email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

ТРЕЋА СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 15. јуна 2016. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

-   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ КОНСТИТУТИВНЕ И ДРУГЕ РАДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

а) Избор чланова верификационог одбора,

б) Усвајање извештаја верификационог одбора и потврђивање мандата одборника,

в) Полагање заклетве изабраних одборника.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛИКОВАЊА И ДРУГА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈА ЗА НОРМАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОПШТИНИ РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО'' У РАШКИ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА“ ИЗ СУПЊА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ ПАНЧИЋ'' У БАЉЕВЦУ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОШАНИЧКА БАЊА“ ИЗ ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У РАШКИ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У РАШКИ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЛИ ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

21. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

понедељак, 06 јун 2016 07:56

Европа за граданке и грађане

На позив градоначелника Храстника господина Мирана Јерича, председник општине Рашка Игњат Ракитић боравио је у званичној посети овом словеначком градићу, познатом по стакларској, хемијској, рударској индустрији и туризму. Позив за гостовање уследио је након што је коз пројекат „Европа за граданке и грађане“ иницирано обнављање пријатељских веза измедју два града, започето 1974.године потписивањем Повеље о братимљењу. Партнери на пројекту, Младински центер Храстник и Канцеларија за младе из Рашке, организовали су у оквиру пројекта посету тридесетак Рашчана Храстнику и осмислили занимљив програм. Свој боравак делегација из Рашке и њихови словеначки пријатељи искористили су за подсећање на нека стара и успостављање нових пријатељстава, као и за  и упознавање културних, туристичких, привредних и спортских особености Храстника и Рашке.

Градоначелник Храстника најпре је организовао пријем у згради општине за председника општине Игњата Ракитића, а затим су посетили градски музеј, стаклару, фабрику хемијске индустрије, присуствовали отварању фестивала РДЕЧИ РЕВИРЈИ и изложби фотографија у школи „Херој Рајко“, која је у време бивше Југославије била братска школа ОШ „Иво Лола Рибар“ из Рашке.

Током сусрета разговарало се о словеначком искуству у приступању ЕУ, могућностима и потенцијалима општина да користе европске фондове, заштити животне средине и могућој сарадњи на различитим пољима, као и о потписивању нове Повеље о братимљењу два града. Очекује се да делегација Храстника Рашку посети ове јесени. 

 

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и члана 30 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15) Акционог плана запошљавања општине Рашка за 2016 и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2016. години број 1208-101-3-2016 од 16.05.2016. године   

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба). 

 

Незапослена лица из категорије теже запошљивих на која се ова субвенција примењује су: 

     • млади до 30 година 

     • старији од 50 година 

     • незапослена лица која су пријављена на евиденцију Националне службе по 

         основу вишка 

     • припадници ромске националности 

     • особе са инвалидитетом и 

     • радно способни корисници новчане социјалне помоћи. 

 

Висина субвенције је одређена степеном развијености општине према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 

      • 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са 

          инвалидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, у    

          четвртој групи општина и девастираним општинама. 

 

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих не могу остварити: 

     • државни органи, организације и други директни и индиректни корисници 

         буџетских средстава; 

      • послодавци код којих се број запослених смањивао за претходна три месеца, 

          осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, 

          смрт запосленог и отказ од стране запосленог); 

     • послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току 

         претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава; 

     • послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности који    

         је сaставни део јавног позива. 

 

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима представља основ за доделу de minimis државне помоћи. 

 

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Услови

Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих послодавац може остварити под условом да: 

     • припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео 

         приватног капитала у власничкој структури 100%); 

     • запошљава незапослене са евиденције Националне службе-Испостава Рашка, 

         из напред наведених категорија, на неодређено време, са пуним радним  

         временом; 

     •  поднесе уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;                       

     •  регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева; 

     •  седиште послодавца или организационе јединице се налази на подручју 

          Општине Рашка;

     • измирио је обавезе на основу пореза и доприноса за обавезно социјално 

         осигурање, у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет 

         захтев и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са 

         законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално 

         осигурање); 

     • последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у 

         регистру дужника принудне наплате НБС; 

     • испунио је раније уговорне обавезе и измирио сва дуговања према 

         Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте 

         редовно измирује; 

     • не запошљава лица која су у периоду од три месеца пре подношења захтева 

         за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код 

         послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем 

         захтева. 

