email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
среда, 16 мај 2018 13:34

42. СЕДНИЦA ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(1 Глас)

42. СЕДНИЦA ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 17. маја 2018. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:


- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 41. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ - НА ИМЕ НЕДОВОЉНО ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ УСАГЛАШАВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ У ДРАГАНИЋИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ (ЗОНА 1);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ (ЗОНА 2);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО” О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У РАШКИ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2018. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан Општинског већа и председник комисије;
13. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
15. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА УДРУЖЕЊА ЗА ПОМОЋ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА РАШКА ЗА ПРЕУСМЕРАВАЊЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПЛАТНИХ СЕЗОНСКИХ КАРАТА ЗА ГРАДСКИ БАЗЕН У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа и председник комисије;
17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД 07. МАЈА 2018. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ УТРОШКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ДОДЕЉЕНИХ ПО КОНКУРСУ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
21. ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОД 11. МАЈА 2018. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије;
22. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

Прочитано 5098 пута