email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 10 фебруар 2017 07:42

ИЗВЕШТАЈ СА 18. СЕДНИЦЕ  ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На 18.седници Општинског већа  усвојен је предлог Одлуке  о Прибављању непокретност у јавну својину непосердном погодбом у корист општине Рашка које су неопходне ради решавања имовинско правних односа у вези са проширењем гробља у насељу Власово.
Чланови већа су усвојили и  Предлог програма коришћења средстава за финасирање  унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Рашка за 2017. годину, сходно одредбама чл. 18. и чл. 19 Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Процењени износ новчаних средстава од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобараћаја на путевима који су учињени на територијама оптшине Рашка у 2017. години  износи 5.112.000,оо динара, што је 30% од укупног износа од наплаћених новчаних казни за прекршаје а који се враћа у буџет локалне самоуправе, док 70% истих средстава остаје у буџету  Републике Србије. Овим програмом планирно је :
- Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији општине Рашка(Санације опасних места (делова) на локалним путевима и улицама применом грађевиснко-техничких и регулативних мера, односно саобраћајне сигнализације, техничких средстава за успоравање саобраћаја, светлосних ознака и опреме пута и сл.
- Набавка моторног чистача снега–снежне фрезе  за чишћење јавних пешачких површина и тротоара, за потребе ЈКП “Рашка“
- Унапређење саобраћајног васпитања и образовања(уређења и опремања школских полигона; финасирање техничке опреме и средства за потребе саобраћајног васпитања и образовања у школама и предшколским установама исл)
- Набавка безбедности дечијих седишта за превоз деце у моторним возилима (намењена  родитељима деце рођене у 2016.години)
Општинско веће је разматрало и усвојило Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2017, за шта је  ове године издвојено  20.800.000,оо динара. Циљ програма јесте да се подстиче пољопривредна производња, као и прерада воћа и поврћа, што би директно утицало и на повећање броја радних места.
Општинско веће је  разматрило и усвојило извештај  о раду Комисије за унапређење  родне равноправности на територији општине Рашка за период од  01.01. до 31.12.2016. године, којим је констатовано да су све активности које су биле предвиђене, успешно реализоване.  У  наредном периоду Комисија ће се бавити доношењем новог Акционог плана за  2017- 2020 годину, а највећи акценат биће на пољу активности за економско  оснаживања жена. Комисја ће и у наредном периоду организовати превентивне прегледе жена, а спроводиће и акције на сузбијања насиља у породици.
Чланови Већа су донели  Одлуку о додели  награда и стипендија  општине Рашка за 2016/17 годину, на основу конкурса који је расписан у децембру. Број поднетих захтева је 91, од чега је одобрено 83, а одобрене су и три новчане награде.

Утврђен је и Предлог Комисије за расподелу средстава буџета општине Рашка  намењене спорту за 2017. годину, који је усвојио Управни одбор Спортског савеза општине Рашка  на седници одржаној 23. 01. 2017. године. Број клубова који ће се финансирати из буџета општине Рашка је 16.
Чланови Општинског већа су размотрили и закључак Комисије за социјална питања грађана. Од пристиглих  20 захтева, одобрено је 13. Укупан износ одобрених средстава је 160.000,оодинара.
Општиснко веће је донело Решење о образовању Комисије за издраду плана развоја здравстевне заштите на територији општине Рашка. Комисија ће имати задатак да, поред осталог, сагледа могућности увођења нових служби.

Прочитано 10256 пута