email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
уторак, 20 октобар 2020 15:20

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2020. ГОДИНИ I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 43. став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009, 88/2010 ,38/2015 и 113/17), и потписаног Споразума о додели бесповратних средстава између Општине Рашка и Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ број:329 од 16.10.2019. године ,а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Рашка за 2020. годину.

ОПШТИНА РАШКА
Расписуje
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2020. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Општина Рашка, као водећи апликант у партнерству са Западнобалканским институтом из Београда и Центром за социјални рад из Рашке спроводи пројекат „Година инклузије и запошљавања“ који је део ширег пријекта Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који спроводи ГИЗ.
У оквиру пројекта је планирана реализација двомесечне теоријско- практичне обуке на захтев послодавца која има за циљ запошљавање теже запошљивих категорија становништва за 50 корисника.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним знањима и вештинама.
Наведени пројекат не спада у de minimis државну помоћ.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
 реализацију обуке у трајању до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука, или
 реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и

За реализацију обуке Општина Рашка:
1. незапосленом полазнику исплаћује:
 месечну новчану помоћ у висини од 22.000,00 динарa за пун фонд часова;
 средства за трошкове превоза;
2. незапосленом полазнику - особи са инвалидитетом исплаћује:
 месечну новчану помоћ у висини од 22.000,00 утврђене у складу са прописима о раду, за пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова;
 средства за трошкове превоза;
 средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу са законом.
3. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за полазнике обуке, у складу са законом.
Средства намењена незапосленом полазнику Општина Рашка исплаћује на текући рачун полазника обуке на основу извештаја вршиоца обуке.
Новчана помоћ се не исплаћује полазнику обуке који је корисник новчане накнаде за случај незапослености.

Опширније у прилогу!

Прочитано 1808 пута Последњи пут измењено уторак, 20 октобар 2020 15:22