Одштампајте ову страницу
петак, 25 децембар 2015 12:33

ОДЛУКУ О ОДРЕЋИВАЊУ СПРАТИОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 61. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка" бр. 9/2008, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14,)а у складу са чланом 8. став 3. и 4. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС", бр. 96/2015), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 25. децембра 2015.године, доноси

 

ОДЛУКУ О ОДРЕЋИВАЊУ СПРАТИОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА

 

Члан 1.

Овом одлуком одређују се зоне на територији општине Рашка и дозвољена спратност објеката по зонама за објекте који се налазе у поступку озакоњења у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС". бр. 96/2015).

 

Члан 2.

На територији општине Рашка одређује се четири зоне.

 

Члан 3.

Зона 1. обухвата катастарске општине у обухвату:

1) Плана детаљне регулације, Суво Рудиште и Плана детаљне регулације Сунчана Долина-Бачиште.

2) Плана генералне регулације Рашка.

 

Члан 4.

Зона 2. обухвата катастарске општине у обухвату:

Плана генералне регулације Лисина Чајетина Треска.

 

Члан 5.

Зона 3. обухвата катастарске општине у обухвату:

- Плана генералне регулације Јошаничка Бања.

- Плана генералне регулације Шереметовица - Кути - Плешин са детаљном регулацијом зоне Честа врела и Шереметовица,

- Плана генералне регулације Врхови - Одвраћеница са детаљном регулацијом зоне испод врха Кула.

 

Члан 6.

Зона 4. Обухвата све остале делове територије општине Рашка које нису обухваћена зонама 1., 2 и 3.

 

Члан 7.

У зони 1. дозвољава се озакоњење објеката који има једну етажу више од планиране, уз услов да се за објекте у зони 1.1. прибави сагласност управљача јавног добра, односно сагласност организације надлежне за заштиту природних добара у складу са законом.

У зони 2. дозвољава се озакоњење за два етажа више од спратности дозвољене планским документом за подручје на коме се налази објекат који је предмет озакоњења.

У зони 3. дозвољено је одступање за једну етажу више од спратности дозвољене планским документом за подручје на коме се налази објекат који је предмет озакоњења. уз сагласност управљача јавног добра. односно сагласност организације надлежне за заштиту природних добара у складу са законом

Уколико у зони 4. простор није разрађен планским документом, односно уколико планским документом није дефинисана планирана спратност објекта, одређује се спратност објекта П+2+Пк.

 

Члан 8.

Спровођење ове одлуке врши Одсек за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине општинске управе општине Рашка.

 

Члан 9.

За сва непокретна културна добра од изузетног значаја на територији општине Рашка није дозвољено одступање од планске документације.

 

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-61/2015-1

Дана: 25. децембра 2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

Прочитано 7283 пута

Најновије од Општинска управа Рашка