Одштампајте ову страницу
понедељак, 10 април 2017 06:59

21. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 8. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

 

ЗАКАЗУЈЕМ

 

21. СЕДНИЦУ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Седница ће се одржати 10. априла 2017. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА СУПЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“.

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

13. РАЗМАТРАЊЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК (ТАРИФУ) ПРЕВОЗА „МОNТО-КОР" DОО У ГРАДСКОМ - ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, самостални стручни сарадник Општинске управе.

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПЊУ ИЗРАДИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА  ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНЕ УСЛУГЕ СА ХОСПИТАЛНИМ ДЕЛОМ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

16. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ДРАГАНА МАКСИМОВИЋА И ДРАГАНА НАСТИЋА ИЗ БАЉЕВЦА ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 03 БР. 355-66/17 ОД 27.02.2017. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јела Петровић, комунални инспектор.

17. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, помоћник председника општине.

18. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ГОРДАНЕ КОШАНИН И САВИЋ АЛЕКСАНДРА И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА O ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа.

19. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 31. МАРТА 2017. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник комисије.

20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА УДРУЖЕЊА ОД 28. МАРТА 2017. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије.

21. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ЗБОГ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.

22. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОД 06. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.

23. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Позивам Вас да присуствујете овој седници.

С поштовањем, 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

Прочитано 6583 пута

Најновије од Општинска управа Рашка