email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2020. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2020. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-40-2260/2020-09 од 27.04.2020. године, на седници одржаној 18. маја 2020. године, расписује

КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину

Општи услови конкурса за све подстицаје:
-Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство или правно лице са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);
- Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу из Програма и само једном може конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку);
- Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса;
- Да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2019. године;
- Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу.

ОПШИРНИЈЕ на линку: https://drive.google.com/file/d/1L3cTqmm9286nj2njwj_TXW9oAuERT7GB/view?usp=sharing

Нема новоинфицираних вирусом корона на територији општине Рашка. У последњих 48 сати у лабораторији Ветеринарског специјалистичког института у Краљеву обрађено је 30 тестова из Рашке. 28 узорака је било негативно, док је присуство вируса потврђено код 2 пацијента који су са хоспиталног лечења отпуштени са једним негативним тестом и након двонедељне кућне изолације поново тестирани. Њима предстоји даље лечење у кућним условима и ново тестирање за 7 дана. Потпуно излеченим сматраће се тек након другог негативног теста.
Од почетка епидемије на територији општине Рашка од Ковида 19 оболело је 58 особа. Излечено је 25, док је са једним негативним тестом из болнице отпуштено 18 лица.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 13.априла до 17.маја тестирано је 208 особа.


18.05.2020.године

80. СЕДНИЦа ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 20. маја 2020. године (среда) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 75., 76., 77., 78. И 79. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
9. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА И БЛОКОВА ЗA ОДРЖАВАЊE И УНАПРЕЂИВАЊЕ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА РЕЗЕРВАЦИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, председник комисије за отуђење непокретности из јавне својине непосредном погодбом;
16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АБ СТУБА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
17. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА, БР. 06-IV-66/2019-1. ОД 08. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ИЛИ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ЗАУЗЕЋА ПАРЦЕЛА ИЛИ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОЦЕДУРИ ИЗМЕНА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА НА ОСНОВУ ЈАВНИХ КОНКУРСА РАСПИСАНИХ 28.02.2020.Г. ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
20. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије;
21. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије;
22. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Према подацима које је касно синоћ саопштио Завод за јавно здравље Краљево, још 2 особе оболеле су од Ковида 19. Реч је о особама женског пола 1976. и 1973.годиште. Код једног пацијента је након болничког лечења и кућне изолације урађено друго тестирање које је показало поновно присуство вируса. У лабораторији Ветеринарског специјалистичког института Краљево обрађено је 20 тестова из Рашке.
Републички кризни штаб објавио је јуче да је у протекла 24 часа на територији Србије тестирано 6.196 особа, вирус је потврђен код 79, што у процентима износи 1,27 одсто. Нажалост, бројке су неумољиве и показују да у општини Рашка проценат новоинфицираних износи 10 одсто. Због овакве статистике и чињенице да један број грађана не поштује мере заштите и превенције, Општински штаб изражава забринутост и упозорава на могућност поновног увођења ванредног стања или стављање града у карантинске услове. Како би се избегао овакав сценарио, Општински штаб апелује на грађане да се придржавају препорука надлежних органа. Појачана хигијена, држање социјалне дистанце, ношење заштитне опреме посебно у затвореном простору и избегавање окупљања, најважнији су начини борбе против даљег ширења корона вируса. Чланови штаба моле грађане Рашке да покажу висок степен одговорности, примењују превентивне мере и на тај начин заштите себе, своје ближње, као и све људе са којима дођу у контакт.
Од почетка епидемије на територији општине Рашка корона вирус је потврђен код 58 особа. 20 лица је излечено, док су 22 пацијента након једног негативног теста отпуштена из болнице и наставила лечење у кућној изолације. Тренутно је у инфективним клиникама и ковид болницама хоспитализовано 16 грађана Рашке.
Од 13.априла до 14.маја у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка тестиране су 184 особе.

15.05.2020.године

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докуменатапросторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу објекта апартманског типа на кат. парц. бр. 718/1, 718/4, 718/5, 718/6, 718/12 и 717 КО Копаоник

Јавни увид трајаће 7 дана, од 15.05.2020. год. закључно са 21.05.2020.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам. Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени
да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 21.05.2020. год. По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

четвртак, 14 мај 2020 12:08

ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл. 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл. 55. и чл. 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19), по извршеној провери поступања обрађивача, на основу Извештаја о обављеном јавном увиду, од стране Комисије за планове


ОГЛАШАВА


ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
НАЦРТА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ
(Општина Рашка за кат. парцеле бр. 9/3 и 9/4 КО Копаоник)
(на територији општине Рашка)


Понављање јавног увида трајаће 15 дана, од 15.05.2020. закључно са 29.05.2020.год. Нацрт планског документа биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 14.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања понављања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 29.05.2020. Јавна презентација плана ће се одржати 22.05.2020. у свечаној сали општине Рашка, у 12 часова.

По завршеном поновљеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове 01.06.2020. у у свечаној сали Општине Рашка, у 10 часова. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у току јавног увида.

