email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • slider6.jpg
 • slider7.jpg
 • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Комисија за унапређење родне равноправности на територији општине Рашка образована је у складу са чланом 39. Закона о равноправности полова (,,Сл. гласник РС“ бр.104/2009), Решењем председника општине Рашка, IIБрој:012-200/2014 од 17.09.2014.године у саставу:

 • Добрила Филиповић, секретар СО Рашка, председница
 • Зоран Росић,  одборник СО Рашка, члан
 • Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет и финансије, чланица
 • Весна Михајловић,  представница невладине организације, чланица
 • Зорица Нишавић, председница МОЖ-а Рашка, чланица
 • Андријана Миленковић, чланица Општинског већа, члан
 • Наташа Пејчиновић, директорка Центра за социјални рад, чланица
 • Иван Ивановић, представник МУП-а Рашка, члан
 • Диана Јемуовић, представница Националне службе запошљавања Рашка, чланица.

 

Председница Комисије је у име Комисије успоставила контакте са Управом за родну равноправност, Сталном конференцијом градова и општина, ЕУ Прогресом, Удружењем пословних жена југозападне Србије. Успостављена је међуопштинска сарадња са општинама у окружењу и размењена искуства из области родне равноправности.

Комисија се у извештајном периоду ангажовала на реализацији усвојеног  Локалног акционог плана за период од 2013 до 2016 године, и разматрала резултате обављених едукација на пројекту ,,Економско оснаживање жена“, новим конкурсима преко ЕУ ПРОГРЕСА и могућности аплицирања као и прегледу остваривања Локалног акционог плана.

 

Локални акциони план се базира на:

- економском оснаживању жена,

- побољшању здравља жена и унапређивању родне равноправности у здравственој политици,

- остваривању родне равноправности у образовању,

- превенцији и сузбијању свих видова насиља над женама и обезбеђивању свеобухватног система заштите за жене жртве насиља,

- повећању учешћа жена у процесима одлучивања и остваривању равноправности полова, 

- уклањању  родних стереотипа у средствима јавног информисања и промоцији родне равноправности.

 

Први састанак Комисија је одржала 04.03.2015.год. на коме су чланови упознати са утврђивањем будућих активности, снимању прилога ,,Знамените жене Рашке“ поводом Дана жена , предавач дипломирана историчарка уметности Соња Милићевић, о организовању предавања на тему ,,Рано ступање у сексуалне односе“ и припреми палпаторних прегледа дојке докторке онколога.

Предавање др.гинекологије и акушерства  Миладина Андрића, на тему ,,Рано ступање у сексуалне односе“ уз видео презентацију одржано је у Гимназији 11.03.2015.год и истом је присуствовало педесет ученика, педагог школе и две професорице. За предавање Комисија обезбедила флајере на наведену тему.

Због потребе организовања наведеног предавања у ранијем узрасту ученика одржано је предавање на исту тему у ОШ ,,Рашка“ дана 29.04.2015.год. Предавање је обавила докторка Марија Лазаревић, а организовано је у три групе укупно 172 ђака.

Палпаторни преглед дојке у три термина, 04.04.2015.г. 18.04.2015.г. и 09.05.5015.године одржала је докторка онколог Душица Александровић из Краљева, здравственог центра коме припада Рашка, и притом је прегледано 145 жена. Од укупног броја прегледаних жена дијагностикован је један карцином у поодмаклој фази, двадесет жена је добило упут за снимање мамографом а петнаест је упућено на ултразвук. Велико је интересовање жена било за ове прегледе тако да би ову врсту прегледа било добро организовати и у наредној 2016. години.

У организацији ЕВРОПСКОГ ПРОГРЕСА у Новом Пазару је одржана информативна сесија о процесу доделе бесповратне помоћи за покретање женског бизниса. Сесији је присуствовала председница Комисије, Младен Кузмановић, члан општинског већа, Мијајловић Марина као представник Рашке за пример добре праксе и седам заинтересованих жена из Рашке за покретање женског бизниса.

На тему Економског оснаживања жена из Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије, председник одбора Мехо Махмутовић позвао је представнике органа локалних самоуправа, локалних механизама за родну равноправност, Националних служби запошљавања и невладиних организација из Сјенице, Новог Пазара, Тутина, Рашке, Прибоја, Нове Вароши, Пријепоља и Ивањице. Седница Одбора је одржана у Сјеници дана 23.04.2015.год. и на истој општину Рашка су представљали  Добрила Филиповић, Нанковски Димитрије, Диана Јемуовић и Зорица Нишавић. Циљ састанка је био да се Одбор упозна са радом локалних самоуправа у вези економског оснаживања жена.

Након тога је од стране Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије уследио позив председницима Комисија за родну равноправност да присуствују седници Одбора и дају допринос у њеном  раду. Седница је одржана у Београду у Скупштини Србије  на којој је поднет Посебан извештај о дискриминацији жена  Поверенице за заштиту равноправности, Невене Петрушић. Констатовано је да је након пет година од доношења Закона о родној равноправности, родна равноправност постала уставна категорија.

За потребе СКГО и ЕВРОПСКОГ ПРОГРЕСА урађена су два упитника.

Други састанак Комисије био је 15.05.2015.год. и на њему су разматрани извештаји о предузетим напред наведеним активностима као и утврђивање смерница даљег рада Комисије са посебном пажњом на смањењу насиља у породици и друштву. Такође договорено је да се покрене поступак усвајања, пред Скупштином општине Рашка, Европске повеље за родну равноправност.

На захтев потпредседнице Владе и председнице координационог тела за родну равноправност, проф.др.Зоране Михајловић достављена је информација о предузетим активностима у општини Рашка спроведеним на тему Сузбијања насиља у породици и друштву.

Скупштина општине Рашка је донела Одлуку о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу дана 29.јуна 2015.год. под бројем:06-VII-31/2015-4.

Дана 09.10.2015.год. дипл. психолог, директор Центра за социјални рад и чланица Комисије за родну равноправност у просторијама ОШ ,,Сутјеска“ у Супњу одржала је трибину са темом ,,Стоп насиљу“. Предавање је одржано у оквиру Дечје недеље а присуствовао је велики број ученика.

Трећа седница Комисије одржана је 13.10.2015.год. На истој је поднет извештај о усвајању Европске повеље, предавању о насиљу и дат предлог за доделу захвалнице за Дан ослобођења Рашке. Предлог за доделу захвалнице је за Борка Јанковића, управника студентског дома ,,Слободан Пенезић“ због великог броја студената који су нашли смештај у овом дому за задњих једанаест година колико је Јанковић на месту управника.

Такође у одвиру Дечје недеље председница Месне организације жена Рашка, чланица Комисије за родну равноправност обишла је Одељење деце са посебним потребама ОШ ,,Сутјеска“, Одељење Машинске школе у Рашки, Удружење деце са посебним потребама као и 11 породица која имају дете са посебним потребама-кућне посете. 

