email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист општине Рашка“  број 168 / 2016), председник општине Рашка је дана 28.12.2016 године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ РАШКА
и расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У  ОПШТИНИ РАШКА

I
- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рашка
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општинске управе Рашка, у канцеларији бр 17 сваког радног дана од 0700 до1500 часова.
Контакт особа Зоран Сташевић, тел. 036/736-244, локал 117.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити за све парцеле у периоду од 04. 01. до 06.01.2016. године 0800 часова
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп. 

Опширније погледајте О В Д Е!

Општина Рашка и ЈП „Скијалишта Србије“ нстављају добру сарадњу, па ће тако и наредне године деца из Рашке добијати бесплатне ски-карте.  Свакога дана, током читаве сезоне, 20 основаца, средњошколаца и студената ће моћи да ужива у скијању на најлепшој српској планини. Како је прецизирано уговором између општине Рашка и „Скијалишта Србије“, заинтересовани ученици и студенти се пријављују у канцеларији број 17 Општинске управе Рашка, а овлашћено лице подноси „Скијалиштима“ захтев за издавање бесплатне ски-карте. Службеник Општинске управе Рашка задужен за контакт  са „Скијалиштима“ и састављање спискова је Весна Курандић. Телефон за информације је 063 666 748.

 

На тринаестој седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 16.12.2016. године одборници су усвојили Одлуку о буџету општине Рашка за 2017 године. Планирани приходи Одлуком у буџету у 2017.години износе 1.041.952.418,00 динара, док се вишак прихода који се преноси у следећу годину износе 122.580.082,00 динара, што укупно износи 1.164.532.500,00 динара и распоређени су на расходе и издатке у истом износу. У буџету се планира дефицит од 122.580.082,00 динара који ће бити покривен из вишка прихода из ранијих година. Оно што је веома важно је то да су у структури прихода изворни приходи, које остварује локална самоуправа својим активностима, учествују са 46,41%, што је скоро половину планираних прихода. Такође, треба нагласити и то да су расходи за плате запослених у структури расхода и издатака заступљени у проценту од 17,30%, а капитални расходи 22,41%.
У складу са чланом 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016) Скупштина општине Рашка усвојила је Кадровски план Општинске управе општине Рашка за 2017. годину.
На седници је, такође, усвојен Програм уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину којим је планирано да се у ове намене издвоји 346.773.386,00 динара. Овим програмом за текуће одржавање и поправку инфраструктуре планирано је 86.000.000,00 динара, за инвестиције у изградњу нових објекта комуналне инфрструктуре 157.023.386,00 динара, док за прибављање земљишта у корист општине Рашка је планирано 30.750.000,00 динара.
Одборници су на седници донели и одлуку о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ за 2017. годину. Планирани приходи су 225.120.500,00 динара, док су 223.038.800,00 динара, што значи да је планирано да ово предузеће оствари добит у 2017.години у износу 2.081.700,00 динара.

Национална служба за запошљавање обележила је 15.децембра 95 година постојања и рада. На свечаности уприличеној у Клубу посланика у Београду, додељена су признања и захвалнице локалним самоуправама,  компанијама и предузетницима који су током 2016.године пружили највећи допринос у запошљавању. У категорији локалних самоуправа које су кроз различите програма унапређивале политику запошљавања и на тај начин ангажовале највише људи, признање је припало и општини Рашка. Плакета је уручена председнику општине Игњату Ракитићу. 

На свечаности је истакнуто да је Србија ову годину започела са стопом незапослености од 19%, а да је завршава са 13,8%. По речима министра за рад, запошљавање и социјалну политику Александара Вулина, то јесте разлог за задовољство, али Србија тежи да постигне европску стопу незапослености која је око 11. „Ове године је запослено  232.245 лица са евиденције НСЗ, а  141.000 укључена је у неку од мера активне политике запошљавања. Запослено је 5.320 особа са инвалидитетом. Близу 4.000 људи затражило је субвенције за самозапошљавање, што говори да се предузетнички дух враћа у Србију, али и да су људи спремни да изађу на тржиште“, рекао је Вулин.

