email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
четвртак, 02 фебруар 2023 14:17

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
Стручно оперативни тим за процену
настале штете на територији општине Рашка
Дана: 30.01.2023. године


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ


Стручно оперативни тим за процену настале штете на територији општине Рашка позива грађане и грађанке општине Рашка који су претрпели штету од елементарних непогода на стамбеним објектима у периоду од 20/21. јануара 2023. године.

Пријаве штете се подносе искључиво преко писарнице, сваког радног дана од 07 до 15 часова, на прописаном обрасцу који можете преузети на писарници.

Јавни позив ће трајати 15 дана тачније до 14. фебраура 2023. године.

Пријаве упућене ван ( пре или касније) прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране стручно оперативног тима.

За све додатне информације, грађани и грађанке се могу обратити лично писарници сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова.


Шеф стручно оперативног тима
Слободан Ђоровић

четвртак, 02 фебруар 2023 14:16

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
Стручно оперативни тим за процену
настале штете на територији општине Рашка
Дана: 30.01.2023. године.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ


Стручно оперативни тим за процену штете настале на територији општине Рашка позива грађане и грађанке општине Рашка који су претрпели штету на пољопривредном земљишту од елементарних непогода у периоду 20/21. јануара 2023. године.

Пријаве штете се подносе искључиво преко писарнице, сваког радног дана од 07 до 15 часова, на прописаном обрасцу који можете преузети на писарници.

Јавни позив ће трајати 15 дана до 14. фебруара 2023. године.

Пријаве упућене ван ( пре или касније) прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране стручно оперативног тим.

За све додатне информације, грађани и грађанке се могу обратити лично писарници сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова.

Шеф стручно оперативног тима
Милена Савић

На основу чл.63 и чл.63а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и 52/21) и чл.92 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОГЛАШАВАЈУ

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА АПАРТ-ХОТЕЛА НА к.п. 1514/42, 1514/41 и 1514/38 све КО КОПАОНИК

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта апарт-хотела на к.п. 1514/42, 1514/41 и 1514/38 све КО Копаоник трајаће 7 дана, од 02.02.2023.год.закључно са 08.02.2023.године. Материјал за јавну презентацију биће изложен сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћена лица за давање обавештења су Даница Павловић и Миљан Савић, Одсек за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавне презентације у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 08.02.2023.године.

По завршетку јавне презентације, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

У општини Рашка је уз подршку Европске уније (ЕУ) преко програма ЕУ ПРО Плус, који се реализује у сарадњи са Министарством за европске интеграције, почела реконструкција здравствене станице у насељу Баљевац како би се становништву обезбедила боља здравствена заштита.
Радови, које ЕУ финансира са скоро 180.000 евра, обухватају изолацију спољних зидова и међуспратних конструкција, замену столарије и уградњу котлова на пелет, као и изградњу приступне рампе за особе са инвалидитетом. Додатно у оквиру пројекта биће набављен и један мобилни ЕКГ апарат, један дефибрилатор, један суви стерилизатор и возило хитне помоћи.
„Ми континуирано радимо на унапређењу квалитета здравствених услуга које пацијенти добијају у Дому здравља али и у свих шест здравствених станица на територији општине. Здравствена станица у Баљевцу која има одељење за здравствену заштиту деце и одраслих, патронажу и стоматолошку праксу ће уз подршку ЕУ и учешће општине од скоро 50.000 евра значајно подићи квалитет и ефикасност услуга а томе ће допринети и нова опрема”, рекао је председник општине Рашка Немања Поповић. Како је додао нови систем грејања и постављена изолација допринеће енергетској ефикасности објекта али ће омогућити и уштеде које ће бити коришћене за набавку друге неопходне медицинске опреме за ову здравствену станицу.
Такође, „Удружење психолога Нови Пазар“, које је партнер на пројекту, обезбедиће шестомесечну правну помоц́ корисницима, а организоваће и радионице на тему здравља на радном месту.
Радови које изводи фирма Биро Рамарк из Чачка, изабрана у поступку јавне набавке који је спровела општина Рашка, трајаће 90 дана.
Пројекат у општини Рашка је један од 32 пројекта локалне инфраструктуре у регионима Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије које ЕУ подржава преко ЕУ ПРО Плус програма са преко пет милиона евра како би се унапредио квалитет живота људи кроз обнову и реконструкцију образовних, здравствених и установа социјалне заштите, спортских и објеката културе, као и унапређење комуналних услуга и зграда јавне администрације.
Активности ЕУ ПРО Плус програма који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са 40 милиона евра. Програм, чију реализацију води Министарство за европске интеграције, има за циљ да допринесе побољшаном управљању територијалним развојем, економском расту и унапређењу социјалне инфраструктуре и кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи УНОПС.

