email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Уз подршку Владе Швајцарске вредну више од 90.000 евра и допринос локалних самоуправа у износу од 25.000 евра биће реализоване активности које доприносе повећању учешћа жена у процесу доношења одлука, унапређењу положаја жена у локалној заједници, нарочито жена на селу и припадница рањивих група, као и економском оснаживању, здрављу жена и борби против родно заснованог насиља. Пројекти су усмерени и на промоцију Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу, као и на унапређење компетенција локалних механизама.

Општина Рашка аплицирала је са пројектом “И једанпут је насиље” који за циљ има подизање нивоа свести јавности о спречавању и борби против свих облика насиља над женама кроз иновативне приступе образовању и медијске презентације и едукацију грађана о правима особа изложених насиљу у породици и начину њиховог остваривања. Пројекат је вредан 3.404 еур, а учешће општине Рашка је 213 еур. Реализација пројекта почела је у јануару 2021. године и траје 6 месеци. У оквиру пројекта снимљена су два промо спота која за циљ имају подизање свести грађана и грађанки о родно заснованом насиљу и значају пријављивања истог.

Од 16. до 19. априла ковид 19 званично је потврђен код 37 грађана општине Рашка. У 3. епидемијском таласу евидентирано је 2.505 случајева заразе коронавирусом.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка у протекла 4 дана обављен је 421 преглед. Са симптомима сличним онима које изазива инфекција вирусом корона лекару се јавило 155 лица. На контролни преглед дошло је 266 пацијената. Тестирано је 155 особа. Од 13. априла прошле године закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је урађено 8.479 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 10 пацијената из Рашке, док су 4 наша суграђанина хоспитализована у Ковид болници у Новопазарској бањи.
Масовна имунизација становништва против заразне болести ковид 19 спроводи се у складу са планом. До сада су 1. дозу вакцине примила 4.863 грађанина општине Рашка. Ревакцинисано је 3.278 особа. На пункту за имунизацију у Супњу вакцинисано је 5.038 особа са севера Косова, а ревакцинисано њих 3.959.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да буду одговорни према сопственом здрављу и здрављу ближњих и да се придржавају прописаних противепидемијскох мера.

Од 16. до 19. априла ковид 19 званично је потврђен код 37 грађана општине Рашка. У 3. епидемијском таласу евидентирано је 2.505 случајева заразе коронавирусом.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка у протекла 4 дана обављен је 421 преглед. Са симптомима сличним онима које изазива инфекција вирусом корона лекару се јавило 155 лица. На контролни преглед дошло је 266 пацијената. Тестирано је 155 особа. Од 13. априла прошле године закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је урађено 8.479 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 10 пацијената из Рашке, док су 4 наша суграђанина хоспитализована у Ковид болници у Новопазарској бањи.
Масовна имунизација становништва против заразне болести ковид 19 спроводи се у складу са планом. До сада су 1. дозу вакцине примила 4.863 грађанина општине Рашка. Ревакцинисано је 3.278 особа. На пункту за имунизацију у Супњу вакцинисано је 5.038 особа са севера Косова, а ревакцинисано њих 3.959.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да буду одговорни према сопственом здрављу и здрављу ближњих и да се придржавају прописаних противепидемијскох мера.


20.4.2021. године


Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу апарт хотела
на катастарској парцели број 3207/1 КО Копаоник, Рашка


Јавни увид трајаће 7 дана, од 21.04.2021. год. закључно са 27.04.2021.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 27.04.2021. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 


У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, чланом 3. Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2021. и 2022. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења и Одлуком о буџету општине Рашка за 2021. годину Председник општине Рашка расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2021. ГОДИНУ
У ОБЛАСТИМА:
КУЛТУРА

