Одштампајте ову страницу
четвртак, 06 децембар 2018 10:06

АНКЕТА – УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(2 Гласова)

У оквиру ове анкете представљен је списак ширих области које могу бити изабране као области од јавног интереса за нашу општину. Примери ширих области су: Социјална заштита, Борачко-инвалидска заштита или др. Такође, у оквиру сваке шире области, представљене су уже области од јавног интереса. На пример, у оквиру шире области Социјална заштита, једна од ужих области је Помоћ код пружања услуге смештаја.
Молимо Вас да одаберете до 5 ширих области за које сматрате да су од јавног интереса за Општину Рашка.
Такође Вас молимо да одаберете и по 1 ужу област у оквиру сваке од ширих области коју сте заокружили.
Преузмите и попуните анкетни лист и пошаљите нам исти до понедељка, 10.12.2018. године, на е-мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Списак области од јавног интереса

1. Социјална заштита:
a. Дневне услуге у заједници - дневни боравак, помоћ у кући, свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у непосредном окружењу
b. Услуге подршке за самостални живот - становање уз подршку, персонална асистенција, обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву
c. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге-интезивне услуге подршке породици која је у кризи, саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља, подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју,саветовање и подршка у случајевима насиља, породична терапија, медијација, СОС телефони, активација и друге саветодавне услуге и едукативне услуге и активности
d. Помоћ код пружања услуге смештаја

2. Подршка социјално угроженим грађанима:
a. Организовање народних кухиња
b. Донирање пакета помоћи са храном и хигијенским средствима
c. Мобилни тимови за здравствене услуге за становнике у удаљеним местима

3. Борачкo-инвалидска заштита:
a. Правна помоћ у вези признавања права у области борачко-инвалидске заштите
b. Професионалана рехабилитација цивилних инвалида рата
c. Субвенционисање комуналних услуга инвалидима рата

4. Унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом
a. Организовање дневних боравака за лица са инвалидитетом
b. Мотивисање послодаваца за запошљавање лица са инвалидитетом
c. Подршка за организовање спортских и културних активности за лица са инвалидитетом
d. Услуге мобилног физиотерапеута за лица са инвалидитетом
e. Обезбеђивање неопходне опреме за лица са инвалидитетом

5. Друштвена брига о деци и младима:
a. Брига о деци без родитељског старања
b. Бесплатни спортско рекреативни садржаји (дечија игралишта, школа пливања, клизања, бесплатан улаз на базенима, др.)
c. Пакети помоћи за децу у хранитељским породицама
d. Подршка деци и младима из једнородитељских породица које примају социјалну помоћ
e. Вршњачка едукација младих у борби против наркоманије, болести зависности, насиља и др.
f. Боље и квалитетније информисање јавности о дечијим правима
g. Подршка младим талентима и запошљавање младих

6. Друштвена брига о старијим особама:
a. Подршка старим лицима у сеоским срединама
b. Помоћ у кући једночланим старачким домаћинствима
c. Друштвена брига о пензионерима
d. Укључивање пензионера у друштвене активности од великог значаја (подучавање деце и младих о безбедности у саобраћају, о понашању у сличају пожара, да кажу “не” дрогама, подучавање вештинама веза, плетења, ткања и др.)
e. Организовање излета и вишедневних туристичких путовања за старије особе

7. Превенција свих облика насиља и дискриминације:
a. Подизање свести о неопходности превенције насиља и дискриминације и живота без насиља
b. Организовање обука самоодбране жена и младих девојака
c. Едукативне радионице и трибине против вршњачког насиља и насиља у породици

8. Заштита и помоћ жртвама насиља у породици;
a. Правна помоћ за заштиту жртава насиља
b. Организовање “Сигурних кућа” или дневних боравака за жртве насиља
c. Психолошка подршка стручних лица жртвама насиља
d. Мобилни тим за помоћ жртвама насиља

9. Заштита и помоћ жртвама мобинга:
a. Правна помоћ жртвама мобинга
b. Психолошка подршка стручних лица жртвама мобинга


10. Афирмисање женских права:
a. Обележавање значајних датума за остваривање женских права
b. Промоција и подстицање женског предузетништва
c. Обуке жена на селу за стицање алтернативних прихода (укључујући сеоски туризам, сакупљање лековитог биља и друге активности)
d. Охрабривање жена да се баве нетрадиционалним занимањима
e. Едукација жена за коришћење информационих технологија, нарочито жена на селу
f. Оснивање женских одборничких мрежа
g. Едукација жена за политички аганжман

11. Заштита и промовисање/унапређење људских и мањинских права:
a. Подршка антидискриминационим и политикама родне равноправности
b. Социјална инклузија, заштита и промовисање људских права Рома
c. Заштита и промовисање права ЛГБТ особа

12. Заштита интерно расељених и избеглих лица:
a. Обезбеђивање помоћи у прибављању докумената и правне помоћи
b. Подизање капацитета за смештај интерно расељених и избеглих лица
c. Организовање хуманитарне помоћи за избегла лица