 

Документација за подношење захтева: 

• захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу; 

• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа о образовању организационих делова; 

• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима(ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев; 

• извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за обавезно социјално осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев; 

• уколико је подносилац захтева предузетник који паушално измирује пореске обавезе, доставља уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи подношењу захтева; 

• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале  

вредности, на прописаном обрасцу Националне службе; 

• уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива,потребно је доставити одговарајући доказ. 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 

 

Начин подношења захтева 

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе -Филијали Краљево или Испостави Рашка, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. 

 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца .

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. 

 

Бодовање поднетих захтева са бизнис планом 

 

Приликом бодовања захтева са бизнис плaном узимају се у обзир следећи критеријуми: 

 

БОДОВНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

Критеријуми Број бодова 

 

1.Врста делатности послодавца Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 15

Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство8

Хотели, ресторани и остале услуге5

Остало0

2.Дужина обављања делатности Једна година и више 10

До једне године5

3. Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за отварање нових радних места 

Проценат запослених лица* Више од 51% запослених лица 15

Запослено до 50% лица 10

Није било запослених 0

Послодавац који није раније користио средства Националне службе**

20

4. Број запослених код послодавца за претходна 3 месеца Пораст броја запослених из месеца у месец

15

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 60 

 

 

*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2012-2014. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба, а подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка реализације уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. Наведени подаци ће се проверавати у информационом систему Националне службе. 

** Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2010-2016. године, које је организовала и  финансирала делимично или у целости Национална служба). Наведени подаци провераваће се у информационом систему Националне службе. 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: проценат запослених лица, пораст броја запослених, дужина обављања и врста делатности послодавца. 

 

Одлука о одобравању субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца, у року до 30 дана од дана подношења захтева. 

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу којима се стварају услови за запошљавање до 19 незапослених доноси директор филијале Националне службе Краљево по овлашћењу директора Националне службе уз предходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање општине Рашка.

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу којима се стварају услови за запошљавање 20 и више незапослених доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора. 

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши смањење предвиђеног броја лица из захтева са бизнис планом. 

Број новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1. 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Директор филијале Краљево по овлашћењу директора Националне службе ,председник општине Рашка и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције. 

Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је донета одлука. 

 

Документација за закључивање уговора: 

 

     • доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним 

         временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду и потврде о 

         извршеној пријави на обавезно социјално осигурање); датум заснивања 

         радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције; 

     • доказ да је лице пријављено на евиденцију Националне службе по основу 

         вишка, односно изјава лица о припадности ромској националности, односно 

         доказ надлежног центра за социјални рад којим се потврђује да је лице које се 

         запошљава корисник новчане социјалне помоћи; 

     • средства обезбеђења уговорних обавеза; 

     • потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице); 

     • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун 

         на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције; 

     • фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника 

         средстава/жиранта и 

      • други докази у зависности од статуса жиранта. 

 

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити: 

 

1. За предузетника: 

     • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко 

         трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 

         овлашћењима; 

     • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 

         банке у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од 

         дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и  

         меничним овлашћењем. 

 

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ: 

     • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко 

         соло менице са меничним овлашћењима; 

     • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више -гаранција 

         банке у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од 

         дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем. 

 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.). 

 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

 

Послодавац - корисник субвенције дужан је да: 

 

     • заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са 

 незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са другим 

незапосленим са евиденције Националне службе из категорије теже запошљивих, одређене висином субвенције, а у складу са Јавним позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена; 

     • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално   

        осигурање, у складу са законом; 

     • обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији 

         општине истог степена развијености као и општина на којој је остварио право 

         на субвенцију; 

     • омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе; 

     • достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе; 

     • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за 

реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене. 

 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 

 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане и табела са приказом развијености општина у Републици Србији, као и све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе: 0800-300-301 и на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2016. године.

