email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Од 110 тестова узоркованих у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка, само 1 је био позитиван на корона вирус. Тиме се укупан број новозаражених попео на 197.
У петак, 7.августа урађено је 27 пи-си-ар и 29 серолошких тестова. Прегледана су 73 пацијента. Током викенда, када се не раде пи-си-ар тестирања, урађено је 14 серолошких тестова. У суботу, 8.августа, лекарску помоћ затражило је 40 лица са симптомима сличним Ковиду 19, док је у недељу 9.августа прегледано 30 пацијената. У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 13.априла 975 особа тестирано је пи-си-ар методом. Серолошки или „брзи“ тестови одрађени су код 1.061 пацијента.
Епидемиолози тренутну ситуацију са Ковидом 19 карактеришу као нестабилну, иако се бележи пад броја новооболелих. Због чињенице да вирус циркулише у популацији, неопходно је придржавати се превентивних и хигијенских мера, носити маску и држати дистанцу.

Општинско веће је усвојило Предлог одлуке о завршном рачуну буџета општине Рашка за 2019.годину. Укупни приходи остварени су у износу од 1.277.000.000 динара или 85 посто у односу на план. на седници је усвојен Извештај о извршењу буџета за период 1.јануар – 30.јун 2020.годину, као и Одлука о другом ребалансу буџета општине Рашка за 2020.годину. Ребаланс је урађен због ситуације изазване појавом заразне болести Ковид 19, обавезе спровођења одлука Владе Републике Србије и пружања директне финансијске помоћи појединим производним и услужним делатностима чији рад је био онемогућен због епидемије корона вируса. У односу на први ребаланс, другим ребалансом буџет општине Рашка смањен је за 3,30 одсто или за скоро 60 милиона динара, тако да износи 1.731.000.000 динара.
Чланови Већа подржали су предлог да се у Програм уређења грађевинског земљишта унесу измене и допуне које се односе на неопходност одржавања хоризонталне сигнализације, издвајање додатних средстава за изградњу јавне расвете и усклађивање пројектне документације са важећим законима.
Општинско веће је прихватило извештај о раду ОУ Рашка за 2019.годину. Данас је усвојен Извештај о раду Центра за социјални рад. У претходној години на евиденцији Центра било је 2.777 лица којима је пружена нека врста социјалне и породично правне заштите. Новчану социјалну помоћ користило је 880 пунолетних лица и 421 дете, право на туђу негу остварило је 189 особа, а посебну новчану накнаду користило је 7 лица. Из средстава буџета општине Рашка финансирана је помоћ у кући, услуге дневног боравка и услуга лични пратилац детета. За финансирање рада Центра, општина је издвојила скоро 18 милиона динара. 6.300.000 опредељено је за једнократну новчану помоћ. Поднето је 730 захтева, а одобрено 670.
Већници су усвојили извештаје о реализацији програма рада јавних предузећа за 1. и 2.тромесечје 2020.године.
На седници је донета одлука о ослобађању плаћања закупнине за пословне просторе у јавној својини општине Рашка за време трајања ванредног стања, односно од 15.марта до 6.маја 2020.године.
Општинско веће је донело решење о постављењу начелника ОУ Рашка. Након спроведеног конкурса, за начелника ОУ Рашка изабран је Слободан Ристовић, дипломирани правник из Рашке.
Чланови Већа су усвојили одлуку да у 2.циклусу једнократна новчана помоћ буде додељена за још 82 привредна субјекта која су обуставила рад током ванредног стања. У првом циклусу помоћ су добила 202 предузетника. Поднета су 574 захтева.
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике, Општинско веће је донело одлуку о додели подстицајних средстава регистрованим газдинствима. Одобрена су средства за 122 пољопривредна произвођача.
Веће је усвојило извештај Комисије за социјална питања. У претходном периоду Комисија је заседала 2 пута. Комисији је упућено 37 захтева, 28 је одобрено, 5 је одбијено, а у 4 предмета ће се тражити допуна документације.
На седници Већа усвојен је и извештај Комисије за утврђивање последица елементарних непогода. Комисији је упућено 37 захтева за надокнаду штете. 7 захтева је одобрено. Укупно је издвојено 130.000 динара.

