email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

39. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 22. марта 2018. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 38. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник штаба;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник штаба;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ ,,ГРАДАЦ“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ, БЕЗ НАКНАДЕ, РАДИ ПРОШИРЕЊА СЕОСКОГ ГРОБЉА У ШИПАЧИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
10. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ У БАЉЕВЦУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, вд директора ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 13. МАРТА 2018. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
13. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ НА РЕШЕЊЕ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 03 БР. 355-238/18 ОД 19.02.2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јела Петровић, комунални инспектор;
14. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

38. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 16. марта 2018. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,30 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 37. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, председник Спортског савеза општине Рашка;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА OПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, председник Спортског савеза општине Рашка;
3. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 21/16), Општинскo веће општине Рашка, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Јавни конкурс за попуњавање положаја Начелника Општинске управе општине Рашка, број 06-IV-36/2018-1 од 26.01.2018. године, оглашава се на огласној табли Општинске управе општине Рашка и на сајту општине Рашка www.raska.org.rs.

Обавештење о расписаном јавном конкурсу објавити у дневним новинама „Данас“.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана када је ово обавештење о јавном конкурсу оглашено у дневним новинама „Данас“.

Доставити:
- Дневним новинама „Данас“
- Конкурсној комисији
- архиви

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-36/2018-1
Дана:15.03.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

ЈАВНИ КОНКУРС МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ!

ИЗЈАВУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ И ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

Чланови Општинског већа усвојили су извештај о раду у 2017.години ЈКП „Рашка“. У документу стоји да је током протекле године произведено и дистрибуирано преко милион кубних метара воде за Рашку и више од 330 кубних метара за Баљевац. Хигијенски завод је прегледао 340 узорака воде и сви су били бактериолошки и хемијски исправни. У документу се констатује да се стално погоршава квалитет сирове воде у сливу реке Брвенице што изискује даља улагања у техничку опремљеност постројења за прераду воде. Губици на мрежи су велики и износе око 45 процената. Највећи инвестициони радови односе се на проширење водоводне мреже у Брвенику. Прошле године отворена је зоохигијенска служба.
Једногласно је усвојен Извештај о раду у 2017.години ЦК „Градац“. Књижни фонд је обновљен са више од 1.500 наслова, објављено је 12 књига међу којима је и 42.број часописа „Рашка“, у галерији је одржано 13 изложби. Центар је организовао низ манифестација попут Смотре рецитатора, „Дана краљице Јелене“ РДС, „Дана Милунке Савић“ и учествовао у програму „Музеји Србије – 10 дана од 10 до 10“. У 2017.години набављено је професионално озвучење.
Веће је усвојило извештај о раду ТО Рашка. Најзначајнија активност ТО одвијала се у Јошаничкој Бањи, где су захваљујући средствима Министарства туризма и општине Рашка започети радови на уређењу бањског парка који обухватају изградњу базена и блатног купатила, уређење пешачке стазе, постаљање дечјег мобилијара. Очекује се да радови буду завршени полвином године. ТО је учествовала на међународним сајмовима у Београду, Крагујевцу и Новом Саду и у промотивном каравану „Моја Србија“.
Чланови Општинског већа су усвојили и извештај о раду Спортског центра „Рашка“. У извештају се, између осталог, наводи да је градски базен инкасирао 3.191.670 динара, да је продато 14.280 дневних улазница. Клизалиште са синтетичким ледом ради од 25.децембра.Спортску халу користе клубови и школе и кроз тај објекат дневно прође између 1.200 и 1.500 особа. Спортски центар је преузео старање о спортској сали у Баљевцу.
На седници већа усвојен је и извештај о раду Центра за социјални рад.На евиденцији Центра у 2017.години било је 2.736 лица и њима је пружена нека услуга социјалне заштите. Право на новчану помоћ користило је 756 особа и 241 дете. Закон о социјалној заштити предвидео је да се из буџета локалне самоуправе финансирају помоћ у кући, дневни боравак, лични пратилац, привремени смештај у прихватилиште и једнократна помооћ. Из локалног буџета је издвојено више од 37 милиона динара за функционисање Центра за социјални рад. У оквиру Центра, као радна јединица, функционише дневни боравак, чије услуге је користило 20 особа.Од 2016.године се реализује услуга Лични пратилац и она је обезбеђена за 25 корисника. За једнократну помоћ поднета су 844 захтева, одобрено је 790 и исплаћено је укупно 7.198.000 динара.
Једногласно је усвојен и програм субвенционисања пољопривредних произвођача у 2018.години, за који је издвојено 20 милиона динара. Приоритет је пружање помоћи за формирање мини прерађивачких капацитета, што ће, како се очекује, поспешити запошљавање и самозапошљавање. Поред тога усвојен је и Извештај о спровођењу мера руралне политике у 2017.години. Кроз овај прогам финансирано је 569 пољопривредних произвођача, а за субвенције је издвојено нешто више од 20 милиона динара.
Чланови Општинског већа су усвојили предлог одлуке о стипендирању и награђивању студента и ученика. На општинске стипендије моћи ће да рачуна 66 академаца. За освојена прва три места на неком од републичких или међународних такмичења награђени су Стефан Курандић, Јанко пашајлић и Антонија Сретеновић.
Веће је подржало и одлуку о расподели средстава Месним заједницама. За реализовање планова 19 МЗ издвојено је 16 милона динара.
На седници је усвојен и Извештај Комисије за родну равноправност. Комисија је усвојила Локални економски план за родну равноправност 2017-2020. Током прошле године реализована је акција „Пријави насиље“, одржане су трибине на тему породичног насиља, спроведен програм „16 дана активизма против насиља над женама“, формирана је Женска одборничка мрежа.
Чланови Већа су усвојили годишњи извештај комисије за елементарне непогоде. У 2017.години комисији је поднето 130 захтева, од којих је 17 усвојено. Укупно је исплаћено 900.000 динара.
Општинско веће је прихватило Извештај комисије за социјална питања грађана. У протеклом периоду Комисији су достављена 22 захтева. Одобрено је 18.