13. Хуманитарне активности:
a. Помоћ деци за лечење тешких и ретких болести
b. Сакупљање помоћи за поплављена подручја
c. Помоћ домовима за незбринуту децу
d. Помоћ породицама које живе на ивици егзистенције

14. Заштита здравља:
a. Организовање трибина за превенцију тумора дојке
b. Едукација ученика и студената на тему репродуктивног здравља
c. Обележавање Светског дана без дуванског дима
d. Активности везане за борбу против наркоманије у школама

15. Превенција, лечење и рехабилитација болести зависности:
a. Промоција здравих стилова живота за ученике основних и средњих школа
b. Организовање округлих столова и трибина за информисање младих о болестима зависности
c. Програми за примарну и секундарну превенцију наркоманије

16. Подстицање наталитета:
a. Едукације младих жена о репродуктивном здрављу
b. Промовисаље вредности традиционалне породице

17. Рекреација:
a. Омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању
b. Реализација посебних програма за децу са посебним потребама
c. Медијска кампања о потреби физичких активности за све узрасте

18. Образовање, неформално образовање и стручно усавршавање:
a. Обезбеђивање допунских и неформалних програма за подршку ромској деци током школовања
b. Организовање програма за преквалификацију, доквалификацију и неформално образовање теже запошљивих категорија

19. Наука и научно-истраживачки рад:
a. Подршка младим талентима у науци
b. Подстицање развоја иновативних предузећа
c. Промоција науке кроз издавање научних часописа
d. Набавка научне и стручне литературе из иностранства

20. Култура:
a. Програми и пројекти удружења у култури која својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности
b. Откривање, стварање, проучавање, очување и представљање српске културе и културе националних мањиња у Републици Србији
c. Обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа и културних садржаја јавности
d. Истраживање, очување и коришћење добара од посебног значаја за културу и историју српског народа која се налазе ван територије Републике Србије
e. Подстицање и помагање културних израза који су резултат креативности појединца, група и друштва Срба у иностранству
f. Подстицање, унапређење и стварање услова за развој међународне културне сарадње
g. Стварање услова за слободан проток и размену културних израза и садржаја
h. Подстицање иновативности и креативности у култури
i. Подстицање стручних и научних истраживања у култури
j. Спровођење и унапређивање едукације у области културе
k. Подстицање примене нових технологија у култури
l. Подстицање процеса дигитализације и развоја дигиталне истраживачке инфраструктуре у области заштите културног наслеђа и уметности
m. Изградња јединсвеног библиотечког-информационог система и матичне функције у библиотечкој делатности
n. Изградња и унапређење јединственог информационог система у области заштите културног наслеђа
o. Подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва
p. Стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког стваралаштва
q. Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва
r. Подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури
s. Подстицање културног и иметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом
t. Регулисање и постицање тржишта уметничких дела, спонзорисања, меценарства и донаторства у култури
u. Подстицање развоја креативних индустрија
v. Подстицање културног и уметничког стваралаштва друштвено осетљивих група

21. Развој културно-уметничког стваралаштва:
a. Штампање и издавање монографија, мемоара, и других писаних дела националних мањина
b. Неговање културног индетитета Рома
c. Организовање ликовних изложби аматерских уметника

22. Очување културне и историјске традиције:
a. Подстицај традиционалних вредности
b. Организовање вечери на језику локалног дијалекта
c. Презентација и обука традиционалних заната за младе генерације
d. Излагање старих и ретких књига локалних стваралаца

23. Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја;
a. Организовање фолколорних манифестација
b. Организовање сајмова рукотворина
c. Изложба народних ношњи и традиционалног накита

24. Јавно информисање
a. Подршка производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи
b. Унапређивање медијског и новинарског професионализма
c. Унапређивање професионалних и етичких стандарада у области јавног информисања

25. Спорт
a. Унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена и особа са инвалидитетом
b. Спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.)
c. Унапређење заштите здравља спортиста, унапређење стручног рада и стручног оспособљавања у спорту
d. Међудржавна и међународна спортска сарадња и развијање спорта и сарадње са организацијама из дијаспоре
e. Научни скупови, истраживаћчко-развојни и научно-истраживачки пројекти у спорту и издавање спортских публикација од националног значаја

26. Промоција Општине Рашка:
a. Организовање промотивних активности брендираних производа општине/града
b. Организовање догађаја за промоцију Општине Рашка

27. Заштита животне средине:
a. Уређење градских, сеоских и приградских насеља
b. Уклањања смећа (у сеоским срединама, приградским насељима и др.)
c. Опремање локалитета где грађани могу да одлажу поједине врсте отпада
d. Подстицање развоја свести о утицају животне средине на здравље људи у основним и средњим школама

