Одштампајте ову страницу
понедељак, 31 јул 2017 07:40

ИЗВЕШТАЈ СА 25. СЕДНИЦЕ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На 25. седници Општинског већа усвојен је Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рашка за период од 01.01 до 30. јуна 2017.године.
Чланови Већа су размотрили и једногласно усвојили предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о условима држања домаћих и егзотичних животиња на подручју општине Рашка, а који се, између осталог односи и на прописивање места и начина извођења кућних љубимаца, као и на обавезу надлежног органа јединице локалне самоуправе да изради и спроведе програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака. Надзор над применом ове одлуке врши општинска комунална инспекција.
Усвојена је и Одлука о изменама и допунама одлуке о комуналној инспекцији, а као правни основ за овакве измене и допуне је Закон о прекршајима, Закон о комуналним делатностима, као и Статут општине Рашка.
Чланови Општинског већа су усвојили и одлуку о изменама и допунама Одлуке о локацији за депоновање грађевиснког отпада, која се највише односи на казнене одредбе одређене у фиксном износу,тако да је новчана казна у износу од 150.000,оо динара прописана за привредна друштва, предузћа и друга правна лица, док за одговорна лица у истим казна је прописна у износу од 25.000,оо динара,за прекршај предузетника новчана казна износи од 75.000,оо динара ,а за физичко лице казна износи од 25.000,оо динара. Усвојена је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању монтажних обејката привременог карактера на површиама јавне намене.
Општинско веће је једногласно усвојило и одлуку о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територију општине Рашка, као и изменма и допунама Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији општине Рашка, за шта су прописане казнене одредбе у новчаном износу и од 20.000,оо -100.000,оо динара, зависно од починиоца прекршаја.
Размотрена је и усвојена Одлука о изменама и допунама одлуке о водоводу и канализацији, која се такође односи на казнене одредебе, као и Одлука о изменама и допунама одлуке о мерама за заштиту од буке, којом су пердвиђене казнене мере у новчаном износу и то: 150.000,оо динара казна је прописана за привредна друштва, предузћа и друга правна лица, док за одговорна лица у истим је прописна казна у износу од 25.000,оо динара, а казна за предузетнике као починиоце прекршаја износи 75.000,оо динара, док за физичка лице износе до 25.000,оо динара.
Једногласно је усвојен Предлог правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Рашка , на основу Закона о запосленима у аутономној покрајни и јединицама локалне самоуправе.
Општинско веће је размотрило и усвојили предлог Одлуке о додели субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2017.години, а на основу претходно размотреног Записника Комисије за праћење правилног коришћења субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу, од 25.07.2017.године, на основу којег је прихваћена понуда „Кавим – Рашка“ А.Д- Рашка.
Размотрен је и усвојен Годишњи план спортског савеза општине Рашка са финансијским планом Спортског савеза општине Рашка за 2017.годину, којим је планирано подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све категорије становништва; организовање спортских такмичења, потстицање спортког развоја талентованих спортиста и унапређење стручног рада са њима. Програм обухвата праћење и финансирање целокупних активности спортских организација у општини Рашка, чланица Спортског савеза, којих има укупно 16 који су уједно и чланови територијалних Гранских савеза.
Чланови Већа су усвојили предлог Одлуке о финансирању пројеката удружења грађана. По другом јавном позиву биће финансирано 6 пројеката.
Општинско веће је размотрило и закључак Комисије за социјална питања. Од пристигла 33 захтева, одобрено је 25. Укупан износ одобрених средстава је 170.000,оо одинара.

Прочитано 6532 пута

Најновије од Општинска управа Рашка