“У наредној години наставићемо са свим програмима и мерама када је у питању подршка НСЗ. Желимо да направимо помаке и да свим корисницима наших услуга на прави начин изађемо у сусрет. У оквиру посредовања у запошљавању посебну пажњу наредне године усмерићемо ка теже запошљивим категоријама: младима до 30 година без квалификација, деци палих бораца и деци без родитељског старања. Водиће се рачуна и о вишковима запослених, жртвама трговине људима и жртвама породичног насиља. Посебни програми субвенција зараде, прилагођавања радног места и радне асистенције биће намењенио особама са инвалидитетом и послодавцима који их ангажују”, рекао је директор НСЗ Зоран Мартиновић.

 

четвртак, 15 децембар 2016 07:40

Обавештење за удружења грађана

У циљу припреме редовног годишњег састанка као и ради ажурирања базе података о удржењима пожељно  је да попуните упитник који можете преузети овде. Молим Вас да попуњен упитник пошаљете до 23.12.2016. године на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Удружења која нису доставила финални финансијски и наративни извештај о утрошку буџетских средстава за 2016. годину морају исте доставити најкасније до 29.12.2016. Одсеку за буџет и финансије – канцеларија бр.10. 

Контакт телефон 064 8128693 – Зоран Симовић

13. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 16. децембра 2016. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

2. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директор ЈКП „Рашка“.

5. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ. 

Дневни ред можете погледати и преузети овде: https://drive.google.com/open?id=0B7JyjW2TyudiWGlCM05EeG80QzQ

 

понедељак, 12 децембар 2016 13:28

ОДРЖАНА 15.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа усвојили су данас Предлог одлуке о буџету општине Рашка за 2017.годину.  Укупни буџет за наредну годину износи 1.164.532.500,00 и у односу на други ребаланс буџета увећан је за 9,5 одсто. У структури прихода изворни приходи које остварује општина чине скоро половину прихода, односно 46,41 одсто.  

За туризам ће у нарендој години бити издвојено више од 100 милиона динара, за пољопривреду 20 милиона, спорт 13.500.000, медије 20.000.000, удружења грађана око 5 милиона динара. Не рачунајући програме и активности Центра за културу „Градац“ за финансирање садржаја из области културе биће издвојено 5.800.000. Центар за социјални рад моћи ће да рачуна на буџетску подршку од 7 милиона динара, док је планирани износ за једнократну помоћ 6 милиона динара.

На данашњој седници усвојен је и Програм пословања ЈКП „Рашка“ за 2017.годину. Поред већ поверених послова, Комунално предузеће ће се у наредном периоду бавити и одржавањем стамбених зграда , а очекује се да ускоро буде формирана и зоохигијеничарска служба. Већих инвестиционих улагања у наредној години неће бити. У плану је реконструкција цевовода код бившег погона „Заставе“ и на шеталишту поред Матове чесме, као и на још неколико локација на којима су уочени чести кварови и пуцања цевовода. У току је тендер за набавку специјализованог камиона за одвожење смећа из подземних контејнера на Копаонику, а праве се планови и за постављање подземних контејнера у граду.

Општинско веће је усвојило и Предлог организације паркинг сервиса на Копаонику којим ће управљати ЈКП „Путеви“. Уређена су два нова паркинг простора са  71 местом за паркирање, тако да је укупан број паркинг места на Копаонику сада 195. Дневна карта за паркирање кошта 500,00, а месечна 3.000,00. На одржавању паркинга биће ангажовано 14 радника током сезоне.

Чланови Већа су прихватили и Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2017.годину. Овај Програм је усклађен са Законом о планрању и изградњи и Законом о путевима и њиме се планира уређење и одржавање путне инфрастуктуре, грађевинског земљишта, зеленила, јавне расвете...Овим Програмом дефинише се и израда планске документације као основе за развој локалне заједнице. Планирано је да ове године буде усвојен План генералне регулације за Рашку, низ планова детаљне регулације за Јошаничку Бању, као и ПДР „Сунчана долина-Бачиште“ на Копаонику. За одржавање саобраћајница биће издвојено 86 милиона динара, а за путеве, улице и прилазе на Копаонику још 25 милиона динара.

