email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
понедељак, 30 март 2015 11:57

О Д Л У К А о одабиру програма/пројеката, односно КУД-ова, којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 3., став 1. и члана 5., став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14) и члана 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка а на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 27. марта 2015. године, донело је 

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру програма/пројеката, односно КУД-ова, којима се из буџета општине 

Рашка додељују средства за финансирање 

                                                    

Члан 1.

Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката и КУД-ова којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање по спроведеном Јавном конкурсу за доделу дотација KУД-овима за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2015. годину који је за потребе општине Рашка дана 20. фебруара 2015. године расписао председник општине Рашка.

 

Члан 2.

Средства буџета општине Рашка за 2015. годину, намењена дотацијама удружењима, додељују се, следећим КУДовима, за спровођење следећих пројеката, у следећим износима: 

Ред.бр.

НАЗИВ  УДРУЖЕЊА                   

НАЗИВ ПРОЈЕКТА               

бр. бодова

Износ у дин.

  1.

 КУД “БРВЕНИЦА из Брвенице

„Саборовање у општини Рашка“

51

 

75.000

2.

ЕТНО УМЕТНИЧКИ КЛУБ

„ЧЕРЕЊСКИ“ из Баљевца

„Рашка у срцу“ (делимично бодован)

52

   84.000

3.

КУД „ЈОШАНИЧКА БАЊА“ из Још. Бање

„Промоција и очување културног наслеђа у општини Рашка“

56

 

104.000

4.

КУД „РУДАР“ из Баљевца

„Фестивал дечјег фолклора  Видован  2015.“

65

 

114.000

5.

АНСАМБАЛ  ФРУЛА из Рашке

„У сусрет јубилеју“

85

 

306.000

6.

 

КУД „РАШКА“  из Рашке 

„Стручно усавршавање умет. руковод. Ансамбла и одржавање  општинске смотре аматера“

92

 

317.000

 

УКУПНО

 

 

1.000.000

 
Члан 3.

Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и КУД-а.

Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

Удружење/КУД – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење/КУД је дужно да средства врати са законском каматом. 

Удружење/КУД је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.

Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекта не траје дуже од шест месеци и након реализације пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

 

Члан 4.

За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и именоване невладине организације.

 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6.

Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-45/2015-11

Дана: 27. марта 2015. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

                                                                                               

 

Прочитано 7700 пута