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'' бр. 197/18), члана 6. став 1. Правилника о условима за доделу једнократне новчане помоћи привредницима и предузетницима са територије општине Рашка и Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка III бр. 06-IV-79/2020-3 од 29.04.2020. године, на предлог Комисије а по Јавном позиву бр. III бр. 06-IV-79/2020-4.2 од 07.05.2020. године, дана 10. августа 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
о додели једнократне новчане помоћи привредницима и предузетницима
са територије општине Рашка – II циклус

I
Из дела буџета општине Рашка за 2020. годину („Одлука о првом ребалансу буџета општине Рашка за 2020. годину („Сл. гласник општине Рашка'' бр. 208/20)) намењеног текућим субвенцијама приватним предузећима - програмска активност 0014 - управљање у ванредним ситуацијама, извршити исплату једнократне новчане помоћи следећим привредницима и предузетницима:

- II циклус

 

Р.бр.

                      

Подносилац захтева

 

 

Износ/дин.

1.

CLEANBET уређење и одржавање околи. Баљевац

50.000,00

2.

САЛЕ 993 преправка одеће Рашка

50.000,00

3.

Мићо Фишер Копаоник

50.000,00

4.

СТМ-НЕТ поста. електри .инсталација Рашка

50.000,00

5.

ДНВ Ниџо Јошаничка Бања

50.000,00

6.

Василије Коматина ПМК Рашка

50.000,00

7.

Аутопревозник Тине Транс Рашка

50.000,00

8.

Марко Транс Баљевац

50.000,00

9.

СЗР Ауторемонт Рашка

50.000,00

10.

ЛЕНИТЕКС поправка оде. пре. Баљевац

50.000,00

11.

Срђан Дугалић Каменорезац Брвеник

50.000,00

12.

СРЕЛЕ 2015 сеча дрвећа Раковац

50.000,00

13.

JEWELRY NIKOLIĆ производња накита Рашка

50.000,00

14.

ФРИГО-ДЕСПОТ- Тиоџе

50.000,00

15.

Раденко Деспотовић водоинталатер Рашка

50.000,00

16.

Аутопревозник Синиша Гвозденовић Рашка

50.000,00

17.

СЗР КОНФОР Баљевац

50.000,00

18.

ЗР  ЕЛ- КОП ТЕХНО Копаоник

50.000,00

19.

СЗР Срђан Гвозденовић Јошаничка Бања

50.000,00

20.

ГЕМЕЛОС  Трговина Биљановац

50.000,00

21.

СЗР БОЖАНИЋ Ковачи

50.000,00

22.

Аутопревозник Стефан 997 Рашка

50.000,00

23.

СЗР ВУЈДА Јошаничка Бања

50.000,00

24.

Сеча дрвећа Владимир Поповић Рашка

50.000,00

25.

РЗПОО МЕДАР Шумник

50.000,00

26.

Градња 009 Радица Анисијевић Рашка

50.000,00

27.

СТР Алфа 2 Рашка

50.000,00

28.

ОКИМИХ Миладинка Ђорђевић Рашка

50.000,00

29.

Иван Мојовић хемијско чишћење Рашка

50.000,00

30.

Производња сувенира Јошаничка Бања

50.000,00

31.

ТАХИ МАРКОВИЋ Баљевац

50.000,00

32.

Бојан Коп Копоник

50.000,00

33.

СЗР МЕРМЕР Брвеник

50.000,00

34.

CITI TAKSI KOP  Копаоник

50.000,00

35.

СЗТР ПРИНТКОМ Рашка

50.000,00

36.

БАРКОД Драган Јовановић Рашка

50.000,00

37.

СЗР Дуња Мутавџић Рашка

50.000,00

38.

СУР МАКИ Рашка

50.000,00

39.

ПР МЕКИ ПРИЈАТЕЉИ Брвеник

50.000,00

40.

ТАКСИ ИВАН  такси превоз Баљевац

50.000,00

41.

График Верица Караџић Рашка

50.000,00

42.

СТКР ШУТЕР  Рашка

50.000,00

43.

Весна Илић постав. електо инста. Баљевац

50.000,00

44.

SPIRIT 1001 ХАЉИНА   Рашка

50.000,00

45.

Агенција ГЕО Рашка

50.000,00

46.

IN STILE Рашка

50.000,00

47.

BELLA BRIDE салон венчаница Рашка

50.000,00

48.

Петровић тим 016 Сеча и продаја дрвета Рашка

50.000,00

49.

СТР АУРА Баљевац

50.000,00

50.

Резање и обрада дрвета Саша Петровић Рашка

50.000,00

51.

