Одштампајте ову страницу
среда, 24 фебруар 2016 10:04

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2015. ГОДИНЕ

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Комисија за унапређење родне равноправности на територији општине Рашка образована је у складу са чланом 39. Закона о равноправности полова (,,Сл. гласник РС“ бр.104/2009), Решењем председника општине Рашка, IIБрој:012-200/2014 од 17.09.2014.године у саставу:

  • Добрила Филиповић, секретар СО Рашка, председница
  • Зоран Росић,  одборник СО Рашка, члан
  • Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет и финансије, чланица
  • Весна Михајловић,  представница невладине организације, чланица
  • Зорица Нишавић, председница МОЖ-а Рашка, чланица
  • Андријана Миленковић, чланица Општинског већа, члан
  • Наташа Пејчиновић, директорка Центра за социјални рад, чланица
  • Иван Ивановић, представник МУП-а Рашка, члан
  • Диана Јемуовић, представница Националне службе запошљавања Рашка, чланица.

 

Председница Комисије је у име Комисије успоставила контакте са Управом за родну равноправност, Сталном конференцијом градова и општина, ЕУ Прогресом, Удружењем пословних жена југозападне Србије. Успостављена је међуопштинска сарадња са општинама у окружењу и размењена искуства из области родне равноправности.

Комисија се у извештајном периоду ангажовала на реализацији усвојеног  Локалног акционог плана за период од 2013 до 2016 године, и разматрала резултате обављених едукација на пројекту ,,Економско оснаживање жена“, новим конкурсима преко ЕУ ПРОГРЕСА и могућности аплицирања као и прегледу остваривања Локалног акционог плана.

 

Локални акциони план се базира на:

- економском оснаживању жена,

- побољшању здравља жена и унапређивању родне равноправности у здравственој политици,

- остваривању родне равноправности у образовању,

- превенцији и сузбијању свих видова насиља над женама и обезбеђивању свеобухватног система заштите за жене жртве насиља,

- повећању учешћа жена у процесима одлучивања и остваривању равноправности полова, 

- уклањању  родних стереотипа у средствима јавног информисања и промоцији родне равноправности.

 

Први састанак Комисија је одржала 04.03.2015.год. на коме су чланови упознати са утврђивањем будућих активности, снимању прилога ,,Знамените жене Рашке“ поводом Дана жена , предавач дипломирана историчарка уметности Соња Милићевић, о организовању предавања на тему ,,Рано ступање у сексуалне односе“ и припреми палпаторних прегледа дојке докторке онколога.

Предавање др.гинекологије и акушерства  Миладина Андрића, на тему ,,Рано ступање у сексуалне односе“ уз видео презентацију одржано је у Гимназији 11.03.2015.год и истом је присуствовало педесет ученика, педагог школе и две професорице. За предавање Комисија обезбедила флајере на наведену тему.

Због потребе организовања наведеног предавања у ранијем узрасту ученика одржано је предавање на исту тему у ОШ ,,Рашка“ дана 29.04.2015.год. Предавање је обавила докторка Марија Лазаревић, а организовано је у три групе укупно 172 ђака.

Палпаторни преглед дојке у три термина, 04.04.2015.г. 18.04.2015.г. и 09.05.5015.године одржала је докторка онколог Душица Александровић из Краљева, здравственог центра коме припада Рашка, и притом је прегледано 145 жена. Од укупног броја прегледаних жена дијагностикован је један карцином у поодмаклој фази, двадесет жена је добило упут за снимање мамографом а петнаест је упућено на ултразвук. Велико је интересовање жена било за ове прегледе тако да би ову врсту прегледа било добро организовати и у наредној 2016. години.

У организацији ЕВРОПСКОГ ПРОГРЕСА у Новом Пазару је одржана информативна сесија о процесу доделе бесповратне помоћи за покретање женског бизниса. Сесији је присуствовала председница Комисије, Младен Кузмановић, члан општинског већа, Мијајловић Марина као представник Рашке за пример добре праксе и седам заинтересованих жена из Рашке за покретање женског бизниса.

