Одштампајте ову страницу
среда, 23 децембар 2015 10:56

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС И ЕВИДЕНЦИЈУ НЕЗАКОНИТО И3ГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Ha основу члаиа 58. Статута општипе Рашка („Службени гласник општине Рашка". бр. 91/08), члапа 7. став 3. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник PC", бр. 96/2015) и Програма пописа и евиденције незаконито изграђених објската на територији општине Рашка. Председник општине Рашка, доноси

Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС И ЕВИДЕНЦИЈУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОНЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

1. Образују се Комисије за попис и евиденцију незаконито изграђених објеката na територији општине Рашка по зонама у следећем саставу:

I и II зона

1. Савић Миљан. председник

2. Станишић Владан

3. Керовец Душан

III зона

1. Радивојевић Љубиша, председник

2. Ћоровић Слободан

3. Пејић Милан

IV зона

1. Премовић Мирко, председник

2. Ћековић Драгиша

3. Јанковић Еоран

V зона

1. Петровип Јела. председник

2. Матовић Зоран

3. Жарковић Миланче VIзона

1. Мојовић Иван. председник

2. Вујовић Миланка

3. Топаловић Дарко

VII зона

1. Радивојевић Љубиша, председник

2. Ћоровић Слободан

3. Пејић Милан

VIII зона

1. Радивојевић Љубиша, председник

2. Ђоровић Слободан

3. Пејић Милан

IX зона

1. Матовић Никола, председник

2. Чорбић Миодраг

3. Миладиновић Драган

X зона

1. Пашајлић Драган, председник

2. Станишић Миленко

3. Стојановић Зоран XIзона

1. Мојовић Иван, нредседник 3. Жарковић Миланче

2. Попис  незаконито изграђених објеката врши сс на обрасцу -

појединачном пописном листу чија je садржина прописана Правилником о садржини обрасца - појединачног пописног листа за евидентиран.е незаконито изграђеног објекта („Сл. гласник PC", бр. 102/2015).

3. Појединачни пописни лист се сачињава за сваки објекат посебно и уводи у евиденциони лист.

4. По завршетку пописа једне зоне. односно целине пописна комисија предаје пописну листу грађевинском инспектору, који ће донсти појединачна решења о рушењу објекта. за све изграђене објекте који су на пописној листи.

 

Прочитано 8091 пута Последњи пут измењено четвртак, 24 децембар 2015 10:08

Најновије од Општинска управа Рашка