За Дан старих 01.октобра обиђене су 22 старе, саме и болесне особе у нашем граду. Велики допринос како  Месне организације жена тако и Комисије за родну равноправност.

07.децембра 2015.године председник општине Рашка и председница Комисије за родну равноправност присуствовали су свечаном догађају у Београду ,,Родна равноправност на локалном нивоу“ поводом потписивања Европске повеље о родној равноправности. Том приликом проф.др. Зорана Михајловић је нашој и још 34 општне уручила плакету коју је примио председник општине, Игњат Ракитић.

Европски Прогрес је донео Одлуку о додели бесповратне помоћи за започињање бизниса  ,,Подршка женском предузетништву“ где је пет наших жена добило грантове за:

1. Ана Алексић-стоматолошка пракса,

2. Александра Миливојевић -производња одевних предмета,

3. Марија Рајић-прерада дрвета и призвода од дрвета,

4. Ивана Јањић-прерада и конзервирање воћа и поврћа,

5. Слободанка Кнежевић-производња производа од пластике.

 

Комисија се ангажовала на прикупљању статистичких података и припреми за израду Извештаја о раду ове Комисије. 

Тиме су се календарски завршиле активности Комисије за родну равноправност.

У складу са чланом 40. Закона о равноправности полова Комисија је доставила тражене статистичке податке Управи за родну равноправност при Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и Сталној конференцији градова и општина.

Сваки члан је дао свој допринос у прикупљању статистичких података, едукацији родно сензитивних категорија, подизању свести у превентиви у здравству и значају економског оснаживања жена. 

Статистика заступљености жена у управљању у Скупштини општине Рашка је следећа:

 

 

Председ. општине Заменик председн. општине Председ. Скупшт. Заменик председн.скупшт. Секретар Скупшт. Јавни правобр. Чланови Општинск. Већа Одборни-ци

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж

1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 10 3 24 11

У односу на протеклу годину смањен је број жена у управљању у Скупштини за једну жену, јер је на место заменика председника Скупштине постављен мушкарац. 

Статистика заступљености жена у органима управљања јавних предузећа општине Рашка је следећа:

 

Р. бр. Назив предузећа Директор Управни одбор Надзорни одбор

м/жмжмж

1. ЈП Дирекција за урбанизам мушкарац 3 0

2. ЈП,,Стан“ мушкарац 2 1

3. ЈП,,РадиоРашка“ мушкарац 2 1

4. Јавно комунално предузеће ,,Рашка“ мушкарац 3 0

5. Центар за социјални рад Рашка жена 2 3 0 3

6. Центар за културу ,,Градац“ мушкарац 5 2 1 2

7. ТСО „Рашка“ мушкарац 3 6 1 2

8.Предшколска установа ,,Весело детињство“жена18

9.ОШ „Рашка“мушкарац54

10.ОШ „Сутјеска“мушкарац45

11.ОШ „Јосиф Панчић“Баљевацжена36

12.ОШ „Јошаничка бања“жена63

13.Гимназија Рашкамушкарац45

14.Машинска школамушкарац81

Укупно10м/4ж4143129

У односу на прошлу годину (2014) повећан је број жена директора и то директорка Основне школе у Јошаничкој Бањи. 

Савети месних заједница:

 Месне заједнице Председник Савета Чланови савета

мжмж

Укупно 19 0 176 12

 

У односу на прошлу годину овај број је остао исти.

 

 

 

 

Статистички подаци о незапослености у општини Рашка

Доставила чланица Комисије Диана Јемуовић, испед Националне службе за запошљавање Рашка

 

Кретање незапослености 

 

На евиденцији НСЗ Служба Рашка налази се 3.082 лица која траже запослење, од чега су 1.646. жене. 

 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

годинаНовембар 2012.Новембар 2013.

Децембар 2015.

УкупноУкупно3.6433.6583.082

Жене1.9561.9671.646

IУкупно 714659546

Жене  380363280

IIУкупно 183175131

Жене  12211680

IIIУкупно 1.0891.067896

Жене  446422365

IVУкупно 1.2201.2631.007

Жене  760766659

VУкупно 282716

Жене  220

VIУкупно 196205105

Жене  12113360

VII-1Укупно 21126082

Жене  12416555

VII-2Укупно 220

Жене  100

VIIIУкупно 000

Жене  000

 

Из претходне табеле се види да је релативно веће учешће незапослених жена у укупном броју незапослених лица иако у просеку имају виши степен образовања. Разлози за овакав тренд су многобројни, али у сваком случају неоспорно је да послодавци у многим пословима дају предност мушкарцима у односу на жене, што жене доводи у неравноправан положај. Жене су највећа рањива група на тржишту рада и чине 53,77% укупног броја незапослених лица на евиденцији НСЗ у Рашки. Приметан је и пораст високообразованих незапослених лица (63,46% жене).

 

 

 

 

 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТАРОСТИ

година Новембар 2012. Новембар 2013. Децембар 2015.

УкупноУкупно3.6433.6583.082

Жене1.9561.9671646

15-19Укупно 766841

Жене  282310

20-24Укупно 311324236

Жене  147140111

25-29Укупно 457468323

Жене  265278193

30-34Укупно 490464397

Жене  281275229

35-39Укупно 505524419

Жене  309313251

40-44Укупно 419450418

Жене  245261244

45-49Укупно 381359307

Жене  230210174

50-54Укупно 492482391

Жене  277276211

55-59Укупно 403391415

Жене  160177194

60-65Укупно 109128135

Жене  141429

Старосна структура незапослених лица на евиденцији НСЗ показује високо учешће младих до 30 година и старијих од 50 година Посебан изазов представљају млади који рано напуштају школовање и чији је ниво квалификација низак (15-19 година). У оквиру најпродуктивније старосне групе ( 30-40 година) жене чине чак 59,51% укупног броја незапослених. 

 

 

 

 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА ТРАЈАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Година Новембар 2013. Новембар 

2014. Децембар

2015

 

Укупно Укупно 3.643 3.658 3.082

Жене  1.9561.9671.646

До 3 месеца Укупно 279 304 275

Жене  119143139

3-6 месеци Укупно 246 223 181

Жене  11410488

6-9 месеци Укупно 211 243 178

Жене  10512183

9-12 месеци Укупно 153 167 152

Жене  787071

1-2 године Укупно 599 524 387

Жене  301274175

2-5 године Укупно 969 991 319

Жене  505516176

5-10 година Укупно 670 640 450

Жене  375368236

Преко 10

 година Укупно 516 566 552

Жене  359371352

 

У претходној табели може се уочити смањење дугорочне незапослености која је нарочито присутна код жена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ 

преглед

 

 

Доставио члан Комисије Иван Ивановић, испред МУПа Рашка

АКТИВНОСТБРОЈЧАНИ ПОКАЗАТЕЉИ

20142015

1. Број пријављених догађаја 77 57

Без обзира на узраст ''детета''(битан је однос родитељ-дете) Насилник дете (жртва родитељ) 15 10

