Одштампајте ову страницу
четвртак, 26 октобар 2017 13:17

ИЗВЕШТАЈ СА 29. СЕДНИЦЕ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На 29. седници Општинског већа размотрен је и усвојен Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рашка за период јануар-септембар 2017.године. На деветомесечном нивоу остварени приходи су 79%.

Чланови већа су усвојили Одлуку којом се ближе уређују услови прибављања непокретних ствари у јавну својину општине Рашка, отуђења непокретних ствари из јавне својине Општине, отуђења покретних ствари из јавне својине Општине, начин давања у закуп ствари у јавној својини Општине и поступци јавног надметања и прикупаљања писмених понуда и непосредне погодбе, а једногласно је усвојен и Правилник о располагању и управљању непокретним и покретним стварима у јавној својини општине Рашка. Непокретности на које се односе одредбе ове Одлуке су службене зграде, пословне просторије, стамбене зграде, гараже и пословни простори у службеним зградама које су изградњом, куповином или другим начином прибављене у јавну својину Општине, док су покретне ствари превозна срдства, историско-документарне, културне и уметничке вредности, опрема, потрошни материјала. Под прибављањем се подразумева прибављање ствари по тржишној вредности, као и размена, изградња и прибављање непокретности бестеретним правним послом . Право коришћења ствари у јавној својини обухвата право држања и управљање истом, коришћења у складу са њеном природом, одржавање, обнављање и унапређење истих, као и извршавања других законских обавеза у вези са тим стварима.

Размотрен је и усвојен Извештај Комисије за спровође активности на организацији вашара за 2017.годину од 16.октобра 2017.године. Комисија је извршила све предвиђене мере, које су предвиђене Решењем, и то ( обележавање јавних комуналних површина, наплату комуналне таксе за запремање површина, заштитила је необележене јавне површине, држала је под контрлом све кориснике гласне музике и успешно сарађивала са полицијом. Након завршеног вашара Комисија је обишла све јавне површине и увидела да нема никакавих оштећења .

Општинско веће је размотрило и закључак Комисије за социјална питања. Од пристигла 21 захтева, одобрено је 18. Укупан износ одобрених средстава је 270.000, оо одинара.

Чланови Већа су размотрили и усвојили предлог Решења о додели новчане надокнаде за образовање и усвршавање из дела буџета општине Рашка за 2017.годину, која је намењена талентима, усваршавању и научно-истраживачким радовима. Укупан износ одобрених средстава је 20.000,оо динара.

Прочитано 6003 пута

Најновије од Општинска управа Рашка