На тему Економског оснаживања жена из Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије, председник одбора Мехо Махмутовић позвао је представнике органа локалних самоуправа, локалних механизама за родну равноправност, Националних служби запошљавања и невладиних организација из Сјенице, Новог Пазара, Тутина, Рашке, Прибоја, Нове Вароши, Пријепоља и Ивањице. Седница Одбора је одржана у Сјеници дана 23.04.2015.год. и на истој општину Рашка су представљали  Добрила Филиповић, Нанковски Димитрије, Диана Јемуовић и Зорица Нишавић. Циљ састанка је био да се Одбор упозна са радом локалних самоуправа у вези економског оснаживања жена.

Након тога је од стране Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије уследио позив председницима Комисија за родну равноправност да присуствују седници Одбора и дају допринос у њеном  раду. Седница је одржана у Београду у Скупштини Србије  на којој је поднет Посебан извештај о дискриминацији жена  Поверенице за заштиту равноправности, Невене Петрушић. Констатовано је да је након пет година од доношења Закона о родној равноправности, родна равноправност постала уставна категорија.

За потребе СКГО и ЕВРОПСКОГ ПРОГРЕСА урађена су два упитника.

Други састанак Комисије био је 15.05.2015.год. и на њему су разматрани извештаји о предузетим напред наведеним активностима као и утврђивање смерница даљег рада Комисије са посебном пажњом на смањењу насиља у породици и друштву. Такође договорено је да се покрене поступак усвајања, пред Скупштином општине Рашка, Европске повеље за родну равноправност.

На захтев потпредседнице Владе и председнице координационог тела за родну равноправност, проф.др.Зоране Михајловић достављена је информација о предузетим активностима у општини Рашка спроведеним на тему Сузбијања насиља у породици и друштву.

Скупштина општине Рашка је донела Одлуку о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу дана 29.јуна 2015.год. под бројем:06-VII-31/2015-4.

Дана 09.10.2015.год. дипл. психолог, директор Центра за социјални рад и чланица Комисије за родну равноправност у просторијама ОШ ,,Сутјеска“ у Супњу одржала је трибину са темом ,,Стоп насиљу“. Предавање је одржано у оквиру Дечје недеље а присуствовао је велики број ученика.

Трећа седница Комисије одржана је 13.10.2015.год. На истој је поднет извештај о усвајању Европске повеље, предавању о насиљу и дат предлог за доделу захвалнице за Дан ослобођења Рашке. Предлог за доделу захвалнице је за Борка Јанковића, управника студентског дома ,,Слободан Пенезић“ због великог броја студената који су нашли смештај у овом дому за задњих једанаест година колико је Јанковић на месту управника.

Такође у одвиру Дечје недеље председница Месне организације жена Рашка, чланица Комисије за родну равноправност обишла је Одељење деце са посебним потребама ОШ ,,Сутјеска“, Одељење Машинске школе у Рашки, Удружење деце са посебним потребама као и 11 породица која имају дете са посебним потребама-кућне посете. 

За Дан старих 01.октобра обиђене су 22 старе, саме и болесне особе у нашем граду. Велики допринос како  Месне организације жена тако и Комисије за родну равноправност.

07.децембра 2015.године председник општине Рашка и председница Комисије за родну равноправност присуствовали су свечаном догађају у Београду ,,Родна равноправност на локалном нивоу“ поводом потписивања Европске повеље о родној равноправности. Том приликом проф.др. Зорана Михајловић је нашој и још 34 општне уручила плакету коју је примио председник општине, Игњат Ракитић.

Европски Прогрес је донео Одлуку о додели бесповратне помоћи за започињање бизниса  ,,Подршка женском предузетништву“ где је пет наших жена добило грантове за:

1. Ана Алексић-стоматолошка пракса,

2. Александра Миливојевић -производња одевних предмета,

3. Марија Рајић-прерада дрвета и призвода од дрвета,

4. Ивана Јањић-прерада и конзервирање воћа и поврћа,

5. Слободанка Кнежевић-производња производа од пластике.

