email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
уторак, 17 јануар 2017 14:36

ИЗВЕШТАЈ СА 17. СЕДНИЦЕ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На 17.седници Општинског већа  усвојен је предлог Одлуке  Локалног акционог плана запопшљавања за 2017 годину. За спровођење мера активне политике запошљавања   предвиђена су  новчана средства у износу од 30.000.000,оо динара, што је за 12.000.000,оо динара више у односу на новчана срдства издвојена 2016.години. Кроз Локални акциони план запошљавања новац ће бити издвојен за:
-Програм јавних радова -  4.000.000,оо динара,
-Програм стручне праксе  - 6.000.000,оо динара,
-Програм субвенционисања за отварање нових радних места  -  10.000.000,оо динара,
-Програм додатног образовања и обуке  - 7.000.000,оо динара,
-Програм самозапошпљавања -  3.000.000,оо динара.
Чланови Већа усвојили су План и програм рада Центра за социјални рад Рашка за 2017.годину. Поред послова поверних од стране Републике, Центар ће обављати и послове из надлежности локалне самоуправе као што су дневни боравак, помоћ у кучи, лични пратилац детета, становање уз подршку, персонална асистенција, као и саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге.
Општинско веће је разматрало и усвојило Предгог одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ са Законом о јавним предузећима у циљу спровођења статусне промене  припајања између Јавног комуналног предузећа Рашка као друштвеног стицаоца са једне стране  и Јавног предузећа за стамбене услуге  „Стан“   као друштва преносиоца са друге стране. Основни капитал стицаоца биће увећан тако што ће бити једнак збиру регистрованих основних капитала оба Друштва у износу од 1.221.840,97 динара.  Размтран је и Програм скупљања и одвожења комуналног отпада са сеоских подручја на основу којег је прецизирано да ће одвожење смећа из руралног подручја пасти на терет буџета општине Рашка, док одвожење из пословних објеката са тог терена  пада на терет власника обејката.
Утврђена је и Одлука о одређивању матичних подручја за завођење матичних књига на територији општине Рашка. Матична подручја су: Баљевац, Брвеник, Јошаничка Бања, Рашка, Рудница и Трнава.
На седници је усвојен предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој систематизацији и организацији радних места у општинској управи Рашка. У складу са Законом о туризму систематизовано је радно место за туристичког инспектора. Веће је усвојило  и Програм заштите и унапређења животне средине за 2017.годину. Кроз Комисију ће бити организовано уклањање дивљих депонија, набавка контејнера, уређење зелених површина, бројне еколошке акције и едукативни програми.Такође је разматран наративни и финасијски извештај о раду Комисије за заштиту и унапређење животне средине за 2016.годину.У прошлој години за различите програме усмерене ка заштити и унапређењу животне средине утрошено је више од 1.400.000 динара.
Одобрена су новчана срдства за три бесплатне месечне карте, као и за једну вантелесну оплодњу.
Чланови Општинског већа су размотрили и закључак Комисије за социјална питања грађана. Од пристиглих  20 захтева, одобрено 14. Укупан изос одобрених средстава је 230.000,оо динара.
Усвојене је решење о образовању комисије за пољопривреду.
Чалнови већа су се једногласно донели одлуку да се Општинској управи изда налог да у што краћем року пронађе адекватно решење о начину и локацији за смештај огревних дрва    како би се решио проблем који имају власници станова на Страој стругари.

Прочитано 8128 пута