Одштампајте ову страницу
понедељак, 21 септембар 2020 10:01

ОПШТИНА РАШКА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РАСПИСУЈУ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2020. ГОДИНИ ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана члана 43 став 1 тачка 5 и члана 59 став 1 тачка 2 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. Гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. Гласник РС“) и члановима 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. Гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9 719) и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ – ЛАПЗ техничка подршка за 2020. годину број 1208-101-4/2020 од 03.08.2020. године а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Рашка за 2020.годину

ОПШТИНА РАШКА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РАСПИСУЈУ
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2020. ГОДИНИ
ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА


I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.


Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, а општина Рашка (у даљем тексту: Општина) финансира програм најдуже 12 месеци. У случају када се програм стручне праксе спроводи у складу са законом, Општина може да финансира програм у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. У случају када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, општина Рашка финансира у трајању:
 до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
 до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
 до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:
 14.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
 16.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
 18.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

Опширније у прилогу

Прочитано 2727 пута

Најновије од Општинска управа Рашка