкурса, доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа код пословне банке.

V. Понуде потписане и оверене од стране овлашћеног лица, са пратећим документима, подносе се на адресу Општинска управа Рашка, ул. Ибарска бр. 2, 36350 Рашка, путем поште или непосредно на писарницу, у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за услугу превоза путника’’ и са назначеним називом превозника на полеђини затворене коверте.

VI. Понуде које не буду сачињене у складу са овим Јавним конкурсом неће бити прихваћене.

VII. Рок за достављање понуда је до 20. јуна 2017. године до 14 часова без обзира на начин достављања; рок за избор најповољније понуде ће бити 10 (десет) дана од дана истека рока за достављање понуда.

VIII. Јавни конкурс ће бити објављен на интернет страници Општине Рашка www.raska.gov.rs.

уторак, 06 јун 2017 14:37

ПРОСЛАВЉЕНА ГРАДСКА СЛАВА

ПРОСЛАВЉЕНА ГРАДСКА СЛАВА

Заветни дан града Рашке, Мали Спасовдан, ове године обележен је у два празнична дана по благослову Његовог преосвештенства владике жичког гопсодина Јустина.
Уочи Малог Спасовдана, 31.маја, служена је Вечерња молитва и организована литија коју је предводио владика жички господин Јустин, а у којој су учествовали председник општине Рашка Игњат Рактић са сарадницима, председница СО Рашка Мирјана Скорић која је овогодишњи домаћин славе, свештенство и монаштво жичке и рашко-призренске епархије, представници војске, полиције, градских предузећа и установа, предшколци вртића „Весело детињство“, ученици основних и средњих школа, деца из локалних спортских клубова и културно-уметничких друштава и многобројни грађани Рашке. Након литије, пригодним програмом уприличеним на градском тргу представили су се чланови КУД „Рашка“ и Ансамбла „Фрула“.
На Мали Спасовдан, 1.јуна, у Цркви светог архангела Гаврила служена је Света архијерејска литургија. Након надахнуте беседе, владика жички господин Јустин уручио је посебно признање – Грамату - председнику општине Рашка Игњату Ракитићу, сврставајући га тиме у ред великих добротвора Цркве. У присуству верника и званица пресечен је славски колач и благосиљано славско жито.
Током трпезе љубави, присутнима се обратио председник општине Рашка Игњат Ракитић, који се захвалио владици на указаној части и истакао да га велико црквено признање обавезује, али и да му је подстрек да настави да ради на успостављању још боље и плодотворније сарадње општине и СПЦ.
Мали Спасовдан обележава се у оквиру празника Вазнесења Господњег, а као заветни дан града Рашке прославља се дуже од једног века.
Аутор фотографија са литије и Свете архијерејске литургије је Светлана Дингарац.

19. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 06. јуна 2017. године (уторак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.
5. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка.
6. ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, вд директора Јавне установе „Спортски центар“ Рашка.
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ УСАГЛАШАВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК – ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПО ДЕТЕТУ ЗА КОМБИНОВАНУ ГРУПУ И ДОДАТНИ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО" РАШКА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“.
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉУ БРВЕНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“.
12. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

22. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 30. маја 2017. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.
5. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Верица Вујанац, вд директора Дома здравља Рашка.
6. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка.
7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка.
8. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, вд директора Јавне установе „Спортски центар“ Рашка.
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ УСАГЛАШАВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК – ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПО ДЕТЕТУ ЗА КОМБИНОВАНУ ГРУПУ И ДОДАТНИ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО" РАШКА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“.
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉУ БРВЕНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“.
14. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,РАШКА“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“.
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, помоћник председника општине и председник Комисије за расподелу средстава буџета општине Рашка намењених Месним заједницама.
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА У ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2017. ГОДИНИ, А ПРЕМА ПРЕДЛОГУ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор Општине Рашка.
17. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2017. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор Општине Рашка, члан Савета.
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРАВИЛНОГ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА У ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, ПРЕСЕК 03. МАЈ 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.
20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA ЈОВИЦЕ ЂУРЂИЋА ИЗ РАШКЕ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине.
21. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКВИЗИТА И ОПРЕМЕ ЗА ТЕРЕТАНУ НА ОТВОРЕНОМ У ТЦ КОПАОНИК СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални стручни сарадник Општинске управе.
22. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA СТР „AQVA – KOP’’ КОПАОНИК СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални стручни сарадник Општинске управе.
23. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник комисије.
24. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 05. МАЈА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник комисије.
25. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОД 08. МАЈА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.
26. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ ОД 11. МАЈА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан Општинског већа и председник комисије.

27. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA ДРУШТВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ, КУД БРВЕНИЦА И ЕТНО УМЕТНИЧКОГ КЛУБА ЧЕРЕЊСКИ ЗА ПРЕУСМЕРАВАЊЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије.
28. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA ЗВЕЗДАНА СТОЈАНОВИЋА ИЗ НИША ЗА ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА БР. 401-924/17 ОД 03.05.2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
29. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

понедељак, 29 мај 2017 11:38

ГРАДСКА СЛАВА – МАЛИ СПАСОВДАН

Заветни дан града Рашке, Мали Спасовдан, обележава се 47. дан по парзнику Вазнесења Господњег традиционалним обичајем окупљања и литургијског сабрања који су установили наши преци. Ове године, програм обележавања градске славе биће уприличен у два дана.
У среду, 31.маја, у 18 сати, биће служена Вечерња литургија, након чега ће литија проћи централним улицама Рашке. Литију ће предводити Његово преосвештенство епископ жички господин Јустин са монаштвом и свештенством Епархије жичке и Епархије рашко-призрнсеке. На платоу испод цркве, у 19 сати, концерт ће одржати ансамбл „Фрула“ и КУД „Рашка“.
Света архијерејска литургија биће служена 1.јуна, у 9 сати. Након сечења славског колача, биће послужена трпеза љубави. Домаћин славе је председница СО Рашка Мирјана Скорић.
Прослава Малог Спасовдана, као заветног дана града Рашке, има традицију дугу више од једног века. Претпоставља се да је обележавање Малог Спасовдана, који се прославља у оквиру празника Вазнесења Господњег, почело одмах по подизању Цркве светог архангела Гаврила, односно након 1874.године. Сачувани документи сведоче да се тога дана народ окупљао око цркве и после службе полазио у литију са црквеним заставама, крстовима и иконама.

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, која укључује и изградњу колектора и делимичну реконструкцију постојећег канализационог система и цевовода сирове воде, почиње ове недеље. Истовремено ће се радити на три локације:у Брвеници, Драганићу и Рватима. Пројектом је предвиђено да се у области водозахвата у Брвеници гради водоводна мрежа, у Дрганићу, на деоници дугој 1.194 метра градиће се канализациона мрежа, док ће се изградња система за постављање главног колектора обухватити потез од Рвата према граду. Извођач радова је словеначка фирма РИКО са својим подизвођачима, док је надзор поверен комапнији ЕПТИСА. У РИКУ кажу да су уговором обавезани да се придржавају зоне која је пројектом дефинисана као област за извођење радова. Након обављеног посла, парцеле на којима су извођени радови, биће враћене у пређашње стање.
Пројекат финансирају Делегација ЕУ, Влада Републике Србије и општина Рашка.
Изградња система за прикупљање и прераду отпадних вода директно ће утицати на заштиту животне средине, подизање еколошких тсандарда, стварање бољих услова за живот, као и на запошљавање.

На основу члана 43. став 1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл. Гласник РС бр 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2017.години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, а у складу са локални акционим планом запошљавања општине Рашка за 2017.годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2017.годину број 1208-101-2/2017 од 11.05.2017.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО
и
ОПШТИНА РАШКА
Р а с п и с у ј у
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује сеу једнократном износу од 180.000,00 динара, односно200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, сваколице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна помоћ.

 Опширније на линку: https://drive.google.com/drive/folders/0B3Vj_QGornpXYlFZOGgyRVFDQzg?usp=sharing

На основу члана 43. став 1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл. Гласник РС бр 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2017.години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, а у складу са локални акционим планом запошљавања општине Рашка за 2017.годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2017.годину број 1208-101-2/2017 од 11.05.2017.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО
и
ОПШТИНА РАШКА
Р а с п и с у ј у

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима са седиштем на територији Општине Рашкакоји припадају приватном сектору,у једнократном износу, ради запошљавања незапосленихкоји се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијала Краљево-Испостава Рашка (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
• млади до 30 година старости
• старији од 50 година
• вишкови запослених
• Роми
• особе са инвалидитетом
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи
• млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца
• млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања
• жртве трговине људима и
• жртве породичног насиља.

