email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 27 јануар 2017 10:52

ИЗВЕШТАЈ СА ЧЕТРНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На четрнаестој седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 26.01.2017. године одборници су усвојили Одлуку о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Рашка за 2017. годину. У 2017. години Локалним акционим планом одобраваће се учешће у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања, и то за:
Програм Јавних радова, - Програм стручне праксе, - Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, - Субвенције за самозапошљавање, - Субвенције за запошљавање лица из категорије теже запошљивих. За реализацију мера активне политике запошљавања, које су предвиђене Локалним
акционим планом за 2017. годину, средства су планирана у Буџету општине Рашка у износу од 30.000.000,00 динара.
Такође, одборници су разматрали и усвојили одлуку којом се даје сагласност на План и програм рада Центра за социјални рад Рашка за 2017. годину.
На седници је, такође, усвојена одлука којом се врше измене и допуне Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке са законом о јавним предузећима, а у циљу спровођења статусне промене припајања између Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка као друштва стицаоца са једне стране и Јавног предузећа за стамбене услуге „Стан“ Рашка, као друштва преносиоца са друге стране. Уговором о статусној промени припајања, друштво преносилац и друштво стицалац сагласили су се да ће основни капитал Друштва стицаоца бити повећан за износ регистрованог основног капитала друштва преносиоца и износиће 1.221.840,97 динара.
Одборници су на седници донели и одлуку којом се утврђује престанак права коришћења, услед статусних промена досадашњем кориснику Јавном предузећу за стамбене услуге „Стан“ Рашка, на непокретностима којима је управљало.
На седници је донето још неколико аката као што је решење о именовању комисије за обрачун закупнине у вези са Уговором о закупу грађевинског земљишта који је закључен са „Г-инвест“ д.о.о. Београд, затим решење којим се образује Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка, решење о давању сагласности на Одлуку Скупштине Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево” о избору председника Скупштине, решење о образовању Комисија за планове општине Рашка,као и решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ Рашка.

Прочитано 9263 пута