Одштампајте ову страницу
уторак, 13 март 2018 12:58

О Д Л У К А о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање удружења

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 3. став 1. и члана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса, на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 12. марта 2017. године, донело је

О Д Л У К У
о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине
Рашка додељују средства за финансирање удружења

Члан 1.
Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање по спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписала конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2018. годину.

Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2018. годину, намењена дотацијама удружењима, додељују се, следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ Одобрени износ Бод.
1. Српска православна црквена општина Рашка Пројекат реконструкције крова храма Св. Архангела Гаврила 1,000,000.00 77.8
2. Дечји савез општине Рашка Наша деца, наша брига и срећа 700,000.00 76.8
3. Манастир Светих Благовести Градац Графичка представа архитектонских облика и орнаменталних форми манастира кроз језик симбола и декорација 183,200.00 76.6
4. Удружење особа са инвалидитетом "Срна" Разумећеш ме кад ме упознаш 133,000.00 73.0
5. Удружење за помоћ лицима са посебним потребама Рашка Социјална брига, социјализација и радно оспособљавање у циљу запошљавања ментално и физички недовољно развијених лица 260,000.00 73.0
6. Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка" Обележавање међународног месеца борбе против шећерне болести 156,000.00 70.8
7. Црквена општина Баљевац Идејни пројекат обнове подземне цркве, село Паклење, Баљевац на Ибру 105,000.00 70.6
8. Еко клуб – Зелени путокази Буди еко активан 90,000.00 69.8
9. Удружење пчелара "Рашка" Храна и исхрана пчела 194,400.00 69.6
10. Гљиварско друштво "Копаоник" Едукативне изложбе гљива на територији општине Рашка 120,000.00 68.6
11. Радио клуб “Никола Тесла“ Набавка и употреба радио станица и опреме у хуманитар. акцијама и спортско рекреативним такмичењима на нивоу Опш. Рашка 234,000.00 66.0
12. "Спуст без Граница - Рашка" Рашка без граница – истражи и упознај 72,800.00 65.4
13. Месна организација жена Рашка Шареница МОЖ-а 60,000.00 65.2
14. Удружење грађана љубитеља планине Копаоник "СРЦ Копаоник" Развој летње туристичке понуде Копаоника и подкопаоничког краја кроз понуду активног одмора као стратешки важног правца туризма 49,668.00 65.0
15. Удружење "БеННем" огранак Рашка Њихов живот је и наша брига 100,000.00 64.0
16. Планинска заједница становника Парка природе Голија и резервата биосфере Голија - Студеница Израда катастра „дивљих“ депонија и могућности за њихову санацију у Парку природе „Голија“ и Резервату биосфере „Голија – Студеница“ 66,200.00 63.6
17. Актив Жена Јошаничка Бања Промоција и очување домаће радиности 69,750.00 63.2
18. Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар Будите моје светло у тами 35,000.00 62.6
19. Удружење пензионера општине Рашка Побољшање услова у пензионерским клубовима 80,400.00 62.2
20. Друштво за церебралну парализу Нови Пазар Учимо, вежбамо, активно живимо 35,000.00 62.2
21. Српска православна црквена општина Никољачка Уређење порте храма Св. Саве у Супњу 50,000.00 62.0
22. Удружење глувих и наглувих Нови Пазар Свет тишине 35,000.00 61.4
23. Удружење произвођача ракије Баљевац Ракијада 50,000.00 61.4
24. Удружење за неговање енглеског језика и књижевности - ЕНГЛЕСКИ КУТАК Шанса за језичко образовање незапослених и радно ангажованих лица у општини Рашка 50,000.00 61.4
25. Институт за сарадњу младих Развијмо свест за здравији свет! 75,000.00 60.8
26. Друштво пчелара Баљевац Пчеларство без граница 95,000.00 60.6
27. Међуопштинска организација цивилних инвалида рата Н. Пазар за општине Н. Пазар, Рашка, Сјеница и Тутин Они још постоје 35,000.00 60.0
28. Ловачко удружење Рашка Изградња високих, наткривених, изолационих чека за потребе ловног туризма, еколошке едукације и рекреације 0.00 59.2
29. Удружење ветерана ФК „Бане“ - Рашка Традиција, промоција спортских ветерана 0.00 58.0
30. Планинарско удружење „Јазавац“ Организација трке Ендуро Рашка 2018
Пројекат Планинарског удружења „Јазавац“ није био у складу са условима конкурса.
КУЛТУРА
НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ Одобрени износ Бод.
1. Културно уметничко друштво "Рашка" Обележавање 20 година постојања и подизање квалитета рада кроз стручна усавршавања, припрему и постављање нових кореографија 386,000.00 71.2
2. Етно уметнички клуб "Черењски" Културом и традицијом у Европу 135,000.00 66.0
3. КУД "Јошаничка Бања" Игром и песмом за очување традиције
српског народа 158,900.00 65.2
4. Центар за алтернативну културу Афирмација младих рок бендова и рок музике 100,000.00 64.6
5. Ансамбл народних игара и песама "Фрула" Рашка Рашка у срцу 180,820.00 64.0
6. Културно уметничко друштво "Брвеница" Саборовање у општини Рашка – чување традиционалних и духовних вредности 75,000.00 63.8
7. Рефлексија Суматра 100,000.00 62.6
8. КУД "Рудар" Баљевац Фестивал фолклора „Видовдан“ 100,000.00 61.2
9. Клуб ликовних уметника "Рашка школа" Школа цртања и сликања 64,000.00 60.2

Члан 3.
Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и удружења.
Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Удружење је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.
Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекта не траје дуже од шест месеци и након реализације пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и именоване невладине организације.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI-37/2018-21
Дана: 12. марта 2018. године.


ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

Прочитано 6077 пута

Најновије од Општинска управа Рашка