Опширније на линку: https://drive.google.com/drive/folders/0B3Vj_QGornpXSUM5cHhFT3d5QjQ?usp=sharing

На основу члана 43. став 1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл. Гласник РС бр 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2017.години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, а у складу са локални акционим планом запошљавања општине Рашка за 2017.годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2017.годину број 1208-101-2/2017 од 11.05.2017.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО
и
ОПШТИНА РАШКА

Р а с п и с у ј у
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу прибављеног мишљења Локалног саветета за запошљавање(у даљем тексту: Локални савет ) и јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико укључи у програм јавних радова незапослена лица из свих категорија теже запошљивих ,у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним ЛАПЗ.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лицеукључено у јавнирад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.

Опширније на линку: https://drive.google.com/drive/folders/0B3Vj_QGornpXSFhMUUlZTDdMMHc?usp=sharing

 

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службеном гласнику РС", бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), одлуке председника општине бр. 179 од 24.05.2017. године и решења бр. 180 од 24.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп земљишта на кат. парцели бр.198/1, КО Рашка објављује

ОГЛАС

о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп
земљишта у јавној својини- простор испред градског базена у Рашки

Општина Рашка покреће поступак јавног надметања за давање у закуп земљишта у јавној својини општине Рашка које се налази на кат. парцели бр.198/1, КО Рашка- простор испред градског базена у Рашки, у периоду од 15.06.2017. године до 01.09.2017. године (летња сезона), и то:
1. Закуп земљишта за обављање угоститељске делатности-ресторан, летња башта на површини од 300 м² на бетонској подлози. На површини која се даје у закуп планирано је обављање угоститељске делатности са коришћењем затвореног шанка који ће закупац поставити уз претходно прибављену сагласност закуподавца на изглед и функционалност истог и постављање тенде или сунцобрана за покривање простора. Уговором, који ће након спроведеног јавног надметања, закључити закупац и закуподавац биће ближе одређени сви услови коришћења закупљеног простора. Почетна цена закупа износи 335.000,00 динара за сезону,
2. Закуп земљишта за постављање фрижидера за продају сладоледа, чија почетна цена износи 83.500,00 динара за сезону,
3. Закуп земљишта за постављање апарата за продају крофни, чија почетна цена износи 58.500,00 динара за сезону
4. Закуп земљишта за постављање апарата за продају кокица и кукуруза, чија почетна цена износи 16.600,00 динара за сезону.
За учешће у поступку јавног надметања, обавезно је полагање депозита у износу од 10% од почетне цене сезонске закупнине, а уплата се врши најкасније на дан спровођења јавног надметања, али пре почетка истог на текући рачун бр. 840-742152843-59 позив на бр. 97 46-087101609280 код Управе за трезор.
Пријава за учествовање у јавном надметању по овом огласу коју доставља заинтересовано лице обавезно садржи:
-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,
-за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, копију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,
-за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Уз пријаву на оглас, заинтересовани подносе доказ о уплати депозита.
У случају неуспеха на јавном надметању, депоновани износ се враћа учеснику најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора са учесником који је понудио највиши износ.
Заинтересовани могу поднети пријаве за учешће на јавном надметању на писарници Општинске управе у Услужном центру ул. Предрага Вилимоновића 1 најкасније до 02.06.2017. године до 09,00 сати.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.
Учеснику који је понудио највиши износ закупнине, положени депозит се не враћа и урачунава се у закупнину.
Плаћање закупнине за закуп предметне локације за обављање угоститељске делатности-ресторан, летња башта (тачка 1. овог огласа) се врши у две рате. Рок за плаћање прве рате у износу од 60% од постигнуте цене на јавном надметању у коју је урачунат и уплаћени депозит је одмах по закључењу уговора, најкасније до примопредаје земљишта, што ће се уредити уговором. Рок за плаћање друге рате у износу од 40% од постигнуте цене у поступку јавног надметања је 01.07.2017. године.
Плаћање закупнине за закуп предметне локације за постављање фрижидера за продају сладоледа, апарата за продају крофни и апарата за продају кокица и кукуруза ( тачка 2.,3. и 4. овог огласа) врши се у целости, одмах по закључењу уговора, а најкасније до момента примопредаје земљишта, што ће бити утврђено уговором.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 1. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 11:00 сати.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 2. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 11:30 сати.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 3. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 12:00 сати.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 4. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 12:30 сати.
Право учешћа на јавном надметању немају правна и физичка лица која имају неизмирене обавезе према ранијем закуподавцу-Туристичкој организацији Рашка по основу уговора о закупу наведене локације из претходних година.
Учесник који понуди највиши износ закупнине потписује изјаву о висини понуђене цене.
Са учесником надметања који понуди највиши износ закупнине закључиће се уговор о додели предмета закупа најкасније у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања.
Уколико учесник, који је понудио највиши износ закупнине не закључи уговор или не плати закупнину на начин како је то предвиђено, сматраће се да је одустао од закључења уговора те губи право на положени депозит, а закуподавац задржава право да уговор о закупу предметне непокретности раскине и закључи нов са следећим најбоље рангираним учесником.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се земљиште може дати у закуп.
Уколико је учесник који је понудио највиши износ закупнине физичко лице, исто је дужно да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави доказ да је регистровало угоститељску делатност код закупа из тачке 1. огласа, односно трговинску делатност из тач 2., 3. и 4. овог огласа. Уколико лице из претходног става не достави доказ у наведеном року, сматраће се да је одустало од закључења уговора, а Општина Рашка задржава право да закључени уговор раскине и закључи уговор са следећим најбоље рангираним учесником, односно спроведе нов поступак јавног надметања уколико је на надметању учествовао или услове за учешће испунио само један учесник.
За све додатне информације, заинтересована лица могу се јавити на телефон 036/738-670 локал 14.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15).


ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРО ЕЛЕКТРАНЕ ГАРИНЕ НА ГОБЕЉСКОЈ РЕЦИ

Jавни увид трајаће 7 дана, од 26.05.2017.год. закључно са 01.06.2017.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 01.06.2017.год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Обука за писање бизнис плана ће бити одржана у Омладинском клубу, 23-24. маја, од 11-17h (термини за оба дана). Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа и Општина Рашка позивају све младе да присуствују обуци која ће их довести на корак до започињања сопственог бизниса.

ОБУКА ЗА ПОЧЕТНИКЕ У БИЗНИСУ

23 – 24.05.2017. са почетком у 11 h,
Омладински клуб, Омладински центар бб, Рашка

УТОРАК, 23.05.2017.
11:00 – 11:45 – Увод у предузетништво
11:45 – 12:00 – Пауза
12:00 – 13:00 – Особине и мотиви предузетника
13:00 – 13:15 – Пауза
13:15 – 14:45 – Увод у Бизнис план
14:45 – 15:00 – Пауза
15:00 – 17:00 – Радионица за израду бизнис плана

СРЕДА, 24.05.2017.
11:00 – 12:45 – Правна форма у пословању
12:45 – 13:00 – Пауза
13:00 – 14:00 – Рад и радни односи
14:00 – 14:15 – Пауза
14:15 – 15:30 – Економски аспекти предузетништва
15:30 – 16:45 – Извори финансирања
16:45 – 17:00 – Додела сертификата

 