 

среда, 01 јун 2016 10:22

Делегација ЕУ у Рашки

Бенедикт: Рашка међу науспешнијима у коришћењу новца

Заменик шефа делегације ЕУ у Србији Оскар Бенедикт посетио је јуче Рашку и поручио да је то једна од најуспешнијих општина у Србији у коришћењу евопских средстава, као и да се ту уз помоћ ЕУ реализују квалитетни пројекти. Бенедикт је посетио Рашку заједно са 17 чланова амбасада земаља ЕУ у Београду. 

Шефа делегације ЕУ у Београду И представнике амбасада европских земаља најпре је примио председник општине Рашка Игњат Ракитић, који их је упознао са пројектима реализованим из средстава ЕУ и плановима развоја општине Рашка. Представници амбасада су у разговору са председником општине показали интересовање за планове везане  за заштиту животне средине, финансирање културе И развој туризма. 

Након тога гости из Београда И председник општине Рашка обишли су Удружење за помоћ лицима са посебним потребама, које је добијало средства из програма Европски Прогрес, али И оних који су му претходили. Обраћајући се новинарима Оскар Бенедикт је рекао:

"ЕУ И Влада Швајцарске су до сада финансирали различите пројекте у Рашки, који су утицали на стварање бољег економског амбијента, подизање животног стандарда грађана, поштовање принципа родне равноправности. Радионица у којој су ангажоване особе са инвалидитетом пример је успешно реализованог пројекта. Веома смо задовољни сто се већ дуго, кроз радно ангажовање, помаже особама са инвалидитетом да воде нормалан начин живота", рекао је Бенедикт новинарима.

Како је истакао, један од квалитетних пројеката у Рашкој је и пројекат за изградњу постројења за третман опадних вода, које ће пречишћавати воду и тако допринети заштити природе, унапређењу туризма и локалном економском развоју.

"Поносни смо што је ЕУ у томе учествовали и што настављамо да помажемо општини  Рашка", додао је Бенедикт.

Председник општине Рашка Игњат Ракитић се захвалио шефу делегације ЕУ И представницима амбасада  на посети Рашки И изразио наду да ће добра сарадња бити настављена.

"Настојаћемо да одрадимо што више квалитетних пројеката који ће утицати на подизање животног стандарда грађана. Планови за развој општине Рашка постоје, тако да ћемо тражити  средства и помоћ за њихову реализацију. Захвалан сам чланицама ЕУ И Влади Швајцарске на досадашњој сарадњи кроз коју смо урадили бројну планску документацију, завршили објекат дечјег вртића, обезбедили средства за предузетнице, започели пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, помогли невладином сектору И финансирали пројекте који брину о друштвено осетљивим групама. Велики број реализованих пројеката даје ми наду да подршка  неће изостати ни у наредном периоду“, рекао је Ракитић.

ЕУ и Влада Швајцарксе су кроз различите развојне програме подржале спровођење више од 50 пројекта у општини Рашка. За то је издвојено преко 1,3 милиона евра. 

Поштовани суграђани и суграђанке, позивамо вас на дебату о улози локалних заједница и цивилног друштва у процесу преговора с циљем отварања преговарачких поглавља с Европском унијом. Главна гошћа дебате биће директорка Канцеларије за европске интеграције, г-ђа Ксенија Миленковић, уз још два члана српског преговарачког тима.

Дебата ће бити одржана у уторак, 24. маја, у хотелу "Престиж", у Рашки. Догађај је заказан за 13 часова и трајаће до 16 часова. Свим учесницима и учесницама дебате је обезбеђен ручак по завршетку радног дела.