За додатне информације, молим Вас контактирајте: Марија Радуловић
Мобилни: +381 (0)63 861 4524, Електронска пошта:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одређује се Зоран Стојановић, саветник у Општинској управи општине Рашка на пословима одбране, безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите, за лице одговорно за издавање исушивача
заинтересованим грађанима и правним лицима којима су поплављени објекти у поплавама од 20./21. јануара 2023. године, према распореду и на начин који ово лице одреди у сарадњи са ВСЈ- Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС-одељење у Рашки.
Контакт подаци за преузимање исушивача:
036/740-940 и моб. 062/454-972

Општинско веће је на данашњој седници усвојило План развоја опшине Рашка за период 2023 – 2029. година. Ово је дугорочни документ развојног планирања који између осталог садржи преглед и анализу постојећег стања, визију одосно жељено стање, приоритетне циљеве развоја и мере које се даље разрађују и операционализују документима јавних политика и средњорочним планом ЈЛС. Коначну реч о овом документу даће одборници СО Рашка на првој нареној седници. Веће је усвојило Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за 2022. годину, као и План рада Штаба за 2023. годину.Чланови Већа усвојили су Одлуку о давању на коришћење и управљање покретних ствари у јавној својини општине, Дому здравља Рашка. Овим документом Дому здравља су уступљени возило марке Дачија дастер, три стоматолошке столице, компјутеризовани периметар, дефибрилатор, два ултразвучна апарата и волуметријска инфузиона пумпа. Поменуте непокретности у власништву су Општине Рашка по уговору о донацији реализованом у сарадњи са Кабинетом министра без портфеља задуженог за разовј недовољно развијених подручја. Одлуком Општинског већа ЈУ „Спортски центар“ дати су на коришћење и управљање клизалиште и монтажни објекат – букинг кућица на Копаонику. Већници су усвојили Одлуку о давању сагласности за расподелу буџетских средства спортским клубовима за 2023. годину. На територији општине Рашка функционише 16 клубова који ће имати на располагању укупно 14.200.000 динара, док је за ораганизовање такмичења и турнира издвојено 2.455.000 динара.

У циљу превентивног деловања ради отклањања ризика од могућих поплава услед количине падавина које се очекују 23. и 24.јануара 2023.године, Штаб за ванредне ситуације општине у координацији са Сектором за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, Војском Србије, Ибарским рудницима, јединицом цивилне заштите и надлежним општинским службама је организовао активности на изради бедема на реци Рашка у Милатковићу и ојачању постојећих бедема од џакова са песком на обали реке Ибар код ПУ "Весело детињство" и градског базена. Штаб прати ситуацију на терену, и по потреби ће се предузимати одговарајуће мере.

Због погоршања хидрометеоролошке ситуације и најаве новог поплавног таласа данас је одржана седница Општинског штаба за ванредне ситуације на којој је донето низ одлука у циљу заштите људских живота и имовине.
На седници Штаба одлучено је да се ојачају бедеми код дечјег вртића и у Улици Саватија Милошевића односно у старом занатском центру, као и да буде изграђен бедем на реци Рашки у Милатковићу. Део Улице кнеза Александра Карађорђевића од Дома војске до градског базена привремено се затвара за саобраћај осим за потребе служби укључених у одбрану од поплава. Пешачки мост на Ибру и даље је затворен. Из безбедносних разлога се апелује на грађане да у наредним данима избегавају шетњу поред река. Припадници ватрогасно-спасилачке јединице, Војске Србије, полиције, рудари „Ибарских рудника“ из Баљевца, општинске службе, јавна предузећа и добровољци ангажовани су у одбрани од поплава.
Општински штаб за ванредне ситуације је у сталном заседању и у координацији са Републичким штабом за ванредне ситуације и ЈВП „Србијаводе“ доноси одлуке како би се смањиле последице изливања река и сачували људи и имовина.

23. 01. 2023. године

Ha основу члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018) и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), а у вези Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Рашка, Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, на седници одржаној 23. јануара 2023. године, доноси следећу


НАРЕДБУ
о забрани саобраћаја на делу ул. Кнеза
Александра Карађорђевића


I
Због опасности од елементарне непогоде поплаве забрањује се за саобраћај моторним возилима део улице Кнеза Александра Карађорђевића у Рашки, почев од Дома војске па све до градског базена у Рашки.

