email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
четвртак, 18 октобар 2018 11:52

РАСПИСИВАЊE ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06,
69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017)
и члана Одредбе члана 1. и 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени гласник општине
РАШКА» број Службени гласник Опш), Председник општине РАШКА је дана ____________ године,
донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ РАШКА
и расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У
ОПШТИНИ РАШКА
I
- Предмет јавног надметања -
Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини РАШКА
Јавно надметање број 82 опредељено је за подизање воћњака. Закупац предметног јавног
надметања је дужан да поднесе захтев за давање одобрења Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде у смислу члана 67. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”,
број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17) по закључењу Уговора о закупу, а најкасније у
року од 60 дана.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и
списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у
закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине РАШКА, у канцеларији бр 17 сваког
радног дана од 08 до 12 часова.
Контакт особа Зоран Сташевић, тел. 062/454-850.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

Опширније на линку: https://drive.google.com/drive/folders/1YL-tV_8MPKju64PWE4hsPdG6MrrKyCu7?usp=sharing

Прочитано 4699 пута