Због важности догађаја, до петка, 20. маја, до 15 часова, потврдите ваше присуство позивом на број 065/50-40-836 или на мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Др. онколог Алесандровић Душица из Краљева обавила је палпаторне прегледе  у шест термина и то:

-12.03.2016.године   прегледала 59 жена

-19.03.2016.године прегледала 61 жену 

-02.04.2016.године пргледала 72 жене

-09.04.2016.године прегледала 67 жена

-16.04.2016.године прегледала 66 жена 

-14.05.2016.године прегледано је 56 жена 

 У шест термина прегледано је укупно 381 жена

По месту пребивалишта :

-Рашка .....................................................................296 жена

-Баљевац....................................................................41 жена 

-Остало сеоско подручје ............................................44 жена

По старосној доби:

-од 1930 до 1940 годишта прегледане  6 жене

-од 1940 до 1950 годишта прегледане 35 жене

-од 1950 до 1960 годишта прегледане 92 жене

-од 1960 до 1970 годишта прегледано 96 жена

-од 1970 до 1980 годишта прегледане 93 жене

-од 1980 до 1990 годишта прегледана 53 жене

-од 1990 до 2000 годишта прегледано 6 девојака 

-прегледанo je  и 7 мушкарца

-обављено је 43 малигних контрола

Резултати прегледа:

-на мамографски преглед упућене су   72 жене од којих је 10 дијагностика

-на ултразвучни преглед упућено  је 85 жена 

-установљена су 3 малигнитета дојке, 1 малигнитет штитне жлезде и 2 меланома (младеж)

У извештајном периоду већ су обављене три операције карцинома дојке.

На основу изнетих података може се констатовати да је палпаторни преглед дојке у потпуности оправдао ангажовање докторке онколога и да је спроведена акција Комисије за родну равноправност била од изузетног значаја за превенцију лечења болести дојке.

Председница Комисије за родну равноправност

Добрила Филиповић

уторак, 10 мај 2016 12:46

“ТРКА МИРА” У РАШКИ 17.МАЈА

“Трка мира”, којом се промовише мир, склад, пријатељство и разумијевање међу људима у Рашку стиже  17. маја.

Трка Peace Run је глобална спортска манифестација посвећена миру, складу и пријатељству међу људима. Њена траса пролази кроз све земље Европе и кроз већину земаља на свим континентима. Интернационални тим тркача носи упаљену бакљу као симбол људске тежње за лепшим и срећнијим светом. Бакља се преноси из руке у руку на траси која је неколико пута дужа од обима земаљске кугле. Трка Пеаце Рун дотиче животе и срца милиона људи широм наше планете. До сада су протрчали кроз преко 150 земаља света. Дуж трасе, у свим местима кроз које пролазе, придружују им се мештани, деца, локални спортисти, уметници, грађани… Тако бакља, прелазећи из руке у руку, повезује све људе у њиховој тежњи за бољим и срећнијим светом у коме ће владати мир, љубав, склад и јединство.

Укупна дужина трасе је дужа од обима земљине кугле и износи више од 60.000 km! Европски огранак Трке започео је свој дуг пут од преко 25.000 km у Порту (Португалија) 24.02.2016.  На свом путу проћи ће кроз свих 49 европских земаља, а  завршница је у Риму, 08.10.2016.

Trka Peace Run, која је била позната и као World Harmony Run од 2005. до 2012. године, јесте глобална штафетна трка у којој сви учесници промовишу мир, пријатељство и хармонију међу људима, предајући упаљену бакљу из руке у руку.

Интернационални тимови тркача прелазе многе границе и на тај начин повезују школе, установе, организације и људе свих професија. 

Peace Run, трка коју је основао Шри Чинмој 1987. године, обухватио је до сада преко 10 милиона људи из више од 150 земаља света. Тако нпр. интернационални тим у Европи сваке друге године повезује све европске земље на јединственој траси дугој 24.000 km. 

Званични представник за јавност Трке на светском нивоу је олимпијска легенда Карл Луис. Многе поyнате личности су пружиле подршку овој иницијативи, укључујући Нелсона Манделу, Михаила Горбачова, Мајку Терезу…

У Трци Мира кроз Србију ове године учествоваће међународна екипа од 15-так тркача као и тркачи из наше земље. Дуж трасе ће се прикључивати и локални спортисти и грађани. Екипа ће се задржавати у местима проласка ради посете општинама, школама, локалним спортским клубовима…

Интернационални тим тркача ће 16. маја ући у нашу земљу из правца Црне Горе и на свом путу ће проћи кроз 12 Општина: Нови Пазар, Рашку, Краљево, Врњачку Бању, Трстеник, Крушевац, Рибарску Бању, Ниш, Црвену Реку, Белу Паланку, Пирот и Димитровград. На граничном прелазу Градина интернационални тим Трке Мира ће у петак 20. маја 2016. напустити Србију и прећи у Бугарску настављајући своју мисију.

