Одштампајте ову страницу
петак, 11 јануар 2019 13:33

55. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

55. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 14. јануара 2019. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. Предрага Вилимоновића 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 53. И 54. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Милутиновић, самостални стручни сарадник Општинске управе;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе за локалну пореску администрацију;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник штаба за ванредне ситуације;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник штаба за ванредне ситуације;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПО ДЕТЕТУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ НА КОПАОНИКУ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ НА КОПАОНИКУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ПРОГРАМА - ИГРАОНИЦЕ, КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈЕ ВАН РЕДОВНОГ ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА, У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 125/1, 233/8 И 239/1 КО РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, самостални стручни сарадник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПKУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАKНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА ИЛИ ШТЕТЕ KОЈУ ПРОУЗРОKУЈУ НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
9. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2019. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, заменик председника општине и заменик председника Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима;
10. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ПРЕИСПИТИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ У КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОДСТИЦАТИ ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА ЗА ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОДСТИЦАТИ ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
14. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЛИЦИМА НА СТРУЧНОЈ ПРАКСИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, шеф Службе за људске ресурсе Општинске управе;
16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа и председник комисије;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, заменик председника општине;
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, заменик председника општине;
19. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

Прочитано 4862 пута

Најновије од Општинска управа Рашка