email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • slider6.jpg
 • slider7.jpg
 • slider8.jpg
среда, 25 фебруар 2015 10:23

Награде и стипендије ученицима и студентима на терет средстава Буџета општине Рашка за школску 2014/2015 годину

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 61. Статута општине Рашка и члана 4., 5., 6., 7. и 8. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка III број: 06-III-21/13-16 од 31. октобра 2013. године, Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије за стипендије, на седници одржаној 23. фебруара 2015. године, донело је следећу

 

 

 

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

I

 

По конкурсу расписаном за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава Буџета општине Рашка, за школску 2014/2015 годину, додељује се:

 

 

 

А. НАГРАДЕ

 

Новчане награде ученицима који су у школској 2013/2014. години постигли запажене резултате на Републичким такмичењима и то:

 

 

 

Р.

Бр

Име и презиме

Награда за освојено:

Новчана награда

1.

Мареновић Неда

2. место, Републичко такмичење

Књижевна олимпијада

10.000,00

2.

Трифуновић Никола

2. место, Републичко такмичење

Књижевна олимпијада

10.000,00

3.

Чешљарац Данило

 

3. место Републичко такмичење

из историје

10.000,00

4.

Сочанац Тамара

 

3. место Републ. такмич. литерални конк. ,,Млади у борби против рака“

10.000,00

5.

Пашајлић Јанко

 

1. место Окружно такмичење

из математике

8.000,00

6.

Гољовић Алекса

 

2. место Окружно такмичење

из математике

7.000,00

 

 

 

Б. СТИПЕНДИЈЕ

 

Општинске стипендије, за период од 01. децембра 2014. године до 30. септембра 2015. године, (за десет месеци), следећим студентима:

 

 

 

Р. бр.

Име и презиме

Факултет

Год.

студ.

Про-сек

 1.  

Михајловић Тијана

Економски факултет – Крагујевац

1

5,00

 1.  

Пејчиновић Јован

Економски факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Премовић Михаило

Државни универзитет – Нови Пазар

1

5,00

 1.  

Ђоровић Јован

Државни универзитет – Нови Пазар

1

5,00

 1.  

Поповић Александар

Медицински факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Патричевић Јелена

Факултет педагошких наука – Јагодина

1

5,00

 1.  

Јемуовић Душица

Архитектонски факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Стојановић Петар

Електротехнички факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Раковић Ана

Електротехнички факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Котлаја Невена

Електротехнички факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Премовић Борис

Природно-математички факултет-Крагујевац

1

5,00

 1.  

Михајловић Урош

Електротехнички факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Даничић Татјана

Факултет технич. наука–Косовска Митровица

1

5,00

 1.  

Лакићевић Немања

Медицински факултет-Косовска

Митровица

1

5,00

 1.  

Ђорђевић Ирена

Државни универзитет- Нови Пазар

1

5,00

 1.  

Вучковић Ружица

Висока здравствена школа струковних студија-Београд

2

8,50

 1.  

Чеперковић Јована

Висока здравствена школа струковних

студија – Београд

2

8,50

 1.  

Шћеловић Јелена

Факултет организационих наука Београд

2

8,50

 1.  

Токалић Јована

Правни факултет – Кос. Митровица

2

8,50

 1.  

Николић Бранка

Економски факултет – Крагујевац

2

8,50

 1.  

Савић Вељко

Висока школа електротехнике и рачунарства – Београд

2

8,60

 1.  

Миљковић Јована

Економски факултет – Београд

2

9,00

 1.  

Гркајац Александар

Факултет медицинских наука Крагујевац

2

8,78

 1.  

Мартаћ Никола

Шумарски факултет – Београд

2

8,67

 1.  

Деспотовић Марија

Рударско-геолошки факултет, Београд

2

8,58

 1.  

Коминац Наталија

Математички факултет – Београд

2

8,70

 1.  

Радосављевић Миљана

Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка бања

2

8,88

 1.  

Савић Александар

Факултет техничких наука – Нови Сад

2

8,82

 1.  

Кнежевић Ивона

Факултет организационих наука Београд

2

8,73

 1.  

Граховац Никола

Медицински факултет – Ниш

2

9,13

 1.  

Радомировић Кристина

Филолошки факултет – Београд

3

8,63

 1.  

Дидовић Стефан

Факултет спорта и физичког васпитања Београд,

3

8,52

 1.  

Јездимировић Владимир

Државни универзитет – Нови Пазар

3

8,53

 1.  

Павловић Милан

Економски факултет – Крагујевац

3

8,94

 1.  

Секулић Дијана

Биолошки факултет – Београд

3

8,67

 1.  

Митровић Филип

Висока школа електротехнике и рачунарства – Београд

3

9,07

 1.  

Мартаћ Ивана

Факултет политичких наука – Београд

3

8,89

 1.  

Дубовац Ђорђе

Шумарски факултет – Београд

3

9,29

 1.  

Драгојловић Наташа

Филозофски факултет – Ниш

3

8,80

 1.  

Петровић Бојана

Електротехнички факултет – Београд

3

9,00

 1.  

Милићевић Зорана

Правни факултет – Београд

3

8,77

 1.  

Максић Милица

Филозофски факултет – Бања Лука

3

9,17

 1.  

Марић Душан

Шумарски факултет – Београд

3

8,56

 1.  

Милићевић Нина

Природно-математ. факул.- Крагујевац

3

8,69

 1.  