На основу члана 3. став 1. и члана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса, на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 12. марта 2017. године, донело је

О Д Л У К У
о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине
Рашка додељују средства за финансирање удружења

Члан 1.
Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање по спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписала конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2018. годину.

Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2018. годину, намењена дотацијама удружењима, додељују се, следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ Одобрени износ Бод.
1. Српска православна црквена општина Рашка Пројекат реконструкције крова храма Св. Архангела Гаврила 1,000,000.00 77.8
2. Дечји савез општине Рашка Наша деца, наша брига и срећа 700,000.00 76.8
3. Манастир Светих Благовести Градац Графичка представа архитектонских облика и орнаменталних форми манастира кроз језик симбола и декорација 183,200.00 76.6
4. Удружење особа са инвалидитетом "Срна" Разумећеш ме кад ме упознаш 133,000.00 73.0
5. Удружење за помоћ лицима са посебним потребама Рашка Социјална брига, социјализација и радно оспособљавање у циљу запошљавања ментално и физички недовољно развијених лица 260,000.00 73.0
6. Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка" Обележавање међународног месеца борбе против шећерне болести 156,000.00 70.8
7. Црквена општина Баљевац Идејни пројекат обнове подземне цркве, село Паклење, Баљевац на Ибру 105,000.00 70.6
8. Еко клуб – Зелени путокази Буди еко активан 90,000.00 69.8
9. Удружење пчелара "Рашка" Храна и исхрана пчела 194,400.00 69.6
10. Гљиварско друштво "Копаоник" Едукативне изложбе гљива на територији општине Рашка 120,000.00 68.6
11. Радио клуб “Никола Тесла“ Набавка и употреба радио станица и опреме у хуманитар. акцијама и спортско рекреативним такмичењима на нивоу Опш. Рашка 234,000.00 66.0
12. "Спуст без Граница - Рашка" Рашка без граница – истражи и упознај 72,800.00 65.4
13. Месна организација жена Рашка Шареница МОЖ-а 60,000.00 65.2
14. Удружење грађана љубитеља планине Копаоник "СРЦ Копаоник" Развој летње туристичке понуде Копаоника и подкопаоничког краја кроз понуду активног одмора као стратешки важног правца туризма 49,668.00 65.0
15. Удружење "БеННем" огранак Рашка Њихов живот је и наша брига 100,000.00 64.0
16. Планинска заједница становника Парка природе Голија и резервата биосфере Голија - Студеница Израда катастра „дивљих“ депонија и могућности за њихову санацију у Парку природе „Голија“ и Резервату биосфере „Голија – Студеница“ 66,200.00 63.6
17. Актив Жена Јошаничка Бања Промоција и очување домаће радиности 69,750.00 63.2
18. Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар Будите моје светло у тами 35,000.00 62.6
19. Удружење пензионера општине Рашка Побољшање услова у пензионерским клубовима 80,400.00 62.2
20. Друштво за церебралну парализу Нови Пазар Учимо, вежбамо, активно живимо 35,000.00 62.2
21. Српска православна црквена општина Никољачка Уређење порте храма Св. Саве у Супњу 50,000.00 62.0
22. Удружење глувих и наглувих Нови Пазар Свет тишине 35,000.00 61.4
23. Удружење произвођача ракије Баљевац Ракијада 50,000.00 61.4
24. Удружење за неговање енглеског језика и књижевности - ЕНГЛЕСКИ КУТАК Шанса за језичко образовање незапослених и радно ангажованих лица у општини Рашка 50,000.00 61.4
25. Институт за сарадњу младих Развијмо свест за здравији свет! 75,000.00 60.8
26. Друштво пчелара Баљевац Пчеларство без граница 95,000.00 60.6
27. Међуопштинска организација цивилних инвалида рата Н. Пазар за општине Н. Пазар, Рашка, Сјеница и Тутин Они још постоје 35,000.00 60.0
28. Ловачко удружење Рашка Изградња високих, наткривених, изолационих чека за потребе ловног туризма, еколошке едукације и рекреације 0.00 59.2
29. Удружење ветерана ФК „Бане“ - Рашка Традиција, промоција спортских ветерана 0.00 58.0
30. Планинарско удружење „Јазавац“ Организација трке Ендуро Рашка 2018
Пројекат Планинарског удружења „Јазавац“ није био у складу са условима конкурса.
КУЛТУРА
НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ Одобрени износ Бод.
1. Културно уметничко друштво "Рашка" Обележавање 20 година постојања и подизање квалитета рада кроз стручна усавршавања, припрему и постављање нових кореографија 386,000.00 71.2
2. Етно уметнички клуб "Черењски" Културом и традицијом у Европу 135,000.00 66.0
3. КУД "Јошаничка Бања" Игром и песмом за очување традиције
српског народа 158,900.00 65.2
4. Центар за алтернативну културу Афирмација младих рок бендова и рок музике 100,000.00 64.6
5. Ансамбл народних игара и песама "Фрула" Рашка Рашка у срцу 180,820.00 64.0
6. Културно уметничко друштво "Брвеница" Саборовање у општини Рашка – чување традиционалних и духовних вредности 75,000.00 63.8
7. Рефлексија Суматра 100,000.00 62.6
8. КУД "Рудар" Баљевац Фестивал фолклора „Видовдан“ 100,000.00 61.2
9. Клуб ликовних уметника "Рашка школа" Школа цртања и сликања 64,000.00 60.2

Члан 3.
Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и удружења.
Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Удружење је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.
Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекта не траје дуже од шест месеци и након реализације пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и именоване невладине организације.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI-37/2018-21
Дана: 12. марта 2018. године.


ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

Због сезоне извођења пољопривредних радова, када мештани села општине Рашка на својим њивама и ливадама врше чишћење корова, трава и другог отпада, а затим спаљују сакупљени коров, тако да постоји реална опасност од проширења пожара на парцелама под шумама и на земљишту у непосредној близини шуме, а имајући у виду одредбе члана 47. Закона о шумама (Сл. гласник РС Бр. 30/10, 93/12 и 89/15),
1. „Да је забрањено паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме“, што је кажњиво по чл. 112 и 113. истог закона и то за:
• Правно лице новчаном казнoм од 100 000,00 до1.000.000,00 динара и
• Физико лице новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара.
И члана 22. став 1. тачка 8. Закона о дивљачи и ловству (Сл.гл. РС, бр. 18/10).
2. „Забрањено је палити коров, стрњике, трстике, траве и друго растиње у ловиштима“ кажњиво по чл. 104. и 105. истог закона
• Правно лице новчаном казном 500 000,00 до 1 000 000,00 динара
• Физико лице новчаном казном од 5.000,00 до 30.000,00 динара.

ОВИМ ПУТЕМ СЕ УПОЗОРАВАЈУ

сви индивидуални пољопривредни произвођачи, као и сва остала физичка и правна лица да НЕ ПАЛЕ – ЛОЖЕ суву траву, коров и остали отпад на пољопривредним површинама која су близу шума, на мањој удаљености од 200 метара од руба шуме.


37. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 12. марта 2018. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 36. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМA САКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА СЕОСКИХ ПОДРУЧЈА (МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка;
5. РАЗМАТРАЊЕ ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА
- О ЦЕНИ УСЛУГА СМЕШТАЈА ВИЛА „РАШКА“ КОПАОНИК,
- О ЦЕНИ УСЛУГА СМЕШТАЈА ВИЛА „РАС“ КОПАОНИК;
- О ПОПУСТУ НА РЕЗЕРВАЦИЈЕ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА (САЈАМСКОМ ПОПУСТУ),
- О СНИЖЕЊУ ЦЕНА СМЕШТАЈА У СОБАМА БР. 4. И 5. У ОБЈЕКТУ СКИ ДОМ „РАШКА“.
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, вд директора ЈУ „Спортски Центар“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
9. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА O УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП ЕКУМЕНСКОЈ ХУМАНИТАРНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП УДРУЖЕЊУ ЗА ПОМОЋ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЈАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ МОГУ ДА КОРИСТЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
13. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА, БР. 06-IV-25/2017-10. ОД 28.07.2017.Г.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
15. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА, ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, помоћник председника општине и председник комисије;
18. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Саша Милутиновић, члан Општинског већа;
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА OПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Саша Милутиновић, члан Општинског већа;
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДАБИРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
21. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ БАЉЕВАЦ ЗА ПРЕРАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА УНУТАР ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
22. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, председник комисије;
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У ИЗНОСУ OД 3.470.000,00 ДИНАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Мијајловић, заменик шефа Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У ИЗНОСУ OД 5.000.000,00 ДИНАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Мијајловић, заменик шефа Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални саветник Општинске управе;
26. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА БР. 346-5 ОД 04.01.2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални саветник Општинске управе;
27. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА – ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ БР. 04-433-2-19/61-1/2016 ОД 14.03.2016. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију;
28. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник Комисије;
29. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОД 31. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник Комисије;
30. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 01. МАРТА 2018. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
31. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан Општинског већа и председник комисије;
32. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

 

Конкурс за учешће на пројекту „Млади сутрашњице“ (Youth of Tomorrow) трајао је од 8. до 23. фебруара. На услужни центар Општине Рашка стигло је 22 пријаве. Након заседања комисије и читања радова, закључено је да су сви радови одговорили на тему. Због полагања мале матуре (18.,19. и 20. јун – линк ка сајту минисарства је на дну текста) и поклапања датума путовања (20. јун) деца која су осми разред добила су могућност да бирају да ли ће учествовати на пројекту или полагати завршни испит. Потебна је и писмена сагласност оба родитеља да дете неће полагати завршни испит основне школе, већ да ће (уколико буде одабрано) кренути на пут 20. јуна. Покушали смо да изађемо у сусрет осмацима и њиховој молби која је стигла и да померимо полазак за 21. јун, али нисмо добили позитиван одговор од општине Полпеназе дел Гарда која је носилац пројекта. Разлог немогућности померања датума је рефундација карата од стране Европске комисије која је финансијер пројекта. Након радионице која је одржана 3. марта у Омладинском клубу Канцеларије за младе, одабрани су следећи учесници (по азбучном реду):

• Бараћ Бојан
• Дугалић Мила
• Ђуровић Софија
• Кошанин Жељана
• Кнежевић Софија
• Маричић Милица
• Пантовић Вук
• Петровић Мина
• Радуловић Лена
• Чуповић Милана

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/09/Tabelarni-pregled-kalendara-za-OS-za-RS-1718-16-06-17.pdf

