Одштампајте ову страницу
понедељак, 28 мај 2018 10:26

ЈАВНИ УВИД

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ– 09 - 04/2

АЛЕКСАНДРОВАЦ – КОПАОНИК - НОВИ ПАЗАР - ТУТИН

СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ– 09 - 04/2

АЛЕКСАНДРОВАЦ – КОПАОНИК - НОВИ ПАЗАР – ТУТИН СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ – 09 - 04/2 Александровац - Копаоник - Нови Пазар - Тутин са елементима детаљне регулације (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ – 09 - 04/2 Александровац - Копаоник - Нови Пазар - Тутин са елементима детаљне регулације на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 28. МАЈА 2018. ГОДИНЕ ДО 26. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама градске управе Новог Пазара и општинске управе Александровац, Брус, Рашка и Тутин, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са  26. јуном 2018. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак, 4. јуна 2018. године са почетком у 1100 часова у згради општинске управе општине Александровац у Александровцу, Јаше Петровића 26.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 4. јула 2018. године са почетком у 1100 часова у згради општинске управе општине Александровац у Александровцу, Јаше Петровића 26.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Прочитано 5886 пута

Најновије од Општинска управа Рашка