email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
четвртак, 14 мај 2015 13:22

О Д Л У К A о одабиру пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање удружења на територији општине Рашка

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 3., став 1. и члана 5., став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/2008, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14)и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интересаа на предлогконкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 08.маја 2015.године, донело је

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање удружења на територији општине Рашка

 

 

Члан 1.

Овим Одлукомближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирањепо спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписалаконкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењимаиз буџета општине Рашка.

 

 

Члан 2.

Средства буџета општине Рашка за 2015. годину, намењена дотацијама удружењима,додељују се, следећим удружењима, за спровођење следећих пројеката, у износу од 1.570.000 динара према следећим критеријумима:

 

Ред.бр.

НАЗИВ  УДРУЖЕЊА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

бр. бод.

Износ удин.

1

МОЖ  БАЉЕВАЦ

„ЗЛАТНЕ РУКЕ БАЉЕВЦА“

51

30.000

2

МОЖ  РАШКА

„ОБИЛАЗАК И ПОМОЋ БОЛЕСНИМ КАТЕГОРИЈАМА ГРАЂАНА У РАШКИ“

55

30.000

3

АКТИВ ЖЕНА ЈОШ. БАЊА

„УНАПРЕЖЕЊЕ ПОЛОЖАЈА УСЛОВА ЖИВОТА ЖЕНА, ДЕЦЕ И ПОРОДИЦЕ“

51

30.000

4

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА КРАЉЕВО

„ЈА МИСЛИМ НА ВАС А ВИ О МЕНИ“

55

34.000

5

АСОЦ. ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ „АРДА „ АРИЉЕ

„АРДА ИНФО“

31

0

6

ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ БАЉЕВАЦ

„ЕТНО У СРЦУ“

63

30.000

7

МОО САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ Н.ПАЗАР

„СВЕТ  ТИШИНЕ“

65

51.000

8

МОО ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА Н.ПАЗАР

„ПСИХОСОЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА ЧЛАНОВА ЦИР-а“

32

0

9

ДРУШТВО  ЗА  ЦЕРБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ Н.ПАЗАР

„СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ОСОБА СА ЦЕРЕБРАЛНОМ И ДЕЧЈОМ ПАРАЛИЗОМ“

24

0

10

МОО САВЕЗ СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ Н.ПАЗАР

„СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА СЛЕПИХ ЛИЦА“

51

35.000

11

ДРУШTВО  ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕР.  БОЛЕСТИ  РАШКА

„ДАН ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ РАШКА“

72

100.800

12

Удр. особа са инв. „СРНА“

„НАША МАШТА МОЖЕ СВАШТА“

71

91.500

 

13

ПУ ЈАЗАВАЦ

„ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНОГ ПАНОА СА МАПОМ И ЗНАМЕНИТОСТИ ОПШТИНЕ РАШКА У ЦЕНТРУ ГРАДА“

73

110.000

 

14

ЦАК РАШКА

„МАНИФЕСТ  2015.“

67

80.000

15

УГ „СРЦ КОПАОНИК“

„РАЗВОЈ ЛЕТЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КОПАОНИК 2015.“

80

111.500

16

КЛУ РАШКА

„ШКОЛА ЦРТАЊА“

64

51.520

17

КЛУ РАШКА

„ШКОЛА СТРИПА“

66

69.100

18

УГ „СПУСТ БЕЗ ГРАНИЦА“

„ТРИ ЛЕТЊА ДОГАЂАЈА“

90

136.070

19

УГСПУСТ БЕЗ ГРАНИЦА“

„РАШКА МЕСТО ЗА ОДМОР“

92

66.000

20

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА РАШКА

„ПОДРШКА СТАРИМ ЛИЦИМА У СТАЊУ ПОТРЕБЕ“

79

50.600

21

УГСРЕЋНА ДЕЦА“

„ЗНАЊЕ НА ДАР“

57

30.000

22

УСР „ХРАБРО СРЦЕ“

„КОЛИКО СМО ВИДЉИВИ“

67

40.000

23

УСР „ХРАБРО СРЦЕ“

„ПОДРШКА САМОХРАНИМ РОДИТЕЉИМА ОПШТИНЕ РАШКА КРОЗ ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ И ПСИХОСОЦ. ПОМОЋИ“

38

0

24

ЦРКВЕНА ОПШТИНА БАЉЕВАЦ

„АРХЕОЛОШКО ИСТРАЖИВАЊЕ НЕВИДЉИВА ЦРКВА“

81

84.000

25

ЗЕЛЕНИ  ПУТОКАЗИ

„СВЕТ У ДОЛИНИ ВЕКОВА“

91

177.910

26

ВИСОКОЛЕТАЧИ  БАЉЕВАЦ

„ПРОМОЦИЈА ГОЛУБАРСКОГ СПОРТА“

28

0

27

УДРУЖЕЊЕ РАКИЈАША  БАЉЕВАЦ

„РАКИЈАДА“

52

30.000

28

УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА  РАШКА

„АКТИВНОСТ ЗА БУДУЋНОСТ“

66

51.000

29

ГСС 236 „БАНЕ“РАШКА

„ГОЛУБАРСТВО У РАШКИ“

63

50.000

 

УКУПНО

 

 

1.570.000

 

Члан 3.

Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и удружења.

Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

Удружење– корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.

Удружење је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.

Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекта не траје дуже од шест месеци и након реализације пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

 

Члан 4.

За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и именоване невладине организације.

 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Члан 6.

Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-III-47/2015-2

Дана: 08. маја2015. године.

  

ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА

ОПШТИНЕ РАШКА

Иван Вуковић

 

            

Прочитано 7183 пута Последњи пут измењено петак, 15 мај 2015 11:20