Шеф II сектора операција Делегације ЕУ, Штефен Худолин и менаџер Европског Прогеса Грем Тиндал са сарадницима посетили су јуче Рашку. Током састанка са председником општине Рашка Игњатом Ракитићем , уприличеним у посластичарници „Пахуљица“ чија је власница добила подстицајна средства од Европског Прогреса намењена малим и средњим предузећима и подстицању предузетништва, разговоарало се о актуелним пројектима које реализује општина Рашка у сарадњи са Европским Прогресом.
Председник општине Рашка Игњат Ракитић је нагласио да се захваљујући финансијској подршци Владе Швајцарске, Европске уније и Владе Републике Србије, имплементирају пројекти попут увођења Географског информационог система, израде планова детаљне регулације пословних зона Баљевац, Власово, Супње, израде Студије изводљивости и планских докумената за Голију. Донатори су такође подржали примену електронског система за издавање грађевинскох дозвола, израду ПТД за зграду за социјално становање, мост у Рватима и грејање у спортској хали. Посебан допринос општини Рашка донатори су дали кроз подршку малим и средњим предузећима, истакао је Ракитић.
Штефен Худолин је рекао да је општина Рашка једна од најактивнјих у привлачењу донаторских средстава, о чему сведоче и пројекти који се реализују и који су у претходним годинама имплементирани. Он је нагласио да су ЕУ и Влада Швајцарске до сада у југоисточну и југозападну Србију само преко Европског Прогреса уложили 5,5 милиона евра у инфраструктурне пројекте. Донатори су преко Европског Прогреса подржали женско предузетништво са 357.000 евра и 45 жена је добило опрему за започињање властитог бизниса. Мећу њима је и 5 предузетница из Рашке.
Посебна тема разговора Худолина и Ракитића била је нови програм који ће наследити Европски Прогрес. Како је истакао Штефен Худолин, програм ће обухватити много већи број општина и фокусираће се на стварање добре пословне климе на локалу за привлачење инвестиција и на инфраструктурне пројекте.
Активности Европског ПРОГРЕСа, програма који доприноси одрживом развоју јужне и југозападне Србије, Европска унија и Влада Швајцарске подржава са укупно 24,46 милиона евра. Програм има за циљ да ојача локалну администрацију, створи повољније окружење за развој инфраструктуре и привреде као и побољшање спровођења политика у области социјалне инклузије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).
Општине обухваћене програмом – Нови Пазар, Ивањица, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Рашка, Сјеница и Тутин на југозападу Србије, као и Прокупље, Блаце, Житорађа, Куршумлија, Лесковац, Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа, Црна Трава, Врање, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Брус, Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Сврљиг, Бабушница, Бела Паланка и Књажевац на југоистоку земље.

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног
предузећа Путеви Рашка из Рашке

На основу члана 36. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке, I Број: 06-VIII-16/2017-28 од 03. маја 2017. године,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ

1. Подаци о Јавном предузећу: Јавно комунално предузеће Путеви Рашка из Рашке
- Седиште Јавног предузећа је у Рашки, улица Немањина број 1/II.
- претежна делатност Јавног предузећа је: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

2. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке
Послови директора: представља и заступа ЈКП Путеви Рашка, организује и руководи процесом рада, води пословање ЈКП Путеви Рашка, одговара за законитост рада ЈКП Путеви Рашка, за реализацију одлука и других аката Скупштине општине Рашка, председника општине и Општинског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Путеви Рашка и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања ЈКП Путеви Рашка и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других средстава), извршава одлуке Надзорног одбора, доноси акт о систематизацији, предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа, доноси план набавки за текућу годину, доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

3. Услови за именовање:
1) да је пунолетно и пословно способно,
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2 ове тачке,
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима ЈКП Путеви Рашка,
5) да познаје област корпоративног управљања,
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
– обавезно психијатријско лечење на слободи,
– обавезно лечење наркомана,
– обавезно лечење алкохоличара,
– забрана вршења позива, делатности и дужности.

4. Место рада: Рашка.

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – писано, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика, провераваће се усменим разговором или писаном провером; познавање рада на рачунару, провераваће се симулацијом, односно практичним радом на рачунару у програмима који се уобичајено користе у вршењу редовних послова директора јавног предузећа.

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
Именовање директора Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке врши се на период од четири године.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оверена изјава у суду или општини да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду, односно код јавног бележника.
9. Адреса на коју се подносе пријаве на jaвни конкурс: Општина Рашка, Рашка, ул. Ибарска бр.2, са назнаком „За јавни конкурс – за именовање директора Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке.

10. Подаци о лицима за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Мирко Шћеловић, контакт телефон: 036/736-671.
Општинска управа општине Рашка, поднете неотворене пријаве доставља Комисији за спровођење конкурса за избор директора, у року од три дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 44/2017 од 09. маја 2017. године, „Службеном гласнику општине Рашка“ број 175/17, у дневном листу „Данас“ који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници Општине Рашка: www.raska.gov.rs.

18. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 12. маја 2017. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16. И 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ У ЦИЉУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРКА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.