 

Комисија се ангажовала на прикупљању статистичких података и припреми за израду Извештаја о раду ове Комисије. 

Тиме су се календарски завршиле активности Комисије за родну равноправност.

У складу са чланом 40. Закона о равноправности полова Комисија је доставила тражене статистичке податке Управи за родну равноправност при Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и Сталној конференцији градова и општина.

Сваки члан је дао свој допринос у прикупљању статистичких података, едукацији родно сензитивних категорија, подизању свести у превентиви у здравству и значају економског оснаживања жена. 

Статистика заступљености жена у управљању у Скупштини општине Рашка је следећа:

 

 

Председ. општине Заменик председн. општине Председ. Скупшт. Заменик председн.скупшт. Секретар Скупшт. Јавни правобр. Чланови Општинск. Већа Одборни-ци

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж

1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 10 3 24 11

У односу на протеклу годину смањен је број жена у управљању у Скупштини за једну жену, јер је на место заменика председника Скупштине постављен мушкарац. 

Статистика заступљености жена у органима управљања јавних предузећа општине Рашка је следећа:

 

Р. бр. Назив предузећа Директор Управни одбор Надзорни одбор

м/жмжмж

1. ЈП Дирекција за урбанизам мушкарац 3 0

2. ЈП,,Стан“ мушкарац 2 1

3. ЈП,,РадиоРашка“ мушкарац 2 1

4. Јавно комунално предузеће ,,Рашка“ мушкарац 3 0

5. Центар за социјални рад Рашка жена 2 3 0 3

6. Центар за културу ,,Градац“ мушкарац 5 2 1 2

7. ТСО „Рашка“ мушкарац 3 6 1 2

8.Предшколска установа ,,Весело детињство“жена18

9.ОШ „Рашка“мушкарац54

10.ОШ „Сутјеска“мушкарац45

11.ОШ „Јосиф Панчић“Баљевацжена36

12.ОШ „Јошаничка бања“жена63

13.Гимназија Рашкамушкарац45

14.Машинска школамушкарац81

Укупно10м/4ж4143129

У односу на прошлу годину (2014) повећан је број жена директора и то директорка Основне школе у Јошаничкој Бањи. 

Савети месних заједница:

 Месне заједнице Председник Савета Чланови савета

мжмж

Укупно 19 0 176 12

 

У односу на прошлу годину овај број је остао исти.

 

 

 

 

Статистички подаци о незапослености у општини Рашка

Доставила чланица Комисије Диана Јемуовић, испед Националне службе за запошљавање Рашка

 

Кретање незапослености 

 

На евиденцији НСЗ Служба Рашка налази се 3.082 лица која траже запослење, од чега су 1.646. жене. 

 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

годинаНовембар 2012.Новембар 2013.

Децембар 2015.

УкупноУкупно3.6433.6583.082

Жене1.9561.9671.646

IУкупно 714659546

Жене  380363280

IIУкупно 183175131

Жене  12211680

IIIУкупно 1.0891.067896

Жене  446422365

IVУкупно 1.2201.2631.007

Жене  760766659

VУкупно 282716

Жене  220

VIУкупно 196205105

Жене  12113360

VII-1Укупно 21126082

Жене  12416555

VII-2Укупно 220

Жене  100

VIIIУкупно 000

Жене  000

 

Из претходне табеле се види да је релативно веће учешће незапослених жена у укупном броју незапослених лица иако у просеку имају виши степен образовања. Разлози за овакав тренд су многобројни, али у сваком случају неоспорно је да послодавци у многим пословима дају предност мушкарцима у односу на жене, што жене доводи у неравноправан положај. Жене су највећа рањива група на тржишту рада и чине 53,77% укупног броја незапослених лица на евиденцији НСЗ у Рашки. Приметан је и пораст високообразованих незапослених лица (63,46% жене).

 

 

 

 

 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТАРОСТИ

година Новембар 2012. Новембар 2013. Децембар 2015.

