четвртак, 15 октобар 2015 10:22

Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене националног парка Копаоник

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

ОПШТИНА РАШКА

Излаже на

Р А Н И   Ј А В Н И    У В И Д

Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене националног парка Копаоник

Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Рани јавни увид ће бити спроведен у периоду од 15. 10. 2015. до 29. 10. 2015.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка. 

 

Документацију можете преузети О В Д Е!

Прочитано 6482 пута