Одштампајте ову страницу
четвртак, 22 фебруар 2018 14:34

Извештај Комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018. годину

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 24 став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члана 19 и 22 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Стручна комисија формирана за оцену пројеката поднетих на конкурс одржала је седницу 20.фебруара и оценила предлоге пројеката који су достављени на Први јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018.годину. Седници су присуствовали сви чланови Стручне комисије: Едиб Хонић, Славољуб Савић и Анел Грбовић. На почетку седнице за председника Стручне комисије изабран је Анел Грбовић.
Председник Комисије је констатовао да је на конкурс пристигло 16 предлога пројеката. На основу увида у документацију коју је припремила Стручна служба ОУ Рашка, председник Комисије је потврдио да је ЕУК „Черењски“ допунио документацију, а да је новинска агенција Бета Прес д.о.о. објаснила да се у њиховом пројекту ради о агенцијској продукцији, а не радијској. Прегледом сајта Савета за штампу констатовано је да ниједан подносилац предлога пројекта није прекршио кодекс новинара. Увидом у податке на сајту РЕМа констатовано је да ниједном од апликаната нису изречене мере. Комисија је такође утврдила да су подносиоци предлога пројеката који су у ранијим конкурсима користили средства буџета општине Рашка доставили финансијске и наративне извештаје о утрошеним средствима.Након тога Комисија је разматрала сваки од поднетих предлога пројеката и утврдила назив пројекта, висину укупних средстава, висину средстава за које се аплицира код органа који је расписао јавни позив, садржину пројекта, време реализације пројекта и медиј преко кога ће предложени пројекат бити реализован.
После појединачног разматрања пројеката комисија је приступила оцењивању поднетих пројеката.

 

1. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О. конкурише са пројектом „О Рашкој, медијски сервис у служби грађана“. Укупна вредност пројекта 868.000,00, тражени износ 688.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати: Бета генерални сервис на српском и енглеском/ Бета аудио сервис/ Бета фоно сервис/ Бета видео сервис/ Бета Радио сто плус.
Комисија констатује да је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Комисија сматра да ће реализацијом овог пројекта правовремена и тачна информација стићи до других медија и допринети непристрасном и истинитом информисању грађана Рашке. Kako се ради о иновативном медијском формату, Комисија изражава уверење да ће локалне теме које се односе на привреду, предузетништво, образовање, културу, заштиту деце, социјалну заштиту и друге, бити обрађене на најбољи начин и у складу са свим новинарским нормама.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран у одређеном износу.

 

2. НД САТ конкурише са пројектом „Наша села су наша брига“. Укупна вредност пројекта 1.277.367,00, тражена средства 1.012.767,00.
Комисија сматра да је предложена тема актуелна, добро дефинисана и да може да допринесе информисаности локалног становништва. Пројекат јасно детектује проблеме који доводе до напуштања сеоских домаћинстава и сто тако презентује могућности за оживљавање села. Пројектни тим је у претходним годинама показао изузетну посвећеност у реализацији различитих пројеката.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран у одређеном износу.

3. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ конкурише са пројектом „Професионално новинарство за слободно друштво“. Укупна вредност пројекта 455.000,00, средства за која се аплицира 356.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати Сајт Синдиката новинара Србије.
Комисија сматра да подизање нивоа знања новинара јесте приоритет различитих новинарских удружења и да би на томе требало константно радити, али да организовање округлих столова и других активности усмерених искључиво на новинарску професију не може да задовољи потребе локалног становништва за информисањем.
Комисија предлаже да овај предлог пројекта не буде финансиран из буџета општине Рашка.


4. ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ конкурише са пројектом „Богатство градитељског наслеђа Рашке“. Укупна вредност пројекта 742.000,00, тражена средства 355.000,00. Садржај ће бити реализован путем интернет портала КВ НОВОСТИ ОН ЛАЈН ИН 000188.
Пројекат је у складу са приоритетима конкурса. Циљ пројекта којим се представља богато градитељско и културно наслеђе јасно је дефинисан.
Како је део тема које се обрађују био предмет других апликаната у ранијим циклусима финансирања медијских садржаја, Комисија предлаже да предложени пројекат буде делимично финансиран иѕ средстава општине Рашка.
5. ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ Д.О.О. конкурише са пројектом „Поруке једног јубилеја“. Укупна вредност пројекта 864.000,00, средства за која се аплицира 621.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати Дневни лист ДАНАС.
Комисија сматра да пројекат доприноси остваривању јавног интереса. Кроз овај пројекат шира јавност ће упознати напоре општине Рашка усмерене ка креирању кредибилне културне сцене. Како се ове године обележава четврт века „Рашких духовних свечаности“, најзначајније културне манифестације у општини Рашка, овај пројекат ће допринети обележавању јубилеја и представити ствараоце који су дали свој допринос у креирању програма и афирмацији РДС.
Комисија предлаже да овај пројекат буде суфинансиран из средстава општине Рашка.

6. ПРОДУКЦИЈА ПРИМЕ ТИМЕ конкурише са пројектом „Жене и предузетништво“. Укупна вредност пројекта 774.000,00, средства за која се аплицира 549.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат је интернет портал КРУГ.
Медијски садржај је прецизно дефинисан и усклађен са циљевима пројекта. Тема је актуелна и друштвено значајна. Добри капацитети за реализацију пројекта.
Комисија предлаже да овај медијски садржај буде суфинансиран из буџета општине Рашка.


7. НОВОСТИ ДАНА РС Д.О.О. НИШ-ПАЛИЛУЛА конкурише са пројектом „Да нас буде више у Рашки“. Укупна вредност пројекта 390.000,00, средства за која се аплицираа 310.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат је интернет портал НОВОСТИ ДАНА.
Чланови Комисије изражавају мишљење да је тема важна за целу Србију, али сматрају да циљ пројекта не зависи директно од реализације понуђеног садржаја као и да неће успети да допринесе бољој информисаности грађана општине Рашка. Комисија предлаже да пројекат не буде суфинансиран.
8. ИН НЕТВОР СОЛУТИОН Д.О.О. конкурише са пројектом Упознавање и унапређење органске пољопривреде и производње у општини Рашка и околини кроз текстове под називом УПОЗНАЈТЕ ОРГАНСКУ ПОЉОПРИВРЕДУ. Укупна вредност пројекта 1.570.000,00, средства за која се аплицира 1.256.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати интернет портал ИНФО24.РС.
Комисија не доводи у питање актуелност теме, али сматра да циљ пројекта не може бити остварен и да информације прласиране путем портала неће стићи до циљне групе, посебно с обзиром на чињеницу да један од портала преко кога ће се пласирати садржај није ажуриран и да се на њему не могу наћи актуелне информације из општине Рашка.
Комисија предлаже да овај медијски садржај не буде суфинансиран.

9. ЦЕЕФОР Д.О.О. ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ конкурише са пројектом ИНФО ЕКО – ЕНЕРГЕТСКА РАШКА“. Укупна вредност пројекта 420.200,00, тражена средства 270.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат је ЕНЕРГЕТСКИ ПОРТАЛ.
Комисија сматра да пројекат не може у потпуности да задовољи потребе грађана општине Рашка за информисањем, с обзиром да ће медијски садржај бити пласиран путем портала који нема традицију, барем у нашој средини. Комисија изражава сумњу у доступност широј популацији како портала, тако и електронског и штампаног издања ЕП МАГАЗИНА.
Комисија предлаже да пројекат не буде финансиран.


10. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“-ПРОДУКЦИЈА конкурише са пројектом „Еко стазама Копаоника и Голије“. Укупна вредност пројекта 390.880,00, средства за која се аплицира 287.130,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат РТВ НОВИ ПАЗАР.
У опису пројекта јасно се идентификује тема од јавног значаја.Циљ пројекта је прецизно дефинисан. Пројекат има висок степен утицаја на квалитет информисања становништва општине Рашка, али и околине.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран из буџета општине Рашка.

11. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. конкурише са пројектом „Рашка на радију од јутра до вечери“. Укупна вредност пројекта 4.003.200,00, тражена средства 3.202.560,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат Радио Рашка.
Пројекат је у складу са приоритетима и стратешким циљевима општине Рашка. Посебно се цени степен утицаја пројекта на квалитет информисања грађана општине Рашка. Пројектне активности представљају добро утемељену целину. С обзиром на чињеницу да се на територији општине Рашка могу слушати само национални програми, програм радио станице која се бави локалним темама добија на значају.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран из буџета општине Рашка.

12. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. конкурише са пројектом „Рашка од јутра до вечери“. Укупна вредност пројекта 6.533.500,00, средства за која се аплицира 5.226.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати ТВ Коперникус Рашка.
Пројекат представља заокружену програмску целину и у потпуности ће задољити потребе грађана општине Рашка за информисањем. Део пројекта су и емисије на ромском језику, директни преноси скупштинских заседања, културних и спортских догађаја, и свакодневна укључења у програм Србија он лајн.
Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран из буџета општине Рашка.


13. ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО Д.О.О. конкуришу са пројектом „Упознај Србију – Рашка“. Укупна вредност пројекта 678.000,00, тражена средства 450.000,00.
Комисија сматра да пројекат у предложеном формату неће допринети бољој информисаности грађана Рашке и да неће успети да пред грађане Србије донесе целовиту слику кроз предложене темаме.
Комисија предлаже да овај пројекат не буде суфинансиран из средстава општине Рашка.

14. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТВ И РАДИО ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДУКЦИЈУ „ПЕТРЕСА“ конкурише са пројектом „Запис за сва времена“. Укупна вредност пројекта 500.000,00, средства за која се аплицира 350.000,00. Медиј преко кога ће се реализовати пројекат Коперникус ТВ Рашка и РТВ Мир Лепосавић.
Тема пројекта је интересантна, али не одражава довољно иновативан приступ у обради предложених садржаја. Чланови Комисије констатују да је избор саговорника је добар, али да су интервјуи са многима од њих већ реализовани и суфинансирани из средстава општине Рашка кроз претходне циклусе.
Комисија предлаже да пројекат буде делимично суфинансиран с обзиром на чињеницу да доприноси афирмацији општине Рашка. 15.РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ СИМПЛЕ ЛООК конкурише са пројектом „Пољопривреда и еко туризам општине Рашка“. Укупна вредност пројекта 100.000,00, средства за која се аплицира 80.000,00. Назив медија преко ког а ће се пројекат рализовати је интернет портал ДОМАЋИНСКА КУЋА.
Комисија сматра да је тема друштвено оправдана, усклађена са циљевима развоја општине Рашка и програмским приоритетима конкурса. Пројекат је концизан, циљне групе јасно дефинисане.
Комисија предлаже да предложени пројекат буде сусфинансиран.


16.ИНВИЦТУС МЕДИА Д.О.О. конкурише са пројектом „Водич кроз дијабетес“. укупна вредност пројекта 6.774.000,00, тражена средства 450.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат СТУДИО Б.
Тема актуелна, али предложеним пројектом се не остварује у довољној мери степен утицаја на квалитет информисања циљне групе. Из описа пројекта се не уочавају реални проблеми циљне групе на локалном нивоу. Реализација пројектних активности обухвата 12 месеци, а конкурс се односи на 6 месеци.
Комисија предлаже да пројекат не буде суфинанасиран из средстава општине Рашка.

Имајући у виду све напред наведено, Комисија je мишљења и
ПРЕДЛАЖЕ
Општинској управи Рашка да средства за суфинансирање пројекта из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018.годину, буду додељена на следећи начин:
1. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О – 115.000,00
2. НД САТ – 1.000.000,00
3. ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ – 80.000,00
4. ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ Д.О.О – 200.000,00
5. ПРОДУКЦИЈА ПРИМЕ ТИМЕ – 90.000,00
6. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“-ПРОДУКЦИЈА – 85.000,00
7. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О (РАДИО РАШКА) – 3.170.000
8. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О (ТВ РАШКА) – 5.030.000
9. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТВ И РАДИО ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДУКЦИЈУ „ПЕТРЕСА“ – 70.000,00
10. РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ СИМПЛЕ ЛООК – 60.000,00

Подносиоци пројеката којима су одобрена средства имају обавезу да изврше ревизију својих буџета.

председник Комисије Анел Грбовић
члан Комисје Едиб Хонић
члан Комисије Славољуб Савић


У Рашки, 22.02.2018.године

Прочитано 5379 пута

Најновије од Општинска управа Рашка