Председник општине Рашка Игњат Ракитић примио је данас амбасадора Републике Турске Њ.Е.Танжуа Билгича и амбасадора Краљевине Норвешке Њ.Е. Арнеа Бјорнстада.
Током неформалне посете двојице амбасадора Рашки, разговарало се о приоритетним развојним пројектима на југозападу Србије и могућностима за стварање бољих услова за долазак страних инвеститора. Амасадори Турске и Норвешке су истакли да је изградња путне мреже, првенствено аутопутева који ће наш регион повезати са земљама у окружењу и луком Бар, од пресудног значаја за просперитет, формирање инсдустријских зона, отварање производних погона, пласман производа, долазак туриста, као и за останак локалног становништва. Амбасадори су изразили очекивање да ће аеродром у Лађевцима ускоро бити отворен за цивилни саобраћај, што би директно утицало на интересовање страних туриста за долазак на Копаоник, а самим тим и на економско оснаживање општине Рашка.
Председник општине Рашка Игњат Ракитић захвалио се двојици амбасадора на посети и нагласио да је општина Рашка у претходним годинама имала одличну сарадњу са амбасадом Краљевине Норвешке преко које је ЈКП „Рашка“ донирана опрема у вредности од скоро милион евра. Плодна сарадња остварена је и са амбасадом Републике Турске и развојном агенцијом „Тика“ кроз донације пољопривредним газдинствима и улагања у инфраструктуру. Председник Ракитић је информисао амбасадоре о важним инфраструктурним пројектима који се реализују у Рашки, а који се финансирају из донаторских фондова, републичког и локалног буџета. Председник је истакао да туризам, као индустријска грана која највише доприноси пуњењу буџета општине Рашка, пружа даље могућности за улагања како на Копаонику, тако и на Голији и Јошаничкој Бањи. „Општина Рашка је због свог положаја и развојних могућности веома заинтересована за почетак рада аеродрома „Морава“ код Краљева, али и за изградњу аутопутева“, рекао је Игњат Ракитић.
Амбасадор Краљевине Норвешке Њ.Е.Арне Бјорнстад је рекао да ће програми помоћи Србији бити представљени почетком лета и најавио да ће тада поново доћи у Рашку како би са председником општине разговарао о сарадњи. Подсећајући на Меморандум о разумевању потписан између општине Рашка и Генералне дирекције за задужбине при Кабинету премијера Републике Турске, амбасадор Туске у Београду Њ.Е. Танжу Билгич је изразио наду да ће сарадња са општином Рашка бити проширена на различите области.

1.03.2018.год.

На основу члана 25. став 1,2,3 и 4. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл.гласник РС бр. 83/2014), члана 24 став 1. и члана 25.став 1. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( Сл. гласнк РС бр. 126/2014) и оцене и образложеног предлога стручне комисије која је донета у складу са чланом 24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члановима 19. став 1. и 24. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а после поступка спроведеног у складу са чланом 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима и члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2018.годину доносим следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
1. Средства за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за период 01.01. до 30.06.2018.год. додељују се:

1. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О.- 115.000,00 дин;
2. НД САТ – 1.000.000,00 дин;
3. ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ – 80.000,00 дин;
4. ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ Д.О.О. 200.000,00 дин;
5. ПРОДУКЦИЈА ПРИМЕ ТИМЕ -90.000,00 дин;
6. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ –ПРОДУКЦИЈА - 85.000,00 дин;
7. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. (РАДИО РАШКА) -3.170.000,00 дин;
8. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. (ТВ РАШКА) - 5.030.000,00 дин;
9. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТВ И РАДИО ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДУКЦИЈУ „ПЕТРЕСА“ – 70.000,00 дин;
10. РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ СИМПЛЕ ЛООК – 60.000,00 дин.

2. Саставни део овог решења су: записник стручне службе општинске управе, записник стручне комисије и оцена поднетих пројеката и предлог стручне комисије за доделу средстава.
3. Скенирано решење доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми и oбјавити га на веб сајту општинске управе.
4. Подносиоца пројекта којима су одобрена средства су обавези да сходно висини одобрених средстава сачине ревидирани пројекат са спецификацијом расхода.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

О б р а з л о ж е њ е

Начелник општинске управе Рашка је дана 17. јануара 2018.године расписао јавни позив ( конкурс) за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за период 01.јануара до 30. јуна 2018.године.
У остављеном року на конкурс је достављено 16 пројекта . Комисија је разматрала сваки од поднетих предлога пројеката и утврдила назив пројекта, висину укупних средстава, висину средстава за које се аплицира код органа који је расписао јавни позив, садржину пројекта, време реализације пројекта и медиј преко кога ће предложени пројекат бити реализован.
Прихватајући у потпуности оцену поднетих пројеката и предлог стручне комисије донео сам решење као у диспозитиву.


В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ РАШКА
Спасоје Андрић

На основу члана 24 став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члана 19 и 22 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Стручна комисија формирана за оцену пројеката поднетих на конкурс одржала је седницу 20.фебруара и оценила предлоге пројеката који су достављени на Први јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018.годину. Седници су присуствовали сви чланови Стручне комисије: Едиб Хонић, Славољуб Савић и Анел Грбовић. На почетку седнице за председника Стручне комисије изабран је Анел Грбовић.
Председник Комисије је констатовао да је на конкурс пристигло 16 предлога пројеката. На основу увида у документацију коју је припремила Стручна служба ОУ Рашка, председник Комисије је потврдио да је ЕУК „Черењски“ допунио документацију, а да је новинска агенција Бета Прес д.о.о. објаснила да се у њиховом пројекту ради о агенцијској продукцији, а не радијској. Прегледом сајта Савета за штампу констатовано је да ниједан подносилац предлога пројекта није прекршио кодекс новинара. Увидом у податке на сајту РЕМа констатовано је да ниједном од апликаната нису изречене мере. Комисија је такође утврдила да су подносиоци предлога пројеката који су у ранијим конкурсима користили средства буџета општине Рашка доставили финансијске и наративне извештаје о утрошеним средствима.Након тога Комисија је разматрала сваки од поднетих предлога пројеката и утврдила назив пројекта, висину укупних средстава, висину средстава за које се аплицира код органа који је расписао јавни позив, садржину пројекта, време реализације пројекта и медиј преко кога ће предложени пројекат бити реализован.
После појединачног разматрања пројеката комисија је приступила оцењивању поднетих пројеката.

