Одштампајте ову страницу
четвртак, 10 децембар 2015 09:00

Суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Ha основу члана 25. став 1,2,3 и 4. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл.гласник PC бр. 83/2014), члана 24 став 1. и члана 25.став 1. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Сл. гласнк PC бр. 126/2014) и оцене и образложеног предлога стручне комисије која je донета у складу са чланом 24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члановима 19. став 1. и 24. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, a после поступка спроведеног у складу са чланом 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима и члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2015.годину доносим следеће:

РЕШЕЊЕ

1. Средства за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања

јавног интереса у области јавног информисања за 2015.годину додељују се:

-„Коперникус Радио Теливизији Рашка" доо Рашка у износу од 2.464.000,00 РСД

-„Бета Прес" доо, пословна јединица радио „Сто Плус" у износу од 70.000,00 РСД

2. Саставни део овог решења су: записник стручне службе општинске управе, записници са прве и друге седнице стручне комисије и оцена поднетих пројеката и предлог стручне комисије за доделу средстава

3. Скенирано решење доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми и објавити га на веб сајту општинске управе.

3. Решење ступа на снагу даном доношења.

4. Решење je коначно и против њега се може покренути управни спор.


Образложење

Начелник општинске управе Рашка je дана ЗО.октобра 2015.године расписао конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015.годину.

У остављеном року на конкурс су достављена четири пројекта, које je после прегледа од стране стручне службе општинске управе разматрала и оцењивала стручна комисија.

Прихватајући у потпуности оцену поднетих пројеката и предлог стручне комисије донео сам решење као у диспозитиву.

Начелник,

Спасоје Андрић

Прочитано 6516 пута

Најновије од Општинска управа Рашка