уторак, 29 март 2016 07:20

66. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

66. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 30. марта 2016. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 65. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЈКП „РАШКА“ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЈКП „РАШКА“ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Драган Каровић, директор ЈКП „Рашка“.

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Миломир Петровић, директор ЈП „Стан“.

4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.

5. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

8. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА БРОЈ 02-649/16 ОД 25. МАРТА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

9. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА БРОЈ 598/1 ОД 23. МАРТА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

10. РАЗМАТРАЊЕ ПРОЈЕКТА „ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА РОМА/КИЊА И ДРУГИХ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА, ПРЕВЕНЦИЈА ИЛЕГАЛНИХ МИГРАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊЕ РЕИНТЕГРАЦИЈЕ ПОВРАТНИКА У СРБИЈУ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Срђан Васиљевић, члан тима за спровођење пројекта.

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ СТАНОВА НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ПОРОДИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Добрила Филиповић, секретар СО.

12. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Прочитано 6698 пута