 

1. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О. конкурише са пројектом „О Рашкој, медијски сервис у служби грађана“. Укупна вредност пројекта 868.000,00, тражени износ 688.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати: Бета генерални сервис на српском и енглеском/ Бета аудио сервис/ Бета фоно сервис/ Бета видео сервис/ Бета Радио сто плус.
Комисија констатује да је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Комисија сматра да ће реализацијом овог пројекта правовремена и тачна информација стићи до других медија и допринети непристрасном и истинитом информисању грађана Рашке. Kako се ради о иновативном медијском формату, Комисија изражава уверење да ће локалне теме које се односе на привреду, предузетништво, образовање, културу, заштиту деце, социјалну заштиту и друге, бити обрађене на најбољи начин и у складу са свим новинарским нормама.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран у одређеном износу.

 

2. НД САТ конкурише са пројектом „Наша села су наша брига“. Укупна вредност пројекта 1.277.367,00, тражена средства 1.012.767,00.
Комисија сматра да је предложена тема актуелна, добро дефинисана и да може да допринесе информисаности локалног становништва. Пројекат јасно детектује проблеме који доводе до напуштања сеоских домаћинстава и сто тако презентује могућности за оживљавање села. Пројектни тим је у претходним годинама показао изузетну посвећеност у реализацији различитих пројеката.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран у одређеном износу.

3. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ конкурише са пројектом „Професионално новинарство за слободно друштво“. Укупна вредност пројекта 455.000,00, средства за која се аплицира 356.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати Сајт Синдиката новинара Србије.
Комисија сматра да подизање нивоа знања новинара јесте приоритет различитих новинарских удружења и да би на томе требало константно радити, али да организовање округлих столова и других активности усмерених искључиво на новинарску професију не може да задовољи потребе локалног становништва за информисањем.
Комисија предлаже да овај предлог пројекта не буде финансиран из буџета општине Рашка.


4. ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ конкурише са пројектом „Богатство градитељског наслеђа Рашке“. Укупна вредност пројекта 742.000,00, тражена средства 355.000,00. Садржај ће бити реализован путем интернет портала КВ НОВОСТИ ОН ЛАЈН ИН 000188.
Пројекат је у складу са приоритетима конкурса. Циљ пројекта којим се представља богато градитељско и културно наслеђе јасно је дефинисан.
Како је део тема које се обрађују био предмет других апликаната у ранијим циклусима финансирања медијских садржаја, Комисија предлаже да предложени пројекат буде делимично финансиран иѕ средстава општине Рашка.
5. ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ Д.О.О. конкурише са пројектом „Поруке једног јубилеја“. Укупна вредност пројекта 864.000,00, средства за која се аплицира 621.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати Дневни лист ДАНАС.
Комисија сматра да пројекат доприноси остваривању јавног интереса. Кроз овај пројекат шира јавност ће упознати напоре општине Рашка усмерене ка креирању кредибилне културне сцене. Како се ове године обележава четврт века „Рашких духовних свечаности“, најзначајније културне манифестације у општини Рашка, овај пројекат ће допринети обележавању јубилеја и представити ствараоце који су дали свој допринос у креирању програма и афирмацији РДС.
Комисија предлаже да овај пројекат буде суфинансиран из средстава општине Рашка.

6. ПРОДУКЦИЈА ПРИМЕ ТИМЕ конкурише са пројектом „Жене и предузетништво“. Укупна вредност пројекта 774.000,00, средства за која се аплицира 549.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат је интернет портал КРУГ.
Медијски садржај је прецизно дефинисан и усклађен са циљевима пројекта. Тема је актуелна и друштвено значајна. Добри капацитети за реализацију пројекта.
Комисија предлаже да овај медијски садржај буде суфинансиран из буџета општине Рашка.


7. НОВОСТИ ДАНА РС Д.О.О. НИШ-ПАЛИЛУЛА конкурише са пројектом „Да нас буде више у Рашки“. Укупна вредност пројекта 390.000,00, средства за која се аплицираа 310.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат је интернет портал НОВОСТИ ДАНА.
Чланови Комисије изражавају мишљење да је тема важна за целу Србију, али сматрају да циљ пројекта не зависи директно од реализације понуђеног садржаја као и да неће успети да допринесе бољој информисаности грађана општине Рашка. Комисија предлаже да пројекат не буде суфинансиран.
8. ИН НЕТВОР СОЛУТИОН Д.О.О. конкурише са пројектом Упознавање и унапређење органске пољопривреде и производње у општини Рашка и околини кроз текстове под називом УПОЗНАЈТЕ ОРГАНСКУ ПОЉОПРИВРЕДУ. Укупна вредност пројекта 1.570.000,00, средства за која се аплицира 1.256.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати интернет портал ИНФО24.РС.
Комисија не доводи у питање актуелност теме, али сматра да циљ пројекта не може бити остварен и да информације прласиране путем портала неће стићи до циљне групе, посебно с обзиром на чињеницу да један од портала преко кога ће се пласирати садржај није ажуриран и да се на њему не могу наћи актуелне информације из општине Рашка.
Комисија предлаже да овај медијски садржај не буде суфинансиран.

9. ЦЕЕФОР Д.О.О. ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ конкурише са пројектом ИНФО ЕКО – ЕНЕРГЕТСКА РАШКА“. Укупна вредност пројекта 420.200,00, тражена средства 270.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат је ЕНЕРГЕТСКИ ПОРТАЛ.
Комисија сматра да пројекат не може у потпуности да задовољи потребе грађана општине Рашка за информисањем, с обзиром да ће медијски садржај бити пласиран путем портала који нема традицију, барем у нашој средини. Комисија изражава сумњу у доступност широј популацији како портала, тако и електронског и штампаног издања ЕП МАГАЗИНА.
Комисија предлаже да пројекат не буде финансиран.


10. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“-ПРОДУКЦИЈА конкурише са пројектом „Еко стазама Копаоника и Голије“. Укупна вредност пројекта 390.880,00, средства за која се аплицира 287.130,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат РТВ НОВИ ПАЗАР.
У опису пројекта јасно се идентификује тема од јавног значаја.Циљ пројекта је прецизно дефинисан. Пројекат има висок степен утицаја на квалитет информисања становништва општине Рашка, али и околине.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран из буџета општине Рашка.

11. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. конкурише са пројектом „Рашка на радију од јутра до вечери“. Укупна вредност пројекта 4.003.200,00, тражена средства 3.202.560,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат Радио Рашка.
Пројекат је у складу са приоритетима и стратешким циљевима општине Рашка. Посебно се цени степен утицаја пројекта на квалитет информисања грађана општине Рашка. Пројектне активности представљају добро утемељену целину. С обзиром на чињеницу да се на територији општине Рашка могу слушати само национални програми, програм радио станице која се бави локалним темама добија на значају.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран из буџета општине Рашка.

12. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. конкурише са пројектом „Рашка од јутра до вечери“. Укупна вредност пројекта 6.533.500,00, средства за која се аплицира 5.226.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати ТВ Коперникус Рашка.
Пројекат представља заокружену програмску целину и у потпуности ће задољити потребе грађана општине Рашка за информисањем. Део пројекта су и емисије на ромском језику, директни преноси скупштинских заседања, културних и спортских догађаја, и свакодневна укључења у програм Србија он лајн.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран из буџета општине Рашка.


13. ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО Д.О.О. конкуришу са пројектом „Упознај Србију – Рашка“. Укупна вредност пројекта 678.000,00, тражена средства 450.000,00.
Комисија сматра да пројекат у предложеном формату неће допринети бољој информисаности грађана Рашке и да неће успети да пред грађане Србије донесе целовиту слику кроз предложене темаме.
Комисија предлаже да овај пројекат не буде суфинансиран из средстава општине Рашка.

14. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТВ И РАДИО ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДУКЦИЈУ „ПЕТРЕСА“ конкурише са пројектом „Запис за сва времена“. Укупна вредност пројекта 500.000,00, средства за која се аплицира 350.000,00. Медиј преко кога ће се реализовати пројекат Коперникус ТВ Рашка и РТВ Мир Лепосавић.
Тема пројекта је интересантна, али не одражава довољно иновативан приступ у обради предложених садржаја. Чланови Комисије констатују да је избор саговорника је добар, али да су интервјуи са многима од њих већ реализовани и суфинансирани из средстава општине Рашка кроз претходне циклусе.
Комисија предлаже да пројекат буде делимично суфинансиран с обзиром на чињеницу да доприноси афирмацији општине Рашка. 15.РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ СИМПЛЕ ЛООК конкурише са пројектом „Пољопривреда и еко туризам општине Рашка“. Укупна вредност пројекта 100.000,00, средства за која се аплицира 80.000,00. Назив медија преко ког а ће се пројекат рализовати је интернет портал ДОМАЋИНСКА КУЋА.
Комисија сматра да је тема друштвено оправдана, усклађена са циљевима развоја општине Рашка и програмским приоритетима конкурса. Пројекат је концизан, циљне групе јасно дефинисане.
Комисија предлаже да предложени пројекат буде сусфинансиран.


16.ИНВИЦТУС МЕДИА Д.О.О. конкурише са пројектом „Водич кроз дијабетес“. укупна вредност пројекта 6.774.000,00, тражена средства 450.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат СТУДИО Б.
Тема актуелна, али предложеним пројектом се не остварује у довољној мери степен утицаја на квалитет информисања циљне групе. Из описа пројекта се не уочавају реални проблеми циљне групе на локалном нивоу. Реализација пројектних активности обухвата 12 месеци, а конкурс се односи на 6 месеци.
Комисија предлаже да пројекат не буде суфинанасиран из средстава општине Рашка.

Имајући у виду све напред наведено, Комисија je мишљења и
ПРЕДЛАЖЕ
Општинској управи Рашка да средства за суфинансирање пројекта из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018.годину, буду додељена на следећи начин:
1. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О – 115.000,00
2. НД САТ – 1.000.000,00
3. ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ – 80.000,00
4. ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ Д.О.О – 200.000,00
5. ПРОДУКЦИЈА ПРИМЕ ТИМЕ – 90.000,00
6. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“-ПРОДУКЦИЈА – 85.000,00
7. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О (РАДИО РАШКА) – 3.170.000
8. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О (ТВ РАШКА) – 5.030.000
9. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТВ И РАДИО ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДУКЦИЈУ „ПЕТРЕСА“ – 70.000,00
10. РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ СИМПЛЕ ЛООК – 60.000,00

Подносиоци пројеката којима су одобрена средства имају обавезу да изврше ревизију својих буџета.

председник Комисије Анел Грбовић
члан Комисје Едиб Хонић
члан Комисије Славољуб Савић


У Рашки, 22.02.2018.године

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима у општини Рашка, објављеног 22.01.2018. године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Рашка за 2018. годину, заседала је 21.02.2018. године и усвојила следећу:
РАНГ ЛИСТУ
УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 22.01.2018.ГОДИНЕ

 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

Одобрени износ

Бод.

1.        

Српска православна црквена општина Рашка

Пројекат реконструкције крова храма Св. Архангела Гаврила

1,000,000.00

77.8

2.        

Дечји савез општине Рашка

Наша деца, наша брига и срећа

700,000.00

76.8

3.        

Манастир Светих Благовести Градац

Графичка представа архитектонских облика и орнаменталних форми  манастира кроз језик симбола и декорација

183,200.00

76.6

4.        

Удружење особа са инвалидитетом "Срна"

Разумећеш ме кад ме упознаш

133,000.00

73.0

5.        

Удружење за помоћ лицима са посебним потребама Рашка

Социјална брига, социјалиѕација и радно оспособљавање у циљу запошљавања ментално и физички недовољно развијених лица

260,000.00

73.0

6.        

Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка"

Обележавање међународног месеца борбе против шећерне болести

156,000.00

70.8

7.        