Насилник родитељ (жртва дете)4

5

Насилник мушки супружник4331

Насилник женски супружник43

Остало118

2. Заступљеност малолетника 2 4

Насилници00

Жртве24

3. Број интервенција припадника полиције 76 57

4. Број узетих пријава на записник 5 15

5. Поднето крив. пријава- чл. 194 КЗ РС (број пријава/бр.лица) 5 5 13 13

6. Достављено извештаја ЈТ 34 48

7.Стављено захтева за пок.прек.поступка (бр.захтева/бр.лица )00

- чл. 6. Закона о ЈРМ00

- чл. 12. Закона о ЈРМ00

- остало00

8.Извршено упозорења ( без предузимања других мета)26

17

9. Доведено лица 14 2

10. Задржано лица по ЗКП 1 1

11.Задржано лица пои прекршајима0

12. Достављено извештаја Центру за социјални рад 70 56

10. Последице – укупно  (број лица) 6 3

лака телесна повреда63

тешка телесна повреда0

смрт 0

 

Из наведеног извештаја у односу на прошлу 2014. годину,  евидентно је да је број пријављених насиља, смањен за 20 пријава, што не значи да је смањен број насилника. 

 

Извештај Центра за социјални рад Рашка, директорка центра, чланица Комисије

 

У току 2015.год. према евиденцији Центра за социјални рад у Рашки пријављена су 34 случаја насиља у породици. Од овог броја осамнаест пријављених случајева је поновљено насиље и то више пута.

Пријаве су најчешће достављене од стране полиције, један случај је пријављен од стране лекара из Дома здравља Рашка, а три су пријављена лично од стране оштећене  и то директно у Центру за социјални рад.

У току рада са стручним тимом Центра за социјални рад код 22 случаја је дошло до обустављања поступка а код 13 случајева је покренута нека од мера заштите од насиља у породици. 

У извештају Центра за социјални рад се напомиње да је у 2015. године пружана правна помоћ и психосоцијална подршка жртвама породичног насиља, као и стручно мишљење суду и тужилаштву. 

 

 

Извештај председнице Месне организације жена Рашка о спроведеним хуманитарним активностима

 

Месна организација жена Рашка већ дужи низ година спроводи хуманитарне акције, стављајући акценат на посету старих, самих и болесних жена које не обилази Центар за социјални рад. Те жене махом немају никога ко би се о њима бринуо или им је породица далеко, тако да се обиђу два пута годишње. Ове године обиђене су 22 старе и болесне жене од којих је и неколико чланица ове организације.

Посебну пажњу ова организација пружа у акцијама прикупљања помоћи око лечења, па је у овој години купљена веш машина и уплаћен скроман износ из фонда организације на име  помоћи за лечење  Љиљани Кузмановић. 

У оквиру обележавања ,,Дечје недеље“ обиђено је десеторо деце са посебним потребама, и уручени су им поклон пакетићи у вредности од по 400.00динара. Породицама које имају овакву децу одлази се у посете дуже од десет година и њима то веома значи.

Извештај о предвиђеним средствима за рад Комисије, као и Извештај о утрошеним средствима Комисије за 2015.год. доставила чланица Комисије Миладија Миливојевић, шеф  Одсека за буџет и финансије. 

За рад ове Комисије  Одлуком о буџету општине Рашка за 2016.годину опредељена су средства у износу од 233.200.00 дин и расподељена су на следећи начин:

-позиција 43, економска класификација 422-трошкови путовања.........50.000.00дин.

-позиција 44, економска класификација 423-услуге по уговору.......... 130.000.00дин.

-позиција 45, економска класификација 424-Специјализоване услуге..20.000.00дин.

-позиција 48, економска класификација 426 материјал.........................33.200.00дин.

 

Одлуком о буџету за 2016.год. у разделу 4-Општинска управа, позиција 65, економска класификација 512000-Машине и опрема, као вид родног буџетирања планиран је износ од 1.000.000,00 динара. Средства су намењена за економско оснаживање жена са територије општине Рашка и биће опредељена корисницима путем конкурса за набавку опреме.

 

Комисија је у 2015.год. утрошила предвиђена средства на следећи начин:

 

Планирана средства у буџету за 2015.г..................................233.200,00дин.

 

Укупно утрошена средства.......................................................135.764,35дин.

и то:

Накнаде члановима Комисије.....................................................60.061,82дин.

Остале стручне услуге(превентивни прегледи)..........................75.702,53дин.

 

 

Из приложеног се види да је Комисија веома рационално трошила намењени новчани износ и да је за целокупан годишњи  рад утрошила свега 135.764.35дин. Такође је евидентно да је за рад ове Комисије остао исти износ за рад у 2016.години.

 

 Неопходно је истаћи да је што се тиче економског оснаживања жена на нашем подручју створена боља предиспозиција оснивањем Удружења пословних жена југозападне Србије. Жене наше општине се могу учланити у наведено удружење и тиме створити себи боље услове за самозапошљавање или проширење већ постојећег малог предузетништва. Комисија ће и у наредној години наставити  на започетим едукацијама, обавештењима и упознавањем јавности о могућностима које ово удружење може пружити женама без посла.

У наредном периоду Комисија ће се највише бавити спровођењем Локалног акционог плана 2013-2016.године за општину Рашка, као и припремама за писање плана за наредни период. Највећи акценат ће бити на пољу економског оснаживања жена, организовању прегледа жена, прикупљању података заснованих на родној равноправности и праћењу статистике, сузбијању насиља у породици, посебно над женама.  Порадиће се  на евидентирању броја жена на сеоском подручју а све  у смислу поштовања обавеза општине у складу са Законом о равноправности полова.

 

Председницa Комисије

за равноправност полова

Добрила Филиповић

 

Комисија за унапређење родне равноправности на територији општине Рашка позива жене на палпаторни преглед дојке који ће обавити доктор онколог Душица Александровић из Краљева.

Преглед ће се обавити у Дому здравља у Рашки на гинеколошком одељењу 9. и 16. April од 9 часова. Трећи термин ће се објавити накнадно.

За преглед се пријављује код Добриле Филиповић, Општинска управа Рашка на телефоне 736-501 и 736-224.

Превентивне прегледе жене могу обавити свакодневно у гиноколошкој амбуланти код др. Виде Вујанац и др.Миладина Андрића.

Брините о свом здрављу, сачувајте своју породицу.

Центар за истраживање и промоцију из Београда, у сарадњи са партнерима - канцеларијама за младе Рашка, Варварин и Бечеј, представио је 19. фебруара широј јавностирезултате остварене у склопу пројекта “Формирање психолошког кутка при канцеларијама за младе Бечеј, Варварин и Рашка”, подржаног од стране Европске омладинске фондације Савета Европе. 

Том приликом о пројекту су говорили Милица Ћирић, из удуржења Центар за истраживање и промоцију, чланови пројектног тима, као и представници општинских управа, који су пружили снажну подршку реализацији и наставку започетих активности.

