email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 10 август 2018 13:15

34. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

34. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 15. августа 2018. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ ДОДЕЛЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА LUSS PROTECT DOO БЕОГРАД У ОПШТИНИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, помоћник председника општине;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ТРАЈНОГ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 385, НА ПОТЕСУ ЛИСАЦ У ПОВРШИНИ ОД 7963 M2 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, председник Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО ДЕО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 98/5, НА ПОТЕСУ ПОЉЕ У ПОВРШИНИ ОД 457M2, КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, председник Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО ДЕО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 7962/1, НА ПОТЕСУ БАЊА, ПОВРШИНЕ 62 M2, КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, председник Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 812/1, КО ПАНОЈЕВИЋE;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, председник Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 504, КО ДРАГАНИЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, председник Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Славомир Коловић, председник Управног одбора;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗ¬РА¬ДУ ПРЕДЛОГА АК¬ТА О ПРО¬МЕ¬НИ СТА¬ТУ¬ТА ОП¬ШТИ¬НЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАШКА'' У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“ У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања;
17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Прочитано 4818 пута