Црквена општина Баљевац

Идејни пројекат обнове подземне цркве, село Паклење, Баљевац на Ибру

105,000.00

70.6

8.        

Еко клуб – Зелени путокази

Буди еко активан

90,000.00

69.8

9.        

Удружење пчелара "Рашка"

Храна и исхрана пчела

194,400.00

69.6

10.    

Гљиварско друштво "Копаоник"

Едукативне изложбе гљива на територији општине Рашка

120,000.00

68.6

11.    

Радио клуб “Никола Тесла“

Набавка и употреба радио станица и опреме у хуманитарним акцијама и спортско рекреативним такмичењеима на нивоу Општине Рашка

234,000.00

66.0

12.    

"Спуст без Граница - Рашка"

Рашка без граница – истражи и упознај

72,800.00

65.4

13.    

Месна организација жена Рашка

Шареница МОЖ-а

60,000.00

65.2

14.    

Удружење грађана љубитеља планине Копаоник "СРЦ Копаоник"

Развој летње туристичке понуде Копаоника и подкопаоничког краја кроз понуду активног одмора као стратешки важног правца туризма

49,668.00

65.0

15.    

Удружење "БеННем" огранак Рашка

Њихов живот је и наша брига

100,000.00

64.0

16.    

Планинска заједница становника Парка природе Голија и резервата биосфере Голија - Студеница

Израда катастра „дивљих“ депонија и могућности за њихову санацију у Парку природе „Голија“ и Резервату биосфере „Голија – Студеница“

66,200.00

63.6

17.    

Актив Жена Јошаничка Бања            

Промоција и очување домаће радиности

69,750.00

63.2

18.    

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар

Будите моје светло у тами

35,000.00

62.6

19.    

Удружење пензионера општине Рашка

Побољшање услова у пензионерским клубовима

80,400.00

62.2

20.    

Друштво за церебралну парализу Нови Пазар

Учимо, вежбамо, активно живимо

35,000.00

62.2

21.    

Српска православна црквена општина Никољачка

Уређење порте храма  Св. Саве у Супњу

50,000.00

62.0

22.    

Удружење глувих и наглувих Нови Пазар

Свет тишине

35,000.00

61.4

23.    

Удружење произвођача ракије Баљевац

Ракијада

50,000.00

61.4

24.    

Удружење за неговање енглеског језика и књижевности - ЕНГЛЕСКИ КУТАК

Шанса за језичко образовање незапослених и радно ангажованих лица у општини Рашка

50,000.00

61.4

25.    

Институт за сарадњу младих

Развијмо свест за здравији свет!

75,000.00

60.8

26.    

Друштво пчелара Баљевац

Пчеларство без граница

95,000.00

60.6

27.    

Међуопштинска организација  цивилних инвалида рата Н.Пазар за општине Н.Пазар, Рашка, Сјеница и Тутин

Они још постоје

0.00

59.2

28.    

Ловачко удружење Рашка

Изградња високих, наткривених, изолационих чека за потребе ловног туризма, еколошке едукације и рекреације

0.00

59.2

29.    

Удружњење ветерана ФК „Бане“ - Рашка

Традиција, промоција спортских ветерана

0.00

58.0

30.    

Планинарско удружење „Јазавац“

Организација трке Ендуро Рашка 2018

   

 

 

Број пристиглих захтева – 30. Одобрено– 26. Није одобрено – 3. Није у скаладу са условима конкурса - 1

Рок жалбе је три  дана од дана објављивања  на огласној табли и/или на званичној страници општине Рашка.

КУЛТУРА

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

Одобрени износ

Бод.

1.        

Културно уметничко друштво "Рашка"

Обележавање 20 година постојања и подизање квалитета рада кроз стручна усавршавања, припрему и постављање нових кореографија

386,000.00

71.2

2.        

Етно уметнички клуб "Черењски"

Културом и традицијом у Европу

135,000.00

66.0

3.        

КУД "Јошаничка Бања"

Игром и песмом  за очување традиције
српског народа

158,900.00

65.2

4.        

Центар за алтернативну културу

Афирмација младих рок бендова и рок музике

100,000.00

64.6

5.        

Ансамбл народних игара и песама "Фрула" Рашка

Рашка у срцу

180,820.00

64.0

6.        

Културно уметничко друштво "Брвеница"

Саборовање у општини Рашка – чување традиционалних и духовних вредности

75,000.00

63.8

7.        

Рефлексија

Суматра

100,000.00

62.6

8.        

КУД  "Рудар" Баљевац

Фестивал фолклора „Видовдан“

100,000.00

61.2

9.        

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

Школа цртања и сликања

64,000.00

60.2

 

Број пристиглих захтева – 9. Одобрено – 9. Није одобрено – 0.

Рок жалбе је три  дана од дана објављивања  на огласној табли и/или на званичној страници општине Рашка.

 

 

 

РАШКА, 21.02.2018.ГОДИНЕ

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

 