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса су пројекти у наведеним областима у складу са Правилником о утврђивању области од јавног интереса у општини Рашка и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2021. и 2022. г.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења:
- која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) на територији општине Рашка, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Рашка;
- чији се циљеви дефинисани статутом удружења остварују у наведеној области;
- која су директно одговорна за припрему и реализацију пројекта;
- која немају на други начин обезбеђена средства за реализацију одобреног пројекта/програма;
- која немају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;
- која нису брисана из регистара надлежног органа, или нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;
- која у последње две године немају казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;
- која су омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - праћење реализације пројекта и увид у сву потребну документацију;
- која су у прописаном року поднела извештај о реализацији пројеката/програма и оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;
- која се придржавају мера о антикорупционој политици;
- која су предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;
- која нису од Општине Рашка добила средства за финсирање/суфинсирање програма/пројеката у текућој 2021.години.
Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.
Општина Рашка неће финансирати:
- политичке и страначке организације, секте и њихове активности;
- активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

Опширније у прилогу

Према последњим подацима Завода за јавно здравље Краљево, од 46 лабораторијски обрађених узорака са територије општине Рашка, 13 је било позитивно на коронавирус. У 3. таласу епидемије потврђено је 2.468 случајева заразе вирусом корона.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка јуче је примила 104 пацијента. Са симптомима сличним ковиду 19 лекaрску помоћ затражиле су 34 особе. На други или контролни преглед јавило се 70 пацијената. Урађено је 26 тестова. Од 13. априла прошле године закључно са јучерашњим даном у Дому здравља су пи-си-ар и антигенском методом тестирана 8.324 лица.
У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 11 пацијента из Рашке, док су у Ковид болници у Новопазарској бањи на лечењу 3 особе са територије наше општине.

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 208/2020) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 08.04.2021. године, донео

О Д Л У К У
о одабиру програма/пројеката у областима
«Култура»
«Друштвена брига о осетљивим групама»
«Заштита животне средине и очување природе»
«Рурални развој»
којима се из буџета општине Рашка додељују средства за
финансирање пројеката удружења

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 01.03.2021.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2021. годину.


Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2021. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

КУЛТУРА

Назив ОЦД

Назив пројекта

Додељена средства

Број бодова

Коментар (образложење)

 

Манастир Светих Благовести - Градац

Наше руке у додиру старих времена

143,500.00

86.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

Рефлексија

Мултикултурна радионица

0.00

0.00

Предлог пројекта није у скалду са условима конкурса (горњи лимит  средстава није испоштован)

КЛУ „Рашка школа“

Радионица стрипа и сликарства 2021

152,000.00

76.4

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

КУД „Јошаничка Бања“

Песмом и игром негујемо своју традицију

200,000.00

78.8

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

Српска православна црквена општина Никољачка

Христос Васкрсе, радости моја!

80,000.00

71.2

Предлог пројекта је одобрен у целини

КУД "Брвеница"

Фестивал „Брвеница пева и игра -  40 година постојања КУД“

212,000.00

76.8

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

Етно уметнички клуб „Черењски“

Моје наслеђе, потенцијал за бољу будућост

140,300.00

69.4

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

КУД „Рашка“

Одрживост фолклорних активности у условима пандемије

149,500.00

71.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

Изворак

Позоришна представа ,,Наводњавање са Копаоника“

140,000.00

70.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

Центар за алтернативну културу

Афирмација младих рок бендова и рок музике

100,000.00

73.4

Предлог пројекта је одобрен у целини ПРОВИЗИЈА

КУД „Рудар“

Фестивали фолклора “ Видовдан“ и „ Сусрети ветерана“

190,000.00

75.6

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

ПРОВИЗИЈЕ

ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА

Назив ОЦД

Назив пројекта

Додељена средства

Број бодова

Коментар (образложење)

 

Актив жена Јошаничка Бања

Снага је у женама

163,000.00

76.0

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

Удружење психолога Нови Пазар

Каријерно саветовалиште за младе из социјално угрожених група

70,500.00

72.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

Друштво за борбу против шећерне болести ''Рашка''

Породица и дијабетес

145,650.00

75.4

Предлог пројекта је одобрен у целини

Дечји савез општине Рашка

Дете – радост света!