Општинско веће је усвојило и извештај Комисије за социјална питања. Одобрено је 8 захтева грађана за доделу једнократне помоћи.

Комисији за вантелесну оплодњу у протеклом периоду упућена су два захтева и оба су одобрена.

На седници Већа донета је и одлука да буду финансирани трошкови превоза за раднике ангажоване на јавним радовима и стручној пракси.

 

15. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 12. децембра 2016. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 14. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМA ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директор ЈКП „Рашка“.

3. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА БР. 773/2016 ОД 28.11.2016. ГОДИНЕ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОДЛУКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Верица Вујанац, вд директора Дома здравља Рашка.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПАРКИНГ СЕРВИСА НА КОПАОНИКУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОДЛУКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, вд директора ЈКП Путеви Рашка.

5. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА КОПАОНИКУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, вд директора ЈКП Путеви Рашка.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧАКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 07. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије.

7. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ЧОРБИЋ ЉУБИНКА, УЛ. IV ВАРЕВСКА БР 43, РАШКА, ИЗЈАВЉЕНЕ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА БРОЈ: 06-4-III/16 ОД ДАНА 26.09.2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ КОШАНИН БРАНКА ИЗ РАШКЕ, КАЗНОВИЋЕ БР. 081, ИЗЈАВЉЕНЕ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА БРОЈ: 06-6-III/16 ОД ДАНА 29.11.2016.ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије.

9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РАДНИКА НА ЈАВНИМ  РАДОВИМА И СТРУЧНОЈ ПРАКСИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ОД 25. НОВЕМБРА 2916. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан Општинског већа и председник комисије.

11. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка од 31. октобра 2013. год. Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка, на седници одржаној 06. децембра 2016. године, донела је Одлуку да распише

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2016/2017 годину и то:

А) НОВЧАНА НАГРАДА

1. Надареним и талентованим ученицима који су у одређеним областима постигли запажене резултате на Републичким такмичењима (освајањем од I до III места) може се доделити новчана награда у висини коју утврди Општинско веће.

Б) СТИПЕНДИЈЕ

1. Студентима I године, носиоцима дипломе "Вук Караџић", под условом да су уписали редовне студије (осим студената који су уписали Полицијску и Војну академију) и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић''.

2. Студентима II, III, IV, V, VI године студија свих факултета (осим Војних и Полицијских академија, апсолвената којима је престао редовни апсолвентски стаж и студената мастер специјалистичких и докторских студија) под условом да стално живе на подручју Општине Рашка а на основу следећих критеријума: 

- успех на студијама (просечна оцена 8,50 и више за све године студирања),

- да имају статус редовног студента,( буџетско финансирање) 

- да током студија нису обнављали годину,

- потписана изјава да нису корисници републичке стипендије,(потписује се на дан потписивања уговора)

- потписана изјава да нису у сталном радном односу, (потписује се на дан потписивања уговора).

       3. Кандидати из осетљивих друштвених група осим напред наведених                             докумената, подносе и документацију којом доказују  припадност осетљивој друштвеној групи и то:

- да су примаоци сталне социјалне помоћи – прилаже потврду из Центра за социјални рад;

- студенти из једнородитељских породица – прилажу извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља;

- студенти припадници ромске националне мањине – доносе потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома;

- студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – доносе потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;

- избеглице и расељена лица – подносе важећу избегличку легитимацију, личну карту;

- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – подносе потврду из МУП-а;

- студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти (особа која је на путу потпуног оздрављења) подносе лекарско уверење издато од надлежне здравствене организације из места студирања;

- студенти кандидати који нису рођени у Републици Србији – подносе и уверење о држављанству.

