Одштампајте ову страницу
петак, 23 фебруар 2018 14:03

Р Е Ш Е Њ Е - Средства за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за период 01.01. до 30.06.2018.год

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 25. став 1,2,3 и 4. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл.гласник РС бр. 83/2014), члана 24 став 1. и члана 25.став 1. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( Сл. гласнк РС бр. 126/2014) и оцене и образложеног предлога стручне комисије која је донета у складу са чланом 24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члановима 19. став 1. и 24. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а после поступка спроведеног у складу са чланом 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима и члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2018.годину доносим следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
1. Средства за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за период 01.01. до 30.06.2018.год. додељују се:

1. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О.- 115.000,00 дин;
2. НД САТ – 1.000.000,00 дин;
3. ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ – 80.000,00 дин;
4. ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ Д.О.О. 200.000,00 дин;
5. ПРОДУКЦИЈА ПРИМЕ ТИМЕ -90.000,00 дин;
6. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ –ПРОДУКЦИЈА - 85.000,00 дин;
7. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. (РАДИО РАШКА) -3.170.000,00 дин;
8. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. (ТВ РАШКА) - 5.030.000,00 дин;
9. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТВ И РАДИО ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДУКЦИЈУ „ПЕТРЕСА“ – 70.000,00 дин;
10. РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ СИМПЛЕ ЛООК – 60.000,00 дин.

2. Саставни део овог решења су: записник стручне службе општинске управе, записник стручне комисије и оцена поднетих пројеката и предлог стручне комисије за доделу средстава.
3. Скенирано решење доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми и oбјавити га на веб сајту општинске управе.
4. Подносиоца пројекта којима су одобрена средства су обавези да сходно висини одобрених средстава сачине ревидирани пројекат са спецификацијом расхода.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

О б р а з л о ж е њ е

Начелник општинске управе Рашка је дана 17. јануара 2018.године расписао јавни позив ( конкурс) за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за период 01.јануара до 30. јуна 2018.године.
У остављеном року на конкурс је достављено 16 пројекта . Комисија је разматрала сваки од поднетих предлога пројеката и утврдила назив пројекта, висину укупних средстава, висину средстава за које се аплицира код органа који је расписао јавни позив, садржину пројекта, време реализације пројекта и медиј преко кога ће предложени пројекат бити реализован.
Прихватајући у потпуности оцену поднетих пројеката и предлог стручне комисије донео сам решење као у диспозитиву.


В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ РАШКА
Спасоје Андрић

Прочитано 5855 пута

Најновије од Општинска управа Рашка