На 27. седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 14.02.2018. године одборници су разматрали дневни ред са 16 тачака.
Скупштина је донела Одлуку о усвајању Локалног акционог плана за младе општине Рашка. Овај стратешки документ усвојен је за период 2018-2021.година.
Такође, одборници су у наставку седнице разматрали и усвојили Одлуку о давању сагласности на план и програм рада Центра за социјални рад Рашка за 2018. годину, као и Одлуку о изменама и допунама одлуке о оснивању Центра за социјални рад којом се усклађују надлежности центра у вези са пружањем локалних услуга које се финансирају средствима из буџета општине Рашка.
На седници је усвојена Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда, минималне висине трошкова инвестиционог одржавања и висине накнаде за рад принудног професионалног управника на подручју општине Рашка. Овом одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова зграда дужни издвајати на име текућег, као и инвестиционог одржавања зграда које се налазе на територији општине Рашка, као и износ накнаде коју плаћају власници посебних делова зграда у случају постављања професионалног управника од стране локалне самоуправе, као вид принудне мере. Такође, у складу са новим законом, усвојена је Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама. Под кућним редом, у смислу ове одлуке, подразумевају се општа правила понашања у зградама, обавезна за све станаре, чијим поштовањем ће се обезбедити ред, мир и сигурност у згради, свим станарима неометано коришћење пословних и заједничких делова зграде, као и земљишта за редовну употребу зграде, очување заједничких делова у чистом, исправном и употребљивом стању, сигурном за коришћење.
Усвајањем Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину, створени су услови за предузимање свих мера активног запошљавања и ангажовање средстава планираних у буџету општине Рашка за ту намену. За реализацију мера активне политике запошљавања, које су предвиђене Локалним акционим планом за 2018. годину, средства су планирана у износу од 30.000.000,00 динара.
Скупштина општине Рашка је усвојила Одлуку о начину утврђивања и означавању назива насељених места,улица и тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији општине Рашка. Имајући у виду да је до сада Скупштина општине Рашка доносила одлуке којима се утврђују називи улица у конкретном случају, овом одлуком се сада ствара правни оквир за уређење начина утврђивања и означавања назива насељених места, улица и тргова и начина утврђивања кућних бројева и означавање зграда и грађевинских парцела кућним бројевима, на територији општине Рашка. Такође, детаљно су разрађене надлежности Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка, њен избор и поступак предлагања назива улица и тргова.
Одборници су усвојили и одлуку којом се приступа прибављању непокретности у јавну својину и то катастарске парцеле бр. 1961/1, површине 3.47,97ха, КО Драганићи, јавна својина Републике Србије, изграђеног пословно- производног објекта–фабрика текстила са опремом и пумпну станицу са резервоаром за воду, спратности ПО+0, димензија објекта у основи 163,45м х 73,90м, површине објекта у основи 11.504,00м2.
У даљем раду, одборници су усвојили одлуку којом се дозвољава измена Уговора о закупу грађевинског земљишта бр.1181 од 20.08.2010. године на кат. парцели бр. 4/40 КО Копаоник, јавна својина општине Рашка, закључен на период од 60 година између Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка и Предузећа за управљање пројектима и извођење грађевинских
радова ,,Г-инвест“ д.о.о. Београд, тако што се уговор о закупу закључује са новим закупцем Привредним друштвом ,,Gorsky park“ д.о.о. Београд, који је нови власник објекта.
У складу са Законом о јавној својини Скупштина општине Рашка је усвојила одлуку о давању на коришћење и управљање Центру за културу образовање и информисање ,,Градац“ из Рашке зграде за културу, биоскоп, изграђена на кат. парцели број 487/1 у укупној површини од 444м2, у улици Предрага Вилимоновића,евидентирана у листу непокретности број 198 КО Рашка.
Одборници су усвојили и Одлуку о приступању изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације Суво рудиште на Копаонику. Оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана детаљне регулације утврђује се на око 15,42 ара, и односи се на кат. парцеле бр. 9/3 и 9/4 КО Копаоник. Такође, усвојена је Одлука којом се приступа изради Измена и допуна Плана генералне регулације Лисина – Чајетина – Треска.
На седници су донета и решења о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом Десимирки Фрковић из Рашке и размени грађевинског земљишта непосредном погодбом са Милицом Чорбић из села Градац, као и решење о разрешењу и именовању члана школског одбора у Основној школи „Рашка“.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 
У циљу едукације пољопривредних произвођача у производњи малине, Општинска управа Рашка у сарадњи са Пољопривредним саветодавним и стручним службама и Институтом за примену науке у пољопривреди, организује стручну трибину: Стање и песрпективе у производњи малине. Организацију трибине помогла је фирма: Euro fruits SMS - Рашка.
Трибина се одржава 21. фебруара 2018. године у сали биоскопа Рашка са почетком у 12 часова.
На трибини биће присутни државни секретар Министарства пољопривреде Жељко Радошевић, помоћник министра Зоран Јањатовић и посебни саветник министра Радивој Надлачки.
Предавачи:
- Стање и перспективе у производњи малине у Србији
др Александар Лепосавић, Институт за воћарство Чачак

-Значај употребе квалитетног садног материјала у гајењу малине
др Милан Лукић, Институт за воћарство Чачак

-Представљање саветодавног модула у области воћарства у 2018. години
др Драган Раховић, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

-Примена добре хигијенске праксе у производњи малине
Момир Недић, дипл.инж. Пољопривредна саветодавна и стручна служба, Крушевац

-Заштита малине од економски најзначајнијих болести и штеточина
Бранко Галовић, дипл.инж., Пољопривредна саветодавна и стручна служба, Краљево.

 

 

САВЕТНИК
за послове пољопривреде
и водопривреде
Зоран Сташевић

На основу члана 22. став 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр, 126/2014) доносим следеће
РЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања по I јавном позиву за суфинансирање пројекат из буџета општине Рашка. ради остваривања јавног интереса у области Јавног информисања у медијима за 2018.годину, у саставу:
1. Едиб Хонић. испред Удружења новинара Србије;
2. Славољуб Савић, испред ПРОНУС -Ниш и РТВ „Мир“ Лепосавић и
3. Анел Грбовић, новинар из Новог Пазара.
II
За секретара Комисије именује се Мирјана Вујанац из општинске управе Рашка,
III
Задатак Комисије је да изврши оцену приспелих пројеката по I јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета СО Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018.годину и доносиоцу решења предложи одлуку о расподели средстава са образложењима,
IV
Комисија на СВОЈОЈ првој седници бира председника Комисије.
V
Решење доставити именованима и архиви.
VI
Чланови Комисије који нису из редова запослених имају право на новчану надокиаду у нето износу од 10.000,00 динара.


НАЧЕЛНИК
Спасоје Андрић