петак, 11 март 2016 14:06

ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изгрдњу пословно-производног објекта индустријска зона Драганићи

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

ОПШТИНА РАШКА Излаже на ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изгрдњу пословно-производног објекта индустријска зона Драганићи

Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Јавни увид ће бити спроведена у периоду од 11. 03. 2016. до 17. 03. 2016.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка. 

ОПШТИНА РАШКА

 

Прочитано 7005 пута