II

Уз пријаву на Конкурс сви заинтересовани подносе:

Студенти I године прилажу уверење да су уписани као редовни студенти и оверену фотокопију дипломе "Вук Караџић".

Уколико средња школа не додељује диплому ,,Вук Караџић'' студенти су обавезни да доставе сведочанства из сва четири разреда средње школе.

Студенти осталих година прилажу:

- уверење да су редовни студенти, (финансирање на терет буџета),

- уверење о просечној оцени  за све године студирања, 

- доказ о месту сталног пребивалишта,

- оверена фотокопија индекса (све попуњене стране),

- захтев у писаној форми са основним подацима студента.

III

Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка са назнаком ,,Пријава на конкурс за стипендије“ 2016/2017.године у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.

IV

Конкурс објавити 07. децембра 2016.год. године у средствима Јавног информисања, Огласној табли општине Рашка, као и на званичној интернет страници општине Рашка.

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА 

НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА

Број: Сл.

Дана 07. децембра 2016. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Вељко Раковић

 

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује предавање на теме:

Исхрана оваца

предавач: Биљана Алексић, дипл.инж. сточарства

Најзначајније болести и штеточине малине

предавач: Владимир Костић, дипл.инж. заштите биља 

ТМБ Диамонд – презентација ђубрива

Предавање ће се одржати у уторак 13.12.2016. године у сали Скупштине општине Рашка са почетком у 11 часова. Ближа обавештења могу се добити у канцеларији  број 17 Општинске управе Рашка, код Зорана Сташевића.

 

понедељак, 05 децембар 2016 14:00

Европа за грађане и грађанке

У оквиру програма Europe for citizens (Европа за грађане и грађанке), мера - Братимљење градова и општина, наша Канцеларија за младе односно Општина Рашка као званични носилац, добила је средства за реализацију пројекта UNITED (Заједно)! Пројекат ће бити реализован у Рашки, за време дана краљице Јелене Анжујске, од 26. маја до 1. јуна 2017. године. Главне теме су рурални туризам, млади и предузетништво, уз посете локалним културним и туристичким знаменитостима и атракцијама.

На пројекту ће учествовати организације, општине и градови из Литваније, Летоније, Бугарске, Италије, Словачке и Грчке, с укупно 39 учесником из иностранства и Рашке.

Опширније на линку: http://civilnodrustvo.gov.rs

понедељак, 05 децембар 2016 10:12

СО Узиво

На основу члана 18. став 2, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр.68/2015), члана 4, 5 и 6 Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, бр 17/2016) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рашка за 2015. годину бр. I Број: 06-VII-36/16-6, („Сл.гласник општине Рашка“ бр.154/2016) и Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП „Рашка“ бр. 101 од дана 16.01.2014. године  ВД Директора ЈКП „Рашка“ објављује следећи 

И Н Т Е Р Н И   К О Н К У РС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I

ЈКП Рашка, ул. Душанова бр.2а,Рашка, расписује интерни  конкурс за попуну радног  места  –  Пословођа грађевинске групе, на неодређено време.

За радно место – Пословођа грађевинске групе  прописани су следећи услови: ССС, ВШС - грађевинске струке, - 3 године радног искуства. 

Опис послова: организација послова у групи уз кординацију са директором и руководиоцем Р.Ј. за остале делатности. Оперативни део – извођење уз израду понуда за грађевинске и занатске радове. Евиденција доласка и одласка радника на посао. Требовање материјала за групу уз претходну израду наруџбенице за набавку материјала. Израда грађевинксе књиге и ситуације за изведене радове. Врши остале послове из свог домена по налогу непосредног руководиоца

Место рада  за наведено  радно место је седиште послодавца, односно територија општине Рашка на којој послодавац обавља своју делатност.                                             

II

Право да учествују на интерном конкурсу имају запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рашка, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране  тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама чије се зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе општине Рашка.

