email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
четвртак, 18 јун 2015 14:33

Kритеријуми за избор кандидата/киња за обуку за завариваче почетнике на територији Општине Рашка

Написао
Оцените овај чланак
(1 Глас)

На основу члана 44, Став 1, Тачка 6., Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) члана 58 Статута Општине Рашка (“Службени гласник Општине Рашка”), а у вези са реализацијом пројекта “Научи занат и запосли се!” и уговором о реализацији пројекта закљученим с Министарством омладине и спорта Републике Србије, број 83, од 17. априла 2015. године, председник Општине Рашка, доноси: 

ОДЛУКУ

О критеријумима за избор кандидата/киња за обуку за завариваче почетнике на територији Општине Рашка:

Кандидати/киње за обуку за завариваче почетнике на територији Општине Рашка би требало да испуњавају следеће критеријуме:

1. Општи услови за пријем:

• Да су узрасне доби од 18 до 30 година

• Да имају држављанство Републике Србије

Посебни услови за пријем:

• Минимум основно образовање

• Да је кандидат/киња незапослено лице према евиденцији Националне службе за запошљавање Републике Србије 

• Успешно обављен усмени интервју с представницима/ама Комисије за избор кандидата/киња коју ће чинити 3 члана/ице пројектног тима

• Успешно положени психолошки тест и интервју 

• Успешно положена практична провера вештине заваривања

• Искуство у обављању послова заваривања ће бити додатно вредновано

2. Потребна документација: 

• Извод из матичне књиге рођених

• Доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе/сведочанства)

• Потврда о незапослености с евиденције Националне службе за запошљавање Републике Србије – испостава Рашка

• Радна биографија/CV (бланко форма је доступна у Националној служби за запошљавање – испостава Рашка)

3. Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања критеријума на огласној табли општинске управе Општине Рашка/Националне службе за запошљавање - испостава Рашка и званичној web презентацији Општине Рашка - http://raska.gov.rs/. Пријаве се подносе координатору пројекта “Научи занат и запосли се!”, а преко писарнице општинске управе Општине Рашка, улица Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, с назнаком “Пријава за обуку за завариваче почетнике”. 

4. Приликом накнадног одабира кандидата/киња поштоваће се принцип родне равноправности. Процесом избора кандидата/киња руководиће Комисија за избор кандидата/киња.

5. Коначна одлука о избору 29 кандидата/киња који ће похађати обуку, биће донета у року од 21 (двадесетједан) дан од дана завршетка конкурса.

 

Председник Општине Рашка
Игњат Ракитић

 

Прочитано 8011 пута