УкупноУкупно3.6433.6583.082

Жене1.9561.9671646

15-19Укупно 766841

Жене  282310

20-24Укупно 311324236

Жене  147140111

25-29Укупно 457468323

Жене  265278193

30-34Укупно 490464397

Жене  281275229

35-39Укупно 505524419

Жене  309313251

40-44Укупно 419450418

Жене  245261244

45-49Укупно 381359307

Жене  230210174

50-54Укупно 492482391

Жене  277276211

55-59Укупно 403391415

Жене  160177194

60-65Укупно 109128135

Жене  141429

Старосна структура незапослених лица на евиденцији НСЗ показује високо учешће младих до 30 година и старијих од 50 година Посебан изазов представљају млади који рано напуштају школовање и чији је ниво квалификација низак (15-19 година). У оквиру најпродуктивније старосне групе ( 30-40 година) жене чине чак 59,51% укупног броја незапослених. 

 

 

 

 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА ТРАЈАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Година Новембар 2013. Новембар 

2014. Децембар

2015

 

Укупно Укупно 3.643 3.658 3.082

Жене  1.9561.9671.646

До 3 месеца Укупно 279 304 275

Жене  119143139

3-6 месеци Укупно 246 223 181

Жене  11410488

6-9 месеци Укупно 211 243 178

Жене  10512183

9-12 месеци Укупно 153 167 152

Жене  787071

1-2 године Укупно 599 524 387

Жене  301274175

2-5 године Укупно 969 991 319

Жене  505516176

5-10 година Укупно 670 640 450

Жене  375368236

Преко 10

 година Укупно 516 566 552

Жене  359371352

 

У претходној табели може се уочити смањење дугорочне незапослености која је нарочито присутна код жена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ 

преглед

 

 

Доставио члан Комисије Иван Ивановић, испред МУПа Рашка

АКТИВНОСТБРОЈЧАНИ ПОКАЗАТЕЉИ

20142015

1. Број пријављених догађаја 77 57

Без обзира на узраст ''детета''(битан је однос родитељ-дете) Насилник дете (жртва родитељ) 15 10

Насилник родитељ (жртва дете)4

5

Насилник мушки супружник4331

Насилник женски супружник43

Остало118

2. Заступљеност малолетника 2 4

Насилници00

Жртве24

3. Број интервенција припадника полиције 76 57

4. Број узетих пријава на записник 5 15

5. Поднето крив. пријава- чл. 194 КЗ РС (број пријава/бр.лица) 5 5 13 13

6. Достављено извештаја ЈТ 34 48

7.Стављено захтева за пок.прек.поступка (бр.захтева/бр.лица )00

- чл. 6. Закона о ЈРМ00

- чл. 12. Закона о ЈРМ00

- остало00

8.Извршено упозорења ( без предузимања других мета)26

17

9. Доведено лица 14 2

10. Задржано лица по ЗКП 1 1

11.Задржано лица пои прекршајима0

12. Достављено извештаја Центру за социјални рад 70 56

10. Последице – укупно  (број лица) 6 3

лака телесна повреда63

тешка телесна повреда0

смрт 0

 

Из наведеног извештаја у односу на прошлу 2014. годину,  евидентно је да је број пријављених насиља, смањен за 20 пријава, што не значи да је смањен број насилника. 

 

Извештај Центра за социјални рад Рашка, директорка центра, чланица Комисије

 

У току 2015.год. према евиденцији Центра за социјални рад у Рашки пријављена су 34 случаја насиља у породици. Од овог броја осамнаест пријављених случајева је поновљено насиље и то више пута.

Пријаве су најчешће достављене од стране полиције, један случај је пријављен од стране лекара из Дома здравља Рашка, а три су пријављена лично од стране оштећене  и то директно у Центру за социјални рад.

У току рада са стручним тимом Центра за социјални рад код 22 случаја је дошло до обустављања поступка а код 13 случајева је покренута нека од мера заштите од насиља у породици. 

