email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
петак, 13 јануар 2017 16:55

17. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

17. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 16. јануара 2017. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. И 16. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Пајевић-Ђорђевић, помоћник председника општине.

2. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Пузовић, представник ЈКП „Рашка“.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА САКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА СЕОСКИХ ПОДРУЧЈА (МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2017. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Пузовић, представник ЈКП „Рашка“.

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

6. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА УРОША МИЛЕНКОВИЋА ЗА ДОПУНУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

8. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА УГОВОРА О УСТУПАЊУ УГОВОРА О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“, РАШКА, БРОЈ 18.01-219322/3-16, ОД 20.06.2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОДЛУКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

9. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ - ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

10. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ГОРАНА И МАЈЕ СТАНИВУКОВИЋ НА РЕШЕЊЕ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ О ОДРЕЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БР. 8 ОД 05.072013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф локалне пореске администрације.

11. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ РАДОША ЧОРБИЋА ИЗ СЕЛА КОТРАЖЕ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ – САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 03 БР. 344-746/14 ОД 08.07.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор.

12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ И ПЕТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА СА ЖАЛБАМА МИЛАДИНА ПАНТОВИЋА, РАДОЉУБА ДЕСПОТОВИЋА, МИЛОША ТЕРЗИЋА, СРДАНА ТЕРЗИЋА, РАЈКЕ РАДОВАНОВИЋ И МАРКА САРИЋА НА РАД ОВЕ КОМИСИЈЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан  Општинског већа и председник Комисије.

13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ МЕСЕЧНИХ КАРАТА ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17 ГОДИНУ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан  Општинског већа и председник Комисије.

14. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан  Општинског већа и председник Комисије.

15. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА НЕГОВАНА АНТИЋА ИЗ БЕОГРАДА НА ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА – ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БР. ROP-RAS-28180-LOC-1/2016 ИНТЕРНИ БРОЈ 353-58/16 ОД 27. ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ВЛАСНИКА СТАНОВА НА СТАРОЈ СТРУГАРИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НАЧИНУ И ЛОКАЦИЈИ ЗА СМЕШТАЈ ОГРЕВНИХ ДРВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Зечевић, члан Општинског већа општине Рашка.

17. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МИХАЈЛОВИЋ МИЛИЦЕ, УЛ. СРБЕ ЈОВАНОВИЋА 30, НА ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА III БРОЈ 06-IV-12/16-21 ОД 26. ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Зечевић, члан Општинског већа општине Рашка.

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа општине Рашка.

19. РАЗМАТРАЊЕ НАРАТИВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа општине Рашка.

20. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа општине Рашка.

21. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧАКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 13. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије.

22. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Прочитано 7366 пута