II
Наредбу доставити Полицијској станици Рашка и Општинској управи Рашка.

III
Ова наредба ступа на снагу даном доношења.


ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: 82-5/2023-1
Дана: 23. јануарa 2023. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Немања Поповић

понедељак, 23 јануар 2023 12:34

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од сутра, 24.01.2023. године у сали Комитета, улица Студеничка 2, у периоду од 09 до 13 часова, пољопривредници који имају регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Рашка моћи ће да се информишу о раду апликације Е – аграр и да преузму свој ИД број. Пружање информација о раду апликације Е – аграр вршиће саветодавци Пољопривредне Саветодавне Стручне Службе из Краљева

Први пут након 1979. године Ибар се 20. јануара 2023. године излио на територији општине Рашка и поплавио индустријску зону, пословне објекте, саобраћајнице, домаћинстава, обрадиве површине. Водостај од преко 6 метара који је највиши икада забележен од почетка мерења на Ибру, угрозио је и спортске објекте, средњошколски центар, предшколску установу „Весело детињство“. Брзом интервенцијом припадника Сектроа за ванредне ситуације, ватрогасно-спасилачке јединице, Војске Србије, рудара „Ибарских рудника“, надлежних општинских служби и добровољаца, постављени су џакови са песком и спречен продор воде у школске објекте и потапање машинског постројења на градском базену. На појединим локацијама изграђени су бедеми. Аутобуска станица у Рашки била је потпуно поплављена, а кретање пешачким мостом забрањено. Велика количина падавина проузроковала је бројне одроне од којих је највећи био на магистраном путу Рашка – Рудница, што је довело и до прекида у одвијању саобраћаја. Механизација предузећа „Нови Пазар Пут“ радила је на уклањању одрона, па је након неколико сати саобраћај нормализован. Одлуком Штаба за ванредне ситуације у петак, 20. јануара, није било наставе у средњим школама у Рашки, а био је затворен и вртић. Штета од поплаве се процењује, а како би што боље сагледали ситуацију и упутили адекватну помоћ, Рашку су у протеклим данима посетили министар унутрашњих послова Братислав Гашић и министарка пољопривреде Јелена Танасковић.

Општински штаб за ванредне ситуације је у сталном заседању и у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације прати ситуацију са кретањем водостаја. Надлежне службе раде на отклањању последица поплава на местима где је дошло до повлачења воде и где је безбедно.
23. 01. 2023. године

Обавештавају се грађани да је дана 20.01.2023. године од стране грађевинске инспекције општине Рашка донета превентивна мера   З А Б Р А Н А   К О Р И Ш Ћ Е Њ А пешачког моста преко реке Ибар који се налази у близини зграде Електродистрибуције у Рашки на катастарској парцели бр. 633/1, КО Рашка, због опасности по безбедност овог објекта.

Овом приликом молимо грађане да се не приближавају уређеним нити неуређеним обалама реке Ибар, реке Рашка и Трнавске реке због очигледне опасности по безбедност живота

Због изузетно тешке ситуације и могућности даљег пораста реке Ибар и угрожености објекта предшколске установе, као и због чињенице да је потопљена аутобуска станица, наређујем из превентивних разлога да се данас 20.01.2023. не одржи настава у Средњим школама, као и да се не врши прихват и боравак деце у предшколској установи Весело детињство у Рашка.

20.01.2023. године


11. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 24. јануара 2023. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 8., 9. И 10. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2029. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, члан координационог тима;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
3. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ДОМУ ЗДРАВЉА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ЈАВНОЈ УСТАНОВИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАШКА И ТО МОНТАЖНОГ КЛИЗАЛИШТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ЈАВНОЈ УСТАНОВИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАШКА И ТО МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА БУКИНГ КУЋИЦЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
7. РАЗМАТРАЊЕ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ УСВОЈИО УПРАВНИ ОДБОР СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Роглић, заменик председника општине;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
9. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и 52/21) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМБИНОВАНЕ ГОНДОЛЕ-ЖИЧАРЕ МАЛИ КАРАМАН У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК

 

Јавни увид трајаће 7 дана, од 17.01.2023.год.закључно са 23.01.2023.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 23.01.2023.године.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

Пратећу документацију можете прегледати и преузети на линку: https://drive.google.com/drive/folders/1L-2XVBGonuWb3nayeDOx0FjVu5PNzXvO?usp=sharing