Одштампајте ову страницу
петак, 26 јануар 2018 12:49

ОДРЖАНА 36.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На данашњој седници Општинског већа усвојен је Локални акциони план за младе. Ово је документ, усклађен са Националном стратегијом за младе Републике Србије, дефинише различите сегменте омладинске политике на локалном нивоу и пружа институционалну подршка омладинским програмима. Жеља општине Рашка је да створи подстицајно окружење које ће пружити подједнаке шансе свим младим људима да уче, стичу различита искуства, учествују у доношењу одлука на локалном нивоу и да буду активни де локалне заједнице.
Већници су усвојили План и програм рада Центра за социјални рад за 2018.годину. Законом о социјалној заштити одређене групе услуга пренете су на локалное самоуправе. То су: дневне услуге у заједници као што су - дневни боравак, помоћ у кући, лични пратилац детета, затим услуге подршке за самостални живот, саветодавно-терапијске услуге и смештај у прихватилиште. Центар за социјални рад ће радити процену потреба корисника услуга а пружаоци услуга ће бити изабрани на конкурсу. У плану је да се у наредном периоду створе услови за оснивање прихватилишта за жртве насиља.
На седници је усвојена одлука о утврђивању минималне цене одржавања зграда и накнаде за професионалне управнике. Општинска управа је формирала регистар стамбених заједница. Око 50 стамбених зејдница је регистровано и већина је изабрала орагне управљања, чиме су створени услови да стамбена заједница функционише као правно лице. Минимална висина трошкова за текуће одржавање је 300 динара за зграде са лифтом и 230 динара за зграде без лифта. Што се инвестиционог одржавања тиче зграде су подењене у 4 категорије, а цене се крећу до 6 динара по метру квадратном стамбеног простора. Управници зграда ће добијати надокнаду за свој рад. Висина ндаокнаде креће се од 150 до 200 динара, зависно од броја станова у згради.
Општинско веће је дало сагласност за оглашавање јавног конкурса за попуњавање радног места начелника Општинске управе, као и на решење о образовању комисије за избор начелника Општинске управе. Данас је усвојено и решење о постављењу в.д.начелника општинске управе до окончања поступка избора начелника.
Чланови Општинског већа су усвојили Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја. За ову намену издвојено је скоро 5,5 милиона динара, што је 30-ак процената од наплаћених саобраћајних прекршаја. Средства ће бити утрошена за унапређење саобраћајне инфраструктуре,уређење школских полигона, превентивно-промотивне активности.
Веће је усвојило извештај о раду Комисије за заштити и унапређењу животне средине. Комисија је у прошлој години спровела низ активности усмерених ка заштити шивотне средине као што су:уклањање дивљих депонија, изношење кабастог отпада, набавка контејнера, уређење зелених површина, едукација деце школског узраста, органозовање акције „Улепшајмо месну заједницу“, а усвојен је и Програм заштите животне средине за 2018.годину. Буџет за 2018.годину износи 1,5 милиона динара.
Чланови Већа усвојили су извештај Комисије за социјална питања. Комисији је у претходном периоду упућено 8 захтева грађана и сви су позитивно решени.

Прочитано 6878 пута

Најновије од Општинска управа Рашка