Кашић Немања

Шумарски факултет – Београд

3

9,00

 1.  

Пењишевић Татјана

Филолошко-уметнич. фак.-Крагујевац

4

9,00

 1.  

Бабић Станка

Саобраћајни факултет – Београд

4

9,26

 1.  

Кијевчанин Ружица

Правни факултет – Крагујевац

4

9,52

 1.  

Баловић Филип

Правни факултет – Београд

4

9,30

 1.  

Кутлачић Велизар

Економски факултет – Крагујевац

4

8,54

 1.  

Устић Дијана

Државни универзитет – Нови Пазар

4

9,14

57.

Радовић Сања

Државни универзитет – Нови Пазар

4

8,75

58.

Патричевић Невена

Природно-математ. факул. – Крагујевац

4

8,62

59.

Вујовић Милена

Фармацеутски факултет – Београд

4

9,11

60.

Карановић Вукашин

Стоматолошки факултет – Београд

4

9,04

61.

Нинчић Сара

Филолошки факултет – Крагујевац

4

9,02

62.

Живковић Ивана

Факултет организационих наука

Београд

4

8,91

63.

Вулићевић Бранко

Медицински факултет – Крагујевац

4

8,59

64.

Вељковић Јована

Факултет медицинских наука

Крагујевац

5

8,76

65.

Поповић Нино

Медицински факултет – Крагујевац

5

8,63

66.

Вучићевић Стефан

Факултет политичких наука –Београд

5

8,90

67.

Марковић Александра

Медицински факултет – Крагујевац

6

8,67

68.

Пењишевић Милица

Медицински факултет – Београд

6

8,61

69.

Здравковић Предраг

Државни универзитет – Нови Пазар

Апс

8,79

 

 

ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ

 

 

 

 

1.

Ђоровић Јована

Државни универзитет – Нови Пазар

2

8,11

2.

Пејић Наташа

Висока железничка школа струков. сту.

Београд

2

8,20

3.

Распоповић Лука

Медицински факултет – Београд

4

8,00

4.

Милосављевић Анђелија

Висока економска школа струковних студија –Лепосавић

3

7,33

5.

Бошковић Бранка

Филозофски факултет – Београд

4

7,54

6.

Миликић Магда

Филолошки факултет-Београд

1

4,94

7.

Гаљак Анђела

Економски факултет – Београд

3

6,66

8.

Бановић Страхиња

Државни универзитет – Нови Пазар

1

4,91

9.

Младеновић Марија

Медицински факултет – Београд

1

4,55

10.

Бошковић Јелена

Саобраћајни факултет – Београд

2

8,20

 

 

 

 

 

II

 

Висина студентске стипендија се одређује у месечном нето износу од 5.000,00 динара.

 

 

 

III

 

Уговор о међусобним правима и обавезама закључиће председник Општине Рашка са сваким корисником по коначности Одлуке о додели стипендија.

 

Уговор ће се потписивати у Општинској управи Рашка, уз обавезно подношење индекса на увид и то искључиво са корисником стипендије.

 

 

 

IV

 

Незадовољни подносиоци захтева могу поднети Захтев за преиспитивање ове Одлуке Општинском већу Општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на огласној табли Општинске управе.

 

 

 

 

 

V

 

Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Рашка.

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

 

III Број: 06-III-44/15-8

 

Дана: 23. фебруара 2015. године.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

 

ОПШТИНЕ РАШКА

 

Игњат Ракитић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу конкурса за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2014/2015. годину, студенти који су корисници републичке стипендије – не испуњавају услове по расписаном Конкурсу на општинску стипендију. Као такви одбијени су:

 

 

 

Р.

Бр

Име и презиме

Факултет

Год.

студ.

Просек

1.

Милојевић Мирјана

Факултет медицинских наука

Крагујевац 036/732-766

2

10,00

2.

Николић Марија

Економски факултет – Крагујевац

065/693-88-44

2

9,13

3.

Илић Ђорђе

Факултет организационих наука

Београд 065/688-92-72

2

9,64

4.

Медаровић Маријана

Економски факултет – Крагујевац

069/14-02-820

2

9,00

5.

Паравиња Бојана

Природно-математ. факул. – Нови Сад

066/907-53-81

2

9,09

6.

Јањовић Вукашин

Стоматолошки факултет – Београд

060/605-00-85

3

9,18

7.

Милојевић Марија

Филозофски факултет – Ниш

036/732-766

4

9,19

 

 

 

Следећи студенти се одбијају пошто не испуњавају основне услове конкурса (мастер, просек оцена за све године студирања, године старости) за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2014/2015. годину:

 

 

 

Р.

бр

Презиме и име

Факултет

Разлог за одбијање

Год. студ.

Просек

1.

Профиловић Оља

Учитељски факултет Лепосавић

064/977-00-99

Год. стар.

 

2

8,50

2.

Гошевац Тијана

Филозофски факултет Косовска

Митровица 062/103-78-20

Просек

 

1

4,57

3.

Кућеровић Милена

Медицински факул. Крагујевац 036/733-894

Просек

4

8,47

4.

Пековић Марко

Електротехнички фак. Београд

062/18-92-511

Просек

3

8,16

5.

Димић Ивана

Државни универз. – Нови Пазар

064/13-63-260

Год. стар.

 

4

9,50

6.

Јемуовић Мирјана

Филозофски факулт. -Београд

036/792-410

Мастер

 

1

8,92

 

 

 

Прочитано 9917 пута