“Трка мира” у Рашку стиже 17.маја. Централни програм одржава се градском тргу  и почиње у 10:30.

 Учеснике манифестације дочекаће представници Спортског савеза, деца из спортских клубова, волонтери Канцеларије за младе, чланови културно-уметничких друштава,  грађани општине Рашка. Присутне ће поздравити представници “Трке мира” и председник општине Рашка Игњат Ракитић, након чега ће бити приређен пригодан  програм.     

 

Само они који сањају о миру,

Који воле мир и који служе мир

Могу да промене свет!

- Шри Чинмој, оснивач трке 

 

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом из Краљева, врши узимање просечних узорака земље за агрохемијска испитивања. Узорци ће се узимати у   Рашки 20.05 2016 у Удружењу пчелара у Ибарској улици у трајању од 1000  до 1400 . Право на највише десет узорака имају сва регистрована газдинства. Са собом обавезно понети структуру биљне производње и потврду о активном статусу газдинства које се предају. Анализа је бесплатна.

Ближа обавештења могу се добити у канцеларији број 17 Општинске управе Рашка код Зорана Сташевића.

 

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2016. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2016. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-00907/2016-09 од 19.04.2016. године, на седници одржаној 27. априла 2016. године, расписује

КОНКУРС За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016. годину

Општи услови конкурса за све подстицаје:

- Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);

- Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу из Програма;

- Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса;

- Да је предмет инвестиције реализован после 01. децембра 2015. године;

- Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу.

Напомена:  Комисија ће одбацити све захтеве по редоследу пристизања, осим првог, ако су оквиру исте кућне заједнице регистрована два или више газдинства.

 

 ОПШИРНИЈЕ https://drive.google.com/file/d/0B3Vj_QGornpXMEVtWkNUYU04RVE/view?usp=sharing

 

 На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:

- да је за изборе предато укупно гласачких листића 20.538

- да је остало неупотребљено гласачких листића 5.762

- да, према изводима из бирачких спискова, има бирача 20.515

- да је, према изводима из бирачких спискова, гласало бирача  14.776

- да је било неважећих гласачких листића 359

- да је било важећих гласачких листића 14.415

- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

 

Р. б.                                                   Назив изборне листе                                                                Број гласова               Број мандата

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ Игњат Ракитић                                                                              7.338                       19

2. ЗА БОЉУ РАШКУ, ДРАШКО РАДОСАВЉЕВИЋ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА Драшко Радосављевић                                 794                         2

3. ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) Бојан Миловановић      4.561                       12

4. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКA Срђан Чорбић                                                                 702                         0

5. ДВЕРИ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ - БОШКО ОБРАДОВИЋ Драган Каровић      1.020                         2

 

 

Четрдесет осам жена из 22 општине са југоистока и југозапада Србије покренуће своја предузећа уз подршку Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије који су, преко развојног програма Европски ПРОГРЕС, обезбедили 368.000 евра за спровођење активности које доприносе економском оснаживању жена. 

Нове предузетнице које се, између осталих делатности, баве стоматологијом, производњом одеће, накита, кројењем, прерадом и конзервисањем воћа и поврћа, добиле су опрему како би отпочеле пословање. Поред тога, оне су кроз активности Европског ПРОГРЕСа овладале и знањима о маркетингу, продаји, порезима и правним аспектима пословања. 

Отварајући скуп председник општине Рашка Игњат Ракитић нагласио је да је наша не само законска, већ и морална  обавеза и дужност да стварамо друштво једнаких шанси за све, заједницу у којој су жене и мушкарци равноправни, у којој су жене самосталне у доношењу одлука, избору занимања, реализацији сопствених потенцијала. 