III

Приликом конкурисања прилажу се следећи докази о испуњености прописаних услова за рад на радном месту Пословођа грађевинске групе: оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, потврда о радном искуству, оверена фотокопија Потврде о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање од стране послодавца код кога је у радном односу на неодређено време у неком од организационих облика из тачке III,  и потврда да је урадном односу на неодређено време у неком од организационих облика из тачке III.

IV

У изборном поступку проверава се: спремност кандидата за обављање радних задатака које захтева радно место, кроз усмени разговор.

V

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана од  дана објављивања огласа на огласној табли у седишту општине Рашка. Рок почиње да тече од 01.12.2016. године и истиче 15.12.2016.године.

Интерни конкурс је објављен 30.11.2016.године.

Лице задужено за давање информација о интерном конкурсу – Срђан Пузовић дипл.правник, бр. телефона - 736-622.

Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: ЈКП „Рашка“, ул. Душанова 2а, Рашка, са назнаком: „ за интерни конкурс“ у затвореној коверти.

VI

Усмени разговор са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, биће обављен  у службеним просторијама ЈКП Рашка, ул. Душанова бр.2а, Рашка, почев од 16.12.2016.године, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.

 

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија образована Решењем ЈКП Рашка, бр.  ___ од 30.11.2016.године.

   

ВД  Директора 

Радомир Јаћовић

 

Решење можете погледати и преузети О В Д Е!

12. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 05. децембра 2016. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ – ИЗДВАЈАЊЕ УЗ ОСНИВАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

7. ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ГРАДОВА И ОПШТИНА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ РАШКА СА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА – ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА РАШКА – НОВИ ПАЗАР, ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 5/6 КО КОПАОНИК, ПОВРШИНЕ 225 М2, ЛИЦУ MANUELA JOHNSTONE ИЗ МАТАРУШКЕ БАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

12. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ. 

 Материјал можете погледати и преузети О В Д Е!

уторак, 29 новембар 2016 12:11

И Н Т Е Р Н И К О Н К У Р С

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                      

ОПШТИНА РАШКА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 112-2069/16 

Дана: 29.11.2016. године 

Рашка 

 

На основу члана 18. став 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/15), Уредбе о интерном конкурсу (''Сл.гласник РС'', број 17/2016), члана 23. Одлуке о Општинској управи општине Рашка (''Сл.глас. општине Рашка'', број 168/16 од 31.10.2016.) и Решења о попуњавању радног места путем интерног конкурса у Општинској управи општине Рашка број 112-259/16 од 28.11.2016. године, начелник Општинске управе општине Рашка, расписује

 

И Н Т Е Р Н И   К О Н К У Р С

објављен 29.11.2016. године

 

За пријем у радни однос на неодређено време, петнаест извршиоца, у  Општинској управи  општине Рашка: 

1. Радно место: 

 ПОСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА И ЕКСПЕДИЦИЈА  ПОШТЕ

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  средње образовање у четворогодишњем трајању  гимназија или средња стручна спрема друштвеног или техничког смера. 

-1 (једна) година радног искуства 

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

2. Радно место: 

ОПЕРАТЕР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  средње образовање у четворогодишњем трајању  гимназија или средња стручна спрема друштвеног или техничког смера. 

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

3. Радно место: 

 ИМОВИНСКО ПРАВНИ ПОСЛОВИ

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  високо образовање из области друштвено –хуманитарних наука  на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ,мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама,специјалистичким струковним студијама ,односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године  или специјалистичким студијама на факултету-правни факултет 

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

4. Радно место: 

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  високо образовање из области техничких –технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године  или специјалистичким студијама на факултету-архитектонски или грађевински факултет  

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

 

 

 

5. Радно место: 

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  високо образовање из области техничких –технолошких или друштвено- хуманитарним  наукама,  на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године  или специјалистичким студијама на факултету -архитектонски.  

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

6. Радно место: 

ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАЋЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  високо образовање из области техничких –технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године  или специјалистичким студијама на факултету- машински, металушки.  

- 3 (три) године радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

7. Радно место: 

КОНТИСТА БУЏЕТА И ТРЕЗОРА 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  високо образовање из области друштвено- хуманистичких наука    на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама односно на студијама  у трајању до 4 године. 