Обраћајући се присутнима, председник Општине Рашка, Игњат Ракитић указао је на видљиве резултате пројекта – 24 млада психолога којима је дата прилика да стекну практично искуство, преко хиљаду младих људи из 3 укључене општине којима је ближе представљена тема менталног здравља и указано на постојање нове услуге на локалном нивоу и више од 50 индивидуалних саветовања одржаних у периоду јануар-фебруар 2016.

Надовезујући се на претходно излагање, начелник Општинске управе Општине Варварин, Иван Ђурковић истакао је да су општине препознале значај бављења овом темом и да ће и током 2016. наставити да подржавају активности пројектног тима усмерене на побољшање положаја младих у локалној заједници.

Оливера Букинац, психолог и члан пројектног тима указала је да се у времену обележеном тешком економском ситуацијом и кризом моралних вредности, када се млади све теже осамостаљују, а животни пут им је обележен бројним тешкоћама и изазовима, често срећемо са поремећајима понашања и депресивним стањима међу младима. „Стога је циљ овог пројекта да покаже младима да имају избор и подршку, те да постоји место на коме могу потражити помоћ у себи блиском окружењу– психолошки кутак за младе“, додала је она.

Од иницијалног тренинга за младе психологе, преко десетина вршњачких радионица по школама, до формирања самог кутка у коме су започета индивидуална саветовања, млади су показали изузетно интересовање за пројекат, стављајући тиме питање менталног здравља високо на лествици приоритета.

Како помоћи младима да дођу до одговора на своја питања и недоумице, да се осете сигурније и увиде да је разговор најбољи начин да се ослободе свакодневног стреса, тема је која ће бити актуелна и у наредним пројектним активностима.

 

Канцеларија за младе Рашка је остварила видљиве резултате у овом пројекту на територији Општине Рашка. Кроз 19 радионица обухватила је преко 350 ученика од осмог разреда основних школа 

„ Сутјеска“ и „ Рашка“ као и средње школе Гимназија „ Рашка“ у Рашки. 

Индивидидуална саветовања у склопу пројекта започела су 18.02. текуће године и за сада има осам заказаних индивидуалних саветовања које ћемо спровести до краја фебруара, у Омладинском клубу поштујући правила етичког кодекса психолошког саветовања.

 

На основу члана 61. Статута општине Рашка и члана 4., 5., 6., 7. и 8. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка III број: 06-III-21/13-16 од 31. октобра 2013. године, Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије за стипендије, на седници одржаној 17. фебруара 2016. године, донело је следећу

О Д Л У К У

I

По конкурсу расписаном за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава Буџета општине Рашка, за школску 2015/2016 годину, додељује се: 

А. НАГРАДЕ

Новчане награде ученицима који су у школској 2014/2015. години постигли запажене резултате на Републичким такмичењима и то:


Р.Бр Име и презиме Награда  за  освојено: Новчана награда

1. Милица Коматина 2. место Републичко такмичење Књижевна олимпијада 10.000,00

2. Алекса Гољовић 3. место Републичко такмичење из математике 7.000,00

3. Александра Кошанин 3. место Републичко такмичење из Техничког и информатичког образовања 7.000,00

4. Емилија Никић 3. место Републичко такмичење Књижевна олимпијада 7.000,00

 

Б. СТИПЕНДИЈЕ

Општинске стипендије, за период од 01. децембра 2015. године до 30. септембра 2016. године, (за десет месеци), следећим студентима:

Р. бр. Име и презиме Факултет Год.студ. Просек

1. Александар Радојковић Грађевински факултет – Београд 1 5,00

2. Јована Петровић Фармацеутски факултет – Београд 1 5,00

3. Анђела Ђековић Економски факултет – Крагујевац 1 5,00

4. Мина Вукосављевић Саобраћајни факултет – Београд 1 5,00

5. Јелена Пешовић Факултет физичке хемије – Београд 1 5,00

6. Нина Покимица Биолошки факултет – Београд 1 5,00

7. Марко Деспотовић Медицински факултет–К. Митровица 1 5,00

8. Валентина Мартаћ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Београд 1 5,00

9. Стефан Курандић Саобраћајни факултет – Београд 1 5,00

10. Анђела Вуковић Медицински факултет – Београд 1 5,00

11. Андреа Стефановић Саобраћајни факултет-Београд 1 5,00

12. Страхиња Мутавџић Саобраћајни факултет-Београд 1 5,00

13. Мина Богдановић Филозофски факултет – Београд 1 5,00

14. Ђурђина Вељовић Саобраћајни факултет-Београд 1 5,00

15. Јелисавета Мартаћ Факултет медицинских наука Београд 1 5,00

16. Катарина Марковић Економски факултет – Београд 1 5,00

17. Дијана Јовановић Хемијски факултет – Београд 1 5,00

18. Ђурђина Пековић Економски факултет – Београд 1 5,00

19. Зорана Ђековић Факултет безбедности-Београд 1 5,00

20. Соња Белић Филолошки факултет –Београд 1 5,00

21. Анђелка Босић ФОН-Београд   1 5,00

22. Душан Радојичић Саобраћајни факултет-Београд 1 5,00

23. Катица Милићевић Физички факултет –Београд 1 5,00

24. Душан Кошанин Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2 8,90

25. Борис Премовић Природно-математички факултет у Крагујевцу     2 8,70

26. Саша Миленковић Економски факултет у Крагујевцу 2 8,50

27. Тијана Михајловић Економски факултет у Крагујевцу 2 8,63

28. Милош Пендић Шумарски факултет у Београду 2 8,50

29. Ивана Миљковић Фармацеутски факултет у Београду 2 9,75

30. Емилија Баловић Правни факултет у Београду 2 8,50

31. Лазар Павловић Државни универзитет у Новом Пазару 2 8,75

32. Стефан Главчић Висока техничка школа –Крагујевац 2 9,80

33. Татјана Даничић Технолошки факултет у Новом Саду 2 9,71

34. Александар Чоловић Државни универзитет у Новом Пазару 2 9,30

35. Магда Миликић Филолошки факултет – Београд 2 9,69

36. Дејан Арсић Факултет медицинских наука Крагујевац     2 8,69

37. Анђа Радомировић Шумарски факултет у Београду 2 8,77

38. Никола Максимовић Висока здравствена школа струк. студија у Београду   2 8,75

39. Милица Костовић Факултет медицинских наука Крагујевац   2 8,77

40. Лазар Вуковић Висока текстилна струковна школа у Београду   3 9,31

41. Сања Вељковић Економски факултет у Крагујевцу 3 8,63

42. Бранка Николић Економски факултет у Крагујевцу 3 8,63

43. Бојана Паравиња Природно-математички факултет у Новом Саду   3 9,19

44. Никола Граховац Медицински факултет у Нишу 3 8,80

45. Јована Миљковић Економски факултет у Београду 3 9,00

46. Александар Гркајац Факултет медицинских наука у Крагујевцу   3 8,75

47. Александар Божић Саобраћајни факултет-Београд 3 8,92

48. Јелена Драгојловић Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу   3 8,65

