Одштампајте ову страницу
четвртак, 28 септембар 2017 11:48

ИЗВЕШТАЈ СА 25. СЕДНИЦЕ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На 27. седници Општинског већа усвојена је Oдлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рашка за 2017.годину, којом је одређен максимални број запослених на неодређено време, који износи 391. Oва одлука у складу је са Одлуком о максималном броју запсолених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.годину.

Чланови Општинског већа су усвојили и Одлуку о приступању прибављању непокретности без надокнаде ради формирање две јединствене грађевинске парцеле на Копаонику, и то на потезу Рађевац и Мрска река, чија је укупна површина 1.71 ари. Усвојена је и Одлука о формирању Комисије за прибављање непокретости без надокнаде у јавну својину општине Рашка, чији је задатак да спроведе поступак привабљања непокретнсоти у јавну својину без надоканде на истој површини.
Општинско веће је једногласно усвојило и одлуку о привременом запремању комуналних и других јавних површина на подручју града ради излагања и продаје робе, пружања угоститељских услуга, обављања ситих занатских услуга и постављања забавних игара у дане вашара и то 12,13,14. и 15. октобра 2017.године. Привремено запремање комуналних и других јавних површина се одобрава у периоду од 12.10.2017.године од 07.00 часова до 15.10.2017.годне до 14.00 часова. Истим Решењем је усвојено да сви корисници музике, разгласа и музичких апарата исте могу користити 12, 13, 14. октобра 2017.године од 08.оо до 02.00.сати ( следећег дана) и 15. октобра 2017.године од 08.00 до 14.00 сати.
Размотрена је и усвојена Одлука којом се одређује висина накнаде за запремање комуналних површина у дане вашара 2017.године. Цене нису мењане у односу на прошлу годину, тако да висина закупа за: једно продајно место у улицама Душановој, Немањиној, делу Милуна Ивановића, Ратка Луковића, делу др Јовановића и Предрага Вилимоновића износи од 8.000,оо динара, док за продајно место у улици др Јовановића (од раскрснице улице Предрага Вилимоновића према Старој Стругари) износи 4.000,оо динара. Закуп продајног места у улици Саватија Милошевића је 4.000,оо динара.
Локација за продају печења (са столовима за госте) износи 10.000,оо динара, а за продају печења (без столова за госте), ћевапа, пљескавица је 6.000,оо динара.
Локација за продају палачинки у износу од 4.000,оо динара, док закуп осталих продајних места износи 2.000,оо динара.
За локације за постављање забавних игара ( рингишпил, стони фудбал и слично) дневно је потребно издвојити 10.000,оо динара, док пре и после вашара дневни закуп износи 3.000,оо динара.
Место за постављање шатора кошта 20.000,оо динара
Општинско веће је размотрило и дало сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке.
Чланови већа су размотрили и закључак Комисије за утврђивање последица елемнетарних непогода. Одлучено је да за надокнаду штете настале удром грома породици из Жутица буде одобена помоћ од 150.000,оо одинара.
Једеногласно је усвојена Одлука о додели средстава по Конкурсу за доделу подстицајних средства пољопривредним газдинствима. Број пристиглих захтева је био 43. Укупан одобрени износ новчаних средства је 1.153.304,оо динара.

28.09.2017.године

Прочитано 6225 пута

Најновије од Општинска управа Рашка