Одштампајте ову страницу
среда, 23 септембар 2015 08:59

Пружање подршке за увођење међународно признатог стандарда квалитета и безбедности прехрамбених производа

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

1. Историјат

Европски ПРОГРЕС је мулти-донаторски програм који финансирају Европска унија (ЕУ), Влада Швајцарске и Влада Републике Србије, а који је замишљен као подршка одрживом развоју на југоистоку и југозападу Србије. Програм је концептуализован у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије (СЕИО), која је одговорна за праћење имплементације, као и пружање помоћи и олакшавање рада. Канцеларији Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) одобрен је почетни буџет од 17,46 милиона Евра и она сноси одговорност за укупно спровођење Програма. 

 

Својим мулти-секторским приступом, овај Програм допринеће одрживом развоју недовољно развијених области и стварању повољнијег окружења за раст инфраструктуре и услова за пословање путем јачање локалне управе, побољшања вертикалне координације, планирања и управљачких способности, побољшања пословног окружења и развоја, као и унапређења имплементације политика инклузије у друштво и запошљавања. 

 

Програм своје активности спроводи ради постизања четири главна резултата, а начела доброг управљања су уткана као трансверзални аспект целокупне интервенције: 

 

1. Јачање локалне управе, капацитета за планирање и управљање кроз увођење нових, односно побољшање/укидање постојећих процедура и процеса у складу са начелима доброг управљања 

2. Увећање конкурентности локалне привреде кроз побољшање пословног окружења и управљачких, односно организационих капацитета малих и средњих предузећа, као и пољопривредних задруга. 

3. Бољи приступ запослењу којим се нуде једнаке могућности како мушкарцима тако и женама, као и социјална инклузија најугроженијих и маргинализованих група кроз развој и имплементацију локалних политика, а све са резултатом смањења имиграције ван југоистока и југозапада Србије. 

4. Предочавање широј јавности ефеката приступања Србије Европској унији.  

 

Коначни корисници – али и кључни актери са израженим финансијским доприносом овом Програму – су 34 локалне самоуправе треће и четврте групе нивоа развијености општина, које имају одговорност да преузму власништво над активностима имплементираним на својој територији: 

 Нови Пазар, Рашка и Тутин у Рашком округу 

 Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница у Златиборском округу  

 Ивањица у Моравичком округу 

 Прокупље, Блаце, Житорађа, Куршумлија у Топличком округу 

 Лесковац, Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа и Црна Трава у Јабланичком округу 

 Врање, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица и Трговиште у Пчињском округу 

 Брус у Расинском округу 

 Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина и Сврљиг у Нишавском округу 

 Бабушница, Бела Паланка у Пиротском округу 

 Књажевац у Зајечарском округу. 

 

У остале кориснике спадају установе чији су оснивачи ЛСУ и јавно-комунална предузећа, организације цивилног друштва (ОЦД) и медији у ЛСУ које учествују, док су управо грађани југоисточне и југозападне Србије ти који осећају највећу корист од Програма. 

 

2. Оправдање интервенције

 

Стандарди доприносе укупном квалитету и безбедности производа или услуге. Њима се обезбеђује компатибилност, смањује сувишна разноврсност, увећава исплативост процеса и процедура и уклањају препреке трговини.  Стандарди такође доприносе заштити здравља људи, унапређењу шире животне средине, а и стварају могућност транспарентности у техничко-технолошкима питањима представљањем заједничке терминологије. 

 

Важност стандардизације потврђују скорашње студије којима се повезује раст броја стандарда са порастом продуктивности у ЕУ  и на националном нивоу, што је потврђено и Стратегијом подршке развоју МСП, предузетништва и конкурентности . У Стратегији се подцртава важност подстицаја улагањима у нове технологије, процесе и услуге, као и улагањима у развој производа са већом додатом вредношћу који испуњавају европске и међународне стандарде, а са циљем да се ојачава позиција конкуретности. 

 

Према подацима Републичког статистичког завода Владе Републике Србије, учешће МСП из подручја деловања Програма у укупном годишњем приходу МСП у Србији је на веома ниском нивоу, МСП су превасходно микро предузећа и удео у извозу пореклом из подручја деловања Програма је у просеку 2,5%.  Просек од три до 18 МСП на 1000 становника назнака је да су ЛСУ Програма далеко од стандарда ЕУ од 40 МСП на 1000 становника. 