49. Маријана Медаровић Економски факултет у Крагујевцу 3 8,56

50. Никола Мартаћ Шумарски факултет у Београду 3 9,00

51. Ружица Вучковић Висока здравствена школа у Београду 3 8,65

52. Наташа Пејић Висока железничка школа у Београду 3 8,76

53. Бојана Вукићевић Висока економска школа у Лепосавићу 3 8,83

54. Анђа Шћекић Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу     3 8,73

55. Миљана Радосављевић Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи   3 8,81

56. Марија Савић Саобраћајни факултет у Београду 4 8,56

57. Невена Вучковић Филолошки факултет у Крагујевцу 4 8,70

58. Зорана Милићевић Правни факултет у Београду 4 9,14

59. Наташа Драгојловић Филозофски факултет у Нишу 4 8,84

60. Ђорђе Дубовац Шумарски факултет у Београду 4 9,33

61. Ивана Мартаћ Факултет политичких наука у Београду   4 8,93

62. Милан Павловић Економски факултет у Крагујевцу 4 9,17

63. Душан Марић Шумарски факултет у Београду 4 8,61

64. Јована Пековић Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу 4 8,53

65. Нина Милићевић Природно математички факултет у Крагујевцу   4 8,76

66. Кристина Радомировић Филолошки факултет у Београду 4 8,77

67. Мирко Диздаревић Филозофски факултет у Београду 4 8,63

68. Бојана Петровић Електротехнички факултет у Београду   4 8,86

69. Немања Кашић Шумарски факултет у Београду 4 8,93

70. Бранко Вулићевић Факултет медицинских наука у Крагујевцу   5 8,53

71. Вукашин Карановић Стоматолошки факултет у Београду 5 9,06

72. Милена Кућеровић Медицински факултет у Крагујевцу 5 8,81

73. Милена Вујовић Фармацеутски факултет у Београду 5 9,00

74. Нино Поповић Медицински факултет у Крагујевцу 6 8,59

75. Ружица Кијевчанин Правни факултет у Београду Апс 9,35

76. Филип Баловић Правни факултет у Београду Апс 9,20

ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ

Р. бр. Име и презиме Факултет Год.студ.   Просек

1. Милица Јаћовић Филолошки факултет у Београду 1 4,85

2. Немања Стојадиновић Висока техничка школа струковних студија-Звечан   1 3,26

3. Александра Дачовић Државни универзитет –Нови Пазар 1 4,67

4. Нина Лековић Економски факултет – Београд 1 4,89

5. Владимир Пејић Правни факултет –Београд 1 4,75

6. Дејо Ристић Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 1 4,43

7. Никола Максимовић Државни универзитет у Новом Пазару 2 7,20

8. Славиша Радовановић Машински факултет у Крагујевцу 2 7,50

9. Страхиња Бановић Државни универзитет –Нови Пазар 2 8,29

10. Немања Лакићевић Медицински факултет у Косовској Митровици 2 7,50

11. Јована Дечовић Правни факултет у Београду 3 6,91

12. Јелена Бошковић Саобраћајни факултет-Београд 3 8,15

13. Анђела Гаљак Економски факултет у Београду 3 6,67

14. Јована Ђоровић Државни универзитет у Новом Пазару 3 8,35

15. Александар Максимовић Пољопривредни факултет у Лешку 4 7,53

16. Марија Којовић Филозофски факултет у К. Митровици   4 6,59

II

Висина студентске стипендија се одређује у месечном нето износу од 5.000,00 динара.

III

Уговор о међусобним правима и обавезама закључиће председник Општине Рашка са сваким корисником по коначности Одлуке о додели стипендија.

Уговор ће се потписивати у Општинској управи Рашка, уз обавезно подношење индекса на увид и то искључиво са корисником стипендије.

IV

Незадовољни подносиоци захтева могу поднети Захтев за преиспитивање ове Одлуке Општинском већу Општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на огласној табли Општинске управе.

V

Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Рашка.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-63/63-11

Дана: 17. фебруара 2016. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

На основу конкурса за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2015/2016 годину, студенти који су корисници републичке стипендије – не испуњавају услове по расписаном Конкурсу на општинску стипендију. Као такви одбијени су:

Р.Бр Име и презиме Факултет Год.

студ. Просек

1. Сара Анђелковић Географски факултет у Београду 2 9,91

2. Андријана Караџић Висока школа струковних студија Београд 2 9,10

3. Стеван Гаљак Географски факултет –Београд 2 9,00

4. Лука Распоповић Медицински факултет  у Београду 5 8,00

Следећи студенти се одбијају пошто не испуњавају основне услове конкурса (мастер, просек оцена за све године студирања, године старости) за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2015/2016 годину: 

Р.бр Име и презиме Факултет Разлог за одбијање Год. студ. Просек

1. Марија Скуковац Економски факултет у Крагујевцу   просек  за год. студ. 4 8,20

Сходно Правилнику о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка III број: 06-III-21/13-16 од 31. октобра 2013. године могу се доделити новчане награде надареним и талентованим ученицима који су у одређеним областима постигли запажене резултате на Међународним и Републичким такмичењима (освајањем од I до III места). Следећи студенти се одбијају пошто нису постигли запажене резултате на „међународним и републичким такмичењима“ већ на „окружном такмичењу“:

  1. Миодраг Вуковић 1. место Окружно такмичење из биологије

  2.   Јанко Пашајлић 1. место Окружно такмичење из математике

  3. Милена Вуковић Најбољи литерарни рад на тему ,,Стоп насиљу“ Школска управа Краљево

 

На основу члана 61. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка", бр. 91/08, 103/10, 130/13 и 140/14) и члана 6. Правилника о финансирању и суфинансирању активности у области спорта општине Рашка („Службени гласник општине Рашка", бр. 154/16), Општинско веће општине Рашка, разматрајући Предлог расподеле средстава буџета општине Рашка намењених спорту за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Спортског савеза општине Рашка, на седници одржаној 17. фебруара 2016. године, донело је 

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Расподелу средстава буџета 

општине Рашка намењених спорту за 2016. годину

I

Овом Одлуком даје се сагласност на следећу Расподелу средстава буџета општине Рашка намењених спорту за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Спортског савеза општине Рашка:

Р.Бр. НАЗИВ   КЛУБА ИЗНОС ИЗ 2015. године ПРЕДЛОГ ЗА 2016. годину

1. ФК „БАНЕ“ 1931 2.620.000,00 2.600.000,00

2. ФК „РУДАР“ 1.600.000,00 1.450.000,00

3. ФК „ГРАНИТ“ 950.000,00 1.050.000,00

4. КМФ ,,РАШКА“ 500.000,00 500.000,00

5. ОФК ,,ВЛАДА ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 180.000,00 200.000,00

