Одштампајте ову страницу
петак, 24 фебруар 2017 08:41

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања

Написао
Оцените овај чланак
(1 Глас)

Ha основу члана 25. став 1,2,3 и 4. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл.гласник PC бр. 83/2014), члана 24 став 1. и члана 25.став 1. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( Сл. гласнк PC бр. 126/2014) и оцене и образложеног предлога стручне комисије која je донета у складу са чланом 24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члановима 19. став 1. и 24. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, a после поступка спроведеног у складу са чланом 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима и члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2017.годину доносим следеће:

 

РЕШЕЊЕ

 

1. Средства за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за период 01.01. до 30.06.2017.додељују се:

 

1. НД САТ у износу од 700.000,00 РСД

2. Коперникус Телевизија Рашка у износу од 5.220.402,00 динара

3. Коперникус Радио Рашки у износу од 3.150.000,00 динара

4. Бета Радио Сто плус у износу од 250.000,00 динара

5. ЕУК Черењски у износу од 150.000,00 динара

6. СЗТВР Петреса у износу од 100.000,00 динара

7. Данас - дан граф д.о.о. у износи од 230.000,00 динара

8. КВ Новости у износу од 70.000,00 динара

9. Продикцији Прајм тајм у износу од 120.000,00 динара

 

2. Саставни део овог решења су: записник стручне службе општинске управе,

записници са прве и друге седнице стручне комисије и оцена поднетих пројеката и предлог стручне комисије за доделу средстава

3. Скенирано решење доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми и објавити га на веб сајту општинске управе.

4. Подносиоца пројекта којима су одобрена средства су обавези да сходно висини одобрених средстава сачине ревидирани пројекат са спецификацијом расхода.

5. Решење ступа на снагу даном доношења.

6. Решење je коначно и против њега се може покренути управни спор.

 

Образложење

 

Начелник општинске управе Рашкаје дана 6. јануара 2017.године расписао јавни позив ( конкурс) за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за период 01.јануара до 30.јуна 2017.године..

У остављеном року на конкурс je достављено 18 пројекта, од којих je после прегледа од стране стручне службе општинске управе, 17 разматрала и оцењивала стручна комисија.

Прихватајући у потпуности оцену поднетих пројеката и предлог стручне комисије донео сам решење као у диспозитиву.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

    Спасоје Андрић

Прочитано 7957 пута

Најновије од Општинска управа Рашка