 

Непостојање производних стандарда је препрека утвђивању вредносног ланца и увећању увоза. Свеобухватна студија конкурентности, израђена под окриљем програма ЕУ ПРОГРЕС, примећује мали број МСП која су у   

 

Сва МСП и пољопривредне задруге регистроване у 34 локалне самоуправе у делокругу Програма могу да се пријаве и затраже помоћ. Подршка како за сертификацију, тако и за имплементацију стандарда доделиће се за најмање 30 МСП и пољопривредних задруга. Кандидати ће бити бирани у складу са утицајем на пораст обима пословања, већу исплативост пословања, као и на основу продуктивности и радне снаге, а у складу са критеријумима назначеним у делу 6 овог документа. Сваки кандидат који изрази жељу да учествује у овој активности мораће да докаже у пријави да ће планиране активности створити позитивне и мерљиве ефекте за МСП у вези са повећаним прометом и/или извозом, обезбедити смањење трошкова и отворити нова радна места. 

 

3. Циљеви интервенције 

 

Општи циљ: већа конкурентност локалне привреде кроз унапређене управљачке/организационе капацитете МСП. 

 

Специфични циљ: најмање 30 МСП и/или пољопривредних задруга из југоисточне и југозападне Србије стварају потенцијале за раст пословања и унпређен квалитет производа и услуга, кроз увођење међународних стандарда квалитета, односно безбедности хране. 

 

4. Обим интервенције

 

Интервенција има за циљ пружање подршке МСП, односно пољопривредним задругама, како би могле да имплементирају и добију сертификате за међународне стандарде управљања квалитетом, односно да исте сертификате обнове. Интервенција упућује на: 

 

i. Имплементацију разних стандарда на пољу квалитета и безбедности прехрамбених производа, укључујући (али без ограничавања на исте): системе управљања квалитетом (ИСО 9001), систем управљања животном средином (ИСО 14001), систем управљања безбедношћу прехрамбених производа (ИСО 22000), међународне стандарде за прехрамбене производе (ИФС), сертификација ланца одговорности – ЦоЦ (Цхаин оф Цустодy), ГЛОБАЛ ГАП, сертификат о органској производњи, Британски малопродајни конзорцијум (БРЦ), ХАЛАЛ стандард, анализу ризика и критичне контролне тачке (ХААЦП), ознаку квалитета Европског центра за еколошки и агритуризам (ЕЦЕАТ) и други, 

ii. Добијање или обнову сертификата код тела акредитованих за сертификацију. 

 

 

 

5. Општи критеријуми за квалификацију

 

Могући кандидати 

Да би се квалификовао за ову врсту подршке, подносилац пријаве мора бити: 

i. Предузетник 

ii. Микро, мало или средње предузеће (ММСП) у складу са чланом 7 Закона о књиговодству и ревизији Републике Србије  

iii. Пољопривредна задруга са најмање десет активних регистрованих газдинстава 

iv. Остала правна лица. 

 

Тхе Программе енцоурагес маргиналисед гроупс, инцлудинг рома анд wомен ентрепренеурс, аццоциатионс ор цооперативес то партиципате, ин лине wитх тхе принципле оф ецономиц емпоwермент анд социал инцлусион. 

Обавезни услови  

Квалификовани кандидати морају испунити наредне обавезне услове: 

i. Регистровани од септембра 2012.г. на територији 34 ЛСУ у делокругу Програма  

ii. Већински у домаћем приватном власништву  

iii. Успешно ради у протекле три године; кандидат мора имати нето добит на крају године  

iv. Регистрован за производњу, односно пружање услуга 

v. Не користи подстицаје које додељују државне институције или други донатори (домаћи или страни) по истом основу у истом периоду. 

 

Предузећа која раде у грани привреде производње и прераде дувана, лутрији или кладионичарству, производњи војне опреме, као и произвођачи/трговци супстанцама/материјалима/производа под контролом Закона – не могу добити подршку. 

 

Број пријава и грантова по кандидату 

Један кандидат може поднети само једну пријаву по овом јавном позиву. 

 

Трајање интервенције 

Планирано трајање интервенције не може прећи 15 месеци. 

 

Финансијска средства која обезбеђује Европски ПРОГРЕС

i. Укупни индикативни износ расположив за овај позивза подношење предлога пројеката је 135.000€ 

ii. Бесповратна средства додељена по овом позиву за подношење предлога не могу бити виша од 4.500€ 

iii. Европски ПРОГРЕС неће извршити пренос средстава изабраним подносиоцима пријава, већ ће 1) уговорити сарадњу са консултантском фирмом за имплементацију стандарда; 2) контактирати тела акредитована за сертификацију и обнову сертификата 

iv. Европски ПРОГРЕС задржава право да не изврши доделу свих средстава на располагању. 

 

Суфинансирање подносиоца пријава  

Подносилац пријаве обавезан је да суфинансира пројекат. Трошкови суфинансирања односе се на обавезну контролну посету сертификационог тела у временском року од две године након добијања сертификата. 