„ Подршка женском предузетништву један је од програма преко кога се директно утиче на економско оснаживање жена,а тиме и на родну равноправност. Међу 48 предузетница из јужне и југозападне Србије које су у 2015.години добиле средства преко Европског Прогреса, 5 жена је са територије општине Рашка. Тај податак чини ме веома поносним. Поштоване предузетнице, честитам вам на храбрости и одлучности да започетне сопствени посао. Добрим пословним идејама избориле сте се за шансу да својим радом и знањем стварате боље услове за живот, да утичете на развој локалне заједнице и економски развој  Србије. На нама је да вас у добрим намерама и идејама подржимо, истакао је Ракитић.

„Запошљавање жена и њихово укључивање на тржиште рада један је од приоритета Владе Републике Србије и зато смо ми активни партнери у активностима које финансирају Европска унија и Влада Швајцарске преко Европског ПРОГРЕСа, а које имају за циљ  унапређење друштвеног и економског положаја жена и родне равноправности”, навела је министарка задужена за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, приликом доделе сертификата новим предузетницама.

Јоксимовић је рекла да је Влада Републике Србије прогласила 2016. за „Годину предузетништва”са посебном пажњом усмереном на женско предузетништво, и тако потврдила своју посвећеност у подршци  предузетницима и предузетницама и развоју предузетничког духа као ослонцима конкурентне и динамичне економије. „Задовољство ми је што сам данас у прилици да видим нове предузетнице, јер то представља импулс развоју женског предузетништва и отварању нових радних места. А данас је успех отворити ново радно место и право је време за успешне жене”, закључила је Јоксимовић.

Честитајући новим предузетницама Жан Данијел Рух, амбасадор Швајцарске у Србији рекао је да више од деценије Влада Швајцарске и Европска унија заједно са Владом Србије подржавају успостављање институционалног и правног оквира за родну равноправност. 

„На овај начин промовишемо женско предузетништво, али и родну равноправност. Ви представљате прави узор за друге жене које желе да се осамостале и започну свој посао, а Европски ПРОГРЕС је ту да вам пружи подршку“ рекао је амабасадор Рух.

Уз подршку Европске уније и Владе Швајцарске данас у све 34 општине које су обухваћене програмом Европски ПРОГРЕС постоје Савети за родну равноправност, а 32 општине је потписало Европску повељу о родној равноправности. 

Европски ПРОГРЕС ће будућим предузетницама пружити менторску подршку и стручну помоћ у вођењу посла како би се обезбедила одрживост пословања и очекује се да ће до краја 2017. године допринети отварању најмање 80 нових радних места у општинама обухваћеним Програмом. 

 „Када 48 жена ступа на пут да оснује свој властити посао са изгледима да отворе још нових радних места, то одмах значи бољи живот за њихове породице, а позитивно утиче на локалну економију и бољи животни стандард грађана и грађанки. Најважније је, ипак, то што ви дајете сјајан пример генерацијама које долазе“,рекао је Грем Тиндал, менаџер програма Европски ПРОГРЕС.

Активности Европског ПРОГРЕСа, програма који доприноси одрживом развоју јужне и југозападне Србије, Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије подржаће са укупно 24,46 милиона евра. Одобрени пројекти имаће за циљ да ојачају локалну администрацију, створе повољније окружење за развој инфраструктуре и привреде као и побољшање спровођења социјалне инклузије и политике запошљавања. Програм спроводе Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније при Министарству финансија Владе Републике Србије (ЦФЦУ).

Општине обухваћене Програмом су – Нови Пазар, Ивањица, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Рашка, Сјеница и Тутин на југозападу Србије, као и Прокупље, Блаце, Житорађа, Куршумлија, Лесковац, Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа, Црна Трава, Врање, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Брус, Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Сврљиг, Бабушница, Бела Паланка и Књажевац на југоистоку земље.

 

Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје у сточарству по кошници пчела остварује на основу захтева који подноси Управи за аграрна плаћања.

Подстицаји се остварују у износу од 600 динара по кошници пчела.

Услов за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, које има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства је да, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, има најмање двадесет кошница пчела.

Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела подноси се за сваку календарску годину, једанпут годишње, од 15. априла до 31. маја текуће године, на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину, Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Правилник и пратећу документацију можете преузети О В Д Е.

Због сезоне извођења пољопривредних радова, када мештани села општине Рашка на својим њивама и ливадама врше чишћење корова, трава и другог отпада, а затим  спаљују сакупљени коров, тако да постоји реална опасност од проширења пожара на парцелама под шумама и на земљишту у непосредној близини шуме, а имајући у виду одредбе  члана 47. Закона о шумама (Сл. гласник РС Бр. 30/10 и 89/15): „Да је забрањено паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме“, што је кажњиво по чл. 112 и 113. истог закона и то за:

• Правно лице новчаном казнoм од 100 000,00 до1.000.000,00 динара и

• Физико лице новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара, ОВИМ ПУТЕМ СЕ

УПОЗОРАВАЈУ

сви индивидуални пољопривредни произвођачи, као и сва остала физичка и правна лица да НЕ ПАЛЕ – ЛОЖЕ суву траву, коров и остали отпад на пољопривредним површинама која су близу шума, на мањој удаљености од 200 метара од руба шуме.

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

Зоран Сташевић

четвртак, 07 април 2016 13:06

АМЕРИЧКИ АМБАСАДОР У РАШКИ

Нови амерички амбасадор у Београду, господин Кајл Скат, боравио је јуче у Рашки. Током радног ручка са председником општине Рашка Игњатом Ракитићем, господин Скат се интересовао за привредне активности, могућности за нова улагања, инвестиционе планове, туризам, екологију, школство, али и стање људских права, односе са суседним градовима и општинама. Тема разговора били су и предстојећи парламентарни и локални избори, који ће у Србији бити одржани 24.априла. Захваљујући се америчком амбасадору на посети, председник општине Рашка Игњат Ракитић је истакао да општина Рашка полако хвата корак са развијеним деловима Србије и да се пуна подршка даје приватном сектору и отварању малих и средњих предузећа. Као пример  добре праксе председник Ракитић је истакао отварање хладњаче „ЕУРОФРУИТ“, што је охрабрило пољопривреднике да повећају засаде малина и другог јагодичастог воћа и што им је обезбедило сигуран откуп. Ништа мање важна за Рашку је и недавно отворена  фабрика „Планинско благо“, чији су прехрамбени производи већ нашли своје место у великим хотелским ланцима.  Председник општине Рашка није пропустио прилику да америчког амбасадора упозна и са радом оних предузећа која запошљавају већи број радника попут „Милкопа“, „Мегалит-Шумника“, „Житка“, „Прима Хосе“, „Примата“ и других. Са жељом да се приближи потенцијалним инвеститорима оптшина Рашка је  финансирала израду студија изводљивости за дрвну, текстилну и месну индустрију, пољопривреду и туризам. То су, како каже председник општине, оне привредне гране које су препознате као покретачи будућег развоја. У разговору са америчким амбасадором председник Пословног савета Срећко Минић осврнуо се на дрвну индустрију која би у будућности могла озбиљније да се развија, захваљујући пре свега доброј сировинској бази, али и дугој традицији и квалификованој радној снази. Фокусирањем на дрву индустрију могуће је обезбедити запошљавање локалног становништва, а цео производни процес, од примарне обраде дрвета до финализације производа, могуће је лоцирати на територији општине Рашка. С обзиром на чињеницу да територија општине Рашка постоји значајно рудно богатство, Минић је у разговору са амбасадором Скатом истакао да ће експлоатација руда, минерала и камена и долазак страних компанија које се баве том граном индустрије, сигурно значити и отварање нових радних места и подизање животног стандарда. Председник општине и председник Пословног савета упознали су амбасадора Ската и са великим инвестицијама у општини Рашка  попут изградње постројења за пречишћавање отпадних вода које ће са преко седам милиона евра финансирати ЕУ, формирања и опремања пословне зоне у Милатковићу, као и са плановима за улагања у туризам.