6. ОРК „БАНЕ“ 1.200.000,00 1.200.000,00

7. КК  „БАНЕ“ 950.000,00 1.050.000,00

8. ОК  „БАНЕ“ 280.000,00 300.000,00

9. ОК ,,РУДАР“ БАЉЕВАЦ 100.000,00 200.000,00

10. КАРАТЕ КЛУБ ,,РАШКА“ 1.000.000,00 1.000.000,00

11. АК  „РАШКА“ 240.000,00 240.000,00

12. СКИ КЛУБ „КОПАОНИК“ 500.000,00 450.000,00

13. ПАРАГЛАЈДИНГ  КЛУБ  „ГОЛИЈА“ 500.000,00 600.000,00

14. СТ ,,БАНЕ“ 300.000,00 300.000,00

15. БОДИ-БИЛДИНГ 30.000,00 0,00

КЛУБОВИ 10.950.000,00 11.140.000,00

Проглашење спортисте године 100.000,00

Вођење књига и завршни рачун 100.000,00

Сајам спорта (Дан општине) 100.000,00

Потребе савеза 250.000,00

 

ТУРНИРИ

Улична трка 500.000,00

Карате трофеј Рашка 300.000,00

Турнири (мали фудбал и фудбал) 310.000,00

Спортски савез (нераспоређено) 300.000,00

УКУПНО: 13.100.000,00

II

Саставни део ове Одлуке је Расподела средстава буџета општине Рашка намењених спорту за 2016. годину.

Пренос средстава корисницима вршиће се сразмерно остваривању буџета општине Рашка.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV

Ову Одлуку доставити на спровођење Одсеку за буџет и финансије Општинске управе и Управном одбору Спортског савеза општине Рашка.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-63/16-12

Дана: 17. фебруара 2016. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

петак, 12 фебруар 2016 11:37

Зимска школа пољопривреде

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује Зимску школу пољопривреде са следећом агендом:

1100 - 1130  ИЗБОР РАСА И МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА У 

ОВЧАРСТВУ предавач – Љиљана Наранџић

- ПССС Краљево

1130 - 1200   МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ – ИПАРД

2014 – 2020 предавач Зорица Здравковић -

ПССС Краљево

1200 - 1230  НЕГА ЗАСАДА МАЛИНЕ – предавач 

Миријана Остојић - ПССС Краљево

1230 - 1245  ПАУЗА

1245 - 1315  ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

предавач Др Горица Т. Цвијановић 

1315 - 1345  ПРЕДСТАВЉАЊЕ БЦ ХИБРИДА ЗА 2016.

предавач Мирољуб Тодосијевић - БЦ хибриди 

1345 - 1415  САДНИ МАТЕРИЈАЛ ЈАГОДАСТОГ ВОЋА 

предавач Зоран Радовановић - Флорива

1415 - 1445 ПРЕПОРУКА ЗА ЗАШТИТУ И ИСХРАНУ 

МАЛИНЕ предавач Сретен Рилак - Галеника Фитофармација

1445 - 1500  ДИСКУСИЈА И ПИТАЊА 

Школа ће се одржати 24. фебруара 2016. године у сали  Скупштине општине Рашка (сала Комитета). Ближа обавештења могу се добити у канцеларији  број 17 Општинске управе Рашка, код Зорана Сташевића.

63. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА  ће се одржати 17. фебруара 2016. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 62. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

6. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

7. РАЗМАТРАЊЕ СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Игњат Ракитић, председник општине и председник Локалног Савета за запошљавање општине Рашка.

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Михајло Мојовић, члан Општинског већа и председник комисије.

10. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Михајло Мојовић, члан Општинског већа и председник комисије.

 

11. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

12. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА, ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Звездана Петровић, члан Општинског већа и члан Комисијe за стипендије. 

13. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Зоран Николић, председник спортског савеза општине Рашка. 

14. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРОДАЈИ РАСХОДОВАНОГ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу. 

15. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима из области културе, КУД-овима у општини Рашка, објављеног        15.01.2016.године, Комисија за спровођење поступка доделе преосталих бесповратних финансијских средстава  удружењима грађана из буџета Општине Рашка за 2016. годину, заседала је 04.02.2016. године и донела следећу:

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД    15 .01.2016.  ЧИНЕ

Ред.бр.     Назив  удружења         назив пројекта           бр. бодова     Износ у дин.

1. КУД “БРВЕНИЦА из Брвенице „Саборовањеу општини Рашка 2016“ 66        75.000

2. ЕТНО УМЕТНИЧКИ КЛУБ „ЧЕРЕЊСКИ“ из Баљевца „Караван пријатељства и културе“ 67  85.000

3. КУД „ЈОШАНИЧКА БАЊА“ из Још. Бање „Промоција  и очување културног наслеђа српског народа и смотра аматеризма  Рашка  2016“ 77 420.000

4. КУД „РУДАР“ из Баљевца „Фестивал фолклора  Видован  2016.“  69 100.000

5. АНСАМБАЛ  ФРУЛА из Рашке „Ђурђевдански сусрети фолклора у Верони“ 74 120.000

6. КУД „РАШКА“  из Рашке   „Стручно усавршавање уметничког руководства Ансамбла, кореографа, асистената и играча“ 82 200.000

УКУПНО 1.000.000

Удружења која имају мање од половине броја бодова, тј. 50 нису остварили потребан број бодова, па тако нису ни добили средства по конкурсу. Број бодова је определио износ средства буџета удружењима  у складу са траженим и расположивим средствима буџета.

Рок жалбе је три дана од дана објављивања на на огласној табли и на званичној страници општине Рашка.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2016. годину,председник општине, расписује

 

КОНКУРС

за доделу дотација Удружењима грађана за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2016.годину

 

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу из области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, хуманитарних програма, друштвена брига о деци, задовољења потреба младих, културе,туризма, програма заштите људских права, екологије и заштите животне средине и друге пројекте којима се задовољавају јавне потребе.

На конкурсу може да учествује удружење:

• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка или на територији републике Србије, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рашка или да своје активности реализује на територији општине Рашка.

• к

Општина Рашка Општинска управа Начелнику Општинске управе 

Р a ш к a

Ha основу члана 24.став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Стручна комисија формирана за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 201 б.годину je на својој другој седници одржаној дана 01.02.2016.године извршила увид и донела

ОЦЕНУ

Поднетих пројеката на следећи начин:

1. Комисија je разматрала сваки од поднетих пројеката појединачно, утврдила да

сваки од поднетих пројеката испуњава формалне и процедуралне услове за

разматрање и оцењивање, утврдила назив пројекта, висину укупних средстава,

висину средстава за које се аплицира код органа који je расписао јавни позив

( конкурс), утврдила садржину пројекта, време реализације пројекта и медиј преко кога ће предложени пројекат бити реализован.

