email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
понедељак, 20 март 2017 10:33

ИЗВЕШТАЈ СА 20. СЕДНИЦЕ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

ИЗВЕШТАЈ СА 20. СЕДНИЦЕ  ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

На 20.седници Општинског већа усвојен je Извештаја  o пословању ЈКП „ Рашка“ за 2016.годину. Како стоји у извештају, постројење за прераду воде у Беоцима обезбеђивало је довољне количине воде за пиће и сви параметри исправности воде били су  у прописаним границама. Количина воде произведене и дистрибуиране у мрежу према Рашки у 2016.години износила је 992.457 м2, према Баљевцу 330.819м2 и према Копаонику 337.292м2, што је задовољило потребе корисника. Од стране  Хигијенског завода из Краљева испитано је 340 узорака, који су узтети са мреже у Рватима, Баљевцу и Јошаничкој Бањи, што сведочи о хемојској и бактериолошкој исправности воде .

Чланови Већа су усвојили Извештаја о раду ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу  у општини Рашка за 2016.годину. Како стоји у извештају о програму пословања за 2016.годину, вршене су парцелације,  пејзажна уређења, санирани  путева на територији општине Рашка и то у дужини од 77 км, а за то је издвојено 127 милиона динара, редовно је одржавана јавна расвета за коју је утрошено 3.200.000,оодинара  и др.  Крајем године је извршена реорганизација  ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у складу са Законом  о јавним предузећима у ЈКП  „Путеви“ Рашка.

Општинко веће је усвојило и извештаја о раду Општинског правобранилаштва за 2016.године, као и Програм и план  рада Општинског  правобранилаштва за 2017.годину. На основу извештаја о раду, Општинско правобранилаштво је задатке и послове које су пред њега поставили Закон и Одлуке о правобранилаштву извршило у потпуности. Од укупних 308 предмета из различитих правних области,  решено је 215, док 93 предмета нису решена. 

Једногалсно је усвојен и предлог Одлуке о давању  непокретности на коришћење и управњање и то на кат. парцели 147 КО Рашка, на којој је општина Рашка као инвеститор изгрдила азил за псе у површини од 228,53м2, који се даје на коришћење и управљање ЈКП „Рашка“. Из напред наведног разлога  дата је и сагласност на измену и допуну сисетамтизације ЈКП „Рашка“, где је предвиђена систамтизација за два ветеринара и 4 хигијеничара. 

Чланови Већа су усвојили и предлог Одлуке о давању сагласности  за озакоњење на кат. парцела бр. 125/1 и 233/8 КО Рашка, а све у склопу пројекта „Побољшање услова живота Рома и Ромкиња и других маргинализованих група“  који спроводи Екуменска хуманитарна организација у партнерству са општином Рашка. 

Чланови Већа су размотрили и усвојили  Предлог Правилника  о условима и критеријумима за доделу новчане накнаде за образовање и усваршавање даровитих ученика и студената на терет буџета општине Рашка. Право на новчану надокнаду имају ученици основних, средњих школа, студенти основних, мастре,академских студија, специјалистичких струкованих, специјалистичких академских студија , студенти  докторских академских студија акредитованих високошколских установа.

Општинско веће је размотрило и закључак Комисије за социјална питања. Од пристигла 33 захтева, одобрено је 25. Укупан износ одобрених средстава је 320.000,оо одинара.

Размотрен је и  усвојен Извештај о раду Комисије за споровођење поступка бесповратних финасијских средстава из буџета општине Рашка за удружења грађана за период од 0.01 до 31.12.2016.године. Како стоји у извештају Комисија је радила у два сазива,а у претходној години било два конкурса, један за културу,а други сва остала удружења. По првом конкурсу финансирани су пројекти 6 удружења. На другом конкурсу је учествовало 35 удружења, а након селекције финансирани су програми 28 удружења грађана. 

  

17.03.2017.године  

Прочитано 7903 пута