300,000.00

78.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

Удружење цивилних инвалида рата Нови Пазар

Не дозволимо да се забораве

48,000.00

63.6

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање ПРОВИЗИЈА

Удружење глувих и наглувих Нови Пазар

Разумемо се рукама

51,670.00

68.0

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар

Прсти који виде

48,000.00

66.0

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

Удружење особа са инвалидитетом „Срна“

Заједно

144,000.00

76.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

Месна организација жена Рашка

РАШЧАНСКА КУВАРИЦА – на понос предака и на радост потомака

300,000.00

80.2

Предлог пројекта је одобрен у целини

ПРОВИЗИЈА

Удружење пензионера oпштине Рашка

Побољшање услова рада у пензионерском клубу у Рашки

70,000.00

67.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ

Назив ОЦД

Назив пројекта

Додељена средства

Број бодова

Коментар (образложење)

 

Гљиварско друштво Копаоник

Гљиварењем до здравља

152,600.00

78.3

Предлог пројекта је одобрен у целини

Еко клуб – Зелени путокази

Еко патрола

270,100.00

80.0

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

Удружење Беннем – Огранак Рашка

За чист ваздух и здравије окружење

92,730.00

70.8

Предлог пројекта је одобрен у целини

 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Назив ОЦД

Назив пројекта

Додељена средства

Број бодова

Коментар (образложење)

 

Друштво пчелара Баљевац

Златна пчела – пчеларење без граница

151,000.00

74.6

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

ПРОВИЗИЈЕ

Удружење произвођача ракије Баљевац

Десет година ракијаде

0.00

0.0

Предлог пројекта није у скалду са условима конкурса (нису испоштовани критеријуми из ближих услова конкурса)

Удружење пчелара Рашка

Развој пчеларства у селима општине Рашка

200,000.00

77.6

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

ПРОВИЗИЈЕ


Члан 3.
Средства која су одобрена за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретних пројеката и у складу са уговорима који се закључују између председника Општине Рашка и удружења.
Удружење корисник средстава дужно је да, пре склапања уговора о додели средстава, достави Комисији:
- Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ
обезбеђена;
- Изјаву о непостојању сукоба интереса;
- Интерни акт о антикорупцијској политици;
- Ревидирани буџет и ревидирани наративни буџет пројекта у складу са
одобреним средствима;
Општинско веће општине Рашка, преко Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана и Одсека за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.

Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове, Комисији за праћење реализације пројеката удружења грађана и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници Општине.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 56
Дана: 08.04. 2021. године.


ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС “ број 16/2016 и 8/2017), члана 43. став 2. и став 6. и члана 44. став Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016-др.закон други закон и 47/2018), и чланова 72. и 75. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 197/2018), и Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години број 401-2190/20-2 од 02.02.2021. године, и образложеног предлога Комисије за оцену пројеката о расподели средстава поднетих на Конкурс суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години број 401-2190/20-2 од 02.02.2021. године, начелник Општинске управе општине Рашка, је дана 14.04.2021. године, донео следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Рашка у 2021.години
I
Средства из буџета Општине Рашка за 2021. годину намењена суфинансирању пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години, опредељена су у укупном износу 20.000.000,00 динара.
Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују на територији општине Рашка, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана општине Рашка, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.
Право да добију средства имају и медији који имају националну покривеност, под условом да је предложени пројекат од значаја за грађане општине Рашка.
Носиоци пројекта могу бити приватна предузећа и невладине и друге непрофитне организације, издавачи медија уписаних у Регистар медија при Агенцији за привредне регистре, као и аудио и аудио/видео продукције које имају потписан уговор или оверену изjаву издавача медија или медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани, а који су уписани у Регистар медија при Агенцији за привредне регистре (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског, односно радиjског програма).
Подносиоци пројеката, којима су средства додељена за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, називи пројеката и износ распоређених средстава, а на основу предлога конкурсне комисије, су:

 


1. РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ “SIMPLE LOOK” - ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ У ОПШТИНИ РАШКА“ – 90.000, 00 динара;
2. КВ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „СТАРА ПАВЛИЦА У СЛУЖБИ ЈАЧАЊА ЗАВИЧАЈНИХ ВЕЗА“ – 80.000,00 динара;
3. ADD PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „СРПСКЕ СВЕТИЊЕ РАШКЕ“ – 500.000,00 динара;
4. СНЕЖАНА ДЕСПОТОВИЋ ПР МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА – WEST MEDIA PRESS UŽICE – ПРОЈЕКАТ „РАШКА ТУРИСТИЧКА ОПШТИНА БУДУЋНОСТИ“ – 100.000,00 динара;
5. РТВ КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „ОПШТИНА РАШКА – ЗА БОЉЕ СУТРА“ – 800.000,00 динара;
6. РАДОМИР МАТОВИЋ ПР – RM PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ РАШКЕ“ – 200.000,00 динара;
7. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ – ПРОЈЕКАТ „СЕЛО РАШКЕ ЛЕПШЕ ОД ПАРИЗА“ – 100.000,00 динара;
8. TV SUPER – SAT COMMUNICATIONS D.O.O. – ПРОЈЕКАТ „ГРАДСКЕ ТЕМЕ РАШКЕ“ – 150.000,00 динара;
9. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ ПРОДУКЦИЈА PRIME TIME – 120.000,00 динара;
10. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – РАДИО РАШКА – ПРОЈЕКАТ „СВАКОГА ДАНА У 2021 – КОПЕРНИКУС РАДИО РАШКА СА РАШЧАНИМА ЗАЈЕДНО“ – 7.900.000,00 динара;
11. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – ТВ РАШКА – ПРОЈЕКАТ „РАШКА У ФОКУСУ ТВ РАШКА 365 ДАНА ЗАЈЕДНО“ – 9.600.000,00 динара.

II
Средства за суфинансирање пројеката којим ће се суфинансирати пројекти производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години опредељена су у укупном износу од 20.000.000,00 динара, Одлуком о буџету општине Рашка за 2021. годину .
III
Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од пријема решења, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (образац – Ревидиран буџет пројекта) или обавештење да одустају од средстава која су им додељена.

IV
Скенирано Решење о расподели средстава објављује се на званичном сајту општине Бечеј и доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.

V
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Опширније у прилогу

 

Од 34 анализирана узорка са територије општине Рашка, присуство вируса корона потврђено је код 10. Тиме је укупан број оболелих од ковида 19 у 3. таласу епидемије повећан на 2.455.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је обављено 88 прегледа. Са сумњом на инфекцију коронавирусом лекару се јавило36 особа. На други или контролни преглед дошла су 52 пацијента. Тестирано је 49 лица. Од 13. априла прошле године до 14. априла ове године у Дому здравља је урађено 8.298 пи-и-ар и антигенских тестова. Од ковида 19 у Општој болници у Новом Пазару лечи се 12 пацијената из Рашке, док су 2 наша суграђанина хоспиталозована у Ковид болници у Новопазарској бањи.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се придржавају сих мера донетих у циљу заустављања ширења заразне болести ковид 19.

Још 11 особа са територије општине Рашка позитивно је на вирус корона, показују последњи подаци Завода за јавно здравље Краљево. Анализирано је 48 узорака. У 3. епидемијском таласу потврђено је 2.445 случајева заразе коронавирусом.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је обављено 97 прегледа – 42 прва и 55 контролних. Тестирана су 32 пацијента. У протеклих годину дана у Дому здравља је урађено 8.249 пи-си-ар и антигенских тестова. На сва 3 вакцинална пункта у општини Рашка, јуче је настављена имунизација становништва против заразне болести ковид 19. Без пријаве путем сајта еУправа или контакт центра током јучерашњег дана вакцину је примило 70 особа.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да поштују противепидемијске мере.

