Одштампајте ову страницу
субота, 10 фебруар 2018 19:51

27. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

27. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА
ће се одржати 14. фебруара 2018. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 26. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2021. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ивана Илић, координатор канцеларије за младе;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, МИНИМАЛНЕ ВИСИНЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, радник општинске управе;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, радник општинске управе;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Пајевић, помоћник председника општине за локални економски развој;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА И ОЗНАЧАВАЊУ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, УЛИЦА И ТРГОВА И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА И ОЗНАЧАВАЊУ ЗГРАДА БРОЈЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, вд начелника Општинске управе Рашка;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЗАКУПУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, вд начелника Општинске управе Рашка;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, вд начелника Општинске управе Рашка;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ДЕСИМИРКИ ФРКОВИЋ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ СЛАЂАНИ НИКОЛИЋ ИЗ БЕОГРАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ РАШКА И МИЛИЦИ ЧОРБИЋ, ГРАДАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАШКА'' У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања;
17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Прочитано 6093 пута

Најновије од Општинска управа Рашка