РИФЛЕ Јована Настасић Рашка

50.000,00

52.

Аутоелектричар Ђорђе Димитријевић Рашка

50.000,00

53.

СТР ВЕНЕРА  Рашка

50.000,00

54.

ELDEX MONT поста. еле. инста. Рашка

50.000,00

55.

Такси МАЛИ ГРГА Рашка

50.000,00

56.

Такси ГРГА 2018 Рашка

50.000,00

57.

Чишћење зграда Славиша Кашић Биљановац

50.000,00

58.

Такси превоз  Слободан Кућеровић Рашка

50.000,00

59.

Такси превоз Симовић Миломир Баљевац

50.000,00

60.

Постављање еле. инста. Сарамандић Рашка

50.000,00

61.

Поправка мото. возила Зорица Покимица Рашка

50.000,00

62.

Ауто сервис Саковић Рашка

50.000,00

63.

СЗТР АУТО ПЛУС Рашка

50.000,00

64.

Такси Милош Симовић  Баљевац

50.000,00

65.

РАЗВОЈ 2010 производња кора Рашка

50.000,00

66.

СТР МИЛЕНА Рашка

50.000,00

67.

ТЕРМОБЕЛ КОП Жерађе

50.000,00

68.

Такси превоз Жерађе

50.000,00

69.

Аутосервис Славко Маринковић

50.000,00

70.

Постављање еле. инстал. Милош Петровић Рашка

50.000,00

71.

Такси превоз БРДЕ Рудница

50.000,00

72.

СЗР ШТЕП 123  Рашка

50.000,00

73.

СТР ВОКС Рашка

50.000,00

74.

СТР НАДА Бранкица Костић Рашка

50.000,00

75.

ТПЗТР ТРАЈАЛ Казновиће

50.000,00

76.

Аутомеханичар ЈУГО Варево

50.000,00

77.

Пржионица кафе УНО 4623 Муре

50.000,00

78.

Такси превоз  Бранко Јеленковић Варево

50.000,00

79.

Играоница ЈАЊИЋ Рашка

50.000,00

80.

СЗР ЕЛЕКТРОЛУКС Рашка

50.000,00

81.

Одржавање и поправка возила Милошевић Рашка

50.000,00

82.

Такси превоз Миљан Чингелић Биљановац

50.000,00

                                                                                                                                      

УКУПНО 4.100.000,00

II
Средства уплатити на текуће рачуне привредника и предузетника из става I ове Одлуке.

III
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и Комисија за спровођење Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка.

IV
Ову Одлуку објавити на Огласној табли Општинске управа Рашка и званичној интернет страници општине Рашка.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-83/2020-15
Дана 10. августа 2020. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ РАШКА
Ђорђе Гогић

На основу члана 27а. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", бр. 29/20), Општинско веће општине Рашка, дана 10. августа 2020. године, доноси следећу


ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања закупнине за пословне просторе у јавној
својини општине Рашка за време трајања ванредног стања

I

Закупци свих пословних просторија у јавној својини општине Рашка, ОСЛОБАЂАЈУ СЕ плаћања закупнине за закупљене пословне просторе, за време трајања ванредног стања, односно од 15. марта 2020. године до 06. маја 2020. године.

II

Сви закупци пословног простора у јавној својини општине Рашка, дужни су да поднесу писани захтев за ослобађање плаћања закупнине.
Закупци ће бити у обавези да, за време за које су ослобођени плаћања закупнине, плате све трошкове који се односе на коришћење пословног простора, односно трошкове за утрошену електричну енергију по рачуну добављача електричне енергије и трошкове комуналних услуга по рачуну Јавног комуналног предузећа ''Рашка''.
III

Уговори о закупу пословног простора закључени између Општине Рашка и закупаца који су ослобођени плаћања закупнине овом Одлуком, третираће се као уговори о давању на коришћење пословног простора без накнаде, за време дефинисано у тачки I ове Одлуке.

IV

Одлуку доставити Одсеку за финансије, буџет и ЛПА и објавити на званичној интернет страници општине Рашка .


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-83/2020-12
Дана: 10. августа 2020. године


ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ РАШКА
Ђорђе Гогић

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 27а. став 2. Закона о буџетском систему, предвиђено је да:
'' Извршни орган локалне власти је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са овим законом''.
Чланом 59. Статута општине Рашка, дефинисане су надлежности Општинског већа општине Рашка.
Дана 15.03.2020.године Влада Републике Србије донела је Одлуку о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", број 29 од 15. марта 2020.године).
Дана 21.03.2020.године Влада Републике Србије донела је Одлуку о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора ("Службени гласник РС", број 39 од 21. марта 2020.године).
Дана 21.03.2020.године Влада Републике Србије донела је Одлуку о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење ("Службени гласник РС", број 39 од 21. марта 2020.године).