 

Још 3 особе са територије општине Рашка позитивне су на Ковид 19. Ради се о особама женског пола 1974, 1986. и 1954.годиште. У Ветеринарском специјалистичком институту у Краљеву у протекла 24 сата обрађено је 11 тестова из Рашке.
Од почетка епидемије вирус корона је потврђен код 56 особа. Излечено је 15 лица, док су са једним негативним тестом из болница отпуштена 22 пацијента. Најмлађа особа инфицирана вирусом је двогодишње дете, док је најстарија 1934.годиште.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка од 13.априла обавља тестирање пацијената код којих постоји сумња на Ковид 19. До 12.маја тестиране су 164 особе.

Епидемиолози упозоравају да је вирус корона је још увек присутан у нашој популацији и зато инсистирају да грађани и даље држе социјалну дистанцу и користе маске и рукавице у затвореном простору.

13.05.2020.године

Општински штаб за ванредне ситуације разматрао је на данашњој седници актуелну епидемиолошку ситуацију на територији општине Рашка, као и ситуацију у погледу спровођењу превентивних мера усмерених ка спречавању ширења корона вируса.
Уз констатацију да се број инфицираних попео на 56, Општински штаб апелује на грађане да се придржавају превентивних мера и да се у случају појаве симптома болести обавезно јаве Ковид амбуланти Дома здравља Рашка.
Како је примећено да грађани и власници угоститељских објеката не поштују препоруке надлежних државних и здравствених органа, Општински штаб је донео закључак којим је наложио инспекцијским службама Општинске управе Рашка да у наредним данима, у складу са законима Републике Србије и мерама за сузбијање заразне блести Ковид 19, спроведу појачану контролу рада угоститељских објеката.
Инспекцијске службе Општинске управе Рашка контролисаће социјално дистанцирање, ношење личне заштитне опреме свих запослених током рада (маске, радне униформе, рукавице), али и гостију, пошто је препорука здравствених органа да гости приликом боравка у простору објекта носе маску (или други вид заштитне покривке за нос и уста).
Инспектори ће проверавати и да ли на улазу у објекат постоје дезо-баријере и дозере за дезинфекцију руку. Предмет контроле инспекцијских служби биће и распоред столова унитар објеката као и у летњим баштама. Препорука је да распоред столова у затвореном или отвореном простору угоститељских објеката буде организван тако да размак између гостију који седе за истим или суседним столовима, не буде мањи од прописане социјалне дистанце од 2 метра.
Општнски штаб за ванредне ситуације подсећа грађане да су ванредне мере још увек на снази и да је у Србији и даље проглашена епидемија од посебног значаја. Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане општине Рашка да покажу личну одговорност и поштују препоруке надлежних државних и здравсрвених органа док траје опасност од ширења вируса.

13.05.2020.године

Завод за јавно здравље Краљево објавио је вечерас резултате тестирања 14 особа са територије општине Рашка. 11 тестова било је негативно на присуство корона вируса, док су 3 била позитивна. Међу новооболелим од Ковида 19 су женска особа 1993.годиште и особа мушког пола 2005.годиште. Вирус је потврђен и код мушкарца рођенго 1958.године, који је завршио болничко лечење и био поново тестиран након кућне изолације од 14 дана. Од почетка епидемије Ковид 19 дијагностикован је код 53 лица са територије општине Рашка.
До сада је са инфективних клиника и из ковид болница са 1 негативним тестом отпуштено 20 пацијената. Укупан број излечених, односно пацијената са 2 негативна теста је 15.
Од 13.априла до данас у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка тестирано је 157 особа.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се придржавају свих мера превенције од заразне болести Ковид 19, носе заштитне маске, држе прописану дистанцу и избегавају руковање.

11.05.2020.године

уторак, 12 мај 2020 11:00

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 14, 15, и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011) и Одлуке о расписивању локалних избора(„Службени гласник РС“, број 19/2020) који су расписани за 21. jun 2020. године, Општинска управа Општине Рашка

ОБАВЕШТАВА

1. Грађане општине Рашка да је део бирачког списка за општину Рашка изложен на увид у згради Општинске управе општине Рашка, Предрага Вилимоновића број 1, канцеларија бр 14 на првом спрату.
Увид у бирачки списак грађани могу да изврше у периоду од 12.05.2020. године до 05.06.2020. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана и суботом у периоду од 7,00 до 15,00 часова.
У овом периоду, грађани уз личну карту, могу Одељењу за општу управу општине Рашка, поднети захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.
2. Од проглашења изборних листа, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.
3. Малолетна лица која до 21.06.2020. године и на дан 21.06.2020. године стичу бирачко право могу код Одељења за општу управу општине Рашка извршити проверу података у бирачком списку.
4. Решења о променама у бирачком списку од момента закључења бирачког списка, односно од 05.06.2020. године, па све до 72 часа пре дана одржавања избора доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
Број:__________, дана 12.05.2020. године.