28. Екологија:
a. Промоција зелене економије
b. Увођење “зеленог” телефона за грађане ради пријаве еколошких проблема у непосредном окружењу
c. Организовање сајмова за очување животне средине и повратак природи (еколошки стандарди и иновативности, нова еколошка опрема, уређаји, машине и филтери за третман лековитог биља, органски производи, мед и пчелињи продукти, и др.)
d. Еколошко извештавање за новинарска удружења као обавеза

29. Заштита и очување природе:
a. Подстицање развоја свести о неопходности заштите земљишта, воде, биљног и животињског света код младих
b. Развијање програма и мера за заштиту земљишта, воде, биљног и животињског света
c. Обележавање “Дана планете Земље” у предшколским и школским установама

30. Одржив развој:
a. Подизање свести грађања о развоју без деструкције, а уз очување животне средине
b. Подизање свести грађана о рационалном трошењу енергије, улагања у чистије и обновљиве изворе енергије
c. Подизање свести грађана о неопходности промене начина на који организујемо наше радне активности, начин на који организујемо и планирамо насеља, индустрију, начин на који размештамо добра

31. Пољопривреда:
a. Подстицање пољопривредне делатности у руралним подручјима
b. Донирање неопходних пољопривредних машина сеоским домаћинствима
c. Подстицање младих да се баве пољопривредом
d. Подизање свести грађана у руралним подручјима о субвенцијама и донацијама за пољопривреду
e. Подизање конкуретности пољопривредних газдинстава
f. Развој пчеларства
g. Развој овчарства, козарства, коњарства и др.

32. Органска производња хране:
a. Подизање свести грађана о значају органске производње хране
b. Подстицање органске производње у руралним подручјима

33. Подстицање и промоција здраве исхране:
a. Подизање свести код младих о значају здраве исхране
b. Организовање излагања здраве хране и меда

34. Подстицање руралног развоја:
a. Подстицање стварања повољних услова за рад жена и омладине у руралним срединама
b. Подстицање смањења миграција становништва из руралних средина

35. Подстицање и развој специфичних привредних делатности:
a. Подстицање и развој занатства
b. Оживљавање задругарства у руралним срединама
c. Подстицање и развој старих и ретких заната
d. Подстицање и развој задругарства

36. Туризам:
a. Промоција туризма у руралним областима, бањама, мототуризма и др.
b. Промоција активног туризма
c. Дигитализација у туризму и промоција важности технологија у туризму

37. Заштита животиња:
a. Помоћ, лечење и удомљавање напуштених животиња
b. Формирање азила за напуштене животиње

38. Заштита потрошача:
a. Информисање и едукација о правима потрашача
b. Бесплатна правна помоћ за заштиту потрошача

39. Неговање и развој међународне сарадње:
a. Подстицање пројеката међународне сарадње за унапређење социо-економског развоја и размене најбољих пракси
b. Развој међународне сарадње средњих и основних школа
c. Развој међународне сарадње у различитим делатностима

40. Борба против корупције:
a. Информисање јавности о постојању сукоба интереса
b. Развијање различитих облика борбе против монополског полажаја привредних субјеката
c. Спречавање злоупотребе јавних овлашћења
d. Подстицање повећања одговорности свих нивоа власти, органа и институција

41. Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва:
a. Оспособљавање жена у руралним подручјима за коришћење информационих технологија
b. Округли столови на тему “ИТ новости” у мање развијеним и неразвијеним подручјима
c. Радионице на тему “Безбедност на интернету” у школским установама

42. Афирмисање демократизације локалне самоуправе;
a. Оспособљавање ЈЛС за квалитетно и потпуно обављање основних функција
b. Јачање улоге ”онлине медија” у демократизацији друштва
c. Организовање стручних и јавних скупова о темама од значаја за демократско васпитање и образовање
d. Помоћ и подршка свим актерима у активностима образовања за демократију и грађанско друштво
e. Повећање активног учешћа организација цивилног друштва у свим фазама процеса доношења прописа којим се уређују питања од јавног интереса

43. Промовисање волонтерског рада:
a. Организовање обука вршњачких едукатора за развој волонтеризма
b. Организовање волонтерских акција за чишћење јавних површина и уређење зеленила
c. Промоција позитивних вредности волонтерског рада у локалној заједници

44. Афирмација грађанског активизма и веће укључености рањивих група у локалну заједницу:
a. Едукације на тему значаја волонтирања и активизма у локалној заједници
b. Иницирање програма за оснаживање младих, посебно младих жена за учешће у јавном животу

45. Противпожарна заштита:
a. Организовање радионица за децу и младе о противпожарној заштити
b. Ширење и развијање сваке врсте културе противпожарне заштите
c. Едукација и обука о противпожарној заштити у домаћинству

46. Друге области од јавног интереса које доприносе убрзаном и одрживом развоју Општине Рашка.

 Анкетни лист можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1PtKsHfLxo5qYM25uamB3jBTjVUvrCv7K/view?usp=sharing

Прочитано 5695 пута Последњи пут измењено четвртак, 06 децембар 2018 10:29

Најновије од Општинска управа Рашка