email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 03 април 2015 11:45

О Г Л А С за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп пословног простора

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуке Надзорног одбора о условима и начину издавања у закуп непокретности у јавној својини број 243 од 30.03.2015. године, Јавно Предузеће за стамбене услуге„СТАН“ Рашка расписује 

О Г Л А С за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп пословног простора

У закуп се издаје следећи пословни простор:

1. Магацински простор који се налази у приземљу Нове техничке базе на Копаонику. Простор је подељен на 8 засебних целина, појединачних површина 60 m2,  укупна површина 480 m2. Почетна цена закупа 2 евра, односно (242 дин/ m2 ) месечно. 

2. Магацински простор који се налази на првом спрату Нове техничке базе на Копаонику. Простор је подељен на 13 засебних целина, појединачних површина 60 m2, укупне површине 780 m2. Почетна цена закупа 2 евра, односно (242,00 дин/ m2 ) месечно. Магацински простор се може издавати и појединачно.

3. Пословни простор који се налази у улици Ратка Луковића 27Ц у Рашки, укупне површине 32 m2 . Почетна цена закупа 4 евра, односно (484,00 дин/ m2 ) месечно.

4. Пословни простор у улици Душановој бб у Рашки, укупне површине 47 m2 . Почетна цена закупа 2 евра, односно (242 дин/ m2 ) месечно.

5. Пословни простор на првом спрату зграде у улици Ратка Луковића бр.8 ( изнад бивше ''Агроопреме'') у Рашки, укупне површине 60 m2 . Почетна цена закупа 3 евра, односно (363 дин/ m2 ) месечно.

Све почетне цене су без ПДВ-а.

            Пословни простори издају се у закуп јавним оглашавањем у поступку  прикупљања понуда у писаној форми на период  од 1 до 5 година.

      Право подношења понуде имају физичка лица, правна лица и предузетници.

- Понуде се достављају на адресу: Јавно Предузеће за стамбене услуге „СТАН“ Рашка, 

Немањина 1, 36350 Рашка, у затвореним ковертама са видљивом назнаком „за јавни оглас“.

- Уз понуду доставити: 

    а) физичка лица – име и презиме, ЈМБГ, адресу, фотокопију личне карте и контакт телефон.

    б) предузетници – име и презиме предузетника,  ЈМБГ и адресу, као и извод из регистра АПР-а, 

    в) правна лица - пословно име и седиште, извод из регистра АПР-а , податке о лицу овлашћеном за заступање.

Понуда за пословни простор  мора да садржи:

-  назнаку пословног простора  за који се понуда подноси, 

-  делатност која ће се обављати ,

-  износ понуђене месечне закупнине по m2  и време трајања закупа,

-  изјаву да ће се просторије  прихватити у виђеном стању.

Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања јавног огласа.

     Прикупљене понуде ће прегледати комисија формирана од стране Надзорног одбора Предузећа,  првог радног дана након истека рока за достављање понуда, односно дана 20.04.2014.године, са почетком у 10 часова, када ће се одабрати најповољније, након чега ће сви понуђачи бити обавештени писаним путем. 

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена месечна цена закупа по m2.

Уколико на оглас пристигне једна понуда , иста ће се узети у разматрање.

Некомплетне и неблаговремене понуде, као и понуде оних понуђача који дугују ЈП „СТАН“ по основу закупнине, или су по другом основу прекршили одредбе уговора о закупу се неће разматрати.

За све информације јавити се лично у просторије ЈП''Стан'', или на телефоне: 036/736-100, 036/736-229.

У Рашки, 03.04.2015. год. Измењено 09.04.2015.

 

Прочитано 8030 пута Последњи пут измењено четвртак, 09 април 2015 14:25