Од 34 анализирана узорка са територије општине Рашка присуство вируса корона потврђено је код 15. Тиме је укупан број оболелих од ковида 19 у 3. епидемијском таласу повећан на 2.434.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче су прегледана 123 пацијента. Са симптомима сличним онима које изазива зараза коронавирусом, лекару се јавило 66 особа. Други или контролни преглед обавило је 57 пацијената. Урађена су 53 пи-си-ар и антигенска теста. У Дому здравља Рашка је од 13. арила 2020. године до 12. априла 2021. године пи-си-ар и антигенском методом тестирано 8.217 лица. Од ковида 19 у Општој болници у Новом Пазару лечи се 13 особа са територије општине Рашка, док су 3 наша суграђанина хоспитализована у Ковид болници у Новопазарској бањи.
Општински штаб за ванредне ситуације позива грађане да се вакцинишу. Поред пункта за масовну имунизацију у Супњу, вакцинација против вируса корона може се обавити у амбулантама у Баљевцу и Јошаничкој Бањи.

ДЕВЕТA СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 16. априла 2021. године (петак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА ,,БЛОК 4";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА КОПАОНИКУ (ЗА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75, 2/76, 2/77, 2/78, 2/79, 2/80, 2/81 И 2/82 КО КОПАОНИК);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ГЛОГ РИЗОРТ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ (ДЕО БЛОКА Б33);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ БЛОК 6 (СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2480, 2481 И 2482 СВЕ У КО КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2480, 2481 И 2482 СВЕ У КО КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2237, 2238 И 2239 СВЕ У КО РВАТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2237, 2238 И 2239 СВЕ У КО РВАТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 7867/3 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 7867/3 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ - СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ИЗМЕНЕ РОКОВА О СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Радојковић, члан Локалног антикорупцијског форума;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉЕЊУ СТВАРНОГ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ ОД 18. ДО 22. ТАЧКЕ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
23. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

У протекла 3 дана ковид 19 званично је потврђен код 50 грађна општине Рашка. Анализирано је 106 узорака. Током 3. епидемијског таласа евидентирано је 2.419 случајева заразе коронавирусом.
Лекари у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка у петак, 9. априла, примили су 115 пацијената. Због сумње на инфекцију вирусом корона лекарску помоћ затражило је 65 особа. На контролни преглед јавило се 50 пацијената. Тестирано је 39 лица. У дане викенда обављено је 137 прегледа, 93 прва и 44 контролна. Урађена су 54 теста. Од 13. априла прошле године до 11. априла ове године пи-си-ар и антигенском методом тестиране су 8.164 особе.
Прву дозу вакцине против заразне болести ковид 19 закључно са јучерашњим даном примило је 4.506 грађана Рашке. Ревакцинисана је 3.141 особа. Иако су 8. априла отворени пунктови за вакцинацију у Јошаничкој Бањи и Бљевцу, где грађани могу да се вакцинишу без претходне најаве, одазив житеља ових места био је мали. У Баљевцу је од 8. до 11. априла вакцинисано свега 112 особа, а у Јошаничкој Бањи 91. У Рашки је забележено веће интересовање. Прилику да се вакцинишу без претходне пријаве путем портала еУправа или контакт центра искористило је 395 лица. На пункту за масовну имунизацију становништва у Супњу обавља се и вакцинација становника северног Косова. До сада је вакцинисано 4.466 особа, а ревакцинисано њих 3.866.
У склопу ублажавања мера донетих у циљу сузбијања ширења заразне болести ковид 19, од данас је дозвољен рад отвореним и затвореним тржним центрима. Када је реч о осталим услужним делатностима, мере остају исте, што значи да све врсте продајних и услужних објеката могу да раде до 22 часа, што укључује и баште ресторана и кафића, али без живе музике. Неограничено могу да раде апотеке, бензинске пумпе, достава хране, ординације и лабораторије из области медицине, стоматологије и ветерине

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, расписује јавни позив за доделу награда градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији који су у 2020. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

1. Уводне напомене

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, додељује награду градовима, општинама и градским општинама који су у 2020. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу. На овај начин, Заштитник грађана жели да промовише примере добре праксе у области приступачности на локалном нивоу, као и да оствари бољу међусобну сарадњу са градовима и општинама у Републици Србији у циљу утврђивања стања у области приступачности и узрока због којих се не примењују у пуној мери прописи који гарантују права на приступачност јавних објеката, служби и услуга свим грађанима и грађанкама. Такође, ова иницијатива ће пружити значајне информације за формулисање препорука и планова за унапређивање приступачности у оквиру надлежности градова, општина и градских општина.

