email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
уторак, 22 мај 2018 12:25

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање иницијатива за давање назива улицама и трговима на територији општине Рашка

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
Комисија за утврђивање назива улица и
тргова на територији општине Рашка
Број: 06-3/18-2
Дана: 18. маја 2018. године
Р А Ш К А

На основу члана 7. Одлуке о начину утврђивања и означавању назива насељених места, улица и тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 187/2018), Комисија за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање иницијатива за давање назива улицама и трговима на
територији општине Рашка

I
Комисија за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка, а у складу са Одлуком о начину утврђивања и означавању назива насељених места, улица и тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији општине Рашка и утврђених мерила и критеријуме по којима улице и тргови могу добијати имена, објављује Јавни позив за достављање иницијатива за давање назива улицама и трговима на територији општине Рашка.

II
Иницијативу за утврђивање или промену назива улице, односно трга може покренути Скупштина општине Рашка, грађани, месна заједница, Комисија и друга заинтересована лица и органи.

III
Мерила и критеријуми по којима улице и тргови могу добијати имена су:

1. Да се, уколико постоји могућност, врати назив које су улица или трг имала у самом настанку;
2. Да називи имају географска, етнографска, историјска, културна и друга обележја везана за Рашку и околину, односно Републику Србију (споменици културе, историјско наслеђе, називи градова, река, планина, језера, подручја из којег потиче становништво насељено у улици и сл., значајни догађаји и датуми из далеке и блиске прошлости);
3. Да су у питању имена знаменитих личности из прошлости из свих сфера људског стваралаштва. Мисли се на особе које су на било који начин биле везане за Рашку и околину, било да су пореклом из ових крајева, било да су својим радом и делима доносили добро Рашки и околини или Србији и њеном народу, а да нису са овог подручја.

IV
Иницијативе се подносе у писаној форми и садрже:
- податке о подносиоцу иницијативе;
- предлог назива улице или трга;
- тачно одређену локацију улице или трга;
- писмено образложење.
Иницијативе се подносе Комисији за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка.

V
Комисија ће размотрити све приспеле иницијативе и на основу њих припремити нацрт одлуке о утврђивању назива улица и тргова и исти проследити на сагласност министарству надлежном за послове локалне самоуправе.

VI
Овај Јавни позив ће се објавити у локалним средствима јавног информисања (Коперникус РТВ Рашка, НД Сат), на званичној интернет презентацији општине Рашка и на огласним таблама месних заједница и Општинске управе Рашка.

VII
Рок за достављање иницијатива је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет презентацији општине Рашка.
Такође, иницијативе које су званично достављене Скупштини општине Рашка до дана објављивања овог јавног позива, Комисија ће узети у разматрање.

VIII
Иницијативе се подносе Комисији за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка са назнаком „Иницијатива за давање назива улица и тргова на територији општине Рашка“ непосредно на шалтеру за пријем поште Општинског услужног центра, ул. Предрага Вилимоновића 1, сваким радним даном од 08-14 сати, или путем поште на адресу:

ОПШТИНА РАШКА
Комисија за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка
ул. Предрага Вилимоновића 1
36350 Рашка

са назнаком „Иницијатива за давање назива улица и тргова на територији општине Рашка“.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Контакт особа: Слободан Ристовић, тел. 036/736-244.

Прочитано 5687 пута