На основу члана 14. Став 1.и члана 15, и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), тачка 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/12 и 88/18) и Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“, број 19/20) који су расписани за 21. јун 2020. године, Општинска управа општине Рашка


ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ РАШКА

Део Јединственог бирачког списка за Општину Рашка изложен на увид у згради Општинске управе Рашка, Предрага Вилимоновића број 1, канцеларија бр.14 на првом спрату.
Увид у део јединственог бирачког списака врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем , односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Рашка могу поднети Општинској управи у времену од 12.05.2020. године до 05.06.2020. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана и суботом у периоду од 7,00 до 15,00 часова.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти , по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћења и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 30.05.2020.године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Рашка (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица .Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка , лице за пружање техничке подршке општинске управе Рашка и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у скпаду са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе , www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak ,уношењем података о јединственом матичном броју грађана.
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
Број: __________, дана 12.05.2020. године.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20),
Изборна комисија општине Рашка, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ
1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Рашка који су расписани 4. марта 2020. године.
2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштини општине Рашка, и Упутством за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Рашка расписаних за 26. април 2020. године.
4. Изборна комисија општине Рашка ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.
5. Ово решење доставити председнику Народне скупштине и председнику Скупштине општине Рашка
6. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Рашка“.
О б р а з л о ж е њ е
Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за одборнике у Скупштини општине Рашка за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 19/20). У складу том одлуком Изборна комисија општине Рашка је спроводила изборне радње прописане законом.
Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.
Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити по престанку ванредног стања.
У складу са наведеним, Изборна комисија општине Рашка је, 16. марта 2020. године, донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Рашка, расписаних за 26. април 2020. године.
Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20).
Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.
Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине општине Рашка из тачке 2. диспозитива овог решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних радњи, 16. марта 2020. године и време које је од тог дана преостало до дана у којем су требало да буду одржани наведени избори, 26. априла 2020. године.
У складу са наведеним, Изборна комисија општине Рашка, као орган надлежан за спровођење поступка избора за одборнике Скупштине општине Рашка, донела је решење како је наведено у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији општине Рашка у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Број: 013-10/2020-1
У Рашки, 11. маја 2020. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАШКА ПРЕДСЕДНИК
Мирко Шћеловић

 

Још 2 особе са територије општине Рашка позитивне су на корона вирус. Према подацима Завода за јавно здравље Краљево нови вирус потврђен је код собе мушког пола 1976.годиште и код особе женског пола 1975.годиште. Вирус је потврђен и код мушкарца рођеног 1986.године који је са болничког лечења отпуштен са једним негативним тестом и након кућне изолације поново тестиран. Други тест показао је поновно присуство вируса.
Од почетка епидемије од Ковида 19 оболело је 51 лице са територије општине Рашка.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађана да и даље буду опрезни и да се придржавају свих превентивних мера дефинисаних у борби против заразне болести Ковида 19. Иако је ванредно стање укинуто, на снази су ванредне мере које подразумевају ношење рукавица и маски у затвореном простору, јавном превозу, ресторанима и кафићима, као и држање физичке дистанце од 2 метра. Забрањена су и сва јавна окупљања, нема наставе у школама, биоскоп неће радити ни у наредном периоду. Општински штаб саветује старијим суграђанима да што је више могуће смање контакте и да и даље користе услуге Волонтерског центра.
Епидемиолози кажу да ће епидемија корона вируса, која је у Србији проглашена 19.марта, бити одјављена када више од 28 дана не буде било нових случајева обољевања.

Епидемиолози Завода за јавно здравље саопштили су да су у Ветеринарском специјалистичком институту у Краљеву обрађени назални брисеви 24 особе са територије општине Рашка. 20 тестова је било негативно, док су 4 теста била позитивна на корона вирус. Међу оболелим од Ковида 19 су 2 новооинфицирана пацијента. Реч је о детету рођеном 2017.године и о особи женског пола 1958.годиште. Код друга 2 лица радило се о поновљеном тестирању. Наиме, мушкарац 1959.годиште и жена 1956.годиште су након болничког лечења и једног негативног теста, били у кућној изолације од 14 дана, а потом је урађено друго тестирање које је показало поновно присуство вируса.
Од почетка епидемије вирус корона потврђен је код 49 грађана општине Рашка. У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 13.априла до 6.маја тестирано је 125 особа.

8.05.2020.године

Нема новоинфицираних вирусом корона на територији општине Рашка. Из лабораторије Ветеринарског специјалистичког института у Краљеву стигли су резултати за 5 тестираних и сви су били негативни. У последња 24 сата на кућно лечење отпуштена су још 4 пацијента.
Од почетка епидемије Ковида 19 регистрован је код 47 особа. Болничко лечење завршило је 27 лица. У доносу на претходне дане, повећан је број оних који се сматрају потпуно излеченим. 1 особа је након четрнаестодневне изолације поново тестирана и била је негативна, тако да је сада број потпуно излечених 15. Осталих 12 пацијената ће по истеку протоколом предиђених 14 дана изолације у кућним условима, бити тестирано у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка.
У Дому здравља Рашка од 13.априла тестирано је 120 особа код којих је постојала сумња на Ковид 19. 93 особе су биле негативне, док је присуство вируса потврђено код 27 лица.

7.05.2020.године