2. Области унапређења приступачности у оквиру којих се додељује награда

Градови и општине могу да подносе пријаве о својим активностима и иницијативама у једној или више наведених области:

а. За институционалну подршку унапређењу приступачности:
• приоритизација питања приступачности кроз локална стратешка документа, акционе планове, издвајање средстава у општинском буџету и слично;
• формирање радних тела на нивоу градова или општина која раде на побољшању приступачности;
• именовање особе одговорне за побољшање приступачности у структури града или општине;
• спровођење обука о приступачности за запослене у управи и јавним службама
• издвајање средстава из буџета градова и општина или донације за реализацију препорука Интерресорне комисије намењене подршци детету и ученику са тешкоћама у развоју и инвалидитетом у контексту приступачности образовања (набавка асистивне технологије, адаптација школског окружења, прилагођавање и израда адекватних наставних материјала, ангажовање тумача за знаковни језик и сл.);
• обезбеђивање превоза у складу са потребама корисника/ца;
• иновације у јавном превозу (увођење савремених нископодних возила и информацијско прилагођавање стајалишта).

б. За активности и иницијативе правовременог планирања и уклањања препрека:
• планирање изградње приступачног објекта;
• реконструкција или адаптација објеката за јавну и приватну намену у циљу уклањања архитектонских баријера;
• уклањање високих ивичњака и постављање звучних семафора на пешачким прелазима;
• адаптирање општих паркинг места резервисаних за возила особа са инвалидитетом;
• олакшавање самосталног кретања слепих особа (тактилне стазе, уградња сензора, звучне информације и сл);
• прилагођавање радних места за особе са инвалидитетом.

ц. За активности и иницијативе уклањања информационо-комуникационих баријера:
• запошљавање особа које користе знаковни језик у јавним службама;
• прилагођавање интернет презентације у складу са препорукама Уредбе о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа и Смерница за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в.5.0;
• коришћење информационих технологија у циљу превазилажења информационих баријера у раду јединице локалне самоуправе (виртуелна огласна табла општине, апликација за мобилне телефоне за особе са оштећењем вида, коришћење синтентизатора говора за превођење текста интернет презентације и слично);
• прилагођавање постојећих или увођење нових услуга и сервиса који олакшавају комуникацију са грађанима, а посебно са особама са инвалидитетом (нпр. прилагођавање шалтера у комуналним службама, достављање докумената на кућну адресу, и слично);
• опремање објеката како би се уклониле информационе баријере (визуелна комуникација, тактилне ознаке, индуктивне петље и слично);
• увођење смс-а или другог алтернативног канала комуникације за хитне службе (полиција, хитна помоћ, ватрогасци).

Опширније у прилогу

Још 16 особа са триторије општине Рашка позитивно је на коронавирус. Анализирано је 50 узорака. У 3. таласу епидемије потврђено је 2.369 случајева обољевања од ковида 19.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је прегледан 131 пацијент. Са сумњом на инфекцију вирусом корона лекарску помоћ затражила је 71 особа. На контролни или други преглед јавило се 60 пацијената. Урађено је 40 пи-си-ар и антигенских тестова. Од 13. априла 2020. године до 8. априла 2021. године у Дому здравља је пи-си-ар и антигенском методом тестирано 8.071 лице. У новопазарској Општој болници од ковида 19 лечи се 12 пацијената из Рашке, док су у Ковид болници у Новопазарској бањи хоспитализована 4 наша суграђанина.
На пунктовима за масовну имунизацију становништван у Супњу, Баљевцу и Јошаничкој бањи јуче је вакцину против заразне болести ковид 19 примило преко 300 особа. Сва 3 пункта за вакцинацију радиће и током викенда.