Одштампајте ову страницу
среда, 16 април 2014 08:25

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПАВЛИЦА“ НА РЕЦИ ИБАР

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

ОПШТИНСКА УПРАВА - Општине Рашка -  Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09), оглашава

ЈАВНИ  УВИД У СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ПРОЈЕКТА МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПАВЛИЦА“ НА РЕЦИ ИБАР

1.Јавни увид у Студију о процени утицаја планираног објекта – мале хидроелектране „Павлица“ на реци Ибар, на кат. парцели број 4334, КО Беоци, општина Рашка на животну средину, чији је носилац  „CREDO INVEST“ д.о.о., Нови Београд, обавиће се у периоду од 16.04.2014. до 07.05.2014.године у просторијама Општинске управе – Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, општине Рашка, у канцеларији бр.6 у времену од 8 – 14 часова сваким радним даном.

2.Презентација и јавна расправа о Студији из тачке 1. обавиће се 07.05. 2014. године у сали Општинске управе општине Рашка са почетком у 14 часова.

3.Примедбе и предлоге на Студију из тачке 1. заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност могу доставити у писменој форми Одсеку за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општине Рашка у периоду трајања јавног увида.

4.О донетој Одлуци о давању сагласности на Студију из тачке 1. надлежни орган обавестиће заинтересоване организације, органе и јавност, у року од 10 дана.

Прочитано 7949 пута

Најновије од Општинска управа Рашка