 

6. Процес подношења пријаве

 

Процес подношења пријаве 

i. Кандидат подноси пријаву (Анекс А) и буџет (Анекс Б), са свим пратећих докумената (Анекс 1) 

ii. Евалуациона комисија Програма вреднује предлоге и обавештава кандидате о донетим одлукама 

iii. Локацијске посете кандидатима који су поднели пријаву за сертификате за прехрамбене производе 

iv. Кандидат потписује уговор о донацији са УНОПС/Европским ПРОГРЕСом

v. Европски ПРОГРЕС набавља консултантске услуге за имплементацију стандарда и налази сертификационо тело за сертификацију, у складу са спецификацијом коју обезбеђује кандидат, која је наведена у Анексу А  

vi. Кандидат коме се доделе средства подноси финални извештај о стању уведеног стандарда најкасније до 1. фебруара 2017. 

 

Обрасци за пријаву и пратећа документација 

Кандидат подноси следећи образац пријаве на енглеском језику: 

• Образац пријаве (Анекс А)

• Буџет (Анекс Б)

• Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова позива (Анекс 1 – образац за подношење предлога пројекта) 

• Радну биографију (ЦВ) кључне особе која ће предводити увођење стандарда. 

Пријаве написане руком се не прихватају. 

Кандидат мора да попуни све обрасце на одговарајући начин. Премало информација, односно одсуство инпута у обавезним пољима на формулару пријаву дисквалификују за даљу обраду и иста ће бити одбијена. 

 

Кандидат подноси следеће пратеће документе на српском језику као што је наведено у Анексу 2: 

• Оверену фотокопију регистрационе документације у Агенцији за пословне регистре (АПР) 

• Оверену фотокопију додељеног ПИБ-а 

• Оверену фотокопију биланса стања , биланса успеха и статистичког анекса за 2015, 2014 и 2013 

• Профактуре за 1) консултантску фирму за имплементацију стандарда (није неопходно уколико се пријава подноси због обнове сертификата); 2) сертификациона тела за сетификацију 

• Копију идентификационог документа (личне карте) власника 

• Изјава о суфинансирању у којој се наводи да ће обавезна контролна посета сертификационог тела у року од две године након добијања сертификата биити у потпуности финансирана из средстава подносиоца пријаве (Анекс 3) 

• Изјава да пољопривредна задруга има најмање 10 активних регистрованих газдинстава. Изјава треба да укључује и списак активних газдинстава. Овај документ се односи само на задруге (Анекс 4). 

Поред горе наведеног, пдносиоци пријава који се пријављују за сертификат за прехрамбене производе треба да поднесу наредне документе на српском језику: 

Изјаве да ће евентуалне трошкове инфраструктуре неопходне за испуњавање техничких обавеза за стандард прехрамбених производа за који су се пријавили у потпуности сносити властитим средствима (Анекс 5). Подносилац пријаве може да поднесе било које релевантне документе у циљу поткрепљења података наведених у обрасцу пријаве. Европски ПРОГРЕС задржава право да затражи додатне документе уколико буде потребе. 

 

Изборни критеријуми 

Вредновање пријава које прођу административну проверу обухвата процену на основу наредних критеријума: 

• Релевантност 

• Продуктивност 

• Исплативост 

• Радна снага.  

 

Евалуациона табела пружа увиде у кључна питања која ће се разматрати током процене пријава, као и податке о оцењивању. 

 

Комплетни Изборни критеријуми за пријаве

Максималан резултат

1. Релевантност

45

Релевантност предлога мери се у односу на његов утицај на конкуретност пријављеног, тј. на раст извоза и промета, допринос иновацијама, отварању радних места итд. Највише девет поена додељује се за сваку од следећих категорија: (1) извоз увећан за најмање 3%, односно покренут извоз тамо где раније није постојао; (2) предложена интервенција је заснована на спроведеној анализи тржишта; (3) промет увећан за најмање 5%; (4) најмање једно отворено радно место и (5) више од пет нових радних места отворено

45

2. Продуктивност

10

Продуктивност се мери у односу на годишњи приход кандидата по запосленом за период од претходних годину дана.

Пет поена додељује се кандидатима са годишњим приходом изнад 750.000 РСД по запосленом, а десет кандидатима са годишњим приходом изнад 1,5 милиона РСД по запосленом

10


3. Исплативост

15

Исплативост се мери као однос прихода и расхода на годишњем нивоу, и то у току претходне године.

Кандидатима са односом између прихода и расхода једнаком или већем од један додељује се пет поена; кандидатима са овим односом већим од два додељује се десет поена, а кандидатима са односом три или изнад додељује се 15 поена

15


4. Радна снага

30

4.1 Тренутни рој запослених

Кандидатима са мање од десет запослених додељује се пет поена, компанијама са више од 50 запослених додељује се 15 поена а десет поена се додељује свима између

 

15

4.2 Однос укупног броја запослених у току последње три године

Кандидатима са односом једнаким броју један додељује се пет поена; десет поена додељује се кандидатима са односом изнад један, а 15 поена додељује се кандидатима са односом изнад 1,5

15

УКУПНИ РЕЗУЛТ
АТ

100

Разматраће се само пријаве којима се додели резултат од најмање 20 поена у категорији „Релевантност“, као и најмањи укупни резултат од 60 поена. 

