email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 09 март 2018 14:24

37. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)


37. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 12. марта 2018. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 36. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМA САКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА СЕОСКИХ ПОДРУЧЈА (МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка;
5. РАЗМАТРАЊЕ ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА
- О ЦЕНИ УСЛУГА СМЕШТАЈА ВИЛА „РАШКА“ КОПАОНИК,
- О ЦЕНИ УСЛУГА СМЕШТАЈА ВИЛА „РАС“ КОПАОНИК;
- О ПОПУСТУ НА РЕЗЕРВАЦИЈЕ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА (САЈАМСКОМ ПОПУСТУ),
- О СНИЖЕЊУ ЦЕНА СМЕШТАЈА У СОБАМА БР. 4. И 5. У ОБЈЕКТУ СКИ ДОМ „РАШКА“.
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, вд директора ЈУ „Спортски Центар“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
9. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА O УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП ЕКУМЕНСКОЈ ХУМАНИТАРНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП УДРУЖЕЊУ ЗА ПОМОЋ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЈАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ МОГУ ДА КОРИСТЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
13. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА, БР. 06-IV-25/2017-10. ОД 28.07.2017.Г.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
15. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА, ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, помоћник председника општине и председник комисије;
18. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Саша Милутиновић, члан Општинског већа;
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА OПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Саша Милутиновић, члан Општинског већа;
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДАБИРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
21. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ БАЉЕВАЦ ЗА ПРЕРАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА УНУТАР ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
22. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, председник комисије;
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У ИЗНОСУ OД 3.470.000,00 ДИНАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Мијајловић, заменик шефа Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У ИЗНОСУ OД 5.000.000,00 ДИНАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Мијајловић, заменик шефа Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални саветник Општинске управе;
26. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА БР. 346-5 ОД 04.01.2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални саветник Општинске управе;
27. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА – ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ БР. 04-433-2-19/61-1/2016 ОД 14.03.2016. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију;
28. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник Комисије;
29. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОД 31. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник Комисије;
30. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 01. МАРТА 2018. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
31. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан Општинског већа и председник комисије;
32. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

 

Прочитано 5471 пута Последњи пут измењено понедељак, 12 март 2018 07:25