Одштампајте ову страницу
петак, 10 март 2017 14:36

Бирачки списак

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Ha основу члана 14, 15, 16. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник PC", број 104/2009 и 99/2011), Одлуке о расписивању избора за председника Републике Србије („Службени гласник" PC", број 15/2017) који су расписани за 02. април 2017. године, Оштинска управа Рашка

ОБАВЕШТАВА

1. Грађане општине Рашка да je део бирачког списка за општину Рашка

изложен на увид у згради Општинске  управе општине Рашка, Предрага Вилимоновића бр. 1,

канцеларија бр. 14 на првом спрату.

Увид у бирачки списак грађани могу да изврше у периоду од 03.03.2017. године до 17.03.2017. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана и суботом у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

У овом периоду, грађани уз личну карту, односно интерно расељена лица уз личну карту и картон о пријави боравка, могу Одељењу за општу управу Општинске управе општине Рашка, поднети захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.

2. Од проглашења кандидата за председника Републике Србије, право на увид

и на подношење захтева за промену у бирачком списку има политичка странка,

коалиција политичких странака и група грађана или лице које он овласти no истом

поступку no коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и

потребни докази.

3. Грађани општине Рашка могу да Одељењу за општу управу општине Рашка, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка, тачније до

11.03.2017. године у 24,00 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак

да ће бирач на предстојећим изборима за председника Републике Србије гласати

према месту боравишта у земљи.

4. Бирачи који имају боравиште у иностранству могу Одељењу за Општу управу

општинске управе општине Рашка да, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка,

тачније до 11.03.2017. године у 24,00 часа, да поднесу захтев да се у бирачки списак

упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за председника Републике

Србије гласати у иностранству.

5. Малолетна лица која до 02.04.2017. године и на дан 02.04.2017. године стичу

бирачко право могу код Одељења за општу управу Општинске управе општине Рашка

изврше проверу података у бирачком списку.

6. Решења о променама у бирачком списку од закључења бирачког списка,

односно од 17.03.2017. године, na све до 72 часа пре дана одржавања избора.до

29.марта 2017.године, доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Захтеви за промену у бирачком списку подносе се Министарству државне управе и локалне самоуправе непосредно или преко Општинске управе општине Рашка.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА Број: 208-435/2017, дана 06.03.2017. године.

 

Прочитано 9365 пута

Најновије од Општинска управа Рашка