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

8. Радно место: 

ПОСЛОВИ ОБРАЧУНА ПЛАТА И НАКНАДА 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  средње образовање у четворогодишњем трајању , гимназија или средња економска школа 

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

9. Радно место: 

ПОСЛОВИ БЛАГАЈНИКА И ИЗВРШИОЦА ФИНАНСИЈСКО МАТЕРЈАЛНИХ ТРОШКОВА 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено   средње образовање у четворогодишњем трајању , гимназија или средња економска школа 

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

10. Радно место: 

ПОСЛОВИ КОНТИСТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  високо образовање из области друштвено- хуманитарних наука   на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године ,економски факултет.

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

11. Радно место: 

ПОСЛОВИ БУЏЕТА 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  високо образовање из области друштвено- хуманитарних наука   на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године ,економски факултет.

 

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

12. Радно место: 

ПОСЛОВИ ОБРАЗОВАЊА И КУЛТУРЕ 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  високо образовање из области друштвено- хуманитарних наука   на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године , правни, педагошки, дефектолошки факултет.

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

13. Радно место: 

ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА И ОБРАДЕ ПОДНЕСАКА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ ,ОБРАЗОВАЊА ,КУЛТУРЕ И СПОРТА 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  средње  образовање у четворогодишем трајању  -гимназија или средња економска школа

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

 

14. Радно место: 

ПОСЛОВИ САРАДНИКА ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  високо образовање из области техничко – технолошкихи хуманитарних  наука   на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године , или специјалистичким студијама на факултету.

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе

 

15. Радно место: 

ПОСЛОВИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  високо образовање из области техничко-технолошких наука   на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године ,пољопривредни факултет  или  факултет геологије.

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

16. Докази о испуњавању општих и посебних услова  за сва радна места (1-15) у оригиналу или овереној фотокопији и то: 

 

- диплому о стеченој стручној спреми; 

- уверење о држављанству  

- извод из матичне књиге рођених; 

- уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (прибавља управа) послова у државном органу(прибавља управа) .

- доказ да је у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе (решење, уговор о раду или други документ); 

- доказ о положеном државном стручном испиту. 

 

 

17. Рок за подношење пријава: 

 

Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли општине Рашка 

 

18. Лице задужено за давање обавештења о Интерном конкурсу: 

 

Начелник Општинске управе општине Рашка – Спасоје Андић, 036 734-430  или  Шефу одсека Чомагић Мирославу на тел. бр. 036  733-946

 

19. Адреса на коју се пријаве подносе: 

 

Пријаве се подносе начелнику Општинске управе општине Рашка, на адресу: Општинска управа општине Рашка , ул. Предрага Вилимоновића бр.1 , 36350 Рашка, са назнаком ''Пријава на интерни конкурс за радно место: ''               ''. 

 

НАПОМЕНЕ: 

Непотпуне, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене. 

Положен државни стручни испит је услов за рад на свим радним местима. Међутим, како је самим Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору уређено да се интерни конкурс врши само међу запосленима на неодређено време у систему локалне самоуправе у који улазе и организационе јединице код којих не постоји обавеза полагања државног стручног испита, а обзиром на члан 16. Закона о забрани дискриминације (''Сл.гласник РС'', број 22/09) који забрањује дискриминацију у области рада која обухвата између осталог, право на рад кандидатима који су конкурисали без приложеног доказа о положеном испиту, пријава ће, уколико испуњавају остале услове, бити прихваћена уз обавезу која ће бити прописана појединачним актом, да у датом року да  положе државни стручни испит што ће уједно бити услов за даљи рад, у складу са одредбама Закона о државној управи (''Сл.гласник РС'', бр. 79/05, 101,07,95/10 и 99/14). 

Интерни конкурс објављен је на званичној интернет страници општине Рашка и огласној табли Општинске управе општине Рашка.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Спасоје Андрић, дипл. правник