 

Европски ПРОГРЕС задржава право да прилагоди висину прага доделе поена на основу инпута добијених из свих поднесених пријава. 

 

Након вредновања ће се утврдити табела са списком пријава поређаних по висини резултата, као и резервни списак у складу са истим критеријумима. 

 

Где и како поднети пријаву 

Обрасци пријаве са траженим пратећим документима морају се поднети у једном оригиналном примерку и једној копији у величине А4. Комплетан пакет пријаве такође се мора доставити у електронском формату (на ЦД-РОМ-у). Електронски формат мора бити у потпуности идентичан папирној верзији. 

На коверти морају стајати исписане следеће информације: 

 

• Референтни бројеви позива за подношење предлога 

• Назив позива за подношење предлога 

• Пуно име и адреса подносиоца пријаве и 

• Реченица „Нот то бе опенед бефоре тхе опенинг сессион“ и „НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА ПРИЈАВА“.

 

Пријаву треба послати у запечаћеној коверти препорученом поштом, приватном курирском службом или доставити лично (испоручиоцу се даје потврда о пријему са потписом и печатом) на једну од доле наведених адреса, и то пре наведеног рока: 

 

Еуропеан ПРОГРЕС 

Ћирила и Методија 23, 

18000 Ниш, Република Србија  

или

Крагујевачка 1,

36300 Нови Пазар, Република Србија

или 

Кнеза Милоша 52,

17 500 Врање, Република Србија.

 

Пријаве послате на било који други начин (нпр факсом или емаилом) или испоручене на неку другу адресу биће одбијене. 

 

Рок за подношење пријава 

Крајњи рок за подношење пријава је 23. октобар 2015.г у 15:00х, што треба да буде евидентно на потписаној и датираној потврди. Сва концептна писма и комплетиране пријаве достављени након истека крајњег рока ће аутоматски бити одбијени. 

 

АКТИВНОСТ

ДАТУМ (потврдиће се)

ВРЕМЕ*

Објављивање позива

10. септембар 2015.

-

Регионалне инфо сесије

15-25. септембар 2015.

-

Крајњи рок за подношење пријава

23. октобар 2015.

15:00

Обавештење кандидатима у вези са вредновањем пријава

20. новембар 2015.

-

Потписивање уговора о донацији

децембар 2015

-

* Сатница је изражена у временској зони државе Уговарача. 

 

Додатне информације за пријаве 

Питања се могу послати емаилом најкасније десет дана пре истека рока за подношење концепта и комплетних пријава на прогрес.процуремент@унопс.орг, уз јасно навођење референце позива за подношење предлога пројеката. Уговарач нема обавезу да пружа икаква појашњења након истека овог рока. 

 

Одговори се морају послати најкасније седам дана пре истека крајњег рока за достављање пријава. У интересу једнаког третмана свих подносиоца пријава Уговарач не може дати претходно мишљење о квалификованости неког кандидата, партнера или акције. 

 

Питања која могу бити од важности за остале кандидате ће заједно са одговорима бити објављена на Интернету: http://www.euprogres.org/konkursi.php?oblast=pozivi.

Према томе, изразито се препоручује редовно посећивање горе наведене интернет странице у циљу информисања о објављеним питањима и одговорима. 

 

7. Обавезе у погледу брендирања и видљивости 

 

Од примаоца бесповратних средстава очекује се да се придржавају обавеза у погледу комуникација и видљивости које одреди Европски ПРОГРЕС. Програм ће примаоцима средстава обезбедити одговарајуће смернице и остале информације пре почетка имплементације пројекта. 

 

Овим обавезама обухваћени су писани и визуелни идентитет Европског ПРОГРЕСа, донатора и агенције за имплементацију и односе се на штампане, електронске и све друге материјале, презентације, банер, позивнице, знакове, плакете односно робу купљену средствима које су обезбедили донатори и којима управља Европски ПРОГРЕС. 

 

8. Праћење, извештавање и евалуација

 

Примаоци средстава морају сами да надзиру сопствене пројекте и да праве одговарајуће белешке, укључујући и документацију, процедуре и фотографије, према потреби. 

Од прималаца средстава очекује се да на крају пројекта поднесу финални извештај о свим изведеним активностима. 

ОПШИРНИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ЛИНКУ http://www.europeanprogres.org/konten/sr/305/Pruzanje-podrske-za-uvodenje-medunarodnih-standarda-kvaliteta/

Прочитано 6263 пута Последњи пут измењено среда, 23 септембар 2015 12:52