Имајући у виду да закупци непокретности у јавној својини општине Рашка у њима обављају пословне делатности и да су, у време ванредног стања, пословне делатности обављали у ограниченим условима или су престајали са радом, у циљу ублажавање економских последица на територији општине Рашка, насталих заразним вирусом Covid-19, сходно Закону, Уредбама и мерама Владе Републике Србије, донета је наведена одлука.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

 

 

Још 2 особе са територије општине Рашка позитивне су на корона вирус. Како је саопштио Завод за јавно здравље Краљево, у Дирекцији за националне референтне лабораторије у Батајници 6.августа је обрађено 38 тестова узоркованих на територији општине Рашка и код 2 је потврђено присуство вируса. Закључно са јучерашњим даном укупан број оболелих од Ковида 19 је 196. Од почетка епидемије присуство вируса лабораторијски је потврђено код 256 лица.
Број прегледа у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка у првој недељи августа преполовљен је у односу на број прегледа обављених током јула. 5.августа лекару се обратило 67 пацијената са симптомима сличним Ковиду 19, док су 6.августа евидентирана 62 прегледа.
У претходна 2 дана, односно 5. и 6.августа, урађен је 51 пи-си-ар тест и 48 серолошких тестова. Од 13.априла у Ковид амбуланти тестирано је 1.966 лица. Од тог броја код 948 пацијената примењено је пи-си-ар тестирање, док је код 1.018 особа сумња на Ковид 19 утврђивана серолошком методом.
Иако се смањује број пацијената и број потврђених случајева обољевања од Ковида 19, Општински штаб апелује на грађане да се придржавају прописаних превентивних мера.

83. СЕДНИЦA ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 10. августа 2020. године (понедељак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 81. И 82. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2020. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2020. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ (ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за капиталне инвестиције;
5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, вршилац дужности начелника Општинске управе Рашка;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вршилац дужности директора Центра за социјални рад Рашка;
7. РАЗМАТРАЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
8. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ (ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
9. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ (ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ (ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА ЈЕДНОСОБНОМ СТАНУ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, вршилац дужности начелника Општинске управе Рашка;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, вршилац дужности начелника Општинске управе Рашка;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, вршилац дужности начелника Општинске управе Рашка;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, вршилац дужности начелника Општинске управе Рашка;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, председник Конкурсне комисије за избор начелника Општинске управе општине Рашка;
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПРИВРЕДНИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА – II ЦИКЛУС;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, председник Комисије за спровођење Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка;
16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2019. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Данијела Матовић, председник комисије;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЕТЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ 14. ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
19. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ОДСЕКА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ - КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ БРОЈ V-D 355-94/2020 OД 13.05.2020. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, саветник у одсеку за инвестиције и грађевинско земљиште;
20. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ОДСЕКА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ - КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ БРОЈ: 352-648/20 ОД 13.06.2020. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, саветник у одсеку за инвестиције и грађевинско земљиште;
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА - ПРЕСЕК 02. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, заменик председника општине;
23. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 24. И 25. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије;
24. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије;
25. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА ИЛИ ШТЕТЕ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ ОД 29. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Зечевић, члан Општинског већа и председник комисије;
26. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Како је саопштио Завод за јавно здравље Краљево, од 46 узорака са територије општине Рашка, који су обрађени у лабораторији „Ватрено око“ Клиничког центра Србије, 4 је позитивно на корона вирус. Поред тога, Дому здравља Рашка потврђено је да је 1 пацијент из Рашке, који се лечи у Општој болници „Студеница“ у Краљеву, позитиван на корона вирус. Тиме је укупан број новозаражених 194.

Број прегледа у Ковид амбуланти је у опадању. У понедељак, 3.августа, прегледане су 92 особе код којих је постојала сумња на обољевање од Ковида 19. Узорковано је 38 пи-си-ар и 39 серолошких тестова. Јуче се лекару обратило 57 пацијената са симптомима сличним Ковиду 19. Обављено је 26 пи-си-ар и исто толико серолошких тестирања.