2. После појединачног разматрања пројеката комисија je приступила оцењивању

поднетих пројеката збирно путем медија којим се предложени пројекат реализује и

утврдила да ће преко програма телевизије, бити емитовани пројекти:

Информисање на Санџак телевизији о збивањима на локалном нивоу, подносиоца Екран д.о.о. Нови Пазар

Остваривање јавног информисања и јавног интереса у медијима на територији општине Рашка подносиоца Тв Јединство медија тим доо Продукција и емитовање телевизијског програма ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања подносиоца Коперникус телевизије Рашка

Упоређујући сва три пројекта, на основу расположиве документације, Комисија je утврдила да сва три емитера емитују свој програм у другом мултиплексу у зони расподеле Копаоник, што значи да je доступност програма гледаоцима који примају сигнал земаљским путем истоветна. Комисија je утврдила да je пријем програма наведених телевизија путем основних пакета кабловских дистрибутера на подручју општине Рашка различит и да се програм Коперникус Телевизије Рашка емитује у основним пакетима свих кабловских оператера на подручју општине Рашка што није случај са остала два предлагача. Комисија je утврдила кадровске и техничке потенцијале наведене у обрасцу 1 пријава за пројекат и утврдила да подносилац Коперникус телевизија Рашка раполаже већим бројем кадрова као и бољу техничку опремљеност за извештавање са територије општине Рашка, чиме се повећава и шанса сваког становника на правовремену и тачну информацију.

Разматрајући заокружену програмску целину, оцењено je да поред информативних жанрова које нуде све три телевизије Коперникус Телевизија Рашка нуди и јутарњи програм уживо, емисију за децу, емисију посвећену спорту, ауторске емисију, емисију на Ромском језику, и директне преносе друштвених, спортских, културних и верских догађаја. Поред тога Коперникус Телевизија Рашка, понудила je да преко Коперникус Кебл Нетворка, путем размене прилога и програма, своје прилоге емитује у емисији Србија он лајн која се преко кабловских и земаљских капацитета КЦН 1 види у целој Србији. Комисија je ценила и остале критеријуме за учешће на конкурсу (став З.тачка 1. до 12).

Имајући у виду све напред наведено Комисија je оценила да je довољно суфинансирати један телевизијски програм и то програм Коперникус телевизије Рашка.

3. Комисија je утврдила да ће путем радија бити реализовани пројекти: Три у три подносиоца Бета Прес д.о.о.

Продукција и емитовање радио програма ради оставривања јавног информисања у области јавног информисања подносица Коперникус радио Рашка.

Комисија je на основу расположиве документације утврдила да програм Радио Рашке поседује локалну, a програм радија Сто Плус регионалну дозволу, те да je у и интересу јавног информисања да оба емитера добију средства. Ценећи све критеријуме Комисија je становишта да ће понуђеним пројектом коперникус Радио Рашка задовољити потребе на локалном нивоу, a да се у циљу интерса на ширем подручју, одређена средства одобре подносиоцу Бета прес д.о.о. и то сразмерно делу који се односи на општину Рашка.

4. Комисија утврдила да су подносиоци програма правна лица, односно предузетници

који се баве производњом медијских садржаја, a који су приложили доказ да ће

суфинасирани медијски садржај бити реализован путем медија:

Мосебо арт студио са пројектом Стани стани Ибар водо Етно уметнички клуб Черењски са пројектом Траг Рашког села СРЗТВР Петреса са пројектом Записи са извора- корени Ha основу расположиве документације комисија je утврдила да Мосебо продукција нуди две получасовне емисије и два текста на интернету . Прва тема емисија je информисања становништва о изградњи 10 хидроелектрана на Ибру, a друга анализа ефикасности акције издавања бесплатних ваучера. Имајући у виду да се ни једна од 10 планираних хидроелектрана на Ибру не гради на подручју општине Рашка ( no пројектима или идејним решењима све се граде на територији града Краљева), a да кампању издавања бесплатних ваучера води Министарсво туризма и у Рашки ТСО комисија je става да се подносиоцу овог пројекта не доделе средства. Разматрајући остала два пројекта независних продукција, ЕУК Черењски и СРЗТВР Петреса комисија je утврдила да се ради о сличним пројектима, али je утврдила да постоји велика несразмера у буџетима пројката. односно да je трошковник ЕУК Черењски no једној емисији дупло већи од трошковника СРЗТР Петреса.

Темама које оба пројекта третитају, a то су живот у селима општине Рашка и останак младих на селу, већ много пута раније бавила се локална телевизија, као и независни аутори који су своје медијске садржаје пласирали на програму Тв-е Рашка. Ценећи и чињеницу да у предложеним пројектима није било никаквог иновативног приступа обради теме, комисија je одлучила да ни једном понуђачу не одобри укупан тражени износ средстава.

5. Комисија je утврдила да je подносилац Дан Граф поднео пројекат под називом

Рашке духовне свечаности -данас и да je то једини пројекат чија ће се реализација

вршити путем штампаних медија.

Имајући у виду предњу чињеницу, као и значај манифестеције Рашке духовне свечаности за промоцију општине Рашка, a ценећи све критеријуме из јавног позива комисја je става да се подносиоцу одобри део средстава који се односи на реализацију пројекта март-јун до када су и обезбеђена средства, a за остали део пројекта подносилац може конкуристи накнадно. Обавеза je подносиоца да сходно одобреним средствима изврши ревизију пројкета.

6. Комисија je утврдила да je подносилац Зоран Николић, предузетник, поднео

пројекат под називом Богатство које се не користи и даје то једини пројекат који се

емитије преко интернет издања.

Имајући у виду предњу чињеницу, a ценеће све критеријуме из јавног позива комисија je става да се подносиоцу пројекта одобри део средства. уз обавезу ревизије пројекта.

 

Имајући у виду све напред наведено Комисија

 

ПРЕДЛАЖЕ

1. Да се средства за суфинансирање пројекта из буџета општине Рашка ради

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2016 годину ( перид суфинасирања 01.01. до 30.06.2016.године доделе:

Подносиоцу пројекта Бета прес доо у износу од 280.000,00 РСД Подносиоцу пројекта Дан граф у износу од 160.000,00 РСД Подносиоцу пројекта ЕУК Черењски у износу од 90.000,00 РСД Подносиоцу пројекта Петреса у износу од 210.000,00 РСД Подносицу пројекта Коперникус ТВ Рашка у износу од 5.453.682,00 РСД Подносиоцу пројекта Коперникус Радио Рашка у износу од 3.541.416,00

РСД

Подносиоцу пројекта Зоран Николић предузетник у износу од 60.000.00 РСД

2. Обавеза je подносилаца пројеката да сходно одобреним средствима, оценом и предлогом стручне комисије изврше ревизију својих пројеката.

Оцену пројеката сматрајте и образложењем за поднети предлог.

У Рашки дана 01.02.201 б.године

Председник комисије

Мирјана Вујанац

Чланови комисије

Бошко Вељдвић

Славољуб Савић

Весна Вукашиновић

 

36. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 29. јануара 2016. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 35. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА АКТА О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2015-2020. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2015-2020. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Пузовић, председник комисије за израду Програма развоја спорта на територији општине Рашка. 

3. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЛАСОВУ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЛАСОВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и председник Комисије за планове. 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГЕОГРАФСКОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА - ТРЕСКА”;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

6. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВA, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник PC", бр. 72/09, 81/09 -исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник PC", бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник PC", број 64/15)

оглашава ЈАВНИ   УВИД

У

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК HA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја) одржаће се од 25. јануара до 23. фебруара 2016. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у зградама општинских управа Брус, Рашка и Лепосавић, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 23. фебруаром 2016. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно гшанирање урбанизам и становање, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду 10. фебруара 2016. године са почетком у 12°°часова у згради општинске управе Брус, сала у поткровљу, Краља Петра I бр. 120.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД коју формира министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре биће одржана no завршетку јавног увида, у понедељак 7. марта 2016. године, са почетком у 12°" часова у згради општинске управе Рашка, Предрага Вилимоновића

бр. 1. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

 

62. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 25. јануара 2016. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 61. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА АКТА О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЛАСОВУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЛАСОВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и председник Комисије за планове. 

4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и председник Комисије за планове. 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ГЕОГРАФСКОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА - ТРЕСКА”;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

7. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2016. ГОДИНИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Игњат Ракитић, председник општине и председник Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима. 

8. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ КАЛЕНДАРА АКТИВНОСТИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА. 

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије. 

10. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије. 

11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, председник комисије за унапређење родне равноправности. 

12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 22. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије. 

13. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2016. годину,председник општинеРашка, расписује

КОНКУРС за доделу дотацијаKУД-овима за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2016.годину

 

Пројекти који су из области јавног интереса за локалну заједницу у области културе.

На конкурсу може да учествује КУД:

• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка;

• које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта; 

• које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању  пројекта, уколико је било носилац  пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације пројекта, то јест оно које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре; извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину (оригинал завршног рачуна за 2014.годину доставити комисији након одговора А.П.Р.)

• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; 

• које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност; 

• које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

 

Укупан износ средстава планиран за финансирање и суфинансирање пројеката КУД из буџета општине Рашка у 2016. години износи 1.000.000,00 динара.

Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до23.децембра 2016. године.

КУД може поднети више пројеката.

 

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

1. пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта) – попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин,пожељно на рачунару;

2. попуњен образац наративног буџета пројекта,

3. фотокопију решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне делатности (АПР);

4. копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне делатности);

5. фотокопију картона депонованих потписа и ОП образац;

6. копију Статута подносиоца пријаве;

7. потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује.

 

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком„ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈEКУД-овима ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРOЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси. 

 

Пријава се шаље поштом или лично предаје на доле назначеној адреси:

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА-УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Рашкаwww.raska.gov.rs.

 

За додатне информације можете се обратити на број телефона 062454969 Кузмановић Младен.

1. Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај конкурс је 15 дана од дана објављивање јавног позива.

2. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници општине Рашкаили / и на огласној табли Општинске управе општине Рашкау року од30дана од дана истека рока за подношење пријава. 

На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, учесници конкурса имају право приговора у року од 3 (три) дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 8 (осам) дана од дана његовог пријема.

3. Одлука о избору пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање или суфинансирање пројеката удружења, Општинско већедоноси у року од 15 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања.

Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета општине Рашка се објављује на Огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији општине.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјал се неће оцењивати/бодовати.

Општина Рашка као давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације.

Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.

Конкурс се објављује на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и на званичној интернет презентацији општине Рашка www.raska.gov.rs  и на РТВ Рашка.

 

На основу члана 138. Закона о спорту (Службени гласник РС бр. 24/11 и 99/11) и члана 4. Правилника о финансирању и суфинансирању активности у области спорта и физичке културе у oпштини Рашка, усвојеног од стране Општинског Већа дана 25.12.2015.год.  број 06-III-61/2015-5, Спортски савез oпштине Рашка  расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање програма у области спорта из буџета општине Рашка 

за 2016. годину

 

Право на учешће на јавном конкурсу имају спортски клубови (такмичарски спортови) са територије општине Рашка који испуњавају услове за финансирање предвиђене Правилником, и то:

- да је клуб уредно регистрован у Регистру Агенције за привредне регистре,

- да се налази у Јединственој евиденцији удружења, друштава и савеза у области спорта Министарства омладине и спорта Републике Србије,

- да има седиште на територији oпштине Рашка,

- да је члан Спортског савеза oпштине Рашка,

- да је члан националног гранског Спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији ,

- да учествује у редовном систему такмичења у оквиру гранског савеза најмање три године ( осим ФК ,,Бане 1931“), 

- да приложи писану Изјаву о испуњености услова из члана 5. Правилника .

Потребна документација:

- фотокопија решења Агенције за привредне регистре Републике Србије, 

- ОП образац,

- попуњен образац Пријаве,

- потписана Изјава,

- копија потврде о чланству у националном гранском Спортском савезу, 

- копија потврде националног гранског Спортског савеза у којој лиги клуб тренутно наступа, уколико конкурише са екипним или појединачним резултатима о постигнутим резултатима у последњем такмичарском циклусу, као и од када се спортски клуб налази у систему такмичења ,

- копија књиге евиденције чланова спортског клуба,

- изјава заступника спортског клуба о висини месечне чланарине за 2016. годину и

- финансијски план за 2016. годину.

Пријаве на Јавни конкурс са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти препорученом пошиљком или лично на адресу Општинске управе Рашка, Предрага Вилимоновића бр. 1., у Услужном центру (шалтер 1). На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести за који Јавни конкурс се подноси пријава и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

Након завршетка Јавног конкурса, Комисија за расподелу средстава у области спорта ће извршити бодовање свих спортских клубова и утврдити тачне износе средстава за спортске клубове. Предлог Комисије усваја Спортски савез општине Рашка, а верификује Општинско веће. 

Клубови који не оправдају средства добијена конкурсом у 2015. години, неће имати право на средства у 2016. години.

Јавни позив се објављује на званичном сајту општине Рашка www.raska.gov.rs Пријаве се подносе од  05.01.-20.01.2016. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Образац Пријаве за финансирање програма у области спорта из буџета Општине Рашка за 2016. годину и Изјаве о испуњавању услова из чл.5  Правилника о финансирању и суфинансирању активности у области спорта и физичке културе у општини Рашка може се преузети на званичном сајту општине Рашка  www.raska.gov.rs

Све додaтне информације се могу добити на телефон 064/ 82-44-288 (Зоран Николић), као и на е-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одлука о расподели биће објављена на огласној табли Општинске управе и на званичном сајту општине Рашка.

Право подношења жалбе је 7 (седам) дана од дана доношења одлуке Општинског већа општине Рашка.