У извештају Центра за социјални рад се напомиње да је у 2015. године пружана правна помоћ и психосоцијална подршка жртвама породичног насиља, као и стручно мишљење суду и тужилаштву. 

 

 

Извештај председнице Месне организације жена Рашка о спроведеним хуманитарним активностима

 

Месна организација жена Рашка већ дужи низ година спроводи хуманитарне акције, стављајући акценат на посету старих, самих и болесних жена које не обилази Центар за социјални рад. Те жене махом немају никога ко би се о њима бринуо или им је породица далеко, тако да се обиђу два пута годишње. Ове године обиђене су 22 старе и болесне жене од којих је и неколико чланица ове организације.

Посебну пажњу ова организација пружа у акцијама прикупљања помоћи око лечења, па је у овој години купљена веш машина и уплаћен скроман износ из фонда организације на име  помоћи за лечење  Љиљани Кузмановић. 

У оквиру обележавања ,,Дечје недеље“ обиђено је десеторо деце са посебним потребама, и уручени су им поклон пакетићи у вредности од по 400.00динара. Породицама које имају овакву децу одлази се у посете дуже од десет година и њима то веома значи.

Извештај о предвиђеним средствима за рад Комисије, као и Извештај о утрошеним средствима Комисије за 2015.год. доставила чланица Комисије Миладија Миливојевић, шеф  Одсека за буџет и финансије. 

За рад ове Комисије  Одлуком о буџету општине Рашка за 2016.годину опредељена су средства у износу од 233.200.00 дин и расподељена су на следећи начин:

-позиција 43, економска класификација 422-трошкови путовања.........50.000.00дин.

-позиција 44, економска класификација 423-услуге по уговору.......... 130.000.00дин.

-позиција 45, економска класификација 424-Специјализоване услуге..20.000.00дин.

-позиција 48, економска класификација 426 материјал.........................33.200.00дин.

 

Одлуком о буџету за 2016.год. у разделу 4-Општинска управа, позиција 65, економска класификација 512000-Машине и опрема, као вид родног буџетирања планиран је износ од 1.000.000,00 динара. Средства су намењена за економско оснаживање жена са територије општине Рашка и биће опредељена корисницима путем конкурса за набавку опреме.

 

Комисија је у 2015.год. утрошила предвиђена средства на следећи начин:

 

Планирана средства у буџету за 2015.г..................................233.200,00дин.

 

Укупно утрошена средства.......................................................135.764,35дин.

и то:

Накнаде члановима Комисије.....................................................60.061,82дин.

Остале стручне услуге(превентивни прегледи)..........................75.702,53дин.

 

 

Из приложеног се види да је Комисија веома рационално трошила намењени новчани износ и да је за целокупан годишњи  рад утрошила свега 135.764.35дин. Такође је евидентно да је за рад ове Комисије остао исти износ за рад у 2016.години.

 

 Неопходно је истаћи да је што се тиче економског оснаживања жена на нашем подручју створена боља предиспозиција оснивањем Удружења пословних жена југозападне Србије. Жене наше општине се могу учланити у наведено удружење и тиме створити себи боље услове за самозапошљавање или проширење већ постојећег малог предузетништва. Комисија ће и у наредној години наставити  на започетим едукацијама, обавештењима и упознавањем јавности о могућностима које ово удружење може пружити женама без посла.

У наредном периоду Комисија ће се највише бавити спровођењем Локалног акционог плана 2013-2016.године за општину Рашка, као и припремама за писање плана за наредни период. Највећи акценат ће бити на пољу економског оснаживања жена, организовању прегледа жена, прикупљању података заснованих на родној равноправности и праћењу статистике, сузбијању насиља у породици, посебно над женама.  Порадиће се  на евидентирању броја жена на сеоском подручју а све  у смислу поштовања обавеза општине у складу са Законом о равноправности полова.

 

Председницa Комисије

за равноправност полова

Добрила Филиповић

 

Прочитано 8143 пута

Најновије од Општинска управа Рашка