На питање амбасадора Ската шта ће урадити ако поново буде изабран за председника општине, Игњат Ракитић је рако да ће му први и основни циљ бити да задржи младе људе у Рашки и да их мотивише да се након завршеног школовања врате у Рашку и овде наставе да живе и раде. Уређена, модерна општина, са условима за улагање и са развојем базираним на пољопривреди, туризму, дрвној индустрији и рударству, моћи ће да понуди свима добре услове живота и представљаће основу за смањење миграција.  

Амбасадор Сједињених Америчких Држава у Београду, господин Мајкл Скат прихватио је позив председника општине Рашка Игњата Ракитића да поново дође у Рашку и да се, поред осталог, упозна са културно-историјским наслеђем нашег краја, популарним туристичким одредиштима и природом Копаоника и Голије.

Општина Рашка је једна од 12 општина у Србији која је захваљујући сарадњи са Балканским центром за миграције, Catholic Relief Services И америчком амбасадом у Београду, ангажовала правника за пружање бесплатне правне помоћи интерно расељеним лицима И избеглицама. Како се пројекат развијао, бесплатна правна помоћ постала је доступна И осталим грађанима, а радно време правника продужено је са четири на осам сати.

У оквиру пројекта Бесплатне правне помоћи, спроводи се И активност чији је главни циљ подизање свести грађана о потреби увођења владавине права на свим институционалним нивоима И у свим сферама живота. Назив овог дела  пројекта је  “Правна огласна табла”. На улазу у зграду Општинске управе Рашка табла је постављена у септембру 2013.године И на њој се налазе брошуре са детаљним, јасним И поузданим информацијама о правима грађана из разних области.

Са жељом да сумира резултате И ефекте пројекта, БЦМ И ЦРС су 31.марта, у београдском хотелу МЕТРОПОЛ, организовали округли на коме су говорили председници општина обухваћених пројектом, као И предстацници Министарства државне управе И локалне самоуправе, Министарства правде, Министарства за рад, запошљавање, борачка И социјална питања, представник ЦРС И америчке амбасаде. 

 

Обраћајући се присутнима, председник општине Рашка Игњат Ракитић је рекао да је локална самоуправа препознала значај овог вида помоћи најугроженијим категоријама становништва И да је ангажовала правника са пуним раним времном.  “ Ако је сврха правне помоћи остварење једнакости свих пред законом и осигурање делотворног функционисања правне заштите, драго ми је што данас, пред свима вама, могу да кажем да је општина Рашка у сарадњи са амбасадом Сједињених Амричких Држава, БЦМ И ЦРС успела да изађе у сусрет свим грађанима којима је био потребан правни савет или писање поднеска, а који  нису били у стању да приуште пуномоћника. Трудили смо се да врата службе за бесплатну правну помоћ никоме  не буду затворена И да сваки грађанин, у непосредном разговору са правником, може да добије ваљану информацију о својим правима.

У процесу изградње демократских институција, ово је за нас велико искуство које ће нам помоћи да служба бесплатне правне помоћи настави са радом И након завршетка пројекта”. 

 

 И Марина Лазовић, правница ангажована за бесплатну правну помоћ истиче да је постојање овакве услуге наишло на добар пријем код расељених И избеглих, али И локалног становништва, првенствено незапослених, примаоца социјалне помоћи, ромске популације. Како каже најчешћи коментари су “да до сада тако нешто није постојало”. “Од почетка рада канцеларије до данас јавио се велики број људи, што за усмене, што за писмене савете, почев од прибављање докумената за расељена лица  (изводи, уверења о држављанству, М4 обрасци, радне књижице, дипломе), решавања имовинских питања на Косову, приватизације косовских предузећа. У раду су били и предмети попут писање тужби, захтева, молби, жалби, приговора, остваривања права  из наследног И породичног права. Након годину И по дана рада са расељеним лицим, избеглицама као и са социјално угроженим локалним становништвом, може се слободно рећи да је постојање могућности у једној општини да се пружи оваква врста помоћи од великог значаја”, истакла је на округлом столу правница Марина Лазовић. 

Општина Рашка ће радити на оснаживању службе бесплатне правне помоћи са циљем да локална самоуправа постане  стуб остваривања примарне правне помоћи за све грађане.