Од 13.априла урађено је 897 пи-си-ар тестова и 970 серолошких или „брзих“ тестова.

У најновијем допису који је Завод за јавно здравље Краљево упутио Дому здравља Рашка наводи се да ће од уторка, 4.августа, пи-си-ар тестови поново бити достављани на анализу Дирекцији за националне референтне лабораторије у Батајници.

Из Опште болнице „Студеница“ у Краљеву јуче је отпуштен 1 пацијент који ће лечење наставити у кућним условима. Од педесетак хоспитализованих током протеклих месец и по дана, 25 лица је завршило болничко лечење.

Статистика показује да активност вируса опада, али је по оцени епидемиолога ситуација и даље нестабилна и захтева повећани опрез и строго поштовање мера превенције. Прање руку, ношење заштитне маске и држање дистанце главна су средства у борби против Ковида 19. Како би се задржао тренд смањења броја новооболелих , Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се одговорно понашају и примењују мере заштите од ширења заразне болести Ковид 19.

Још 4 особе са територије општине Рашка позитивне су на корона вирус. Ово су резултати које је касно синоћ доставио Завод за јавно здравље Краљево, а одосе се на 54 узорка из Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обрађена у Дирекцији за националне референтне лабораторије у Батајници. Укупан број новооболелих од Ковида 19 је 189.
Број прегледа обављених у Ковид амбуланти, као и број позитивних на корона вирус, показују да се епидемиолошка ситуација полако стабилизује. У петак, 31.јула прегледано је 95 пацијената, у суботу 1.августа 55 лица се обратило лекару, док је у недељу Ковид амбуланта евидентирала 31 преглед. 31.јула одрађено је 28 пи-си-ар и исто толико серолошких тестова. Како се у дане викенда раде само серолошка тестирања, овој процедури у суботу и недељу подвргнуто је по 15 особа са симптомима који упућују на обољевање од Ковида 19. Од 13.априла Ковид амбуланта Дома здравља Рашка урадила је 833 пи-си-ар теста и 905 серолошких тестова. Од педесетак пацијената који су хоспитализовани током другог пика епидемије, још 3 су отпуштена из болница у Краљеву и Београду. Укупно су 24 особе завршиле болничко и наставила лечење у кућним условима.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се придржавају прописаних мера превенције, јер се једино тако може наставити тренд пада броја новозажених и епидемија држати под контролом.

Општина Рашка и Удружење за помоћ лицима са посебним потребама Рашка, заједнички су донели одлуку да се конкурс продужи. Циљ продужетка рока за предају пријава на конкурс је укључивање што већег броја подносиоца пријава.


Линк од претходне објаве Јавног позива: https://raska.gov.rs/index.php/item/1259-dlu-a-ri-ri-u-i-z-izb-r-ndid-inj-z-uc-sc-u-pr-gr-u-s-rucn-g-us-vrs-v-nj-i-r-dnih-pr-si

Резултати тестирања обављених током протеклих пар дана још увек нису достављени Дому здравља Рашка, тако да је укупан број новооболелих од Ковида 19 и даље 181. Нико од надлежних још увек није саопштио зашто се касни са достављањем резултата. У претходном периоду тестови из Рашког округа обрађивани су у Дирекцији за националне референтне лабораторије у Батајници, док ће се од данас тестови анализирати у лабораторији Клиничког центра Србије „Ватрено око“.

Ковид амбуланта Дома здравља Рашка бележи пад броја прегледа. У среду 29.јула прегледано је 70 пацијената, док су се у четвртак 30.јула лекарима обратиле 62 особе. 29.јула урађено је 26 пи-си-ар и 20 серолошких тестова. 30.јула узорковано је 27 пи-си-ар и 26 серолошких тестова. Од 13.априла, када је почело узорковање у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка, одрађено је 805 пи-си-ар тестова и 847 серолошких тестова. Са болничког лечења отпуштен је још 1 пацијент. Од педесетак хоспитализованих током јуна и јула, из болница је отпуштена и на даље кућно лечење упућена 21 особа.

Иако је епидемиолошка ситуација мирнија у односу на почетак и средину јула, стручњаци је и даље оцењују као неповољну. Превентивне мере које подразумевају ношење заштитне маске, држање дистанце, прање руку, избегавање окупљања мораће да се поштују док год вирус буде присутан у популацији. Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да покажу висок степен одговорности према себи и другима и да се придржавају мера прописаних у циљу сузбијања ширења заразне болести Ковид 19.